Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

TP. Phổ Yên (Thái Nguyên): Chuyển đổi số góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Vĩnh Sơn - 04:10, 01/09/2023

Được lựa chọn là địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-TU ngày 31/12/2020 về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, gần ba năm qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, chung tay của người dân, TP. Phổ Yên đã đẩy mạnh công tác CĐS trên các lĩnh vực. Theo đó, Lãnh đạo TP Phổ Yên đã coi công tác CĐS là điều kiện, nền tảng để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, từng bước xây dựng đô thị thông minh.

Công an TP. Phổ Yên hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng điện tử VNeID.
Công an TP. Phổ Yên hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng điện tử VNeID.

Ngay sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 01/NQ-TU ngày 31/12/2020 về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Phổ Yên đã ban hành chương trình hành động; UBND thị xã ban hành kế hoạch triển khai chương trình chuyển đổi số. Đồng thời, Ban Thường vụ Thị ủy Phổ Yên đã thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách các lĩnh vực. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của tất cả các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương và từng cán bộ, người dân và đồng hành của các doanh nghiệp. Từ những nỗ lực và quyết tâm của toàn hệ thống chính trị; việc thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, qua 1 năm triển khai Nghị quyết số 01/NQ-TU, Phổ Yên đã đạt nhiều kết quả quan trọng ở cả 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Qua gần ba năm triển khai, Trung tâm Điều hành thông minh thành phố Phổ Yên đã thu được những kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể: số lượng tải ứng dụng Phổ Yên Smartcity đạt hơn 3.500 lượt; số người đăng ký tài khoản trên hệ thống là hơn 400; lắp đặt và phát huy hiệu quả hệ thống camera giám sát tại các trung tâm, các khu, cụm công nghiệp, các tuyến phố, hệ thống phòng họp trực tuyến tại UBND thành phố và UBND 18 xã, phường được đảm bảo kết nối đường truyền nhằm phục vụ các hội nghị trực tuyến. 

Đặc biệt, hệ thống một cửa của thành phố được phát huy, góp phần giải quyết 100% các thủ tục hành chính theo quy định được thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4. Từ đầu năm đến nay số lượng hồ sơ nhận giải quyết qua dịch vụ hành chính công của thành phố là 15.943 hồ sơ; tiếp nhận trực tuyến 8.157 hồ sơ; số tiếp nhận trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính là 7.155 hồ sơ. Với ứng dụng Phổ Yên Smartcity, cơ quan chức năng đã tiếp nhận nhiều phản ánh của người dân để xem xét, giải quyết.

Bên cạnh đó, với mục tiêu thực hiện chính quyền số, hiện nay, trên địa bàn TP. Phổ Yên, hệ thống quản lý văn bản chỉ đạo điều hành đã được triển khai đến 100% các cơ quan Đảng, Nhà nước. Tính đến ngày 31/5/2023, toàn thành phố có 115.001 văn bản, trong đó nhận 34.895 văn bản, gửi 45.840 văn bản, ước tính tiết kiệm được tối thiểu trên 183 triệu đồng tiền gửi văn bản qua đường bưu điện. Ngoài ra, TP Phổ Yên còn triển khai cấp 543 Hòm thư điện tử công vụ với địa chỉ mail.@thainguyen.gov.vn (trong đó thành phố 176 hòm thư; các xã, phường 376 hòm thư); thực hiện chữ ký số đối với các đối tượng là công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ được giao, trong đó có 39 chữ ký số của tập thể, 225 chữ ký số của cá nhân; trên 97% đảng viên chính thức được triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng "Sổ tay Đảng viên" điện tử; tiếp tục thực hiện thuê dịch vụ công nghệ thông tin đối với 3 hệ thống nền tảng là Cổng thông tin điện tử; Mạng truyền số liệu chuyên dùng; Hội nghị truyền hình bảo đảm liên thông từ Trung ương đến cấp xã, phường và ngược lại.

Bằng sự nỗ lực, các dịch vụ số trên nền tảng chính quyền số, nhiều kênh giao tiếp của TP. Phổ Yên đã tạo ra môi trường chuyển đổi số thuận lợi để cán bộ, đảng viên, người dân, doanh nghiệp lựa chọn được những sản phẩm, dịch vụ điện tử phù hợp với nhu cầu. Ví dụ như: “Sổ tay đảng viên điện tử”, ứng dụng C-ThaiNguyen, Thái Nguyên ID, ứng dụng Phổ Yên Smartcity, sổ sức khỏe điện tử, phần mềm định danh diện tử VneID, phần mềm bảo hiểm VssID, Thuế điện tử…


Cán bộ UBND TP. Phổ Yên hướng dẫn người dân thủ tục hành chính trên nền tảng các ứng dụng công nghệ.

