Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Nhiệm kỳ mới, khí thế mới

Nhóm phóng viên (thực hiện) - 23:15, 06/07/2020

Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong hai ngày 6 - 7/7, tại Hà Nội. Tại phiên trù bị (chiều 6/7), phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã lược ghi ý kiến của một số đại biểu về những thành quả đạt được thời gian qua và kỳ vọng về công tác dân tộc, chính sách dân tộc cùng sự phát triển bền vững vùng DTTS và miền núi trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Các đại biểu biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ông Bùi Văn Lịch, Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc: 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Vụ Chính sách Dân tộc đã đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiều nhiệm vụ, có ý nghĩa quan trọng đối với công tác dân tộc và chính sách dân tộc. 

Nhiệm kỳ mới, khí thế mới 1

Năm 2016, trước yêu cầu đổi mới chính sách, Vụ Chính sách Dân tộc đã tham mưu cho lãnh đạo UBDT xây dựng đề án tích hợp chính sách, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2085/QĐ-TTg Phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017 - 2020; tham mưu cho lãnh đạo UBDT xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Tiêu chí phân định vùng DTTS và miền núi và tổng hợp danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II và khu vực I vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2016 - 2020; tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục đơn vị hành chính vùng khó khăn.

Đặc biệt, năm 2018, Vụ triển khai thực hiện một loạt nhiệm vụ có vai trò quan trọng trong tham mưu hoạch định chính sách dân tộc giai đoạn sau năm 2020. Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, lần đầu tiên Chính phủ báo cáo Quốc hội về đánh giá 3 năm thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2016 - 2018 (do vụ Chính sách Dân tộc chủ trì tham mưu) làm cơ sở để Quốc hội thảo luận và ban hành Nghị quyết số 74/2018/QH14 thông qua Báo cáo của Chính phủ và giao Chính phủ xây dựng Đề án Tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Đề án tổng thể). 

Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã phê duyệt Đề án Tổng thể tại Nghị quyết số 88/2019/QH19. Thực hiện Nghị quyết 88/2019/QH14, Nghị quyết 120/2020/QH14 của Quốc hội, Vụ đang khẩn trương tổ chức xây dựng Tiêu chí phân định lại vùng DTTS và miền núi (theo Nghị quyết 28/NQ-CP) và tham gia xây dựng hồ sơ Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Đây là một dấu ấn lịch sử trong công tác dân tộc của Đảng và Nhà nước ta. 

Nhiệm kỳ mới, khí thế mới 2

Ông Nguyễn Quang Hải, Chủ tịch Công đoàn cơ quan UBDT, Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc: 

Hiện nay, Công đoàn UBDT quản lý 22 Tổ Công đoàn, Công đoàn Bộ phận, với trên 500 đoàn viên. Hoạt động của tổ chức Công đoàn trong nhiều năm qua luôn được Đảng bộ cơ quan và Công đoàn Viên chức Việt Nam đánh giá là hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ mới, để góp phần tham gia công tác xây dựng đảng vững mạnh, Đảng bộ cơ quan cần tiếp tục đôn đốc hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn thể. Tiếp tục đẩy mạnh việc giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng các hành động cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện của cơ quan. Các tổ chức đoàn thể chính trị thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Động viên đoàn viên Công đoàn, đoàn viên thanh niên, hội viên Hội Cựu Chiến binh cơ quan triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Với niềm tin tưởng và khí thế mới của Đại hội, trong nhiệm kỳ tới, hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan UBDT nói chung, của tổ chức Công đoàn nói riêng chắc chắn sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Nhiệm kỳ mới, khí thế mới 3

Ông Lưu Xuân Thủy, Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số: 

Trong nhiệm kỳ mới, công tác dân tộc cũng bước sang một giai đoạn mới đòi hỏi Vụ DTTS với chức năng, nhiệm vụ được giao cũng phải đổi mới phương pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn. 

Vụ sẽ tập trung nghiên cứu, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao trong Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Đôn đốc, kiểm tra và phối hợp với địa phương rà soát, bổ sung, công nhận Người có uy tín hằng năm để xây dựng đội ngũ Người có uy tín bảo đảm số lượng và chất lượng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực hiện các chính sách đang được triển khai, thực hiện trên địa bàn do Vụ quản lý. Tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành chức năng nghiên cứu hoàn thiện Đề án xác định thành phần dân tộc và xây dựng Bảng danh mục thành phần các DTTS Việt Nam...

