Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

"Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, nêu gương, xây dựng Đảng bộ vững mạnh"

Văn Phong thực hiện - 09:53, 03/06/2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 155-KH/ĐUK, ngày 10/10/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Kế hoạch số 36-KH/ĐU, ngày 14/11/2019 của Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc về Đại hội các tổ chức đảng trực thuộc và Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc đã tập trung Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức thành công Đại hội Chi bộ, Đảng bộ bộ phận. Trước thềm Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc, đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã trả lời phỏng vấn Báo Dân tộc và Phát triển.

Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp, các ngành đã ra sức thi đua đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào cuộc sống. Xin Bí thư Đảng ủy cho biết, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc đã triển khai thực hiện Nghị quyết như thế nào?

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ đã chủ động phối hợp với Ban cán sự đảng tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4,5,6,7,8 (khoá XII) cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ và quán triệt các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Cùng với việc tổ chức học tập quán triệt các nghị quyết chỉ thị của Đảng, Đảng ủy thường xuyên tổ chức các hội nghị thông tin chuyên đề về tình hình an ninh chính trị trên thế giới, khu vực và trong nước mang tính thời sự, vấn đề về biên giới, hải đảo… nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm chắc tình hình và các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước.

Đảng ủy đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; chỉ đạo việc ký cam kết và xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện. Hằng năm, 100% đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ đã ký và thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu, đăng ký sáng kiến kinh nghiệm, đăng ký nêu gương theo hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên.

Qua kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng, cơ bản các tổ chức đảng và đảng viên đều thực hiện tốt Điều lệ và các quy định của đảng, không có đảng viên vi phạm kỷ luật, không có biểu hiện suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc đã phát huy vai trò như thế nào trong lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị thưa Bí thư Đảng ủy?

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy và Ban cán sự đảng lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các vụ, đơn vị tập trung cao độ trong công tác xây dựng đề án, chính sách do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; tham mưu trình Chính phủ ban hành nhiều chính sách mang tính chiến lược, có ý nghĩa, tầm quan trọng và tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng dân tộc thiếu số và miền núi. 

Đặc biệt, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã báo cáo đánh giá 3 năm thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, làm cơ sở để Quốc hội thảo luận và ra Nghị quyết số 74/2018/QH14, giao Chính phủ xây dựng Đề án Tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. 

Năm 2019, mặc dù xây dựng Đề án trong hoàn cảnh rất nhiều khó khăn, nhưng cán bộ, đảng viên đã quyết tâm dồn toàn lực xây dựng thành công Đề án Tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2030 và đã được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết số 88/2019/QH14- đây là dấu mốc lịch sử quan trọng trong công tác dân tộc.

Đảng ủy cũng đã phối hợp với Ban Cán sự Đảng lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, đối ngoại, tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộc để kêu gọi đầu tư của các tổ chức quốc tế cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi; tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chính phủ điện tử, quản lý chất lượng về ISO, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trong cơ quan, đơn vị. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách dân tộc ở các bộ, ngành, địa phương, góp phần hạn chế những tiêu cực trong thực hiện chính sách, giải quyết kịp thời những bức xúc của đồng bào và giữ vững ổn định chính trị, xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, Ban cán sự đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nhiều sự kiện quan trọng, có ý nghĩa chính trị sâu rộng tạo được dư luận tốt trong xã hội như: Lễ Tuyên dương Người có uy tín, nhân sĩ, trí thức và doanh nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số lần thứ nhất, năm 2017; tổ chức gặp mặt 500 đại biểu tiêu biểu đồng bào Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Cholchnamthmay tại thành phố Cần Thơ; tổ chức gặp mặt 300 đại biểu già làng trưởng bản nhân dịp 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của già làng Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai; tổ chức đón tiếp Đoàn cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và tổ chức thành công giao lưu Nhân dân giữa đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín sinh sống dọc tuyến biên giới Việt - Lào tại tỉnh Nghệ An; tổ chức gặp mặt các đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và các em học sinh dân tộc thiểu số tiêu biểu của các địa phương; Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu, xuất sắc toàn quốc...

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc sẽ có những nhiệm vụ, giải pháp gì để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thưa Bí thư Đảng ủy?