Cán bộ UBND TP. Phổ Yên hướng dẫn người dân thủ tục hành chính trên nền tảng các ứng dụng công nghệ.


Không chỉ chú trọng đưa ra các giải pháp cụ thể mà TP Phổ Yên còn tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông trong quá trình thực hiện CĐS. Theo đó, TP Phổ Yên đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng; phát huy tối đa sức mạnh của các nền tảng mạng xã hội để chia sẻ các thông tin trên zalo, facebook... từ đó, góp phần năng cao nhận thức, thay đổi hành vi, năng cao năng suất, hiệu quả kinh tế, tạo ra mô hình mới, giá trị mới trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng đơn vị, từng địa phương, từng đối tượng. Nhờ đó, bước đầu đã làm thay đổi cách thức làm việc của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn từ môi trường làm việc truyền thống sang môi trường điện tử.

Theo ông Trần Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Phổ Yên: Trong những năm qua, lãnh đạo thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện CĐS, xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số, xây dựng nền kinh tế số, xã hội số nhằm nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước về CĐS, về ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích, tính cấp bách của CĐS. Thành phố cũng đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổ chức các hội nghị tập huấn về kỹ năng CĐS, sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với cán bộ đoàn thể. Từ đó, đưa ra những giải pháp thiết thực để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình công tác tại đơn vị; triển khai thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ CĐS trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

        Trung tuần tháng 6/2023, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với UBND thành phố Phổ Yên tổ chức lớp tập huấn về CĐS, kỹ năng số cho 100 học viên là cán bộ, đoàn thể trên địa bàn. Trong thời gian hai ngày, các học viên tham dự đã được phổ biến một số văn bản chỉ đạo về CĐS của Trung ương, tỉnh; những nhận diện, phòng ngừa các hành vi, thủ đoạn lừa đảo qua mạng viễn thông, mạng internet, mạng xã hội; cách thức sử dụng các ứng dụng chuyển đổi số cơ bản, như: VNeID, dịch vụ công trực tuyến, Sổ tay Đảng viên, C-ThaiNguyen, Thái Nguyên ID, Sổ sức khỏe điện tử, VssID, ThaiNguyen Tourism.  

      Các báo cáo viên cũng đã hướng dẫn học viên kỹ thuật sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt trên các nền tảng ứng dụng số, như: Viettel Money, VNPT Money, tài khoản ngân hàng, ví điện tử; hướng dẫn đăng ký mua bán hàng trên sàn thương mại điện tử: Voso.vn, Postmart.vn, Shopee… Lớp tập huấn về CĐS, kỹ năng số là một trong nhiều hoạt động của TP. Phổ Yên trong quá trình CĐS, hướng tới chính quyền số, đô thị thông minh.


Thái Nguyên: Chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin nổi bật trang chủ
Ninh Bình: Hội nghị tập huấn kỹ năng truyền thông về di sản trong thời đại công nghệ số

Ninh Bình: Hội nghị tập huấn kỹ năng truyền thông về di sản trong thời đại công nghệ số

Tin tức - Thiên An - 20:18, 27/09/2023
Ngày 27/9, tại Ninh Bình diễn ra Hội nghị tập huấn kỹ năng truyền thông về di sản trong thời đại công nghệ số. Hội nghị do Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình tổ chức.
Tin trong ngày - 27/9/2023

Tin trong ngày - 27/9/2023

Media - BDT - 20:00, 27/09/2023
Bản tin hôm nay, 27/9 có những thông tin đáng chú ý sau: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Đêm hội Trăng rằm tại Đắk Lắk. “Vua bí ngô” và sản phẩm “Du lịch canh nông” ở Đà Lạt. Lễ nhảy lửa người Pà Thẻn ở Tuyên Quang được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Bài toán sắp xếp giáo viên ở Buôn Đôn vẫn chưa có lời giải

Bài toán sắp xếp giáo viên ở Buôn Đôn vẫn chưa có lời giải

Giáo dục - Lê Hường - 18:43, 27/09/2023
Những năm gần đây, tình trạng, thừa- thiếu giáo viên cục bộ, nhất là việc thừa giáo viên dạy Âm nhạc, thiếu giáo viên dạy Tiếng Anh..., vẫn tồn tại trong các trường học, khiến ngành Giáo dục huyện biên giới Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk gặp khó khăn trong xử lý, bố trí giáo viên đứng lớp để đảm bảo yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Thanh Hóa: Bắt tạm giam Hiệu trưởng và 2 kế toán Trường Cao đẳng Công nghiệp

