Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc

Hoàng Quý - 19:36, 01/08/2023

Ngày 1/8, tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hầu A Lềnh - Trưởng ban soạn thảo Đề án đã chủ trì cuộc họp của Ban soạn thảo Đề án tăng cường chuyển đổi số (CĐS) trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họp
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họp

Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn - Phó trưởng ban Thường trực Ban soạn thảo Đề án; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng - Phó trưởng Ban soạn thảo Đề án; các thành viên Ban Chỉ đạo CĐS, Ban soạn thảo xây dựng Đề án thuộc UBDT cùng đại diện một số bộ, ngành.

Thực hiện Quyết định số 1657/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, UBDT xác định việc xây dựng Đề án CĐS là một nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu đề ra trong Chương trình CĐS quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, cụ thể hóa nhiệm vụ CĐS theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng và triển khai hiệu quả Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quan điểm của Đề án CĐS trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc là phải lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, là mục tiêu, động lực, nhằm cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, phục vụ tốt hơn cho đồng bào DTTS và miền núi, hướng tới việc hình thành Chính phủ số, xã hội số, kinh tế số. UBDT xác định CĐS là nền tảng mang tính quyết định, giúp đẩy nhanh quá trình thực thi các quyết sách liên quan tới vùng đồng bào DTTS và miền núi, giúp thu hẹp khoảng cách giữa các dân tộc, hỗ trợ giáo dục đào tạo, bảo tồn bản sắc văn hoá, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực vùng đồng bào. Việc liên thông, kết nối, đồng bộ dữ liệu của UBDT với các bộ, ngành, địa phương hỗ trợ cho Chính phủ trong công tác dân tộc, tận dụng được tối đa các hạ tầng số và dữ liệu số có sẵn, tạo nên nền tảng dữ liệu giàu có và đa dạng, nhiều chiều. Tăng cường bình đẳng và tiếp cận dịch vụ, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân vùng DTTS.

Mục tiêu tổng quát của Đề án nhằm đẩy mạnh CĐS trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc nhằm góp phần phát triển toàn diện, nhanh, bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi… Trọng tâm tập trung triển khai đến năm 2025 là phát triển chính quyền số; phát triển kinh tế số; phát triển xã hội số. Đến năm 2030 sẽ hoàn thành các cơ sở dữ liệu ngành công tác dân tộc, đáp ứng yêu cầu dữ liệu tập trung quốc gia và an toàn, an ninh hệ thống.

Theo đó, Đề án bao gồm 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính:

Nhóm nhiệm vụ, giải pháp tạo nền tảng cho CĐS trọng tâm tập trung triển khai 8 nhóm nhiệm vụ gồm: Nhận thức số; Thể chế số; Hạ tầng số; Dữ liệu số; Nền tảng số; Nhân lực số; An toàn thông tin mạng; Tăng cường hợp tác quốc tế.

Phát triển Chính phủ số: Rà soát, điều chỉnh, cập nhật Kiến trúc chính quyền điện tử của UBDT phiên bản 3.0 phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Phát triển Kinh tế số: CĐS trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, đạo tạo việc làm, định hướng nghề nghiệp…; Xây dựng ứng dụng (App), sàn giao dịch điện tử các sản phẩm thương mại của đồng bào, tích hợp với các hệ thống thương mại điện tử tại Việt Nam; Ứng dụng công nghệ số, dữ liệu số để phát triển du lịch vùng DTTS, cung cấp các dịch vụ du lịch thực tế ảo và thanh toán trực tuyến.

Phát triển Xã hội số: Xây dựng hệ thống ứng dụng hỗ trợ về chính sách pháp luật, giáo dục giới tính, giới thiệu việc làm; Diễn đàn dân tộc; Bộ Từ điển tiếng dân tộc, bộ gõ tiếng dân tộc nhằm lưu truyền, bảo tồn văn hóa của các dân tộc; Bảo tàng số, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch tại vùng đồng bào; Dữ liệu y tế, chăm sóc sức khỏe… tạo động lực để phát triển kinh tế số khu vực vùng đồng bào DTTS.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại cuộc họp
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại cuộc họp

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu bày tỏ đồng tình cao với Dự thảo Đề án tăng cường CĐS trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc. Một số đại biểu đã đưa ra ý kiến làm rõ hơn về một số nội dung như: Hệ thống căn cứ pháp lý, căn cứ thực tiễn; hệ thống mục tiêu của Đề án; những chính sách đặc thù về CĐS trong cơ quan làm công tác dân tộc; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ cụ thể…

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đánh giá cao Ban soạn thảo đã chủ động cập nhập thông tin, tham khảo ý kiến bộ, ngành, các vụ, đơn vị trong quá trình xây dựng Đề án. Qua ý kiến phân tích của các đại biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị Ban soạn thảo tiếp thu ý kiến, nghiên cứu để đánh giá, điều chỉnh, bổ sung các nội dung của Đề án bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và đạt yêu cầu đề ra.

