Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tầm nhìn mới cho công tác dân tộc: Khởi sắc vùng khó (Bài 1)

Sỹ Hào - 16:52, 15/07/2021

Nghị định 05/2011/NĐ-CP về Công tác dân tộc (CTDT) của Chính phủ, Chiến lược CTDT đến năm 2020 theo Quyết định số 449/QĐ-TTg, ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ là hai văn bản quan trọng cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực CTDT. Những kết quả cũng như những tồn tại đã được chỉ ra trong việc thực hiện CTDT là cơ sở để đặt ra mục tiêu của chiến lược CTDT đến năm 2045, với tư duy mới, tầm nhìn mới; gắn với phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Từ các đề án, chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, vùng DTTS và miền núi đã có nhiều khởi sắc (Ảnh minh họa)
Từ các đề án, chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, vùng DTTS và miền núi đã có nhiều khởi sắc (Ảnh minh họa)

Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị định 05/2011/NĐ-CP, hơn 7 năm thực hiện Chiến lược CTDT đến năm 2020, hàng trăm chính sách đầu tư, hỗ trợ vùng đồng bào DTTS đã được ban hành, triển khai thực hiện. Các chính sách đã phát huy hiệu quả, giải quyết cơ bản những khó khăn, bức xúc nhất ở vùng DTTS và miền núi, làm thay đổi căn bản diện mạo ở vùng khó khăn.

Chính sách sát sườn

Mảng, Cống, Cờ Lao, La Hủ là 4 DTTS rất ít người; đồng bào sinh sống rải rác ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa và biên giới của 3 tỉnh: Điện Biên, Lai Châu và Hà Giang. Điều kiện kinh tế - xã hội, văn hóa, đời sống... của các dân tộc này hết sức khó khăn.

Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc: Mảng, La Hủ, Cống, Cờ Lao” được thực hiện tại 88 thôn, bản trên 27 xã thuộc 9 huyện của các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên và Hà Giang. Mục tiêu của đề án là đến năm 2020, mức sống của đồng bào 4 dân tộc tương đương mức sống của các dân tộc khác trong vùng.

Tại thời điểm năm 2011, khảo sát của Ủy ban Dân tộc cho thấy, tỷ lệ hộ nghèo (chuẩn nghèo đơn chiều năm 2011 theo Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ) là rất cao. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo cao nhất là dân tộc La Hủ (trên 81%), thấp nhất là dân tộc Cống (trên 64%).

Từ thực tế đó, Ủy ban Dân tộc đã xây dựng Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc: Mảng, La Hủ, Cống, Cờ Lao”. Đề án sau đó được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1672/QĐ-TTg, ngày 26/9/2011, thời gian thực hiện là 10 năm (2011 – 2020).

Thực hiện Đề án, các địa phương đã triển khai đầu tư công trình hạ tầng thiết yếu (điện lưới, đường giao thông, nước sinh hoạt, thủy lợi, nhà sinh hoạt cộng đồng,…), hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ dưới 5 tuổi, lắp đặt trạm truyền thanh không dây,… Nhờ đó, đời sống của đồng bào các dân tộc: Mảng, Cống, Cờ Lao, La Hủ ở những bản làng xa xôi, hẻo lánh nhất đã có chuyển biến tích cực cả ở phương diện giảm nghèo và dân số.

Điều kiện sống của đồng bào các dân tộc: Mảng, Cống, Cờ Lao, La Hủ đã được nâng lên rõ rệt (Trong ảnh: Một hộ dân tộc Mảng ở bản Nậm Củm, xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu đã có điều kiện mua sắm tivi phục vụ nhu cầu hưởng thụ thông tin, giải trí - Ảnh chụp ngày 1/3/2021)
Điều kiện sống của đồng bào các dân tộc: Mảng, Cống, Cờ Lao, La Hủ đã được nâng lên rõ rệt (Trong ảnh: Một hộ dân tộc Mảng ở bản Nậm Củm, xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu đã có điều kiện mua sắm tivi phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin, giải trí - Ảnh chụp ngày 1/3/2021)

Như ở bản Nậm Củm của xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Tại thời điểm tháng 5/2014, bản có 28 hộ (100% là dân tộc Mảng), tỷ lệ hộ nghèo gần như tuyệt đối (chuẩn nghèo đơn chiều). Đến tháng 3/2021, dân số của bản đã tăng lên 39 hộ (có 28 hộ nghèo, theo chuẩn nghèo đa chiều). Nậm Củm cũng đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), với cơ sở hạ tầng được đầu tư tương đối đồng bộ.

Giải quyết các nhu cầu bức thiết

“Phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc: Mảng, La Hủ, Cống, Cờ Lao” là một trong nhiều đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ban hành thành chính sách trong giai đoạn 2011 – 2020. Các đề án, chính sách đã phát huy hiệu quả, giải quyết cơ bản những khó khăn, bức xúc nhất ở vùng DTTS và miền núi.