Thanh Hóa: Bắt tạm giam Hiệu trưởng và 2 kế toán Trường Cao đẳng Công nghiệp

Pháp luật - Quỳnh Trâm - 17:53, 27/09/2023
Ngày 27/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Văn Hùng (SN 1974, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa (có địa chỉ phường Đông Cương, TP Thanh Hóa); Nguyễn Giang Quân (SN 1969), kế toán trưởng; Lê Đình Đặng (SN 1989), kế toán viên nhà trường, về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Đắk Lắk: Hơn 1.300 tác phẩm tham gia Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Buôn Ma Thuột - Hội nhập và Phát triển”

Đắk Lắk: Hơn 1.300 tác phẩm tham gia Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Buôn Ma Thuột - Hội nhập và Phát triển”

Sắc màu 54 - Lê Hường - 17:49, 27/09/2023
Ngày 27/9, Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Buôn Ma Thuột - Hội nhập và Phát triển” năm 2023 tổ chức Lễ trao giải và khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk hội nhập và phát triển”. Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và nhiều tác giải tham gia cuộc thi.
Tin trong ngày 26/9/2023

Tin trong ngày 26/9/2023

Bản tin hôm nay, ngày 26/9, có những thông tin đáng chú ý sau: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi Thư cho các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2023. Gia Lai: 59 nam giới là Người có uy tín trở thành hội viên danh dự của Hội LHPN Việt Nam. Người có duyên nợ với chiêng Mường. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Những loại trái cây nào tốt cho người bị ung thư

Những loại trái cây nào tốt cho người bị ung thư

Vườn thuốc quanh ta - Như Ý - 17:44, 27/09/2023
Trong quá trình điều trị ung thư, việc chăm sóc sức khỏe thông qua chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng giúp hỗ trợ nâng cao hiệu quả điều trị bệnh. Trong đó, trái cây là thực phẩm giàu dinh dưỡng đem lại nhiều lợi ích sức khỏe. Tuy nhiên, trong giai đoạn điều trị ung thư, hệ miễn dịch của bạn đã bị suy yếu nên việc lựa chọn và tiêu thụ trái cây cần phải tiến hành thật thận trọng để hỗ trợ tiến trình điều trị mà không làm tăng nguy cơ xảy ra biến chứng. Dưới đây là những loại trái cây bệnh nhân ung thư nên lựa chọn trong quá trình điều trị bệnh.
Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Trang địa phương - Như Tâm - 17:37, 27/09/2023
Ngày 27/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Trà Vinh diễn ra Đại hội đại biểu Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước (SSYN) tỉnh Trà Vinh lần thứ VIII, nhiệm kì 2023 – 2028, với sự tham dự của 320 đại biểu chính thức.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tiếp nhà đầu tư trong lĩnh vực hàng không quốc tế

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tiếp nhà đầu tư trong lĩnh vực hàng không quốc tế

Tin tức - Mỹ Dung - 17:31, 27/09/2023
Ngày 27/9, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy đã tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn HAECO Richard Sell, cùng đoàn công tác đang đến nghiên cứu cơ hội đầu tư vào tỉnh.
Thanh Hóa: Mưa lớn khiến nhiều điểm sạt lở, chia cắt

Thanh Hóa: Mưa lớn khiến nhiều điểm sạt lở, chia cắt

Tin tức - Quỳnh Trâm - 17:29, 27/09/2023
Do mưa lớn trên diện rộng trong nhiều ngày qua, lũ trên các sông ở Thanh Hóa đang dâng cao, xuất hiện các điểm sạt lở, một số địa phương bị chia cắt cục bộ. Cơ quan chức năng đã có Công điện khẩn chỉ đạo triển khai các phương án sơ tán dân sinh sống sinh sống ở vùng bãi sông, tuần tra canh gác đê và hộ đê...
Luận điệu “bẻ lái”, xuyên tạc về đường lối đối ngoại của Việt Nam

Luận điệu “bẻ lái”, xuyên tạc về đường lối đối ngoại của Việt Nam

Chống diễn biến hòa bình - PV - 17:25, 27/09/2023
Sự kiện Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10 - 11/9 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được báo chí trong nước và quốc tế phản ánh đậm nét. Lợi dụng sự kiện này, các thế lực thù địch, phản động tung ra những luận điệu đả phá, xuyên tạc mối quan hệ hợp tác, ngoại giao giữa hai nước.