Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

"Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, nêu gương, xây dựng Đảng bộ vững mạnh"

Văn Phong thực hiện - 09:53, 03/06/2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 155-KH/ĐUK, ngày 10/10/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Kế hoạch số 36-KH/ĐU, ngày 14/11/2019 của Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc về Đại hội các tổ chức đảng trực thuộc và Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc đã tập trung Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức thành công Đại hội Chi bộ, Đảng bộ bộ phận. Trước thềm Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc, đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã trả lời phỏng vấn Báo Dân tộc và Phát triển.

Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp, các ngành đã ra sức thi đua đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào cuộc sống. Xin Bí thư Đảng ủy cho biết, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc đã triển khai thực hiện Nghị quyết như thế nào?

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ đã chủ động phối hợp với Ban cán sự đảng tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4,5,6,7,8 (khoá XII) cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ và quán triệt các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Cùng với việc tổ chức học tập quán triệt các nghị quyết chỉ thị của Đảng, Đảng ủy thường xuyên tổ chức các hội nghị thông tin chuyên đề về tình hình an ninh chính trị trên thế giới, khu vực và trong nước mang tính thời sự, vấn đề về biên giới, hải đảo… nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm chắc tình hình và các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước.

Đảng ủy đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; chỉ đạo việc ký cam kết và xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện. Hằng năm, 100% đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ đã ký và thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu, đăng ký sáng kiến kinh nghiệm, đăng ký nêu gương theo hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên.

Qua kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng, cơ bản các tổ chức đảng và đảng viên đều thực hiện tốt Điều lệ và các quy định của đảng, không có đảng viên vi phạm kỷ luật, không có biểu hiện suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc đã phát huy vai trò như thế nào trong lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị thưa Bí thư Đảng ủy?

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy và Ban cán sự đảng lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các vụ, đơn vị tập trung cao độ trong công tác xây dựng đề án, chính sách do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; tham mưu trình Chính phủ ban hành nhiều chính sách mang tính chiến lược, có ý nghĩa, tầm quan trọng và tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng dân tộc thiếu số và miền núi. 

Đặc biệt, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã báo cáo đánh giá 3 năm thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, làm cơ sở để Quốc hội thảo luận và ra Nghị quyết số 74/2018/QH14, giao Chính phủ xây dựng Đề án Tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. 

Năm 2019, mặc dù xây dựng Đề án trong hoàn cảnh rất nhiều khó khăn, nhưng cán bộ, đảng viên đã quyết tâm dồn toàn lực xây dựng thành công Đề án Tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2030 và đã được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết số 88/2019/QH14- đây là dấu mốc lịch sử quan trọng trong công tác dân tộc.

Đảng ủy cũng đã phối hợp với Ban Cán sự Đảng lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, đối ngoại, tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộc để kêu gọi đầu tư của các tổ chức quốc tế cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi; tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chính phủ điện tử, quản lý chất lượng về ISO, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trong cơ quan, đơn vị. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách dân tộc ở các bộ, ngành, địa phương, góp phần hạn chế những tiêu cực trong thực hiện chính sách, giải quyết kịp thời những bức xúc của đồng bào và giữ vững ổn định chính trị, xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, Ban cán sự đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nhiều sự kiện quan trọng, có ý nghĩa chính trị sâu rộng tạo được dư luận tốt trong xã hội như: Lễ Tuyên dương Người có uy tín, nhân sĩ, trí thức và doanh nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số lần thứ nhất, năm 2017; tổ chức gặp mặt 500 đại biểu tiêu biểu đồng bào Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Cholchnamthmay tại thành phố Cần Thơ; tổ chức gặp mặt 300 đại biểu già làng trưởng bản nhân dịp 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của già làng Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai; tổ chức đón tiếp Đoàn cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và tổ chức thành công giao lưu Nhân dân giữa đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín sinh sống dọc tuyến biên giới Việt - Lào tại tỉnh Nghệ An; tổ chức gặp mặt các đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và các em học sinh dân tộc thiểu số tiêu biểu của các địa phương; Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu, xuất sắc toàn quốc...

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc sẽ có những nhiệm vụ, giải pháp gì để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thưa Bí thư Đảng ủy?