Đến thời điểm này, theo báo cáo của Bộ Tài chính, cả nước hiện có 1,4 triệu khách hàng là hộ DTTS đang thụ hưởng hầu hết các chương trình tín dụng ưu đãi, với tổng dư nợ đạt 46.159 tỷ đồng, chiếm 24,6% dư nợ của Ngân hàng CSXH; dư nợ bình quân đạt 31,4 triệu đồng/hộ.

Đơn cử như chính sách giải quyết đất sản xuất cho đồng bào DTTS đã được triển khai liên tục từ năm 2004 đến nay; từ Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg, Quyết định số 1592/QĐ-TTg năm 2009, Quyết định 755/QĐ-TTg năm 2013, Quyết định 2085/QĐ-TTg năm 2016,… 

Đến hết năm 2020, theo Báo cáo số 732/BC-UBDT ngày 10/6/2020 của Ủy ban Dân tộc về “Tổng kết Chiến lược CTDT đến năm 2020” (BC 732), ở vùng DTTS và miền núi đã có 35,6% hộ DTTS có từ 1ha đất sản xuất trở lên; có 13,3% hộ DTTS có từ 2.500 – 5.000m2 đất sản xuất; có 11% hộ DTTS có từ 5.000 – 7.500m2 đất sản xuất,…

Cũng theo BC 732, Chiến lược CTDT đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 449/QĐ-TTg đã đặt mục tiêu giải quyết các nhu cầu bức thiết của đồng bào DTTS, như: nhà ở, đất ở, điện/nước sinh hoạt, thu nhập, giảm nghèo,… Đến cuối năm 2020, đã có 75% hộ DTTS có nhà ở đạt tiêu chuẩn (đạt mục tiêu), có 96,5% hộ DTTS được sử dụng điện lưới (vượt mục tiêu),…

Hiện tỷ lệ học sinh 15 - 18 tuổi có bằng tốt nghiệp THCS đạt 89,46% (Báo cáo Tổng kết Chiến lược CTDT đến năm 2020 của Ủy ban Dân tộc)
Hiện tỷ lệ học sinh 15 - 18 tuổi có bằng tốt nghiệp THCS đạt 89,46% (Báo cáo Tổng kết Chiến lược CTDT đến năm 2020 của Ủy ban Dân tộc)

Đặc biệt, Chiến lược CTDT đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn vùng DTTS tăng 4 lần; tính đến cuối năm 2020 đã tăng 5 lần so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giai đoạn 2011 – 2020 giảm 4,3%/năm, vượt mục tiêu đề ra (4%/năm).

Diện mạo mới

Sau 10 năm thực hiện Nghị định 05/2011/NĐ-CP, hơn 7 năm thực hiện Chiến lược CTDT đến năm 2020, vùng đồng bào DTTS và miền núi đã khoác lên mình màu áo mới. Điều kiện sống của người dân đã được cải thiện và nâng cao. Đến nay, toàn vùng đã có 98% hộ được xem truyền hình, 98% thôn bản có internet; bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các DTTS được bảo tồn, phát huy;…

Hiện 86,1% người DTTS từ 15 tuổi trở lên có việc làm; các nghề truyền thống được khôi phục, góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống và tăng thu nhập cho đồng bào (Ảnh minh họa)
Hiện 86,1% người DTTS từ 15 tuổi trở lên có việc làm; các nghề truyền thống được khôi phục, góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống và tăng thu nhập cho đồng bào (Ảnh minh họa)

Theo BC 732 của Ủy ban Dân tộc, bộ mặt nông thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi đã thay đổi rõ rệt. Chỉ tính riêng giai đoạn 2015 - 2019, đã có 8/64 huyện nghèo thoát khỏi danh sách huyện 30a; 124/2.139 xã, 1.322/20.176 thôn đặc biệt khó khăn ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135.

Trong xây dựng NTM, dù xuất phát điểm thấp nhưng vùng DTTS và miền núi đã có bước tiến đáng khích lệ. Hết năm 2020, toàn vùng đã có 1.052/5.266 xã đạt chuẩn NTM; có 27 đơn vị cấp huyện “về đích” NTM (tính chung cả nước, hết năm 2020 có 61 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn - Pv)

Những thành tựu vượt bậc của vùng DTTS và miền núi là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của các chính sách đã được ban hành, triển khai từ năm 2011 đến nay. Tuy nhiên, hiện vùng DTTS và miền núi đang đối diện với nhiều thách thức trong thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Để giải quyết những thách thức này đòi hỏi phải khắc phục được những hạn chế trong xây dựng cũng như thực thi chính sách đầu tư, hỗ trợ.