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc tới toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhất là những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng. Không những thế, còn đòi hỏi mỗi tập thể, cá nhân từ vị trí, trách nhiệm và yêu cầu của nhiệm vụ chính trị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đề ra biện pháp, xây dựng lộ trình, xác định quyết tâm, nỗ lực hành động đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác dân tộc, trọng tâm là triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 gồm 10 dự án và các tiểu dự án thành phần; Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc; đẩy mạnh công tác tham mưu xây dựng các đề án, chính sách sách vùng dân tộc và miền núi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động nắm bắt tình hình đời sống của đồng bào để kịp thời đề xuất với Đảng, Nhà nước, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện NQTW4, khoá XII nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ, cơ quan, đơn vị vững mạnh và thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kiên quyết khắc phục những tồn tại, hạn chế của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thưa Bí thư Đảng ủy, trước thềm Đại hội Đảng bộ với niềm tin mới, khí thế mới nhưng cũng có không ít những khó khăn, thách thức. Bí thư Đảng ủy muốn nhắn gửi điều gì đến cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc?

Chúng ta vừa trải qua một thời kỳ đầy khó khăn, thách thức khi dịch bệnh Covid -19 gây ra. Làm thế nào để vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phát triển luôn đặt gánh nặng to lớn lên vai đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương. Một nhiệm kỳ mới đến với bộn bề công việc, nhiều khó khăn thách thức nhưng cũng mang đến những dự cảm tốt đẹp.

Thay mặt Đảng ủy cơ quan công tác dân tộc, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, nêu gương, xây dựng Ðảng bộ vững mạnh; xây dựng bộ máy cán bộ, công chức, viên chức tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Cơ quan Ủy ban Dân tộc quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết XIII của Đảng, góp phần phát triển nhanh, bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Xin cảm ơn Bí thư Đảng ủy!

Tin cùng chuyên mục
Sơ kết công tác TĐKT 6 tháng đầu năm Khối Thi đua các bộ, ngành tổng hợp

Sơ kết công tác TĐKT 6 tháng đầu năm Khối Thi đua các bộ, ngành tổng hợp

Ngày 3/7, tại TP. Hồ Chí Minh, Khối Thi đua các bộ, ngành tổng hợp đã tổ chức Hội nghị “Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Y Thông và ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đồng chủ trì Hội nghị.
Tin nổi bật trang chủ
Công bố kết quả điều tra thu thập thông tin thực trạng KT -XH của 53 DTTS năm 2019

Công bố kết quả điều tra thu thập thông tin thực trạng KT -XH của 53 DTTS năm 2019

So với năm 2015, đời sống của đồng bào DTTS ngày càng được nâng lên, việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản được cải thiện. Tuy nhiên so với mặt bằng chung, tình hình kinh tế-xã hội (KT -XH) của đồng bào DTTS vẫn còn rất nhiều khó khăn. Điều đó đã được thể hiện rõ ràng, cụ thể, sinh động qua Kết quả điều tra thu thập thông tin thực trạng KT-XH của 53 DTTS năm 2019. Hội nghị công bố Kết quả điều tra diễn ra chiều ngày 3/7/2020 tại Hà Nội, do Ủy ban Dân tộc (UBDT) và Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp tổ chức.
“Tăng cường quyền tiếp cận sử dụng đất cho đồng bào DTTS”

“Tăng cường quyền tiếp cận sử dụng đất cho đồng bào DTTS”

Tin tức - Ngọc Lê - 21:35, 03/07/2020
Ngày 3/7, HELVETAS (Tổ chức phi chính phủ của Thụy Sĩ) phối hợp với Liên minh Đất đai (LANDA) và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Cộng đồng nông thôn (CCRD) tổ chức Hội nghị Khởi động Dự án “Tăng cường quyền tiếp cận sử dụng đất cho đồng bào DTTS”. Dự án do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ, HELVETAS cùng LANDA và CCRD đồng chủ trì, thực hiện trong thời gian 3 năm, từ 1/6/2020 - 31/5/2023.
Lương y Đinh Thị Phiển: Gần nửa thế kỷ cống hiến cho nền y học cổ truyền

Lương y Đinh Thị Phiển: Gần nửa thế kỷ cống hiến cho nền y học cổ truyền

Sức khỏe - Nghĩa Hiệp - 16:49, 03/07/2020
Hòa Bình là tỉnh miền núi có nhiều cây thuốc, bài thuốc quý, với nền y học cổ truyền phát triển. Khi nhắc đến y học cổ truyền tại tỉnh Hòa Bình, người dân nơi đây đều nhắc đến Lương y Đinh Thị Phiển, người đã gần 50 năm cống hiến cho nền y học dân tộc.
Nhân rộng niềm vui mang tên “Sữa học đường”

Nhân rộng niềm vui mang tên “Sữa học đường”

Sản phẩm - Thị trường - PV - 15:00, 03/07/2020
Chương trình Sữa học đường (SHĐ) theo hình thức xã hội hóa với nguồn kinh phí thực hiện đến từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp hỗ trợ và phụ huynh đóng góp. Trong đó, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) là doanh nghiệp tích cực đồng hành triển khai tại 23 tỉnh thành, mang sữa đến hơn 3,3 triệu học sinh bậc mầm non và tiểu học.
Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa: Có hay không lập quỹ đen từ “Quỹ mái ấm công đoàn”?

Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa: Có hay không lập quỹ đen từ “Quỹ mái ấm công đoàn”?

Bạn đọc - Quỳnh Chi - 14:47, 03/07/2020
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa đang bị “tố” lập quỹ đen từ việc rút tiền lãi từ “Quỹ mái ấm công đoàn” chi cho hoạt động của cơ quan. Vậy thực hư sự việc này như thế nào?
Sản xuất lâm nghiệp 6 tháng cuối năm 2020: Nỗ lực duy trì mức tăng trưởng

Sản xuất lâm nghiệp 6 tháng cuối năm 2020: Nỗ lực duy trì mức tăng trưởng

Kinh tế - PV - 14:42, 03/07/2020
So với cùng kỳ năm 2019, 6 tháng đầu năm 2020, diện tích rừng trồng mới giảm, trong khi đó, diện tích rừng bị thiệt hại do cháy lại tăng. Để duy trì mức tăng trưởng của lĩnh vực sản xuất lâm nghiệp là điều không hề dễ, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp.
Đa dạng hóa ngành nghề để đạt tiêu chí về thu nhập

Đa dạng hóa ngành nghề để đạt tiêu chí về thu nhập

Kinh tế - Tùng Nguyên - 14:37, 03/07/2020
Trong xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, thu nhập là thước đo quan trọng đánh giá kết quả thực hiện của địa phương. Nhưng việc đạt được tiêu chí này là không hề dễ, ngay cả với các xã ở vùng đồng bằng.
“Đường về” của một liệt sĩ

“Đường về” của một liệt sĩ

Phóng sự - Ký sự - Tuấn Trình - 10:34, 03/07/2020
“Thầy mẹ đừng lo, con đi con sẽ trở về với thầy mẹ và gia đình. Còn nếu con có hy sinh, gia đình ta cũng vinh dự là gia đình liệt sĩ”, đó là câu nói của liệt sĩ Lê Văn Tâm, xã Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) với thầy mẹ trước khi lên đường vào chiến trường miền Nam. Lời nói của Tâm đã trở thành lời từ biệt với gia đình khi anh mãi mãi ra đi ở tuổi 18.
Nhạc ngũ âm với đời sống tinh thần của đồng bào Khmer

Nhạc ngũ âm với đời sống tinh thần của đồng bào Khmer

Sắc màu 54 - Như Hải - 10:03, 03/07/2020
Trong văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer, bên cạnh kiến trúc nghệ thuật và các lễ hội đặc sắc thì nhạc ngũ âm cũng là một nét văn hóa độc đáo, gắn bó với đời sống tinh thần của đồng bào và được gìn giữ, phát huy từ thế hệ này qua thế hệ khác.
Ngành Chăn nuôi trước dịch tả lợn châu Phi: Khó khăn thực hiện nhiệm vụ “kép”

Ngành Chăn nuôi trước dịch tả lợn châu Phi: Khó khăn thực hiện nhiệm vụ “kép”

Tin tức - Sỹ Hào - 09:54, 03/07/2020
Dịch tả lợn châu Phi (TLCP) đang có nguy cơ tái bùng phát. Lúc này, cùng với công tác dập dịch thì việc triển khai các chính sách hỗ trợ người chăn nuôi là hết sức cần thiết.
Cuộc sống của người Xinh Mun ở Điện Biên: Còn đó nhiều khó khăn

Cuộc sống của người Xinh Mun ở Điện Biên: Còn đó nhiều khó khăn

Đời sống - Xã hội - Nam Hương - 09:35, 03/07/2020
Bên đôi bờ sông Mã chảy qua địa phận xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông (Điện Biên), đồng bào dân tộc Xinh Mun lập bản, sống quần tụ và định cư lâu đời. Do nhiều yếu tố chủ quan và khách quan, cho đến nay, đời sống của đồng bào Xinh Mun vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, kéo theo đó là nguy cơ hòa tan bản sắc văn hóa với cộng đồng dân tộc khác.