Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc: Nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tạo khí thế mới, xung lực mới

PV - 15:14, 30/01/2019

Năm 2018 khép lại với nhiều dấu ấn tốt đẹp, được toàn Đảng, toàn dân quan tâm và đánh giá cao. Năm 2019 tiếp tục là năm bản lề, tạo sức bật trong thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2021; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Nhân dịp bước sang năm mới 2019, đón Xuân Kỷ Hợi, đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã dành cho Báo Dân tộc và Phát triển cuộc phỏng vấn xung quanh vấn đề này.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn tặng quà cho Người có uy tín tỉnh Thanh Hóa (ngày 27/11/2018). Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn tặng quà cho Người có uy tín tỉnh Thanh Hóa (ngày 27/11/2018).

Năm 2018 là năm tạo bước đệm rất quan trọng góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của nửa đầu nhiệm kỳ khoá XII của Đảng, đồng thời tạo đà và động lực mới, khí thế mới cho việc hoàn thành toàn bộ các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 và cả 5 năm 2016-2020. Trong năm qua, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc đã triển khai việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng như thế nào, thưa Bí thư Đảng ủy?

Xác định việc học tập, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng đảng. Năm 2018, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện nghiêm các nghị quyết của BCH Trung ương Đảng lần thứ 7, lần thứ 8 và tiếp tục thực hiện có hiệu quả NQTW4, khóa XII, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đảng ủy từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng việc học tập nghị quyết, chỉ thị; kịp thời xây dựng kế hoạch thực hiện các nghị quyết gắn với tình hình thực tiễn của Đảng bộ nhằm bảo đảm tính khả thi trong quá trình thực hiện, góp phần đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc căn cứ kế hoạch của Đảng ủy để xây dựng kế hoạch thực hiện các nghị quyết; trong quá trình chỉ đạo, Đảng ủy luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tổ chức đảng thực hiện chưa nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Ngay sau khi Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7, 8 khóa XII kết thúc. Đảng ủy đã chủ động tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị và quán triệt sâu sắc tới toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ, từ đó đã giúp cho cán bộ, đảng viên kịp thời nắm vững được những nội dung cơ bản, cốt lõi của các chỉ thị, nghị quyết để nghiêm túc thực hiện.

Để thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ngày càng đi vào thực chất hơn, hiệu quả hơn. Năm 2018, Đảng ủy cơ quan đã giao Công đoàn Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên cơ quan tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây thực sự là diễn đàn sinh hoạt chính trị sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất của cán bộ, đảng viên. Cuộc thi còn giúp khơi dậy tính hướng thiện của mỗi cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Xin Bí thư Đảng ủy cho biết việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) của Ủy ban Dân tộc được triển khai như thế nào thưa Bí thư Đảng ủy?

Ngay sau khi Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Trên cơ sở tình hình thực tiễn của Đảng bộ, Đảng ủy cơ quan đã khẩn trương ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết.

Để tạo sự thống nhất, đồng thuận cao, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII. Từ đó đã tạo được sự thống nhất cao về nhận thức của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện tốt công tác nhận xét, đánh giá đối với cán bộ, đảng viên để Ban Cán sự Đảng căn cứ xem xét, sắp xếp, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí lại các chức danh lãnh đạo, quản lý cho phù hợp, bảo đảm đúng theo quy chế phối hợp giữa Đảng ủy và Ban Cán sự đảng.

Trong thời gian tới, Đảng ủy sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, các vụ, đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ của Đảng ủy và Ban Cán sự đảng Ủy ban Dân tộc đã ban hành.

Năm 2019 là năm thứ tư-năm chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ 5 năm; năm khởi đầu của quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vì vậy có ý nghĩa rất quan trọng. Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc muốn nhắn gửi điều gì đến cán bộ, đảng viên trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc?

Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII khép lại năm 2018, diễn ra trong bối cảnh đất nước đang có nhiều chuyển biến tích cực, khá toàn diện và đồng bộ kể từ sau thành công Đại hội XII của Đảng. Trung ương một lần nữa nhấn mạnh và khẳng định, cán bộ và công tác cán bộ có vị trí quan trọng hàng đầu, phải được tiến hành thận trọng, thường xuyên, có hiệu quả nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ được giao. Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng.

Năm 2019 là năm có vị trí rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng. Thay mặt Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc, tôi kêu gọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Ủy ban Dân tộc tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tăng cường công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh; xây dựng bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chung sức đồng lòng, phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2018, tiếp tục thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó cần nâng cao ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, tạo ra khí thế mới, xung lực mới cho việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Xin cảm ơn Bí thư Đảng ủy!

VĂN PHONG (T/H)

Tin cùng chuyên mục
Thi tốt nghiệp THPT 2020: Gần 867.000 thí sinh trên cả nước bước vào ngày thi đầu tiên

Thi tốt nghiệp THPT 2020: Gần 867.000 thí sinh trên cả nước bước vào ngày thi đầu tiên

Ngày 9/8, gần 867.000 thí sinh trên cả nước bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2020. Công tác tổ chức kỳ thi đã được các địa phương chuẩn bị chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham gia kỳ thi; đồng thời đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.
Ổn định đời sống người dân vùng nguy cơ sạt lở huyện biên giới Sìn Hồ