(Nội dung thông tin, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

Tin cùng chuyên mục
Lập lại vị thế cây cà phê Arabica ở Đông Trường Sơn: Đồng bào Bru Vân Kiều tham gia xây dựng thương hiệu cà phê quốc gia (Bài 2)

Lập lại vị thế cây cà phê Arabica ở Đông Trường Sơn: Đồng bào Bru Vân Kiều tham gia xây dựng thương hiệu cà phê quốc gia (Bài 2)

Từ TP. Đông Hà ngược lên Đường 9 phẳng lỳ, qua bao địa danh lịch sử huyền thoại như Nghĩa trang Đường 9, Chiến khu Ba Lòng, thị trấn Khe Sanh… một thời hào hùng chống giặc. Ngược tiếp lên đỉnh Trường Sơn, Hướng Phùng đã ở ngay phía trước. Đó là một vùng đất Bazan trù phú với những thung lũng xanh mướt cây cà phê Arabica tuyệt đẹp.
Tin nổi bật trang chủ
Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Thời sự - T.Hợp - 20:26, 31/07/2021
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, ngày 31/7, Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 1063/CĐ-TTg về phòng chống dịch COVID-19 gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
Tối 31/7: Cả nước có 3.250 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

Tối 31/7: Cả nước có 3.250 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

Tin tức - BĐT - 19:30, 31/07/2021
Tính từ 6 giờ đến 19 giờ ngày 31/7, Việt Nam có thêm 4.564 ca mắc COVID-19 nâng tổng số ca trong ngày 8.624 ca và có 3.250 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
Sản xuất gián đoạn, dòng tiền của doanh nghiệp 'tìm về' ngân hàng

Sản xuất gián đoạn, dòng tiền của doanh nghiệp 'tìm về' ngân hàng

Tài chính - Kinh doanh - PV - 17:45, 31/07/2021
Theo dữ liệu cập nhật mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, lần đầu tiên kể từ năm 2015 đến nay, tăng trưởng tiền gửi của các tổ chức kinh tế trong 5 tháng đầu năm cao hơn tăng trưởng tiền gửi của cư dân.
Bộ Y tế làm việc với TP. Cần Thơ về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Bộ Y tế làm việc với TP. Cần Thơ về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tin tức - Minh Triết - 17:04, 31/07/2021
Ngày 31/7, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long làm Trưởng đoàn đã làm việc với Thành ủy, UBND TP. Cần Thơ về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Lạng Sơn: Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ tại Ban Dân tộc tỉnh

Lạng Sơn: Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ tại Ban Dân tộc tỉnh

Công tác Dân tộc - T.Minh - 16:28, 31/07/2021
Ngày 30/7, Tổ Công tác của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn (Tổ Công tác) đã thực hiện kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Ban Dân tộc tỉnh.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức

Chiều 26/7, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XV làm Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tuyên thệ và phát biểu nhậm chức sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết.
Những điều cần lưu ý sau tiêm vắc xin phòng Covid-19

Những điều cần lưu ý sau tiêm vắc xin phòng Covid-19

Video - Mỹ Thanh- Hằng Nga - 16:27, 31/07/2021
Hiện nay, chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 toàn quốc đang được triển khai. Mới đây, Bộ Y tế đã ra Quyết định 3588/QĐ-BYT về việc ban hành hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Các đơn vị, địa phương căn cứ theo hướng dẫn này để triển khai thực hiện việc tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 bảo đảm an toàn, hiệu quả.
Quỹ Hỗ trợ nông dân góp phần giúp nông dân vượt khó, làm giàu

Quỹ Hỗ trợ nông dân góp phần giúp nông dân vượt khó, làm giàu

Bạn của nhà nông - PV - 15:54, 31/07/2021
Những năm qua, Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Phú Thọ đã trở thành địa chỉ tin cậy, trợ giúp hàng nghìn hộ nông dân trên địa bàn tỉnh có điều kiện phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, từng bước nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững tại nhiều địa phương.
Mở cánh cửa cho nông sản Việt vào EU và Anh

Mở cánh cửa cho nông sản Việt vào EU và Anh

Kinh tế - PV - 15:22, 31/07/2021
Xuất khẩu nông sản và thực phẩm chế biến hiện chiếm khoảng 10% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào EU và Vương quốc anh (UK), tương đương khoảng gần 3 tỷ USD/năm. Nhóm sản phẩm này còn có dư địa tăng trưởng tốt, có thể nâng giá trị xuất khẩu lên gấp đôi từ nay đến 2025 nếu các doanh nghiệp Việt Nam khai thác được các lợi thế, tăng cường đầu tư chế biến sâu và quảng bá thương hiệu ở nước ngoài.
Nghề kéo xăm

Nghề kéo xăm

Nghề nghiệp - Việc làm - PV - 15:18, 31/07/2021
Dọc vùng biển bãi ngang huyện Gio Linh (Quảng Trị) có nghề kéo xăm đánh bắt thủy sản gần bờ. Nghề này không dùng máy móc, trang thiết bị hiện đại, mà chỉ cần 1 chiếc ghe lớn, 1 tấm lưới xăm rộng và sức của nhiều người cộng lại. Mặc dù là nghề thời vụ, mỗi năm chỉ kéo dài từ tháng 6 - 8 âm lịch, nhưng nghề này mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho ngư dân bãi ngang.
Các địa phương tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Các địa phương tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Sức khỏe - Như Ý - 14:41, 31/07/2021
Thời gian qua, trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 các địa phương trên cả nước đã tiếp tục có các giải pháp mạnh nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn trong thời gian tới.