Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Giáo dục dân tộc

Thông tư 04 gỡ khó cho hệ thống trường dân tộc nội trú

Thúy Hồng - 20:11, 20/03/2023

Để mô hình trường dân tộc nội trú phát triển, phát huy được chức năng, hiệu quả giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT về quy chế tổ chức và hoạt động của trường PTDT Nội trú. Nội dung thông tư mới được đánh giá sẽ khắc phục được những khó khăn bất cập về chế độ chính sách trong giai đoạn mới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT về quy chế tổ chức và hoạt động của trường PTDTNT
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT về quy chế tổ chức và hoạt động của trường PTDTNT

Mở rộng vùng tuyển sinh

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT ban hành Quy chế mới về tổ chức và hoạt động của trường PTDT nội trú. Điều phấn khởi là, Thông tư 04 ban hành đã tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc bất cập về quy chế tổ chức hoạt động của các trường PTDT nội trú so với Thông tư số 01 được ban hành ngày 15/1/2016.

Bà Lê Thị Thanh Nhàn - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Dân tộc (Bộ GD&ĐT) cho biết: Nội dung thông tư số 04 có nhiều điểm mới so với quy chế tổ chức hoạt động của thông tư cũ. Thông tư mới đã xác định rất rõ mục tiêu của các trường PTDT nội trú, là nơi tạo nguồn đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở vùng DTTS và miền núi.

Nội dung Thông tư 04 quy định rõ về quy chế tổ chức và hoạt động của trường PTDT nội trú bao gồm: tổ chức và quản lý nhà trường; tuyển sinh, tổ chức hoạt động giáo dục và chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý học sinh; nhiệm vụ và quyền của giáo viên, nhân viên, học sinh…

Đặc biệt, khi xây dựng nội dung Thông tư 04, Bộ đã xây dựng quy chế mở, tạo điều thuận lợi cho các trường mở rộng vùng tuyển sinh trong giai đoạn mới. Thông tư quy định chi tiết vùng tuyển sinh, không chỉ tuyển sinh ở vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK) mà có thể mở rộng vùng tuyển sinh.

Nhấn mạnh về những đổi mới trong nội dung Thông tư 04, bà Vũ Thị Ánh - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Dân tộc cho biết: Ưu tiên số một là học sinh ở vùng ĐBKK, nhưng trong điều kiện xã hội phát triển như hiện nay, vùng đặc biệt khó khăn đã thu hẹp lại nên các địa phương có quyền mở rộng vùng tuyển sinh ở các xã vùng 1 và xã vùng 2. 

“Thông tư cũng đã trao quyền cho các địa phương quy định tỷ lệ cho học sinh ở vùng ĐBKK, với vùng khác để phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương, đối với việc đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn”, bà Ánh cho biết.

Thông tư 04 được ban hành tạo điều kiện cho các trường mở rộng vùng tuyển sinh
Thông tư 04 được ban hành tạo điều kiện cho các trường mở rộng vùng tuyển sinh

Trước đây, theo Thông tư số 01, các trường PTDT nội trú rất khó tuyển sinh do các xã ở vùng DTTS và miền núi ra khỏi vùng ĐBKK. Mặt khác, việc phân cấp quản lý các cấp học cũng còn nhiều bất cập. Từ ngày 1/4/2023 khi Thông tư 04 có hiệu lực thì sẽ giải quyết được những vướng mắc theo quy định cũ.

Bà Hoàng Thu Phương - Trưởng phòng THPT, Sở GD&ĐT tỉnh Lai Châu cho biết: Trên cơ sở quy định mới về đối tượng tuyển sinh như trên, đã tạo điều kiện mở rộng đối tượng tuyển sinh vào trường PTDT nội trú so với Thông tư số 01/2016 như: Ngoài việc tuyển học sinh ở các xã, phường, thị trấn khu vực III và thôn ĐBKK vùng đồng bào DTTS và miền núi, thì theo Thông tư 04 còn được tuyển học sinh ở xã, phường, thị trấn khu vực II và khu vực I vùng đồng bào DTTS và miền núi theo quy định thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên; 

“Điểm mới này đã giải quyết được vấn đề xây dựng các xã, huyên đạt nông thôn mới mà không ảnh hưởng đến việc tuyển sinh vào hệ thống các trường PTDT nội trú, góp phần thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ giao trong lĩnh vực GD&ĐT, cũng như thực hiện được các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu”, bà Hoàng Thu Phương chia sẻ.

Cơ hội học tập cho học sinh DTTS rất ít người

Thông tư 04 được ban hành, cũng đang mở ra cơ hội học tập đối với học sinh DTTS rất ít người. Bởi nội dung thông tư số 04 nêu rõ, học sinh DTTS rất ít người sẽ được tuyển thẳng vào các trường PTDT nội trú mà không cần thi.

