Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Xây dựng Đảng bộ vững mạnh vì mục tiêu phát triển bền vững vùng DTTS và miền núi

Sỹ Hào - 23:06, 06/07/2020

Giai đoạn 2020 - 2025, lĩnh vực công tác dân tộc có những thời cơ thuận lợi, đồng thời cũng có rất nhiều thách thức mới. Điều này đòi hỏi các cấp ủy đảng, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững vùng DTTS và miền núi.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Dấu ấn của một nhiệm kỳ

Đảng bộ Cơ quan UBDT là Đảng bộ cấp cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Đảng bộ có 22 tổ chức đảng trực thuộc, trong đó có 2 Đảng bộ bộ phận và 20 chi bộ trực thuộc. Tính đến thời điểm 31/12/2019, toàn Đảng bộ có 362 đảng viên, trong đó đảng viên nữ chiếm 43,6%, đảng viên người DTTS chiếm 26,7%.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Cơ quan UBDT và Ban Cán sự Đảng UBDT đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các vụ, đơn vị tập trung cao độ trong công tác xây dựng đề án, chính sách do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; tham mưu trình Chính phủ ban hành nhiều chính sách mang tính chiến lược, tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng DTTS và miền núi.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, với nhiều thay đổi về cơ chế quản lý đầu tư công, quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), chương trình có mục tiêu... dẫn đến tình trạng nhiều chính sách dân tộc không được bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2015 - 2020; vì thế hiệu quả chính sách rất thấp. Trước thực trạng trên, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã báo cáo đánh giá 3 năm thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, làm cơ sở để Quốc hội thảo luận và ra Nghị quyết số 74/2018/ QH14, giao Chính phủ xây dựng Đề án Tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Đề án Tổng thể).

Năm 2019, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng cán bộ, đảng viên cơ quan UBDT đã quyết tâm dồn toàn lực xây dựng thành công Đề án; được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết số 88/2019/QH14 - một dấu mốc lịch sử trong công tác dân tộc. Đến ngày 19/6/2020, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, với 452/452 đại biểu biểu quyết tán thành.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, Ban Cán sự Đảng UBDT đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nhiều sự kiện quan trọng, có ý nghĩa chính trị sâu rộng, tạo sức lan tỏa như: Lễ Tuyên dương Người có uy tín, nhân sĩ, trí thức và doanh nhân tiêu biểu người DTTS lần thứ Nhất - năm 2017; tổ chức Gặp mặt 500 đại biểu tiêu biểu đồng bào Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại TP. Cần Thơ; tổ chức Gặp mặt 300 đại biểu già làng, trưởng bản nhân dịp 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của già làng Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai; tổ chức đón tiếp Đoàn cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và tổ chức thành công giao lưu Nhân dân giữa đại biểu DTTS, Người có uy tín sinh sống dọc tuyến biên giới Việt Nam - Lào tại tỉnh Nghệ An; tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc tiêu biểu toàn quốc...

Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội

Thời cơ và vận hội mới

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 là một nhiệm kỳ mới với thời cơ, vận hội mới cho lĩnh vực công tác dân tộc. Đây là giai đoạn cả hệ thống chính trị tập trung triển khai thực hiện Kết luận 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết 88/2019/QH14 của Quốc hội phê duyệt Đề án Tổng thể...

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ này, giải pháp quan trọng nhất để thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết số 88/2019/QH14 chính là triển khai hiệu quả Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Theo đó, các cấp ngành, địa phương tập trung nguồn lực đầu tư để giải quyết các vấn đề bức thiết của vùng đồng bào DTTS và miền núi, theo thứ tự ưu tiên: Đến năm 2025, giải quyết cơ bản tình trạng thiếu nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở địa bàn đặc biệt khó khăn; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, bảo đảm cho người dân có thu nhập ổn định từ bảo vệ và phát triển rừng, bảo đảm sinh kế bền vững; đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu; chú trọng phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em; bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia; quan tâm công tác truyền thông, tuyên truyền và biểu dương điển hình tiên tiến; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc…

Kỳ vọng về sự phát triển bền vững vùng DTTS và miền núi đòi hỏi các cấp ủy đảng, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cần nêu cao ý thức trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Chia sẻ với Báo Dân tộc và Phát triển về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn cho rằng: Làm thế nào để vùng đồng bào DTTS và miền núi phát triển bền vững luôn đặt gánh nặng to lớn lên vai đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương. “Thay mặt Đảng ủy cơ quan công tác dân tộc, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên phát huy dân chủ, đoàn kết, nêu gương, xây dựng Ðảng bộ vững mạnh; xây dựng bộ máy cán bộ, công chức, viên chức tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Cơ quan UBDT quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết XIII của Đảng, góp phần phát triển nhanh, bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi”, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn đề nghị.

Chiều 6/7, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã diễn ra phiên trù bị. Tham dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Giang Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Về phía Đảng bộ cơ quan UBDT có đồng chí Nông Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT: Lê Sơn Hải, Hoàng Thị Hạnh, Y Thông cùng 119 đại biểu tiêu biểu đại diện cho toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ cơ quan UBDT.

Đại hội Đảng bộ Cơ quan UBDT nhiệm kỳ 2020 - 2025 có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ cơ quan UBDT, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu BCH, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; tiến hành thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội và phổ biến Quy chế bầu cử trong Đảng.

Trong phiên trù bị, Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến văn kiện Đại hội cấp trên; tham gia ý kiến vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan UBDT khóa VIII.

Theo chương trình, phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan UBDT lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ chính thức khai mạc vào sáng ngày 7/7.

