Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Phú Thọ: Quan tâm đẩy mạnh công tác giáo dục dân tộc thiểu số

PV - 11:34, 18/09/2021

Tỉnh Phú Thọ có số học sinh là người dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm khoảng 20% tổng số học sinh toàn tỉnh, gồm các dân tộc Mường, Dao, Sán Chay, Tày, Mông… Việc nâng cao đời sống cho nhân dân vùng đồng bào DTTS nói chung, công tác giáo dục dân tộc nói riêng luôn được UBND tỉnh và ngành Giáo dục - Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh quan tâm, từng bước nâng cao chất lượng dạy học cho học sinh miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS.

Ngành GD&ĐT huyện Tân Sơn luôn chú trọng giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh. (Ảnh tư liệu, chụp trước ngày 27/4/2021))
Ngành GD&ĐT huyện Tân Sơn luôn chú trọng giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh. (Ảnh tư liệu, chụp trước ngày 27/4/2021))

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, hệ thống trường phổ thông dân tộc (PTDT) nội trú, PTDT bán trú phát triển về cả quy mô và chất lượng, đáp ứng được nhu cầu của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Toàn tỉnh có 5 trường PTDT nội trú và 1 trường PTDT bán trú với 62 lớp và 2.030 học sinh (trong đó 1 trường PTDT nội trú THPT; 1 trường PTDT nội trú THCS và THPT; 3 trường PTDT nội trú cấp THCS); học sinh DTTS cấp THCS, THPT được học tại trường PTDT nội trú và bán trú đạt gần 10%.

Để kịp thời triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn, huy động các nguồn lực tập trung phát triển giáo dục dân tộc, ngành GD&ĐT đã tích cực tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn. Triển khai đồng bộ các giải pháp để quản lý có hiệu quả công tác giáo dục dân tộc. Chỉ đạo các đơn vị giáo dục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương để phát triển giáo dục ở vùng DTTS. Làm tốt công tác tuyên truyền để toàn xã hội quan tâm tới giáo dục ở vùng DTTS, miền núi.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý, chỉ đạo giáo dục dân tộc ở các huyện: Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập, Đoan Hùng và các địa phương có nhiều học sinh DTTS. Cùng với đó, chỉ đạo các đơn vị giáo dục thực hiện nghiêm túc nền nếp, kỷ cương, dân chủ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dữ liệu về giáo dục dân tộc; thực hiện tốt công tác thông tin giữa Sở GD&ĐT với các địa phương, các nhà trường để kịp thời chỉ đạo về giáo dục dân tộc. Thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo các trường PTDT nội trú, PTDT bán trú, các cơ sở giáo dục vùng DTTS ở các lĩnh vực: Quản lý dạy học, hoạt động ngoài giờ lên lớp, công tác nội trú, bán trú; việc thực hiện chế độ, chính sách...

Thầy giáo Phan Xuân Huy, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thanh Sơn cho biết: Huyện hiện có 78 trường với tổng số 1.156 lớp, có 31.325 học sinh. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cơ bản đủ về số lượng, chuẩn về trình độ đào tạo, tâm huyết, trách nhiệm với nghề, được bố trí, sắp xếp hợp lý. Công tác bồi dưỡng đội ngũ được quan tâm. 100% cán bộ quản lý, giáo viên được tham gia bồi dưỡng Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đặc biệt là tập huấn về khai thác, sử dụng sách giáo khoa mới, xây dựng kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Cơ sở vật chất phục vụ dạy học trên địa bàn được quan tâm đầu tư. Huyện đã tập trung huy động nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại các cơ sở giáo dục; chú trọng các điểm trường vùng cao, các xã đặc biệt khó khăn. Hiện nay, toàn huyện có 66 trường học được công nhận trường học đạt chuẩn Quốc gia, tỷ lệ 84,62%.

Huyện chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ, đặc biệt là những cán bộ, giáo viên người DTTS. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên trên cơ sở đề án vị trí, việc làm và các văn bản hướng dẫn. Khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; bồi dưỡng về lý luận chính trị; làm tốt công tác nghiên cứu khoa học; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chăm sóc, giáo dục học sinh; tăng cường đổi mới sinh hoạt chuyên môn,...; tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đặc thù, giáo dục ngoài giờ chính khóa liên quan đặc điểm tâm lý học sinh DTTS, văn hóa dân tộc và tri thức địa phương.

