Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Phú Thọ: Quan tâm đẩy mạnh công tác giáo dục dân tộc thiểu số

PV - 11:34, 18/09/2021

Tỉnh Phú Thọ có số học sinh là người dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm khoảng 20% tổng số học sinh toàn tỉnh, gồm các dân tộc Mường, Dao, Sán Chay, Tày, Mông… Việc nâng cao đời sống cho nhân dân vùng đồng bào DTTS nói chung, công tác giáo dục dân tộc nói riêng luôn được UBND tỉnh và ngành Giáo dục - Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh quan tâm, từng bước nâng cao chất lượng dạy học cho học sinh miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS.

Ngành GD&ĐT huyện Tân Sơn luôn chú trọng giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh. (Ảnh tư liệu, chụp trước ngày 27/4/2021))
Ngành GD&ĐT huyện Tân Sơn luôn chú trọng giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh. (Ảnh tư liệu, chụp trước ngày 27/4/2021))

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, hệ thống trường phổ thông dân tộc (PTDT) nội trú, PTDT bán trú phát triển về cả quy mô và chất lượng, đáp ứng được nhu cầu của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Toàn tỉnh có 5 trường PTDT nội trú và 1 trường PTDT bán trú với 62 lớp và 2.030 học sinh (trong đó 1 trường PTDT nội trú THPT; 1 trường PTDT nội trú THCS và THPT; 3 trường PTDT nội trú cấp THCS); học sinh DTTS cấp THCS, THPT được học tại trường PTDT nội trú và bán trú đạt gần 10%.

Để kịp thời triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn, huy động các nguồn lực tập trung phát triển giáo dục dân tộc, ngành GD&ĐT đã tích cực tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn. Triển khai đồng bộ các giải pháp để quản lý có hiệu quả công tác giáo dục dân tộc. Chỉ đạo các đơn vị giáo dục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương để phát triển giáo dục ở vùng DTTS. Làm tốt công tác tuyên truyền để toàn xã hội quan tâm tới giáo dục ở vùng DTTS, miền núi.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý, chỉ đạo giáo dục dân tộc ở các huyện: Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập, Đoan Hùng và các địa phương có nhiều học sinh DTTS. Cùng với đó, chỉ đạo các đơn vị giáo dục thực hiện nghiêm túc nền nếp, kỷ cương, dân chủ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dữ liệu về giáo dục dân tộc; thực hiện tốt công tác thông tin giữa Sở GD&ĐT với các địa phương, các nhà trường để kịp thời chỉ đạo về giáo dục dân tộc. Thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo các trường PTDT nội trú, PTDT bán trú, các cơ sở giáo dục vùng DTTS ở các lĩnh vực: Quản lý dạy học, hoạt động ngoài giờ lên lớp, công tác nội trú, bán trú; việc thực hiện chế độ, chính sách...

Thầy giáo Phan Xuân Huy, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thanh Sơn cho biết: Huyện hiện có 78 trường với tổng số 1.156 lớp, có 31.325 học sinh. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cơ bản đủ về số lượng, chuẩn về trình độ đào tạo, tâm huyết, trách nhiệm với nghề, được bố trí, sắp xếp hợp lý. Công tác bồi dưỡng đội ngũ được quan tâm. 100% cán bộ quản lý, giáo viên được tham gia bồi dưỡng Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đặc biệt là tập huấn về khai thác, sử dụng sách giáo khoa mới, xây dựng kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Cơ sở vật chất phục vụ dạy học trên địa bàn được quan tâm đầu tư. Huyện đã tập trung huy động nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại các cơ sở giáo dục; chú trọng các điểm trường vùng cao, các xã đặc biệt khó khăn. Hiện nay, toàn huyện có 66 trường học được công nhận trường học đạt chuẩn Quốc gia, tỷ lệ 84,62%.

Huyện chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ, đặc biệt là những cán bộ, giáo viên người DTTS. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên trên cơ sở đề án vị trí, việc làm và các văn bản hướng dẫn. Khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; bồi dưỡng về lý luận chính trị; làm tốt công tác nghiên cứu khoa học; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chăm sóc, giáo dục học sinh; tăng cường đổi mới sinh hoạt chuyên môn,...; tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đặc thù, giáo dục ngoài giờ chính khóa liên quan đặc điểm tâm lý học sinh DTTS, văn hóa dân tộc và tri thức địa phương.