Đồng thời, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị Đề án cần phải có đánh giá cụ thể về các mục tiêu, nhiệm vụ trong thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS Việt Nam giai đoạn 2019 - 2025" để xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới; đánh giá thực tế hiện trạng của UBDT theo mục đích nhắm đến của Đề án dựa trên hệ thống tiêu chí của Bộ Thông tin và Truyền thông; rà soát lại các văn bản pháp lý, căn cứ liên quan đến việc xây dựng Đề án…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh nhấn mạnh: “Ngay sau cuộc họp, đề nghị Ban soạn thảo lập kế hoạch cụ thể cho từng nhiệm vụ, từng thành viên và có lộ trình rõ ràng; trong quá trình xây dựng Đề án phải đồng thời hoàn thiện các thủ tục hồ sơ bảo đảm thống nhất, đồng bộ”.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh làm việc với đại diện Tập đoàn tàu biển Royal Caribbean

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh làm việc với đại diện Tập đoàn tàu biển Royal Caribbean

Ngày 23/2, tại siêu du thuyền Celebrity Solstice (trên Vịnh Hạ Long), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy đã có buổi làm việc với Phó Chủ tịch phụ trách Khu vực Châu Á Wendy Yamazaki - đại diện hãng tàu, để thống nhất các nội dung tăng cường hợp tác, phát triển du lịch tàu biển.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh làm việc với đại diện Tập đoàn tàu biển Royal Caribbean

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh làm việc với đại diện Tập đoàn tàu biển Royal Caribbean

Trang địa phương - Mỹ Dung - 16:43, 23/02/2024
Ngày 23/2, tại siêu du thuyền Celebrity Solstice (trên Vịnh Hạ Long), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy đã có buổi làm việc với Phó Chủ tịch phụ trách Khu vực Châu Á Wendy Yamazaki - đại diện hãng tàu, để thống nhất các nội dung tăng cường hợp tác, phát triển du lịch tàu biển.
Đậm truyền thống dân ca trong Lễ hội Chèo tàu Tổng Gối

Đậm truyền thống dân ca trong Lễ hội Chèo tàu Tổng Gối

Photo - Vàng Ni - 16:11, 23/02/2024
Lễ hội truyền thống Chèo tàu Tổng Gối năm 2024 diễn ra tại Khu di tích lịch sử Lăng Văn Sơn và Miếu Voi Phục (xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội) trong 2 ngày 23-24/2 (tức từ ngày 14 đến ngày 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn).
Đổi pin lấy sách và cây xanh, cùng nhau bảo vệ môi trường

Đổi pin lấy sách và cây xanh, cùng nhau bảo vệ môi trường

Xã hội - Lê Hường - 16:04, 23/02/2024
Ngày 23/2, Thành Đoàn phối hợp với Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Tp. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) và Ban quản lý Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột tổ chức chương trình “Ngày hoạt động vì môi trường”. Đây là một trong những hoạt động khởi đầu cho Tháng Thanh niên với chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.
Ngẫu hứng cùng Dagout Đoát

Ngẫu hứng cùng Dagout Đoát

Thể thao - Giải trí - Tường San - 15:28, 23/02/2024
Không chỉ nổi tiếng với chuyện tình huyền thoại nàng Ka Lang và chàng Ha Biang, bên triền núi Lang Biang hùng vĩ còn có một “làng hát”. Đây là cái nôi sản sinh ra nhiều nhạc sĩ, ca sĩ người DTTS đã thành danh như Krajan Dick, Krajan Plin, Bonneur Trinh… Trong mùa Xuân mới này, tôi có cơ duyên được gặp gỡ, trò chuyện cùng Dagout Đoát, chàng trai người Lạch (thuộc dân tộc Cơ Ho) - một ngôi sao mới trên bầu trời âm nhạc Tây Nguyên.
Người Dao ở Khe Lấp thoát khỏi thế “ốc đảo”

Người Dao ở Khe Lấp thoát khỏi thế “ốc đảo”

Xã hội - Mỹ Dung - 15:16, 23/02/2024
Điểm dân cư Khe Lấp, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh), với hơn chục hộ dân người Dao bao đời nay phải sống trong cảnh biệt lập với nhiều khó khăn. Thế nhưng, với sự quan tâm của chính quyền địa phương, từ Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, bà con nơi đây hân hoan qua lại trên đường mới, ngầm tràn mới chấm dứt tình trạng sống trong “ốc đảo” mỗi lần có mưa lũ tràn về.
Tin trong ngày - 22/2/2024

Tin trong ngày - 22/2/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 22/2, có những thông tin đáng chú ý sau: Từ 25 - 27/2, thanh niên cả nước lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Hội An được đánh giá là điểm đến thân thiện nhất Việt Nam 2024. Người giữ “lửa” văn hóa truyền thống Cơ Tu. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đắk Lắk: Tăng cường tuyên truyền thông tin đối ngoại toàn diện

Đắk Lắk: Tăng cường tuyên truyền thông tin đối ngoại toàn diện

Trang địa phương - Hoàng Thùy - 15:11, 23/02/2024
Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch cố 16-KH/BCĐ về công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh năm 2024.
Quảng Nam: Kịp thời cứu 7 thuyền viên trên tàu cá bị chìm

Quảng Nam: Kịp thời cứu 7 thuyền viên trên tàu cá bị chìm

Xã hội - T.Nhân-H.Trường - 14:54, 23/02/2024
Sáng 23/2, thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (đóng tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị đã kịp thời cứu được 7 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi trên tàu cá QNg 50730TS bị chìm trên biển do bị sóng lớn.
Quảng Ngãi: Tàu cá va chạm tàu hàng làm 1 người tử vong và 2 người mất tích

Quảng Ngãi: Tàu cá va chạm tàu hàng làm 1 người tử vong và 2 người mất tích

Xã hội - T.Nhân-H.Trường - 14:46, 23/02/2024
Sáng 23/2, UBND TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ va chạm giữa tàu hàng và tàu cá dẫn đến chìm tàu, làm 2 người mất tích, 1 người tử vong và 3 người bị thương.
Hà Nội triển khai đồng bộ 5 giải pháp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Hà Nội triển khai đồng bộ 5 giải pháp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - T.Hợp - 14:05, 23/02/2024
Chỉ còn vài tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ diễn ra. Nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề ra 5 giải pháp tổ chức tốt kỳ thi.
Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Thời sự - BDT - 13:15, 23/02/2024
Ngày 23/2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban văn kiện Đại hội XIV của Đảng chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Tiểu ban. Báo Điện tử Dân tộc và Phát triển trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp này.