Nhiệm kỳ mới, khí thế mới 4

Ông Điểu Mưu, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II:

Theo điều tra, khảo sát năm 2019 của Vụ Địa phương II, hiện vẫn còn hàng ngàn hộ DTTS di cư vào Tây Nguyên chưa được cấp sổ hộ khẩu trong tổng số khoảng 22 ngàn hộ dân di cư ngoài kế hoạch chưa được ổn định về chỗ ở. 

Là một vụ chức năng thuộc UBDT, đứng chân trên địa bàn Tây Nguyên, tập thể Chi bộ Vụ Địa phương II sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương trên địa bàn và các bộ, ngành đề xuất giải pháp tháo gỡ việc quản lý nhân hộ khẩu và các chính sách bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư đối với đồng bào DTTS di cư từ nơi khác đến các tỉnh khu vực Tây Nguyên, nhất là các chính sách giáo dục và đào tạo dành cho người DTTS, để đồng bào DTTS trên địa bàn không bị bỏ lại phía sau. 

Tin cùng chuyên mục
Ủy ban Dân tộc: Góp ý xây dựng Dự án 9 thuộc Chương trình trình mục tiêu quốc gia

Ủy ban Dân tộc: Góp ý xây dựng Dự án 9 thuộc Chương trình trình mục tiêu quốc gia

Chiều ngày 12/8, tại Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến chủ trì cuộc họp góp ý xây dựng Dự án “Đầu tư phát triển nhóm các dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn”. Đây là Dự án 9 nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông cùng các thành viên trong Tiểu ban xây dựng Dự án 9, đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị của UBDT.
Tin nổi bật trang chủ
Ủy ban Dân tộc: Góp ý xây dựng Dự án 9 thuộc Chương trình trình mục tiêu quốc gia

Ủy ban Dân tộc: Góp ý xây dựng Dự án 9 thuộc Chương trình trình mục tiêu quốc gia

Chiều ngày 12/8, tại Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến chủ trì cuộc họp góp ý xây dựng Dự án “Đầu tư phát triển nhóm các dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn”. Đây là Dự án 9 nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông cùng các thành viên trong Tiểu ban xây dựng Dự án 9, đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị của UBDT.
Điện Biên tăng cường chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên dặm dài biên cương

Điện Biên tăng cường chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên dặm dài biên cương

Đời sống - Xã hội - PV - 2 giờ trước
Trước tình hình dịch COVID-19 có thể "xâm nhập" vào Việt Nam do các hoạt động thăm thân qua lại biên giới, xuất nhập cảnh trái phép của người dân vùng biên, là lực lượng nòng cốt trong việc ngăn chặn dịch COVID-19, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã tăng thêm 8 chốt chặn, nâng tổng số lên 68 chốt với gần 300 cán bộ, chiến sĩ tham gia canh gác dọc tuyến biên giới. Các anh đang ngày đêm bám chốt, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ "kép": gìn giữ an ninh biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Cô giáo JRAI nặng tình với dân tộc mình

Cô giáo JRAI nặng tình với dân tộc mình

Giáo dục - PV - 6 giờ trước
Đáp chuyến xe đêm từ thành phố biển Nha Trang lên Tây Nguyên vào một ngày chớm thu, đặt chân xuống bến xe thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai giữa một thời khắc mà đêm đang dần trôi về sáng và sương mù còn mịt mờ giăng mắc, bao phủ các hàng cây xanh mướt, những dãy nhà chập chùng trên phố núi cao này.
Lễ cúng bản của người Hà Nhì

Lễ cúng bản của người Hà Nhì

Sắc màu 54 - PV - 7 giờ trước
Lễ cúng bản của người Hà Nhì ở tỉnh Điện Biên (người Hà Nhì gọi là lễ gạ ma thú) là nghi lễ lớn, quan trọng nhất trong năm của cộng đồng người Hà Nhì, được tổ chức vào tháng 2 âm lịch hằng năm. Lễ hội này nhằm mục đích cầu cúng thần rừng thiêng và tổ tiên phù hộ để năm mới mưa thuận, gió hòa, mọi người trong bản mạnh khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn.
Vạch trần âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc để hình thành “nhà nước Mông”