Theo đó, học sinh DTTS rất ít người được quy định tại Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2017 của Chính phủ Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên DTTS rất ít người. Theo đó, học sinh DTTS rất ít người sẽ được tuyển trực tiếp vào học tại các trường PTDT nội trú THPT mà không cần thi tuyển đầu vào.

Ông Đỗ Tư Duy - Phó hiệu trưởng Trường PTDT Nội trú THPT huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu cho biết: Việc ban hành chính sách hỗ trợ đối với học sinh DTTS rất ít người, là một chủ trương đúng đắn. Chính sách này tạo điều kiên thuận lợi cho các em có cơ hội theo học lên các bậc học cao hơn. Nhìn từ thực tế, từ khi có chính sách tuyển thẳng học sinh DTTS rất ít người được tuyển thẳng vào trưởng PTDT nội trú, tỷ lệ các em học sinh DTTS rất ít người đi học cao hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh những cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh thì cũng bộc lộ một số hạn chế. Theo ông Đỗ Tư Duy, do các em học sinh được xét tuyển trực tiếp nên nhiều em học sinh khi vào học tại trường có học lực yếu, không có khả năng theo kịp các bạn khác, nên dẫn đến chán học, nhiều em bỏ học giữa chừng.

Nói về những bất cập này, bà Lê Thị Thanh Nhàn - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Dân tộc cho biết: Chính sách tuyển thẳng các em học sinh DTTS rất ít người là chính sách ưu tiên, nhằm khuyến khích các em học sinh DTTS rất ít người đến lớp.

“Mặc dù đầu vào của đối tượng này còn kém hơn những đối tượng khác, nhưng vẫn phải ưu tiên tuyển sinh. Các trường phải có trách nhiệm bồi dưỡng, phụ đạo dành riêng cho đối tượng này", bà Nhàn nói.

Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, tạo cơ hội học tập cho học sinh DTTS
Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, tạo cơ hội học tập cho học sinh DTTS

Cũng theo bà Nhàn, nội dung Thông tư 04 cũng đã nêu cụ thể hóa các hoạt động đặc thù của trường PTDT nội trú. Bên cạnh các chương trình giáo dục phổ thông, thì các trường phải có trách nhiệm bồi dưỡng, phụ đạo hoc sinh, tổ chức các hoạt động giáo dục văn hoá, nội trú cho học sinh…

Các trường cũng có nhiệm vụ phối hợp với chính quyền, các cơ quan đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phương trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý học sinh dân tộc nội trú… bảo đảm học sinh được giáo dục toàn diện trong điều kiện học sinh sống xa gia đình.

Hệ thống trường PTDT nội trú là loại hình trường công lập, chuyên biệt, dành cho con em các DTTS, là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các địa phương vùng đồng bào DTTS và miền núi. Việc ban hành thông tư mới, quy định về quy chế tổ chức, hoạt động, cơ chế chính sách là giải pháp quan trọng, ý nghĩa trong việc phát huy vai trò, chức năng của hệ thống các trường chuyên biệt, góp phần thực hiện chiến lược phát triển giáo dục vùng DTTS và miền núi.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin nổi bật trang chủ
Nguy cơ mai một bản sắc văn hóa người Sán Chỉ

Nguy cơ mai một bản sắc văn hóa người Sán Chỉ

Văn hóa truyền thống của người Sán Chỉ (thuộc dân tộc Sán Chay) ở Cao Bằng đậm đà bản sắc, phản ánh qua hệ thống các lễ hội lâu đời, phong tục, tín ngưỡng, chuyện cổ tích, thơ ca, kiến trúc nhà ở, trang phục truyền thống... Tuy nhiên, do biến động của thời gian, hoàn cảnh sống, ảnh hưởng của quá trình hội nhập… nhiều nét văn hóa truyền thống đã bị mai một, cần phải quan tâm gìn giữ và phát huy kịp thời.
Quảng Nam: Quan tâm chăm sóc sức khỏe cho đồng bào DTTS khu vực biên giới

Quảng Nam: Quan tâm chăm sóc sức khỏe cho đồng bào DTTS khu vực biên giới

Sức khỏe - T.Nhân - 1 phút trước
Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, tại khu vực biên giới, nhiều ngôi làng của đồng bào DTTS nằm cách xa trung tâm xã, thường bị chia cắt khi mưa lũ về dẫn tới nhu cầu thăm khám, chữa bệnh khi ốm đau của bà con chưa được đáp ứng kịp thời. Do đó, tỉnh luôn dành sự quan tâm hỗ trợ tốt nhất và phát triển hệ thống y tế cơ sở để phục vụ người dân.
Trải nghiệm Vườn Quốc gia Cúc Phương