Song song với đó, triển khai hiệu quả việc đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Chủ động bố trí, sắp xếp, phân công cán bộ, giáo viên bảo đảm cân đối, phù hợp với năng lực, sở trường từng người. Hằng năm, các đơn vị giáo dục thường xuyên tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác quản lý dạy học, quản lý học sinh nội trú, tổ chức ăn, ở tập thể với các trường PTDT nội trú, PTDT bán trú có nhiều kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh.

Trường PTDT nội trú THCS huyện Thanh Sơn có thư viện khang trang, phục vụ nhu cầu đọc sách của học sinh
Trường PTDT nội trú THCS huyện Thanh Sơn có thư viện khang trang, phục vụ nhu cầu đọc sách của học sinh

Quan tâm toàn diện

Những năm qua, các trường PTDT nội trú, PTDT bán trú của tỉnh, huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc chế độ, chính sách đối với trường có học sinh bán trú, học sinh nội trú. Đã thực hiện việc xét duyệt, chi trả, kịp thời đầy đủ chế độ, chính sách hỗ trợ cho học sinh theo quy định.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn là 53.168 triệu đồng với 18.170 lượt học sinh (mỗi học kỳ tính 1 lượt), trong đó hỗ trợ tiền ăn cho học sinh 43.448 triệu đồng; hỗ trợ tiền nhà ở (đối với học sinh phải ở nhờ, ở trọ) 8.763 triệu đồng; hỗ trợ nấu ăn 724 triệu đồng; kinh phí mua sắm tủ thuốc, dụng cụ thể dục thể thao 233 triệu đồng; tổng số gạo hỗ trợ là 1.237.575kg với 18.173 lượt học sinh.

Các đơn vị giáo dục triển khai, thực hiện đầy đủ các chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, giáo viên dạy tiếng, chữ DTTS.

Cô giáo Đinh Thị Bích Thủy, Hiệu trưởng Trường PTDT nội trú THCS huyện Thanh Sơn cho biết: Năm học 2021 - 2022, trường có 358 học sinh, 95% là con em đồng bào DTTS. Với mục tiêu đào tạo các em phát triển toàn diện về năng lực, phẩm chất, Nhà trường đã xây dựng kế hoạch dạy học bảo đảm phù hợp tình hình thực tế. Các em học sinh đều ở nội trú, xa gia đình, xa bố mẹ, phải tự chăm sóc bản thân nên chúng tôi luôn quan tâm, chăm lo cho các em về mọi mặt; tìm tòi, đổi mới các phương pháp giảng dạy để các em dễ tiếp thu.

Bên cạnh việc giảng dạy kiến thức văn hóa, các thầy cô giáo luôn quan tâm, nhắc nhở, hướng dẫn các em thực hiện tốt nội quy khu nội trú, quy tắc ứng xử văn hóa trong Nhà trường; hướng dẫn học sinh phương pháp tự học, giáo dục kỹ năng sống với các nội dung thiết thực, phù hợp tâm lý lứa tuổi. Với nỗ lực trong dạy và học, Trường PTDT nội trú THCS huyện Thanh Sơn đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ giáo dục, dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2020 - 2021, được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua.

Nhà giáo Ưu tú Phùng Quốc Lập, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh cho biết: Sở đã định kỳ thanh tra, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh DTTS, nhà giáo và cán bộ quản lý công tác ở vùng DTTS, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tích cực tham mưu với các cấp quản lý trong việc góp ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ, chính sách giáo dục nói chung và đối với giáo dục dân tộc nói riêng. Thường xuyên rà soát, phát hiện những khó khăn, bất cập trong việc thực hiện các chính sách phát triển giáo dục và đào tạo vùng DTTS, miền núi để kịp thời đề xuất điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới./.

