Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

"Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, nêu gương, xây dựng Đảng bộ vững mạnh"

Văn Phong thực hiện - 09:53, 03/06/2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 155-KH/ĐUK, ngày 10/10/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Kế hoạch số 36-KH/ĐU, ngày 14/11/2019 của Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc về Đại hội các tổ chức đảng trực thuộc và Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc đã tập trung Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức thành công Đại hội Chi bộ, Đảng bộ bộ phận. Trước thềm Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc, đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã trả lời phỏng vấn Báo Dân tộc và Phát triển.

Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp, các ngành đã ra sức thi đua đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào cuộc sống. Xin Bí thư Đảng ủy cho biết, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc đã triển khai thực hiện Nghị quyết như thế nào?

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ đã chủ động phối hợp với Ban cán sự đảng tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4,5,6,7,8 (khoá XII) cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ và quán triệt các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Cùng với việc tổ chức học tập quán triệt các nghị quyết chỉ thị của Đảng, Đảng ủy thường xuyên tổ chức các hội nghị thông tin chuyên đề về tình hình an ninh chính trị trên thế giới, khu vực và trong nước mang tính thời sự, vấn đề về biên giới, hải đảo… nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm chắc tình hình và các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước.

Đảng ủy đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; chỉ đạo việc ký cam kết và xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện. Hằng năm, 100% đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ đã ký và thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu, đăng ký sáng kiến kinh nghiệm, đăng ký nêu gương theo hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên.

Qua kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng, cơ bản các tổ chức đảng và đảng viên đều thực hiện tốt Điều lệ và các quy định của đảng, không có đảng viên vi phạm kỷ luật, không có biểu hiện suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc đã phát huy vai trò như thế nào trong lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị thưa Bí thư Đảng ủy?

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy và Ban cán sự đảng lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các vụ, đơn vị tập trung cao độ trong công tác xây dựng đề án, chính sách do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; tham mưu trình Chính phủ ban hành nhiều chính sách mang tính chiến lược, có ý nghĩa, tầm quan trọng và tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng dân tộc thiếu số và miền núi. 

Đặc biệt, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã báo cáo đánh giá 3 năm thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, làm cơ sở để Quốc hội thảo luận và ra Nghị quyết số 74/2018/QH14, giao Chính phủ xây dựng Đề án Tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. 

Năm 2019, mặc dù xây dựng Đề án trong hoàn cảnh rất nhiều khó khăn, nhưng cán bộ, đảng viên đã quyết tâm dồn toàn lực xây dựng thành công Đề án Tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2030 và đã được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết số 88/2019/QH14- đây là dấu mốc lịch sử quan trọng trong công tác dân tộc.

Đảng ủy cũng đã phối hợp với Ban Cán sự Đảng lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, đối ngoại, tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộc để kêu gọi đầu tư của các tổ chức quốc tế cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi; tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chính phủ điện tử, quản lý chất lượng về ISO, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trong cơ quan, đơn vị. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách dân tộc ở các bộ, ngành, địa phương, góp phần hạn chế những tiêu cực trong thực hiện chính sách, giải quyết kịp thời những bức xúc của đồng bào và giữ vững ổn định chính trị, xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, Ban cán sự đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nhiều sự kiện quan trọng, có ý nghĩa chính trị sâu rộng tạo được dư luận tốt trong xã hội như: Lễ Tuyên dương Người có uy tín, nhân sĩ, trí thức và doanh nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số lần thứ nhất, năm 2017; tổ chức gặp mặt 500 đại biểu tiêu biểu đồng bào Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Cholchnamthmay tại thành phố Cần Thơ; tổ chức gặp mặt 300 đại biểu già làng trưởng bản nhân dịp 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của già làng Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai; tổ chức đón tiếp Đoàn cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và tổ chức thành công giao lưu Nhân dân giữa đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín sinh sống dọc tuyến biên giới Việt - Lào tại tỉnh Nghệ An; tổ chức gặp mặt các đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và các em học sinh dân tộc thiểu số tiêu biểu của các địa phương; Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu, xuất sắc toàn quốc...