Trải nghiệm Vườn Quốc gia Cúc Phương

Media - Hoàng Quý - 18 giờ trước
Vườn Quốc gia Cúc Phương (hay rừng Cúc Phương) là một khu bảo tồn thiên nhiên, khu rừng đặc dụng nằm trên địa phận ranh giới 3 tỉnh: Ninh Bình, Hòa Bình và Thanh Hóa. Vườn Quốc gia này có hệ động thực vật phong phú đa dạng mang đặc trưng rừng mưa nhiệt đới. Nhiều loài động thực vật có nguy cơ tuyệt chủng cao được phát hiện và bảo tồn tại đây. Đây cũng là vườn quốc gia đầu tiên tại Việt Nam.
Dân tộc Pà Thẻn

Dân tộc Pà Thẻn

Media - Hồng Phúc - Việt Hùng - 18 giờ trước
Pà Thẻn thuộc nhóm DTTS rất ít người, cư trú chủ yếu tại các huyện Bắc Quang, Quang Bình, tỉnh Hà Giang và các huyện Chiêm Hóa, Yên Sơn, Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Theo số liệu Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS năm 2019, dân số người Pà Thẻn là 8.248 người.
Rau càng cua với sức khỏe con người

Rau càng cua với sức khỏe con người

Media - Hoàng Quý - 18 giờ trước
Rau càng cua là loại rau chứa nhiều dinh dưỡng với 92% nước cùng 8% là các vitamin, khoáng chất như Beta Caroten, sắt, Kali, Magiê, Vitamin C,… Không chỉ là một loại rau có nhiều giá trị về dinh dưỡng, rau càng cua còn đóng vai trò như một vị thuốc dùng để điều trị nhiều bệnh và bảo vệ sức khỏe con người như chống viêm, giảm lượng Cholesterol, chống Oxy hóa... Sau đây là một số công dụng của rau càng cua với sức khỏe con người mời các bạn tham khảo.
Thông cáo báo chí số 11, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Thông cáo báo chí số 11, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Tin tức - PV - 18 giờ trước
Thứ sáu, ngày 2/6/2023, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 11 của Kỳ họp thứ 5 tại Nhà Quốc hội với các phiên họp toàn thể tại hội trường dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Trải nghiệm Vườn Quốc gia Cúc Phương

Trải nghiệm Vườn Quốc gia Cúc Phương

Vườn Quốc gia Cúc Phương (hay rừng Cúc Phương) là một khu bảo tồn thiên nhiên, khu rừng đặc dụng nằm trên địa phận ranh giới 3 tỉnh: Ninh Bình, Hòa Bình và Thanh Hóa. Vườn Quốc gia này có hệ động thực vật phong phú đa dạng mang đặc trưng rừng mưa nhiệt đới. Nhiều loài động thực vật có nguy cơ tuyệt chủng cao được phát hiện và bảo tồn tại đây. Đây cũng là vườn quốc gia đầu tiên tại Việt Nam.
Tin trong ngày - 2/6/2023

Tin trong ngày - 2/6/2023

Media - BDT - 20:00, 02/06/2023
Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, chúc mừng các chức sắc, tăng ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; Thêm 12 di sản được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Độc đáo ẩm thực của người Gia Rai

Độc đáo ẩm thực của người Gia Rai

Media - Ngọc Thu - 19:41, 02/06/2023
Từ nguyên liệu sẵn có cùng cách chế biến đơn giản, các món ăn lá mì, cơm lam, gà nướng… không chỉ là món ăn dân dã trong bữa cơm hằng ngày của người Gia Rai mà còn là văn hóa ẩm thực đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên nắng gió.
Phó Chủ tịch nước thăm, tặng quà tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Phó Chủ tịch nước thăm, tặng quà tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Tin tức - PV - 18:05, 02/06/2023
Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và Tháng Hành động Vì trẻ em 2023, ngày 2/6, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, cùng Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội.
Đắk Lắk: Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với chiêu trò mới

Đắk Lắk: Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với chiêu trò mới

Pháp luật - Hoàng Thùy - 17:20, 02/06/2023
Ngày 2/6, Công an huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa điều tra làm rõ, bắt giữ một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với chiêu trò rất mới, rất tinh vi, lần đầu tiên xuất hiện tại tỉnh Đắk Lắk.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Một ngày liên tiếp triệt phá 2 vụ tàng trữ ma túy

Bà Rịa - Vũng Tàu: Một ngày liên tiếp triệt phá 2 vụ tàng trữ ma túy

Pháp luật - Lê Vũ - Quang Anh - 16:20, 02/06/2023
Ngày 2/6, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh (Bộ đội Biên phòng Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết: Chỉ trong 1 ngày (1/6) đơn vị đã liên tiếp triệt phá 2 vụ, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 18 gói ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng khoảng 7,6 gram và 3 điện thoại di động.