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc tới toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhất là những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng. Không những thế, còn đòi hỏi mỗi tập thể, cá nhân từ vị trí, trách nhiệm và yêu cầu của nhiệm vụ chính trị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đề ra biện pháp, xây dựng lộ trình, xác định quyết tâm, nỗ lực hành động đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác dân tộc, trọng tâm là triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 gồm 10 dự án và các tiểu dự án thành phần; Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc; đẩy mạnh công tác tham mưu xây dựng các đề án, chính sách sách vùng dân tộc và miền núi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động nắm bắt tình hình đời sống của đồng bào để kịp thời đề xuất với Đảng, Nhà nước, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện NQTW4, khoá XII nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ, cơ quan, đơn vị vững mạnh và thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kiên quyết khắc phục những tồn tại, hạn chế của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thưa Bí thư Đảng ủy, trước thềm Đại hội Đảng bộ với niềm tin mới, khí thế mới nhưng cũng có không ít những khó khăn, thách thức. Bí thư Đảng ủy muốn nhắn gửi điều gì đến cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc?

Chúng ta vừa trải qua một thời kỳ đầy khó khăn, thách thức khi dịch bệnh Covid -19 gây ra. Làm thế nào để vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phát triển luôn đặt gánh nặng to lớn lên vai đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương. Một nhiệm kỳ mới đến với bộn bề công việc, nhiều khó khăn thách thức nhưng cũng mang đến những dự cảm tốt đẹp.

Thay mặt Đảng ủy cơ quan công tác dân tộc, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, nêu gương, xây dựng Ðảng bộ vững mạnh; xây dựng bộ máy cán bộ, công chức, viên chức tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Cơ quan Ủy ban Dân tộc quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết XIII của Đảng, góp phần phát triển nhanh, bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Xin cảm ơn Bí thư Đảng ủy!

Tin cùng chuyên mục
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn và Đoàn công tác làm việc tại Kon Tum

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn và Đoàn công tác làm việc tại Kon Tum

Chiều 1/10, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc (UBDT) do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum về các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG) của địa phương.
Tin nổi bật trang chủ
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến thăm và làm việc tại tỉnh Hà Giang

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến thăm và làm việc tại tỉnh Hà Giang

Ngày 01/10/2020, Đoàn công tác Ủy ban Dân tộc (UBDT) do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Hà Giang để nắm tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện các chính sách dân tộc và công tác chuẩn bị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh.
Tương lai nông nghiệp tiên tiến và bền vững: Cần sự tiên phong của các doanh nghiệp đầu ngành

Tương lai nông nghiệp tiên tiến và bền vững: Cần sự tiên phong của các doanh nghiệp đầu ngành

Sản phẩm - Thị trường - PV - 18:07, 01/10/2020
Hiện Việt Nam đang đứng thứ 6 Châu Á, thứ 2 ASEAN về sản lượng sữa và thứ 4 về năng suất của đàn bò. Để tiếp tục phát triển và đưa ngành sữa tiến gần hơn với sự phát triển chăn nuôi bò sữa trên thế giới thì nông nghiệp bền vững là định hướng tất yếu của tương lai. Trong đó, rất cần vai trò sự chủ động và sự đầu tư nghiêm túc của những doanh nghiệp tiên phong như Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) để tạo động lực cho sự phát triển của toàn ngành.
Hội đồng Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động tổ chức “Đối thoại định kỳ năm 2020”

Hội đồng Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động tổ chức “Đối thoại định kỳ năm 2020”

Tin tức - PV - 18:04, 01/10/2020
Sáng 1/10/2020, tại Hà Nội, Hội đồng Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động tổ chức “Đối thoại định kỳ năm 2020”. Buổi đối thoại có sự tham gia của hơn 100 đại biểu đại diện các Sở LĐTBXH; Liên đoàn Lao động các tỉnh; hiệp hội Doanh nghiệp một số tổ chức, doanh nghiệp… và các bộ ngành, cơ quan quản lý nhà nước liên quan. Ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động chủ trì buổi đối thoại.
9 tháng năm 2020: Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng trưởng cao nhất

9 tháng năm 2020: Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng trưởng cao nhất

