Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Xây dựng Đảng bộ vững mạnh vì mục tiêu phát triển bền vững vùng DTTS và miền núi

Sỹ Hào - 23:06, 06/07/2020

Giai đoạn 2020 - 2025, lĩnh vực công tác dân tộc có những thời cơ thuận lợi, đồng thời cũng có rất nhiều thách thức mới. Điều này đòi hỏi các cấp ủy đảng, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững vùng DTTS và miền núi.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Dấu ấn của một nhiệm kỳ

Đảng bộ Cơ quan UBDT là Đảng bộ cấp cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Đảng bộ có 22 tổ chức đảng trực thuộc, trong đó có 2 Đảng bộ bộ phận và 20 chi bộ trực thuộc. Tính đến thời điểm 31/12/2019, toàn Đảng bộ có 362 đảng viên, trong đó đảng viên nữ chiếm 43,6%, đảng viên người DTTS chiếm 26,7%.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Cơ quan UBDT và Ban Cán sự Đảng UBDT đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các vụ, đơn vị tập trung cao độ trong công tác xây dựng đề án, chính sách do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; tham mưu trình Chính phủ ban hành nhiều chính sách mang tính chiến lược, tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng DTTS và miền núi.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, với nhiều thay đổi về cơ chế quản lý đầu tư công, quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), chương trình có mục tiêu... dẫn đến tình trạng nhiều chính sách dân tộc không được bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2015 - 2020; vì thế hiệu quả chính sách rất thấp. Trước thực trạng trên, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã báo cáo đánh giá 3 năm thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, làm cơ sở để Quốc hội thảo luận và ra Nghị quyết số 74/2018/ QH14, giao Chính phủ xây dựng Đề án Tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Đề án Tổng thể).

Năm 2019, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng cán bộ, đảng viên cơ quan UBDT đã quyết tâm dồn toàn lực xây dựng thành công Đề án; được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết số 88/2019/QH14 - một dấu mốc lịch sử trong công tác dân tộc. Đến ngày 19/6/2020, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, với 452/452 đại biểu biểu quyết tán thành.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, Ban Cán sự Đảng UBDT đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nhiều sự kiện quan trọng, có ý nghĩa chính trị sâu rộng, tạo sức lan tỏa như: Lễ Tuyên dương Người có uy tín, nhân sĩ, trí thức và doanh nhân tiêu biểu người DTTS lần thứ Nhất - năm 2017; tổ chức Gặp mặt 500 đại biểu tiêu biểu đồng bào Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại TP. Cần Thơ; tổ chức Gặp mặt 300 đại biểu già làng, trưởng bản nhân dịp 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của già làng Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai; tổ chức đón tiếp Đoàn cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và tổ chức thành công giao lưu Nhân dân giữa đại biểu DTTS, Người có uy tín sinh sống dọc tuyến biên giới Việt Nam - Lào tại tỉnh Nghệ An; tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc tiêu biểu toàn quốc...

Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội

Thời cơ và vận hội mới

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 là một nhiệm kỳ mới với thời cơ, vận hội mới cho lĩnh vực công tác dân tộc. Đây là giai đoạn cả hệ thống chính trị tập trung triển khai thực hiện Kết luận 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết 88/2019/QH14 của Quốc hội phê duyệt Đề án Tổng thể...

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ này, giải pháp quan trọng nhất để thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết số 88/2019/QH14 chính là triển khai hiệu quả Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Theo đó, các cấp ngành, địa phương tập trung nguồn lực đầu tư để giải quyết các vấn đề bức thiết của vùng đồng bào DTTS và miền núi, theo thứ tự ưu tiên: Đến năm 2025, giải quyết cơ bản tình trạng thiếu nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở địa bàn đặc biệt khó khăn; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, bảo đảm cho người dân có thu nhập ổn định từ bảo vệ và phát triển rừng, bảo đảm sinh kế bền vững; đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu; chú trọng phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em; bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia; quan tâm công tác truyền thông, tuyên truyền và biểu dương điển hình tiên tiến; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc…

Kỳ vọng về sự phát triển bền vững vùng DTTS và miền núi đòi hỏi các cấp ủy đảng, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cần nêu cao ý thức trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Chia sẻ với Báo Dân tộc và Phát triển về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn cho rằng: Làm thế nào để vùng đồng bào DTTS và miền núi phát triển bền vững luôn đặt gánh nặng to lớn lên vai đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương. “Thay mặt Đảng ủy cơ quan công tác dân tộc, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên phát huy dân chủ, đoàn kết, nêu gương, xây dựng Ðảng bộ vững mạnh; xây dựng bộ máy cán bộ, công chức, viên chức tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Cơ quan UBDT quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết XIII của Đảng, góp phần phát triển nhanh, bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi”, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn đề nghị.

Chiều 6/7, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã diễn ra phiên trù bị. Tham dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Giang Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Về phía Đảng bộ cơ quan UBDT có đồng chí Nông Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT: Lê Sơn Hải, Hoàng Thị Hạnh, Y Thông cùng 119 đại biểu tiêu biểu đại diện cho toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ cơ quan UBDT.

Đại hội Đảng bộ Cơ quan UBDT nhiệm kỳ 2020 - 2025 có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ cơ quan UBDT, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu BCH, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; tiến hành thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội và phổ biến Quy chế bầu cử trong Đảng.

Trong phiên trù bị, Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến văn kiện Đại hội cấp trên; tham gia ý kiến vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan UBDT khóa VIII.

Theo chương trình, phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan UBDT lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ chính thức khai mạc vào sáng ngày 7/7.