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc sẽ có những nhiệm vụ, giải pháp gì để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thưa Bí thư Đảng ủy?

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc tới toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhất là những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng. Không những thế, còn đòi hỏi mỗi tập thể, cá nhân từ vị trí, trách nhiệm và yêu cầu của nhiệm vụ chính trị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đề ra biện pháp, xây dựng lộ trình, xác định quyết tâm, nỗ lực hành động đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác dân tộc, trọng tâm là triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 gồm 10 dự án và các tiểu dự án thành phần; Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc; đẩy mạnh công tác tham mưu xây dựng các đề án, chính sách sách vùng dân tộc và miền núi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động nắm bắt tình hình đời sống của đồng bào để kịp thời đề xuất với Đảng, Nhà nước, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện NQTW4, khoá XII nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ, cơ quan, đơn vị vững mạnh và thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kiên quyết khắc phục những tồn tại, hạn chế của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thưa Bí thư Đảng ủy, trước thềm Đại hội Đảng bộ với niềm tin mới, khí thế mới nhưng cũng có không ít những khó khăn, thách thức. Bí thư Đảng ủy muốn nhắn gửi điều gì đến cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc?

Chúng ta vừa trải qua một thời kỳ đầy khó khăn, thách thức khi dịch bệnh Covid -19 gây ra. Làm thế nào để vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phát triển luôn đặt gánh nặng to lớn lên vai đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương. Một nhiệm kỳ mới đến với bộn bề công việc, nhiều khó khăn thách thức nhưng cũng mang đến những dự cảm tốt đẹp.

Thay mặt Đảng ủy cơ quan công tác dân tộc, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, nêu gương, xây dựng Ðảng bộ vững mạnh; xây dựng bộ máy cán bộ, công chức, viên chức tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Cơ quan Ủy ban Dân tộc quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết XIII của Đảng, góp phần phát triển nhanh, bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Xin cảm ơn Bí thư Đảng ủy!

Tin cùng chuyên mục
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Sẽ tiếp tục bổ sung nguồn lực cho các tỉnh miền Trung

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Sẽ tiếp tục bổ sung nguồn lực cho các tỉnh miền Trung

“Biến đổi khí hậu có thể làm thay đổi các mô thức sản xuất, ảnh hưởng đến kinh tế và sinh kế của hàng triệu người dân ở miền Trung cũng như Việt Nam cũng như tương lai con cháu chúng ta, song xét cho cùng nó không nghiêm trọng bằng sự dao động của ý chí, bản lĩnh và niềm tin của chúng ta trước các thử thách của tự nhiên và tạo hóa”.
Tin nổi bật trang chủ
Người nghệ nhân tâm huyết với văn hóa Cao Lan

Người nghệ nhân tâm huyết với văn hóa Cao Lan

Sắc màu 54 - Văn Hoa - 12 giờ trước
Hàng chục năm tâm huyết sưu tầm, nghiên cứu, gìn giữ bản sắc văn hóa của người Cao Lan (thuộc dân tộc Sán Chay), với trách nhiệm và niềm đam mê, nghệ nhân Ưu tú Hoàng Giang Lâm, 58 tuổi, xã Quang Yên, huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) đã góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Hệ thống trường sư phạm ở cơ sở: Nguy cơ đóng cửa hoàn toàn?

Hệ thống trường sư phạm ở cơ sở: Nguy cơ đóng cửa hoàn toàn?

Bạn đọc - Ngọc Anh - 12 giờ trước
Do sự thay đổi trình độ chuẩn của giáo viên phổ thông theo Luật Giáo dục năm 2019 và định hướng quy hoạch hệ thống trường sư phạm của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) nên hiện nay một số trường cao đẳng sư phạm (CĐSP) địa phương đã được sáp nhập vào các trường đại học sư phạm (ĐHSP) trọng điểm quốc gia. Tuy nhiên, các trường này đang đứng trước nguy cơ đóng cửa hoàn toàn do khó tuyển sinh.
Ngổn ngang… sau lũ

