Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Lào Cai: Nhìn lại thành quả 30 năm thực hiện công tác giảm nghèo

Trọng Bảo - 17:53, 27/09/2021

Nếu như trong những ngày đầu tái lập tỉnh (1/10/1991), tỷ lệ đói nghèo của Lào Cai là 54,8%, trong đó, số hộ đói chiếm tới 31%, thì sau 30 năm tái lập, số hộ nghèo giảm còn 8,2% (năm 2020), không còn hộ đói. Có thể nói, đây là thành quả ấn tượng thể hiện sự quan tâm, hướng đi đúng của tỉnh Lào Cai trong nỗ lực xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Đời sống Nhân dân được cải thiện, bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy (Ảnh chụp trước khi dịch Covid -19)
Đời sống Nhân dân được cải thiện, bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy (Ảnh chụp trước khi dịch Covid -19)

Nỗ lực giảm nghèo

Mới đây có dịp về huyện Mường Khương, là một trong 56 huyện nghèo của cả nước, với tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trước năm 2015 chiếm tới hơn 65%. Tuy nhiên, với những đường lối, chủ trương của Đảng, Chính phủ; các kế hoạch, chiến lược phát triển có kế hoạch, lộ trình, giải pháp phù hợp thực tế của địa phương; trên hành trình phát triển và giảm nghèo, huyện tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa để giảm nghèo bền vững.

Với địa hình có 80% diện tích đất tự nhiên là đồi, núi, các đề án phát triển kinh tế, xã hội của huyện hướng mục tiêu vào khai thác thế mạnh tài nguyên đất đai, phát triển trồng rừng và nông nghiệp hàng hóa được ưu tiên, nhất là cây ăn quả. Qua đó, huyện đã từng bước hình thành vùng sản phẩm cây ăn quả với các cây đặc sản như dứa, quýt, chè, sa nhân, hồi...

Bên cạnh đó, chú trọng đầu tư, tạo cơ chế thu hút phát triển các cơ sở, nhà máy chế biến nông sản nhằm nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, tăng thu nhập cho người dân; khuyến khích, hỗ trợ, hướng dẫn người dân xây dựng các mô hình kinh tế gia đình theo định hướng và những mô hình phù hợp với khả năng sản xuất của gia đình...; Qua đó, từng bước giảm được tỷ lệ hộ nghèo với mức giảm bình quân đạt 10/% năm. Mường Khương được đánh giá là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo giảm ấn tượng nhất tỉnh Lào Cai.

Diện mạo nông thôn vùng cao thay đổi từng ngày (Trung tâm xã Tả Thàng, huyện Mường Khương)
Diện mạo nông thôn vùng cao thay đổi từng ngày (Trung tâm xã Tả Thàng, huyện Mường Khương)

Minh chứng, tại xã Tả Ngải Chồ, là một trong một trong 5 xã khó khăn nhất của huyện, và nằm trong tốp 10 xã nghèo nhất tỉnh Lào Cai; Toàn xã hiện có 592 hộ, với 3100 khẩu chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông. Năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm trên 70%.

Với quyết tâm giảm tỷ lệ hộ nghèo, xóa hộ đói, tranh thủ các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, cùng với sự đồng thuận của người dân, công tác xóa đói giảm nghèo của xã đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Với lợi thế về thổ nhưỡng, khí hậu xã tập trung đưa các giống cây, con có giá trị vào nuôi trồng theo hướng hàng hóa như cây quýt, sa nhân, lợn đen bản địa; cùng với diện tích trồng ngô, lúa, xã Tả Ngải Chồ còn phát triển được 80ha quýt, gần 90ha cây sa nhân, gần 3 nghìn con lợn…

“Với những mô hình kinh tế có định hướng, phù hợp với đặc thù địa phương, đã mang lại kết quả tích cực, góp phần cải thiện thu nhập cho bà con nông dân. Đến thời điểm này, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 27,8%, bình quân mỗi năm giảm gần 10% hộ nghèo”, Chủ tịch UBND xã Sùng Seo Sà cho biết.

Câu chuyện xóa đói, giảm nghèo của huyện vùng cao biên giới Mường Khương, là minh chứng cho nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai sau 30 năm tái lập.

Nhớ lại 30 năm trước, ngày 1/10/1991, tỉnh Lào Cai được tái lập trên cơ sở chia tách tỉnh Hoàng Liên Sơn thành hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái. Những ngày đầu tái lập, với vô vàn khó khăn, bộn bề, mà trong đó khó khăn hiện hữu nhất là, tỷ lệ hộ đói nghèo của tỉnh còn cao (chiếm gần 55%). 

Do vậy, ngay trong kỳ Đại hội đầu tiên, Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết tập trung cho mục tiêu xóa đói, giảm nghèo. Mục tiêu này tiếp tục được thể hiện qua các nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, và được cụ thể bằng hàng loạt các giải pháp, chính sách lồng ghép các chương trình đầu tư để phát triển, kết cấu hạ tầng, hỗ trợ cây con giống, hỗ trợ các gia đình nghèo làm nhà ở, triển khai nhiều chương trình ưu đãi về tín dụng cho người dân vay vốn phát triển sản xuất... 