Nhóm phóng viên

Tin cùng chuyên mục
Tập huấn về “Bảo vệ môi trường và ứng phó trước tác động của BĐKK để phát triển bền vững”

Tập huấn về “Bảo vệ môi trường và ứng phó trước tác động của BĐKK để phát triển bền vững”

Trong 2 ngày 22-23/10, Vụ Địa phương III, Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị tập huấn về “Bảo vệ môi trường và ứng phó trước tác động của biến đổi khí hậu để phát triển bền vững”. Dự Hội nghị có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải; Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh.
Tin nổi bật trang chủ
TP. Long Khánh (Đồng Nai): Gìn giữ các lễ hội truyền thống

TP. Long Khánh (Đồng Nai): Gìn giữ các lễ hội truyền thống

Sắc màu 54 - Đinh Hiển - 24 phút trước
Những năm qua, TP. Long Khánh (Đồng Nai) luôn xác định xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và tăng cường công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các DTTS là nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế -văn hóa - xã hội tại địa phương.
52 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng

52 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng

Tin tức - PV - 1 giờ trước
Sáng 24/10/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng.
Thu hồi đất để chủ đầu tư phân lô bán nền ở Thái Nguyên: Dân “kêu cứu”!

Thu hồi đất để chủ đầu tư phân lô bán nền ở Thái Nguyên: Dân “kêu cứu”!

Pháp luật - Trọng Thủy - Lê Liên - 1 giờ trước
Chính quyền thông báo đến người dân về việc thu hồi đất để xây dựng đoạn đường Thống Nhất dài 900m và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư (KDC) phường Thắng Lợi, TP. Sông Công (Thái Nguyên). Nhưng thực chất, theo người dân phản ánh là chủ đầu tư cưỡng chế đất để phân lô, bán nền?
Phát huy nghệ thuật “múa sạp, múa xòe” dân tộc Thái

Phát huy nghệ thuật “múa sạp, múa xòe” dân tộc Thái

Tin tức - Văn Hoa - 18:48, 23/10/2020
Từ ngày 18 đến 23/10, tại huyện Tuần Giáo (Điện Biên), Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) phối hợp với Sở VHTT&DL, UBND huyện Tuần Giáo tổ chức lớp “Tập huấn nâng cao năng lực về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số và xây dựng bảo tồn, phát huy nghệ thuật “múa sạp, múa xòe” dân tộc Thái trong xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Điện Biên”.
PC Hà Tĩnh: Nỗ lực cấp điện trở lại cho bà con nhân dân sau mưa lũ

PC Hà Tĩnh: Nỗ lực cấp điện trở lại cho bà con nhân dân sau mưa lũ

Tin tức - PV - 18:03, 23/10/2020
Ngay từ sáng 20/10/2020, sau khi lượng mưa giảm, nước có chiều hướng rút, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã khẩn trương, huy động toàn bộ lực lượng CBCNV, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, áo phao, phao cứu sinh, xuồng… tiến hành kiểm tra các TBA, đường dây, sa thải các phụ tải đang ngập nước đồng thời xử lý, khắc phục các tồn tại trước khi đóng điện đưa vào vận hành nhằm đảm bảo an toàn điện trong nhân dân sau khi nước rút.
Dạy bù cho học sinh ảnh hưởng bão lũ: Không để học sinh và giáo viên quá tải

Dạy bù cho học sinh ảnh hưởng bão lũ: Không để học sinh và giáo viên quá tải

Giáo dục - PV - 17:33, 23/10/2020
Do ảnh hưởng của bão, lũ, một số địa phương của Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, HS phải nghỉ học từ 1 - 2 tuần. Các trường học đã linh hoạt trong tổ chức phương án dạy bù với phương châm không để GV và HS quá tải.
Vì đâu nên nỗi?

Vì đâu nên nỗi?

Cùng trao đổi - Việt Thắng - 15:41, 23/10/2020
Thế là không có phép màu nào cho các anh, 13 cán bộ, chiến sỹ tham gia cứu hộ sạt lở thuỷ điện Rào Trăng 3. Không thể nói nên lời trước những đau thương, mất mát quá lớn này. Các anh đã anh dũng hy sinh!
Nhiều trường Đại học tại TP Hồ Chí Minh đồng loạt hỗ trợ sinh viên vùng lũ.

Nhiều trường Đại học tại TP Hồ Chí Minh đồng loạt hỗ trợ sinh viên vùng lũ.

Tin tức - Lê Vũ - 14:42, 23/10/2020
Bên cạnh việc kêu gọi đóng góp, chung tay chia sẻ về tinh thần và vật chất ủng hộ đồng bào miền Trung, nhiều trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh hiện cũng đang có những chính sách hỗ trợ cho các sinh viên đang theo học tại trường là con em đến từ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng do mưa bão, lũ lụt.
Bão số 8 giật cấp 15

Bão số 8 giật cấp 15

Tin tức - PV - 11:15, 23/10/2020
Dự báo, trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km. Đến 4h ngày 24/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 100 km về phía Bắc Đông Bắc.
Đô thị thông minh ASEAN 2020: Kết nối hướng tới mục tiêu nhân văn

Đô thị thông minh ASEAN 2020: Kết nối hướng tới mục tiêu nhân văn

Tin tức - PV - 11:09, 23/10/2020
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, phát triển đô thị thông minh thực sự là một “cuộc chơi lớn” trong đó cần có những “người cùng chơi” có “tầm nhìn” và “tiềm lực”, hướng tới mục tiêu nhân văn là cuộc sống hạnh phúc, sự phát triển toàn diện của con người, bảo vệ môi trường và thiết lập hệ sinh thái đô thị phát triển bền vững.