Tin cùng chuyên mục
Chất lượng đầu vào bậc THPT ở miền núi Thanh Hóa ngày càng nâng cao

Chất lượng đầu vào bậc THPT ở miền núi Thanh Hóa ngày càng nâng cao

Vừa qua, tại các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã công bố điểm chuẩn nguyện vọng 1 vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023. Một số trường THPT khu vực miền núi có điểm chuẩn tăng so với năm ngoái, như: Lang Chánh, Quan Sơn, Quan Hóa…
Tin nổi bật trang chủ
Tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện tín dụng chính sách tại vùng khó khăn: Thêm điều kiện giải quyết vấn đề bất bình đẳng giới (Bài cuối)

Tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện tín dụng chính sách tại vùng khó khăn: Thêm điều kiện giải quyết vấn đề bất bình đẳng giới (Bài cuối)

Bất bình đẳng giới là một trong những nguyên nhân cơ bản của tình trạng đói nghèo ở vùng đồng bào DTTS. Chính vì vậy, việc hỗ trợ phụ nữ DTTS tiếp cận tín dụng chính sách ưu đãi ở vùng khó khăn phát triển kinh tế là công cụ trực diện giải quyết vấn đề bất bình đẳng giới ở khu vực này.
Cháy nhà thờ ở Ai Cập khiến ít nhất 40 người thiệt mạng

Cháy nhà thờ ở Ai Cập khiến ít nhất 40 người thiệt mạng

Nhìn ra thế giới - PV - 20:40, 14/08/2022
Hãng tin Reuters dẫn 2 nguồn tin an ninh Ai Cập cho biết, ngày 14/8, ít nhất 40 người đã thiệt mạng và 45 người khác bị thương trong đám cháy bùng phát bên trong một nhà thờ tại thành phố Giza.
Vùng núi Bắc Bộ đề phòng mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Vùng núi Bắc Bộ đề phòng mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Tin tức - BĐT - 20:18, 14/08/2022
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, chiều tối và đêm nay (14/8), ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở vùng trũng, thấp.
Đoàn Việt Nam dự thi Olympic Tin học quốc tế đoạt 4 huy chương

Đoàn Việt Nam dự thi Olympic Tin học quốc tế đoạt 4 huy chương

Giáo dục - NA - 20:02, 14/08/2022
Ngày 14/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông tin về kết quả dự thi Olympic Tin học quốc tế năm 2022 của Đội tuyển quốc gia Việt Nam. Theo đó, cả 4/4 thí sinh dự thi đều đoạt huy chương.
Chùa Khmer - “đạo và đời”: Niềm tự hào của đồng bào Khmer (Bài 1)

Chùa Khmer - “đạo và đời”: Niềm tự hào của đồng bào Khmer (Bài 1)

Sắc màu 54 - Hạnh Nguyên - 17:44, 14/08/2022
Với đồng bào Khmer, ngôi chùa luôn hiện hữu trong suốt cuộc đời của họ. Từ khi còn bé đã theo cha mẹ đến chùa, lớn lên nam giới vào chùa tu học và đến giai đoạn trưởng thành, dù bận lo cho cuộc mưu sinh, họ vẫn thường đến chùa tạ lễ đức Phật, cầu an cho gia đình. Về già, họ càng gắn bó với ngôi chùa hơn; cho đến khi qua đời, thì được hoả táng và đưa vào tháp chứa tro cốt được các sư xây dựng tại chùa.
Gần 300.000 bữa ăn miễn phí cho trẻ em nghèo vùng cao Thanh Hóa

Gần 300.000 bữa ăn miễn phí cho trẻ em nghèo vùng cao Thanh Hóa

Nhịp cầu nhân ái - Quỳnh Trâm - 17:26, 14/08/2022
Sau hơn 3 năm hoạt động, Dự án “Nuôi em Thanh Hóa” đã hỗ trợ được gần 300.000 bữa ăn bán trú tại 28 điểm trường ở các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa.
Trải nghiệm Trà Vinh