Kinh tế - PV - 17:45, 01/10/2020
9 tháng năm 2020, khu vực công nghiệp và xây dựng vẫn đạt mức tăng trưởng cao nhất 3,08%.
Đến từng buôn, làng cấp đổi chứng minh nhân dân cho người dân

Đến từng buôn, làng cấp đổi chứng minh nhân dân cho người dân

Pháp luật - PV - 17:38, 01/10/2020
Cách đây hai năm, Thiếu tá Trương Thị Hoài Phương, Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Đơn Dương đã đề xuất triển khai ý tưởng cho CBCS tới các buôn làng xa xôi để thực hiện cấp, đổi CMND.
Tết Trung thu ở Tả Sìn Thàng

Tết Trung thu ở Tả Sìn Thàng

Nhịp cầu nhân ái - PV - 17:31, 01/10/2020
Tả Sìn Thàng là xã vùng cao nằm ở phía bắc của huyện Tủa Chùa (Điện Biên) với những vùng núi đá tai mèo cheo leo, là những bản làng, dốc đá heo hút ẩn mình trong sương mù. Ở Tả Sìn Thàng, có tới 85% là người dân tộc Mông và số ít dân tộc Xạ Phang.
Ngư dân công nghệ cao ở Khánh Hòa

Ngư dân công nghệ cao ở Khánh Hòa

Khoa học - Công nghệ - PV - 10:12, 01/10/2020
Cùng với việc kiên trì bám biển, nhiều ngư dân tại Khánh Hòa đã bắt đầu áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật công nghệ cao vào hoạt động đánh bắt hải sản xa bờ. Những công nghệ mới đã giúp họ tiếp cận rộng hơn với nguồn lợi thủy sản, doanh thu cho mỗi chuyến đi biển, góp phần thay đổi đời sống kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Bộ Y tế kêu gọi người dân giảm nửa lượng muối ăn hằng ngày

Bộ Y tế kêu gọi người dân giảm nửa lượng muối ăn hằng ngày

Sức khỏe - PV - 10:03, 01/10/2020
Chiều 30/9, tại Hà Nội, Bộ Y tế, Tổ chức Y tế Thế giới phối hợp tổ chức Hội thảo “Truyền thông vận động giảm tiêu thụ muối để phòng, chống tăng huyết áp, đột quỵ và các bệnh không lây nhiễm khác”.Hội thảo là một trong những sự kiện hưởng ứng Ngày Tim mạch thế giới 29/9/2020 với chủ đề “Hãy dùng trái tim để đánh bại bệnh tim mạch”.Chiều 30/9, tại Hà Nội, Bộ Y tế, Tổ chức Y tế Thế giới phối hợp tổ chức Hội thảo “Truyền thông vận động giảm tiêu thụ muối để phòng, chống tăng huyết áp, đột quỵ và các bệnh không lây nhiễm khác”.
Phú Thọ đề xuất tự bỏ tiền trồng cây Cọ trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Phú Thọ đề xuất tự bỏ tiền trồng cây Cọ trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Đời sống - Xã hội - PV - 09:46, 01/10/2020
Những vị trí phù hợp trên 62 km đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đoạn qua địa bàn tỉnh Phú Thọ sẽ được trồng Cọ - một trong những biểu tượng của vùng đất Tổ.
Cập nhật Covid-19: Thế giới hơn 34 triệu ca mắc, Ấn Độ vẫn là điểm nóng dịch bệnh

Cập nhật Covid-19: Thế giới hơn 34 triệu ca mắc, Ấn Độ vẫn là điểm nóng dịch bệnh

Tin tức - PV - 09:40, 01/10/2020
Chỉ trong vòng 1 ngày, cả thế giới ghi nhận 301.473 ca mắc Covid-19 mới và 6.039 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này. Đến nay, tổng số ca mắc Covid-19 đã vượt mốc 34 triệu trường hợp, trong đó có hơn 1 triệu ca tử vong.
Lào Cai: 9 tháng bắt giữ, xử lý 937 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Lào Cai: 9 tháng bắt giữ, xử lý 937 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Pháp luật - baolaocai.vn - 09:37, 01/10/2020
Mới đây, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.