Song song với đó, triển khai hiệu quả việc đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Chủ động bố trí, sắp xếp, phân công cán bộ, giáo viên bảo đảm cân đối, phù hợp với năng lực, sở trường từng người. Hằng năm, các đơn vị giáo dục thường xuyên tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác quản lý dạy học, quản lý học sinh nội trú, tổ chức ăn, ở tập thể với các trường PTDT nội trú, PTDT bán trú có nhiều kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh.

Trường PTDT nội trú THCS huyện Thanh Sơn có thư viện khang trang, phục vụ nhu cầu đọc sách của học sinh
Trường PTDT nội trú THCS huyện Thanh Sơn có thư viện khang trang, phục vụ nhu cầu đọc sách của học sinh

Quan tâm toàn diện

Những năm qua, các trường PTDT nội trú, PTDT bán trú của tỉnh, huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc chế độ, chính sách đối với trường có học sinh bán trú, học sinh nội trú. Đã thực hiện việc xét duyệt, chi trả, kịp thời đầy đủ chế độ, chính sách hỗ trợ cho học sinh theo quy định.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn là 53.168 triệu đồng với 18.170 lượt học sinh (mỗi học kỳ tính 1 lượt), trong đó hỗ trợ tiền ăn cho học sinh 43.448 triệu đồng; hỗ trợ tiền nhà ở (đối với học sinh phải ở nhờ, ở trọ) 8.763 triệu đồng; hỗ trợ nấu ăn 724 triệu đồng; kinh phí mua sắm tủ thuốc, dụng cụ thể dục thể thao 233 triệu đồng; tổng số gạo hỗ trợ là 1.237.575kg với 18.173 lượt học sinh.

Các đơn vị giáo dục triển khai, thực hiện đầy đủ các chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, giáo viên dạy tiếng, chữ DTTS.

Cô giáo Đinh Thị Bích Thủy, Hiệu trưởng Trường PTDT nội trú THCS huyện Thanh Sơn cho biết: Năm học 2021 - 2022, trường có 358 học sinh, 95% là con em đồng bào DTTS. Với mục tiêu đào tạo các em phát triển toàn diện về năng lực, phẩm chất, Nhà trường đã xây dựng kế hoạch dạy học bảo đảm phù hợp tình hình thực tế. Các em học sinh đều ở nội trú, xa gia đình, xa bố mẹ, phải tự chăm sóc bản thân nên chúng tôi luôn quan tâm, chăm lo cho các em về mọi mặt; tìm tòi, đổi mới các phương pháp giảng dạy để các em dễ tiếp thu.

Bên cạnh việc giảng dạy kiến thức văn hóa, các thầy cô giáo luôn quan tâm, nhắc nhở, hướng dẫn các em thực hiện tốt nội quy khu nội trú, quy tắc ứng xử văn hóa trong Nhà trường; hướng dẫn học sinh phương pháp tự học, giáo dục kỹ năng sống với các nội dung thiết thực, phù hợp tâm lý lứa tuổi. Với nỗ lực trong dạy và học, Trường PTDT nội trú THCS huyện Thanh Sơn đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ giáo dục, dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2020 - 2021, được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua.

Nhà giáo Ưu tú Phùng Quốc Lập, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh cho biết: Sở đã định kỳ thanh tra, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh DTTS, nhà giáo và cán bộ quản lý công tác ở vùng DTTS, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tích cực tham mưu với các cấp quản lý trong việc góp ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ, chính sách giáo dục nói chung và đối với giáo dục dân tộc nói riêng. Thường xuyên rà soát, phát hiện những khó khăn, bất cập trong việc thực hiện các chính sách phát triển giáo dục và đào tạo vùng DTTS, miền núi để kịp thời đề xuất điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới./.

Tin cùng chuyên mục
Bình Thuận: Học sinh vùng cao tuân thủ 5K để đến trường

Bình Thuận: Học sinh vùng cao tuân thủ 5K để đến trường

Sau một thời gian dài nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19, từ ngày 18/10, học sinh tiểu học và trung học cơ sở (THCS) ở các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đã đến trường học trực tiếp với sự phấn khởi, háo hức.
Tin nổi bật trang chủ
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại diện các tổ chức của LHQ tại Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại diện các tổ chức của LHQ tại Việt Nam

Thời sự - PV - 1 giờ trước
Chiều tối ngày 21/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Kidong Park, Quyền Điều phối viên thường trú và các Trưởng đại diện các tổ chức Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Việt Nam nhân Ngày thành lập Liên Hợp Quốc (24/10/1945 – 24/10/2021).
12.000 khán giả sẽ được vào sân Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển Việt Nam

12.000 khán giả sẽ được vào sân Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển Việt Nam