Trải nghiệm Trà Vinh

Trong bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp của Đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Trà Vinh là một gam màu xanh mát bởi những cánh đồng lúa, vườn cây hoa trái, cùng hệ thống kênh, rạch và bãi biển trải dài thơ mộng. Đến với Trà Vinh, bạn còn được được thưởng lãm kiến trúc độc đáo của 150 ngôi chùa Khmer và những lễ hội mang đậm nét văn hóa dân tộc diễn ra quanh năm vô cùng hấp dẫn.
Sắc màu dưới chân núi Ngọc Linh

Sắc màu dưới chân núi Ngọc Linh

Kinh tế - L.Phương – N.Chí - 17:24, 14/08/2022
Xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei (Kon Tum) nằm trong quần thể dãy núi Ngọc Linh có độ cao 2.598 m, là nơi sinh sống bao đời nay của đồng bào dân tộc Xơ Đăng , hiện còn lưu giữ nhiều nét đẹp văn hóa đặc sắc, nhiều cây dược liệu quý. Ngoài ra, đến với xã Ngọc Linh, nhất là vào mùa lúa chín, còn được chiêm ngưỡng một bức tranh hùng vĩ, nên thơ, yên bình và một bầu không khí hết sức trong lành...
Đi trên con đường Hạnh phúc

Đi trên con đường Hạnh phúc

Phóng sự - Văn Hoa - 17:17, 14/08/2022
Tôi đã không ít lần đi trên con đường 4C, nơi “đầu trời ngất đỉnh Hà Giang”. Mỗi một lần đi, cảm xúc trong tôi đều rất khác biệt. Không phải vì sự hiểm trở của một tuyến đường lên 4 huyện nơi địa đầu Tổ quốc, hay chỉ vì sức hấp dẫn của cột cờ Lũng Cú, cao nguyên đá Đồng Văn… mà hơn hết là những cảm nhận về sự đổi thay vượt bậc của đất và người nơi đây khi có con đường huyết mạch, con đường chiến lược..., đã mang lại hạnh phúc, no ấm, bình yên trên mỗi bản làng.
Nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện Đề án 1163: Những mô hình cần nhân rộng (Bài 3)

Nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện Đề án 1163: Những mô hình cần nhân rộng (Bài 3)

Pháp luật - K.Thư – Song Vy - 16:55, 14/08/2022
Để công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả, Đề án 1163 đặt ra giải pháp là lựa chọn xây dựng mô hình điểm ở các xã, thôn, bản vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới; địa bàn xung yếu và nơi có đồng bào DTTS rất ít người cư trú. Nhiều mô hình được triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực, rất cần nhân rộng trong thời gian tới.
Xin đừng

Xin đừng "bức tử" những dòng sông

Xã hội - Tùng Nguyên - 16:45, 14/08/2022
Thủy lợi, thủy điện phát triển thiếu tầm nhìn dài hạn thì những tác động tiêu cực đến sự tồn vong của các dòng sông cũng liên tục phát sinh như một hệ quả tất yếu. Mặc dù đã có quy định bảo đảm giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện, nhưng việc thực thi quy định này trên thực tế rất bất cập, làm gia tăng thêm thực trạng “bức tử” các dòng sông ở nước ta.
Soọng cô - một thứ “men” của đồng bào Sán Dìu: Tình yêu Soọng cô đã lớn dần trong lớp trẻ (Bài 5)

Soọng cô - một thứ “men” của đồng bào Sán Dìu: Tình yêu Soọng cô đã lớn dần trong lớp trẻ (Bài 5)

Sắc màu 54 - Văn Hoa - 16:44, 14/08/2022
Bằng tình yêu và trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ tiếng hát Soọng cô, nhiều nghệ nhân, nhiều câu lạc bộ (CLB) đã động viên, khuyến khích để kết nạp thêm những hội viên nhỏ tuổi. Họ đã nỗ lực dạy nói, dạy hát cho thế hệ trẻ, đưa các hội viên nhỏ tuổi đi giao lưu giữa các CLB trong và ngoài tỉnh; đi biểu diễn trong các ngày lễ, sự kiện lớn của địa phương... Trước nỗ lực của các ông bà, thế hệ đi trước, tình yêu, trách nhiệm giữ gìn văn hóa dân tộc đã lớn dần trong lớp trẻ.