Nhóm phóng viên

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Trao quyết định của Chủ tịch nước cho các sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình

Trao quyết định của Chủ tịch nước cho các sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình

Tin tức - PV - 20:59, 07/02/2023
Ngày 7/2, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 7 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên hợp quốc tại Phái bộ UNISFA (khu vực Abyei), Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và tổng kết nhiệm kỳ của Tổ Công tác tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Các cơ quan của Quốc hội cần tăng cường giám sát tình hình kinh tế vĩ mô

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Các cơ quan của Quốc hội cần tăng cường giám sát tình hình kinh tế vĩ mô

Thời sự - PV - 20:53, 07/02/2023
Chủ trì cuộc họp của Lãnh đạo Quốc hội với Thường trực các cơ quan của Quốc hội sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu các cơ quan của Quốc hội thường xuyên, tăng cường giám sát về tình hình kinh tế vĩ mô, các loại thị trường tài chính, tiền tệ, chứng khoán, thị trường bất động sản, thị trường trái phiếu doanh nghiệp... Tình hình có vấn đề nóng, bức xúc mới phát sinh thì phải có các giải pháp mới. Chúng ta đồng hành với Chính phủ hay không là ở góc độ như vậy.
Điện Biên: Phát triển cây dược liệu dưới tán rừng

Điện Biên: Phát triển cây dược liệu dưới tán rừng

Kinh tế - PV - 19:13, 07/02/2023
Khai thác tiềm năng, lợi thế và liên kết trồng cây dược liệu dưới tán rừng, tạo ra chuỗi giá trị đã và đang mở ra hướng đi mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên, góp phần chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị kinh tế cho người dân.
Kon Tum: Nỗ lực bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống

Kon Tum: Nỗ lực bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống

Sắc màu 54 - PV - 19:12, 07/02/2023
Xác định giá trị văn hóa truyền thống của các DTTS có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, thời gian qua, tỉnh Kon Tum có nhiều chính sách, tập trung nguồn lực để làm tốt việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các DTTS.
Đẩy nhanh tiến độ các dự án giảm nghèo bền vững

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giảm nghèo bền vững

Xã hội - PV - 19:11, 07/02/2023
Để giảm nghèo hiệu quả, hạn chế tình trạng tái nghèo, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên tích cực triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
Tp. Pleiku (Gia Lai) sẵn sàng cho công tác giao - nhận quân năm 2023

Tp. Pleiku (Gia Lai) sẵn sàng cho công tác giao - nhận quân năm 2023

Những ngày này, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự của Tp. Pleiku (Gia Lai) đang chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn tất các khâu trong quy trình tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ. Đồng thời tổ chức gặp gỡ động viên thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự sẵn sàng lên đường nhập ngũ, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao với chất lượng thanh niên cao hơn năm trước.
Mù Cang Chải (Yên Bái): Thúc đẩy kỹ năng lãnh đạo và bình đẳng giới

Mù Cang Chải (Yên Bái): Thúc đẩy kỹ năng lãnh đạo và bình đẳng giới

Xã hội - PV - 19:10, 07/02/2023
Qua hoạt động của FEMMA triển khai tại Mù Cang Chải đã có hàng trăm phụ nữ được cung cấp các kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý thúc đẩy bình đẳng giới then chốt.
Lên miền sơn cước thưởng thức đặc sản sùng tre

Lên miền sơn cước thưởng thức đặc sản sùng tre

Ẩm thực - PV - 19:09, 07/02/2023
A Lưới là một huyện miền núi biên giới phía Tây của tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi đây tập trung nhiều đồng bào các DTTS cùng sinh sống như Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu, Pa Hy... Các bản làng nép mình trong các thung lũng dọc theo dãy Trường Sơn hùng vĩ, được núi rừng bao bọc, chở che, nên nếp sinh hoạt của người đồng bào cũng hài hòa với thiên nhiên, đồi núi. Cũng chính thiên nhiên là nơi cung cấp các sản vật, nguồn nguyên liệu để chế biến nên những món ăn dân dã mà độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa nơi này.
Đơn giản hóa thủ tục hải quan, tạo thuận lợi thương mại năm 2023

Đơn giản hóa thủ tục hải quan, tạo thuận lợi thương mại năm 2023

Tin tức - Hoàng Minh - 19:05, 07/02/2023
Tổng cục Hải quan vừa có quyết định giao chỉ tiêu cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hải quan, tạo thuận lợi thương mại năm 2023 với mục tiêu tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, rút ngắn thời gian thông quan, giải phóng hàng.
Kon Tum: Sáng kiến góp phần giữ gìn và quảng bá văn hóa của dân tộc Brâu

Kon Tum: Sáng kiến góp phần giữ gìn và quảng bá văn hóa của dân tộc Brâu

Gương sáng giữa cộng đồng - PV - 19:03, 07/02/2023
Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Brâu ở Kon Tum, em Phạm Thị Thùy Trang (lớp 9D1, Trường THCS-THPT Liên Việt Kon Tum) đã sáng tạo dự án “Giữ gìn và quảng bá nét đẹp văn hóa dân tộc Brâu”. Dự án này đã đạt giải Nhất Cuộc thi Sáng tạo Khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm 2022-2023.
Những thói quen giúp phòng ngừa ung thư tốt nhất

Những thói quen giúp phòng ngừa ung thư tốt nhất

Sống khỏe - Như Ý - 19:02, 07/02/2023
Trong những năm gần đây, số ca mắc và tử vong do bệnh ung thư tại Việt Nam đang tăng lên đáng kể. Một trong những biện pháp phòng, chống ung thư hiệu quả là tạo thói quen quan tâm tới những thay đổi của cơ thể, khám sức khỏe tổng quát và tầm soát ung thư định kỳ để kịp thời ngăn chặn những mầm mống của bệnh ung thư... Sau đây là những thói quen giúp phòng ngừa ung thư một các đơn giản hiệu quả nhất mời các bạn tham khảo.