Ngổn ngang… sau lũ

Giáo dục - Thanh Nguyễn - 19:22, 24/10/2020
Ngổn ngang rác, bùn đất, cây cối ngả nghiêng một màu bạc thếch; sách vở, bàn ghế chỏng chơ giữa nền nhão nhoét bùn lầy… tất cả bấy nhiêu chưa thể nói hết mức độ, hậu quả do mưa lũ để lại. Những đứa trẻ chưa biết bao giờ trở lại trường lớp, công tác giảng dạy ở các trường vùng lũ ở miền Trung chắc sẽ phải gián đoạn rất lâu…
Tập đoàn Novaland chung tay hướng về miền Trung ruột thịt

Tập đoàn Novaland chung tay hướng về miền Trung ruột thịt

Nhịp cầu nhân ái - PV - 17:45, 24/10/2020
Cùng hướng đến đồng bào miền Trung đang gặp nhiều khó khăn do thiên tai, Tập đoàn Novaland đã ủng hộ hơn 15 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị. Số tiền ủng hộ từ sự đóng góp của nhân viên cùng các đối tác của Tập đoàn.
TP. Long Khánh (Đồng Nai): Gìn giữ các lễ hội truyền thống

TP. Long Khánh (Đồng Nai): Gìn giữ các lễ hội truyền thống

Sắc màu 54 - Đinh Hiển - 16:07, 24/10/2020
Những năm qua, TP. Long Khánh (Đồng Nai) luôn xác định xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và tăng cường công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các DTTS là nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế -văn hóa - xã hội tại địa phương.
52 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng

52 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng

Tin tức - PV - 15:55, 24/10/2020
Sáng 24/10/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng.
Thu hồi đất để chủ đầu tư phân lô bán nền ở Thái Nguyên: Dân “kêu cứu”!

Thu hồi đất để chủ đầu tư phân lô bán nền ở Thái Nguyên: Dân “kêu cứu”!

Pháp luật - Trọng Thủy - Lê Liên - 15:53, 24/10/2020
Chính quyền thông báo đến người dân về việc thu hồi đất để xây dựng đoạn đường Thống Nhất dài 900m và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư (KDC) phường Thắng Lợi, TP. Sông Công (Thái Nguyên). Nhưng thực chất, theo người dân phản ánh là chủ đầu tư cưỡng chế đất để phân lô, bán nền?
Phát huy nghệ thuật “múa sạp, múa xòe” dân tộc Thái

Phát huy nghệ thuật “múa sạp, múa xòe” dân tộc Thái

Tin tức - Văn Hoa - 18:48, 23/10/2020
Từ ngày 18 đến 23/10, tại huyện Tuần Giáo (Điện Biên), Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) phối hợp với Sở VHTT&DL, UBND huyện Tuần Giáo tổ chức lớp “Tập huấn nâng cao năng lực về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số và xây dựng bảo tồn, phát huy nghệ thuật “múa sạp, múa xòe” dân tộc Thái trong xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Điện Biên”.
PC Hà Tĩnh: Nỗ lực cấp điện trở lại cho bà con nhân dân sau mưa lũ

PC Hà Tĩnh: Nỗ lực cấp điện trở lại cho bà con nhân dân sau mưa lũ

Tin tức - PV - 18:03, 23/10/2020
Ngay từ sáng 20/10/2020, sau khi lượng mưa giảm, nước có chiều hướng rút, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã khẩn trương, huy động toàn bộ lực lượng CBCNV, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, áo phao, phao cứu sinh, xuồng… tiến hành kiểm tra các TBA, đường dây, sa thải các phụ tải đang ngập nước đồng thời xử lý, khắc phục các tồn tại trước khi đóng điện đưa vào vận hành nhằm đảm bảo an toàn điện trong nhân dân sau khi nước rút.
Dạy bù cho học sinh ảnh hưởng bão lũ: Không để học sinh và giáo viên quá tải

Dạy bù cho học sinh ảnh hưởng bão lũ: Không để học sinh và giáo viên quá tải

Giáo dục - PV - 17:33, 23/10/2020
Do ảnh hưởng của bão, lũ, một số địa phương của Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, HS phải nghỉ học từ 1 - 2 tuần. Các trường học đã linh hoạt trong tổ chức phương án dạy bù với phương châm không để GV và HS quá tải.