Thể thao - Giải trí - T.Hợp - 2 giờ trước
UBND thành phố Hà Nội đã ký ban hành văn bản số 3662/UBND-KGVX về tham gia ý kiến tổ chức các trận đấu vòng loại FIFA World Cup của đội tuyển bóng đá Việt Nam tại Hà Nội. Theo đó, UBND thành phố Hà Nội thống nhất chủ trương cho phép khán giả vào sân (không quá 30% số ghế của sân vận động cho mỗi trận đấu) trong 2 trận bóng tại sân Mỹ Đình của đội tuyển Việt Nam với Nhật Bản ngày 11/11 và Saudi Arabia ngày 16/11.
Khởi tố Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn

Khởi tố Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn

Pháp luật - PV - 2 giờ trước
Liên quan đến vụ án xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội và các đơn vị liên quan, ông Nguyễn Quang Tuấn, nguyên Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng mua sắm Bệnh viện Tim Hà Nội, nay là Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.
Sớm mở lại du lịch quốc tế, bảo đảm an toàn, khoa học

Sớm mở lại du lịch quốc tế, bảo đảm an toàn, khoa học

Tin tức - PV - 2 giờ trước
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, lộ trình mở cửa, phục hồi các hoạt động du lịch quốc tế khẩn trương, nhưng phải bảo đảm đầy đủ các quy định, triển khai khoa học, an toàn.
Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận chúc Tết Katê đồng bào Chăm

Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận chúc Tết Katê đồng bào Chăm

Dân tộc- Tôn giáo - Lê Thuận - 4 giờ trước
Ngày 20/10, tại huyện Hàm Thuận Bắc, đoàn đã đến thăm, tặng quà chúc Tết Ban Điều hành thôn Lâm Thuận, Ban Quản lý Lăng Cậu Hoa tại xã Hàm Phú, sư cả Thông Minh Toàn; Ban Điều hành thôn 3, đại diện Ban Quản lý Đền Pô Tằm, sư cả Thông Minh Châu và Người có uy tín.
Quan tâm đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi này là trách nhiệm của toàn xã hội

Quan tâm đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi này là trách nhiệm của toàn xã hội

Đó là khẳng định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tại Hội nghị Tổng kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2013-2020 và triển khai Chương trình phối hợp công tác công tác giai đoạn 2021-2025 giữa Ủy ban Dân tộc và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam diễn ra chiều ngày 13/10/2021, tại Hà Nội.
Ngày 21/10: Việt Nam 3.636 ca mắc COVID-19 và 1.541 ca khỏi bệnh

Ngày 21/10: Việt Nam 3.636 ca mắc COVID-19 và 1.541 ca khỏi bệnh

Tin tức - BĐT - 4 giờ trước
Ngày 21/10: Việt Nam 3.636 ca mắc mới COVID-19 trong đó có 1.649 ca trong cộng đồng. Trong ngày, có 1.541 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai ký kết chương trình hợp tác với Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Đài PT-TH tỉnh Lào Cai

Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai ký kết chương trình hợp tác với Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Đài PT-TH tỉnh Lào Cai

Tin địa phương - Trọng Bảo - 4 giờ trước
Chiều 21/10, Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai đã tổ chức ký kết chương trình hợp tác với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy và Đài PT-TH tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025.
Chiều 21/10 Quốc hội thảo luận Tờ trình về hai dự án Luật

Chiều 21/10 Quốc hội thảo luận Tờ trình về hai dự án Luật

Thời sự - Minh Thu - 4 giờ trước
Tiếp tục Chương trình làm việc, chiều 21/10/2021, Quốc hội làm việc tại Hội trường, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp.
Miền Bắc và miền Trung mưa rét, có nơi 13 độ C, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Miền Bắc và miền Trung mưa rét, có nơi 13 độ C, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Môi trường sống - T.Hợp - 4 giờ trước
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 21/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ; gây mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.
Tất hoa đôi, linh hồn của trang phục mùa Đông Seria

Tất hoa đôi, linh hồn của trang phục mùa Đông Seria

Nhìn ra thế giới - Chu Mạnh Cường (T/h) - 4 giờ trước
Do thời tiết vào mùa Đông rất lạnh, nhiệt độ thường xuống dưới 0 độ C, cá biệt là âm 30 độ C, nên người dân ở Serbia, một đất nước xinh đẹp thuộc vùng Balkan luôn có trong nhà những bộ quần áo rất dày cùng những đôi tất len, tất bông, tất hoa đôi rực rỡ, ấm áp để giữ ấm, bảo vệ đôi chân, giúp đi lại dễ dàng, thoải mái giữa sương tuyết.