Vạch trần âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc để hình thành “nhà nước Mông”

Chống diễn biến hòa bình - PV - 7 giờ trước
Những năm qua, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, các thế lực thù địch, các tổ chức người Mông lưu vong… tăng cường các hoạt động kích động, tuyên truyền tư tưởng ly khai tự trị trong đồng bào các dân tộc. Đặc biệt ở những khu vực vùng cao, vùng sâu, vùng xa các tỉnh biên giới phía Bắc nổi lên vấn đề tuyên truyền, hoạt động thành lập “nhà nước Mông” tự trị.
Tái diễn thủ đoạn phao tin COVID-19 để chống phá Nhà nước

Tái diễn thủ đoạn phao tin COVID-19 để chống phá Nhà nước

Pháp luật - PV - 8 giờ trước
Trong khi các loại thuốc đặc trị COVID-19 chưa ra đời, các loại vaccin phòng ngừa vẫn đang được các quốc gia nỗ lực nghiên cứu, trong đó có Việt Nam thì làn sóng COVID-19 thứ hai đang diễn ra nhanh chóng ở nhiều quốc gia trên thế giới với sự bùng phát mạnh, lan tỏa nhanh.
Bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 18 tử vong

Bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 18 tử vong

Tin tức - PV - 8 giờ trước
Sáng ngày 13/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19 số 485. Đây là trường hợp tử vong do COVID-19 thứ 18 kể từ khi đại dịch xảy ra tại Việt Nam.
Vinamilk ủng hộ 8 tỷ đồng cho Hà Nội và 3 tỉnh miền Trung chống dịch COVID-19

Vinamilk ủng hộ 8 tỷ đồng cho Hà Nội và 3 tỉnh miền Trung chống dịch COVID-19

Sự kiện - Bình luận - PV - 17:14, 12/08/2020
Đồng hành cùng Chính phủ trong công tác phòng chống dịch và đặc biệt là đảm bảo đủ sinh phẩm, thiết bị y tế, năng lực xét nghiệm để xác định nhanh các trường hợp nghi nhiễm Covid-19, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tiếp tục hỗ trợ 8 tỷ đồng cho Tp. Hà Nội, Tp. Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi.
A Nôr được chọn là làng du lịch cộng đồng tiêu biểu của Việt Nam

A Nôr được chọn là làng du lịch cộng đồng tiêu biểu của Việt Nam

Tin tức - PV - 16:38, 12/08/2020
Ngày 8/8, lãnh đạo UBND huyện A Lưới cho biết, làng du lịch cộng đồng A Nôr (xã Hồng Kim, huyện A Lưới) vừa được chọn là một trong ba làng du lịch cộng đồng tiêu biểu của Việt Nam năm 2019.
Nhiều cái thiếu ở làng Tranh

Nhiều cái thiếu ở làng Tranh

Đời sống - Xã hội - Lê Phương - 15:11, 12/08/2020
Đã chuẩn bị bước sang thập niên thứ 3 của thế kỷ 21, thế nhưng cuộc sống của người dân làng Tranh, thôn Gò Tranh, xã Long Sơn, huyện Minh Long (Quảng Ngãi) vẫn không điện, không đường, không nước sạch... chủ yếu dựa vào rừng, tự cung, tự cấp. Chính vì vậy, mà làng Tranh còn có tên là “làng hái lượm”.
Độc đáo Lễ cấp sắc Then 12 đèn của người Nùng ở Cao Bằng

Độc đáo Lễ cấp sắc Then 12 đèn của người Nùng ở Cao Bằng

Sắc màu 54 - PV - 14:53, 12/08/2020
Lễ cấp sắc then của người Nùng ở Cao Bằng là một nghi lễ lớn trong đời người làm thầy. Thầy tào sẽ cấp ấn cho đệ tử được cấp sắc chứng nhận đủ khả năng tiến hành nghi lễ cúng bái, cầu an, đi cứu nhân độ thế cho bà con. Sau nghi lễ này, từ đây người đệ tử được cấp bằng và cấp chức sắc, cấp quan.