Ổn định đời sống người dân vùng nguy cơ sạt lở huyện biên giới Sìn Hồ

Đời sống - Xã hội - PV - 1 giờ trước
Huyện vùng cao biên giới Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu luôn quan tâm đến công tác di dời dân cư ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở. Qua đó, hàng trăm hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm được chuyển đến nơi ở mới an toàn; yên tâm phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương.
Thi tốt nghiệp THPT 2020: Gần 867.000 thí sinh trên cả nước bước vào ngày thi đầu tiên

Thi tốt nghiệp THPT 2020: Gần 867.000 thí sinh trên cả nước bước vào ngày thi đầu tiên

Tin tức - PV - 1 giờ trước
Ngày 9/8, gần 867.000 thí sinh trên cả nước bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2020. Công tác tổ chức kỳ thi đã được các địa phương chuẩn bị chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham gia kỳ thi; đồng thời đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.
Gian nan chuyện học của học sinh người Mông ở Cư Drăm

Gian nan chuyện học của học sinh người Mông ở Cư Drăm

Giáo dục - PV - 19:39, 08/08/2020
Năm 1996, thôn Yang Hăn, xã Cư Drăm, huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk được thành lập với hơn 100 hộ đồng bào Mông di cư từ các tỉnh phía Bắc vào. Sau gần 25 năm định cư, đến nay dân số ở đây đã lên đến 550 hộ, 5.000 khẩu và thôn Yang Hăn đã được tách ra thành 6 thôn. Hằng năm ở các thôn này có khoảng 1.500 học sinh các cấp từ mầm non đến THPT. Việc học hành của học sinh nơi đây vẫn còn rất nhiều khó khăn.
Tiếp tục tiến hành và xét nghiệm thật nhanh để kiểm soát dịch

Tiếp tục tiến hành và xét nghiệm thật nhanh để kiểm soát dịch

Thời sự - PV - 18:02, 08/08/2020
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị, thành phố Hà Nội phải coi vấn đề xét nghiệm là điểm mấu chốt, quan trọng đầu tiên trong kiểm soát dịch. Chỉ có xét nghiệm, mới có thể khoanh vùng được một cách nhanh chóng. Bộ sẽ hỗ trợ Hà Nội triển khai xét nghiệm RT- PCR.
Múa dân gian Tây Nguyên trong đời sống đương đại

Múa dân gian Tây Nguyên trong đời sống đương đại

Sắc màu 54 - PV - 16:43, 08/08/2020
Múa dân gian của các tộc người thiểu số ở Tây Nguyên luôn gắn với các phong tục, lễ hội truyền thống. Vốn văn hóa đặc sắc và độc đáo này là nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều nghệ sĩ, biên đạo múa tìm hiểu, khám phá để dàn dựng nên những tác phẩm nghệ thuật trứ danh, phục vụ công chúng trong đời sống đương đại.
Phố trên đỉnh đèo

Phố trên đỉnh đèo

Phóng sự - Ký sự - PV - 10:39, 08/08/2020
Ấn tượng về Măng Đen luôn sâu đậm trong mỗi chuyến đi. Nhưng lần này không phải về một Măng Đen với những nốt trầm buồn, mà là một thị trấn chính thức nơi đỉnh đèo, đang dần sáng lên những màu sắc của phố thị.
Lễ Kin Pang Then của người Thái trắng Mường Lay

Lễ Kin Pang Then của người Thái trắng Mường Lay

Sắc màu 54 - PV - 10:17, 08/08/2020
Lễ Kin Pang Then là một trong những di sản văn hóa đặc biệt trong nghệ thuật hát Then của người Thái trắng TX. Mường Lay, cho đến nay vẫn được trao truyền, thực hành nghi lễ.
Thêm 5 ca mắc mới COVID-19, Việt Nam hiện có 789 bệnh nhân

Thêm 5 ca mắc mới COVID-19, Việt Nam hiện có 789 bệnh nhân

Tin tức - PV - 10:00, 08/08/2020
Bản tin 6h sáng ngày 8/8/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, đã ghi nhận 5 ca mắc mới COVID-19, trong đó 3/5 ca liên quan đến Đà Nẵng. 2 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 789 bệnh nhân.
Bỏ thói quen cũ

Bỏ thói quen cũ

Cùng trao đổi - Hồng Phúc - 21:47, 07/08/2020
“Ổ dịch” Covid-19 ở Đà Nẵng đưa Việt Nam trở lại giai đoạn “đánh giặc” cam go lần 2. Theo thông tin tại cuộc làm việc trực tuyến của Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và đơn vị thường trực chống dịch tại Đà Nẵng ngày 1/8, trong giai đoạn xuất hiện dịch, có khoảng 11.000 người đã đến Bệnh viện Đà Nẵng. Những người này đến khám chữa bệnh, thăm và chăm sóc người nhà. Sự thật là rất nhiều những trường hợp lây nhiễm chéo.
Nghệ nhân trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể: Trăn trở đằng sau một danh hiệu cao quý

Nghệ nhân trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể: Trăn trở đằng sau một danh hiệu cao quý

Sắc màu 54 - Hồng Minh - 21:39, 07/08/2020
Sau 2 đợt xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân” và “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể (năm 2015 và năm 2019) theo Nghị định 62/2014/NĐ-CP năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, đã có tổng số 1.253 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu, gồm 66 Nghệ nhân Nhân dân và 1.187 Nghệ nhân Ưu tú. Tuy nhiên, sau vinh danh, câu chuyện đãi ngộ nghệ nhân, hay làm thế nào để nhận diện đúng đối tượng vinh danh vẫn là điều được dư luận, công chúng quan tâm hàng đầu.