Trồng sả giúp nông dân huyện Bảo Yên nâng cao thu nhập
Trồng sả giúp nông dân huyện Bảo Yên nâng cao thu nhập

Từ những Nghị quyết "xóa nghèo" đặc biệt...

Bà Đinh Thị Hưng, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai cho biết:  Sau 30 năm tái lập, với việc triển khai các Nghị quyết, chương trình, dự án của Đảng, Chính phủ như Nghị quyết 30a, Chương trình 135, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới…; tỉnh Lào Cai căn cứ vào điều kiện thực tế từng giai đoạn, nhiệm kỳ để ban hành các nghị quyết, chương trình  và các giải pháp thực hiện. 

Ví dụ như, cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Tỉnh uỷ Lào Cai đã phê duyệt Đề án “Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015” với mục tiêu đến năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 25%; Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 11/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai về giảm nghèo bền vững huyện Si Ma Cai đến năm 2020; Nghị quyết số 37/2014/NQ-HĐND ngày 17/12/2014 của HĐND tỉnh về hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng cho các dự án đầu tư phát triển sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp đối với các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh, Tỉnh uỷ Lào Cai ban hành Đề án số 09-ĐA/TU về Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, với mục tiêu: Cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện sống của các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số thuộc huyện nghèo, xã, thôn đặc biệt khó khăn; góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, các dân tộc và các nhóm dân cư; Nghị quyết số 22-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững huyện Si Ma Cai đến năm 2020, với nhiều giải pháp trọng tâm, trong đó có cơ chế hỗ trợ 2 tỷ đồng xã/năm để tập trung chăn nuôi đại gia súc, làm thay đổi tỷ trọng cơ cấu sản xuất từ trồng trọt sang chăn nuôi là chủ yếu để nâng thu nhập cho người dân; từ huyện nghèo nhất tỉnh với tỷ lệ nghèo 57,01%, đến nay giảm còn 13,09%.

Đặc biệt, Nghị quyết số 20/NQ-TU ngày 24/5/2019 của Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên đến hết năm 2020, tầm nhìn đến 2025 và có xét đến năm 2030 (tập trung cho 43 xã nghèo nhất; hiện nay sau khi sáp nhập còn 37 xã). 

Để cụ thể hóa Nghị quyết này, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND về sử dụng ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay phát triển kinh tế-xã hội, tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2019-2025 , bình quân 1 tỷ đồng/xã/năm, với lãi suất ưu đãi.  Đây thực sự là Nghị quyết xóa nghèo đặc biệt, thể hiện sự quyết tâm và sáng tạo của Lào Cai trong thực hiện xóa vùng “lõi nghèo” ở địa phương.

Diện mạo Nông thôn mới ở Bản Pàu, xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn
Diện mạo Nông thôn mới ở Bản Pàu, xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn

Xóa vùng “lõi nghèo” ở địa phương

Thực tế sau 30 năm tái lập tỉnh cho thấy, với nhiều giải pháp trọng tâm được triển khai một cách đồng bộ, từ một tỉnh khó khăn, đến nay Lào Cai đã trở thành tỉnh phát triển của vùng Tây Bắc và đang hướng tới tỉnh phát triển của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2020 đạt hơn 9 nghìn tỷ đồng (gấp 252 lần so với năm 1991); Thu nhập bình quân đầu người đạt 76,3 triệu đồng (xếp thứ 2 trong các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc và gấp 105 lần so với năm 1991);

Đặc biệt, Lào Cai đã giải quyết dứt điểm tình trạng hộ đói; đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo còn 8,2% tương ứng 14.322 hộ nghèo, tỷ lệ giảm nghèo vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (Mục tiêu giảm nghèo từ 3% - 4%/năm); hộ cận nghèo còn 16.370 hộ, chiếm 9,37%. Tỷ lệ giảm nghèo các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo (Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai) bình quân giảm 8,6%/năm (vượt mục tiêu Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ là giảm 4%/năm).

Sau 30 năm tái lập, dù còn nhiều khó khăn, nhưng những kết quả mà tỉnh Lào Cai đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội nói chung, công tác xóa đói, giảm nghèo nói riêng là minh chứng cho bước đi đúng, thể hiện bản lĩnh vượt khó, kinh nghiệm, sáng tạo và đột phá của cả hệ thống chính trị. Đây là tiền đề quan trọng, để Lào Cai tự tin phấn đấu trở thành tỉnh phát triển của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Tin cùng chuyên mục
Hướng Hóa (Quảng Trị): Nông dân phấn khởi khi cao su được giá

Hướng Hóa (Quảng Trị): Nông dân phấn khởi khi cao su được giá

Trong bối cảnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều nông sản của bà con nông dân ở huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) khó khăn trong khâu tiêu thụ nên giá thấp hơn mọi năm. Trong khi đó, giá mủ cao su lại tăng giúp nhiều người dân có nguồn thu nhập ổn định.
Tin nổi bật trang chủ
Lốc xoáy làm 45 nhà dân ở Quảng Ngãi bị hư hỏng

Lốc xoáy làm 45 nhà dân ở Quảng Ngãi bị hư hỏng

Tin địa phương - PV - 4 giờ trước
Sáng 17/10, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) Võ Văn Đồng cho biết, trong đêm khuya, một trận lốc xoáy kèm mưa lớn quét qua địa bàn một số xã ven biển của huyện khiến hàng loạt nhà dân bị hư hỏng.
Ngày quốc tế xóa nghèo: Cùng nhau xây dựng tương lai

Ngày quốc tế xóa nghèo: Cùng nhau xây dựng tương lai

Sự kiện - Bình luận - PV - 4 giờ trước
Đói nghèo là lực cản đối với sự phát triển bền vững của toàn nhân loại. Cuộc đấu tranh chống lại nghèo đói, vì vậy, luôn được đặt vào trung tâm trong mọi chương trình hành động quốc gia và quốc tế. Ngày quốc tế xóa nghèo (17/10) là dịp để cộng đồng quốc tế cùng nêu cao quyết tâm hành động nhằm hướng tới một cuộc sống đầy đủ, ấm no và hạnh phúc.
Sáng 17/10: Cả nước có 790.500 ca mắc COVID-19 đã khỏi bệnh

Sáng 17/10: Cả nước có 790.500 ca mắc COVID-19 đã khỏi bệnh

Tin tức - BĐT - 6 giờ trước
Sáng 17/10, Cả nước có hơn 790.500 bệnh nhân COVID-19 đã được công bố khỏi bệnh trên tổng số 860.860 ca mắc COVID-19.
Thị trường nông sản tuần qua: Giá gạo tại các

Thị trường nông sản tuần qua: Giá gạo tại các "vựa lúa" lớn đều ổn định

Sản phẩm - Thị trường - PV - 21:35, 16/10/2021
Giá gạo xuất khẩu từ các “vựa lúa” lớn của châu Á ổn định trong tuần qua, trong đó nguồn cung tại thị trường Ấn Độ ở mức thấp, còn các nhà giao dịch Thái Lan tiếp tục gặp khó khăn với việc vận chuyển bị hạn chế.
Khắc phục đứt gãy thị trường lao động, cần các giải pháp căn cơ để phát triển nhà ở cho công nhân

Khắc phục đứt gãy thị trường lao động, cần các giải pháp căn cơ để phát triển nhà ở cho công nhân

Thời sự - PV - 21:15, 16/10/2021
Làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh các giải pháp để bảo vệ quyền lợi, chăm lo đời sống người lao động, khắc phục đứt gãy thị trường lao động, tạo việc làm ổn định cho công nhân… trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Đặc biệt, Thủ tướng nêu các giải pháp căn cơ để giải quyết vấn đề nhà ở cho công nhân như hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, quy hoạch, bố trí quỹ đất, huy động các nguồn lực.
Ngày 16/10: Việt Nam có 3.221 ca mắc COVID-19 và 1.581 ca khỏi bệnh

Ngày 16/10: Việt Nam có 3.221 ca mắc COVID-19 và 1.581 ca khỏi bệnh

Tin tức - BĐT - 19:00, 16/10/2021
Ngày 16/10, Việt Nam có 3.221 ca mắc mới COVID-19 tại 48 tỉnh, thành phố trong đó có 1.172 ca trong cộng đồng. Trong ngày có 1.581 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
Bình Thuận: Tập trung đầu tư hạ tầng vùng đồng bào DTTS

Bình Thuận: Tập trung đầu tư hạ tầng vùng đồng bào DTTS

Tin địa phương - T.Minh (t/h) - 17:48, 16/10/2021
Đây là chương trình giúp đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trong tỉnh đi lại, sản xuất, vận chuyển hàng hóa nông sản, tạo quỹ đất để đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội…
Đắk Lắk: Mưa lớn kéo dài khiến nhiều nhà bị ngập sâu, 14 người mắc kẹt ở rẫy

Đắk Lắk: Mưa lớn kéo dài khiến nhiều nhà bị ngập sâu, 14 người mắc kẹt ở rẫy

Tin địa phương - Đỗ Thanh Hải - 17:37, 16/10/2021
Mưa lớn diễn ra một số địa phương trên địa bàn huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk dẫn đến tình trạng ngập lụt cục bộ.
Quảng Nam: Phong tỏa toàn xã đồng bào Gié Triêng do số ca dương tính với Covid-19 tăng cao

Quảng Nam: Phong tỏa toàn xã đồng bào Gié Triêng do số ca dương tính với Covid-19 tăng cao

Tin địa phương - PV - 16:56, 16/10/2021
Trưa 16/10, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn (Quảng Nam) Lê Quang Trung cho biết, đã chỉ đạo phong tỏa trên quy mô toàn xã với xã Phước Lộc, vì số ca dương tính với Covid-19 tăng cao.
Hà Nội: Chuẩn bị các điều kiện đón học sinh trở lại trường học khi điều kiện cho phép

Hà Nội: Chuẩn bị các điều kiện đón học sinh trở lại trường học khi điều kiện cho phép

Giáo dục - Cát Tường - 16:48, 16/10/2021
Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị, trường học tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường học tập khi điều kiện cho phép.