Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Hỗ trợ phát triển sản xuất hướng tới hộ mới thoát nghèo, hộ cận nghèo: Giải pháp quan trọng để giảm nghèo bền vững

PV - 15:56, 07/09/2018

Hỗ trợ phát triển sản xuất là giải pháp quan trọng để giúp các hộ nghèo nâng cao thu nhập, từ đó thoát nghèo. Nhưng để giảm nghèo bền vững thì việc chú trọng đối tượng là hộ mới thoát nghèo, hộ cận nghèo là vấn đề cần được quan tâm thực hiện.

hỗ trợ sản xuất Cơ sở hạ tầng thiếu và yếu cũng là một rào cản phát triển sản xuất, do đó cần được chú trọng đầu tư.

Tập trung nguồn lực để giảm nghèo

Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định 1722/QĐ-TTg, ngày 2/9/2016 (gọi tắt là Chương trình) đã đi được một nửa chặng đường với nhiều kết quả đáng ghi nhận. Mặc dù trong điều kiện ngân sách hạn chế nhưng Chương trình đã huy động được một nguồn lực khá lớn để thực hiện.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Chương trình, giai đoạn 2016-2020, Quốc hội, Chính phủ giao trung hạn 5 năm cho các bộ, ngành và địa phương tổng nguồn vốn 41.449 tỷ đồng để thực hiện Chương trình. Trong 2 năm (2016-2017), nguồn vốn đã giao là 14.584,211 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 35%. Ngoài ra, trong 2 năm (2016-2017), ngân sách nhà nước đã bố trí 44.214 tỷ đồng để thực hiện các chính sách giảm nghèo thường xuyên, hỗ trợ người nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, tín dụng... Cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, các địa phương đã thực hiện huy động nguồn lực xã hội để thực hiện mục tiêu giảm nghèo.

Đáng chú ý, thời gian qua, một phần không nhỏ nguồn lực đã được bố trí để thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo. Theo Quyết định 1722/QĐ-TTg, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 có 5 dự án thành phần; trong đó hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo được quy định trong 3 dự án thành phần (gồm Tiểu dự án 3 của Chương trình 30a; Tiểu dự án 2 của Chương trình 135 và Dự án 3); nội dung này được giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các địa phương triển khai.

Số liệu của Ban Chỉ đạo Chương trình cho thấy, trong 2 năm (2016-2017) ngân sách Trung ương đã bố trí 1.541,025 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn các thôn, bản ĐBKK, các xã ĐBKK vùng dân tộc và miền núi, xã biên giới, xã an toàn khu và các xã ngoài Chương trình 30a, Chương trình 135. Chỉ tính riêng chính sách phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Tiểu dự án 3 của Chương trình 30a, năm 2017 đã thực hiện được 116 dự án với 2.705 hộ tham gia; hỗ trợ cây con giống, vật tư, làm chuồng trại cho 48.379 hộ; nhân rộng gần 100 mô hình cho khoảng 900 hộ tham gia.

Với Tiểu dự án 2 thuộc Chương trình 135, theo báo cáo chưa đầy đủ, các địa phương đã phẩn bổ 720,8 tỷ đồng để hỗ trợ cây, con giống, phân bón, vật tư và một số mô hình sản xuất; tổng số hộ được hưởng lợi là 554.348 hộ…

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Chương trình, các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo đã góp phần tăng thu nhập của hộ nghèo từ 15-20%; bình quân có khoảng 15% hộ gia đình tham gia dự án đã thoát nghèo. Đặc biệt, với chủ trương “giảm cho không”, tăng cường tính chủ động vươn lên thoát nghèo, các hoạt động hỗ trợ sản xuất đã khuyến khích, phát huy được vai trò, sáng kiến và nguồn lực đối ứng của người dân và cộng đồng trong quá trình thực hiện.

hỗ trợ sản xuất Hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo cần phù hợp với đặc điểm khí hậu của địa phương, tập quán sản xuất của người dân. (Vùng khô hạn Ninh Thuận phù hợp với phát triển chăn nuôi cừu).

Cần thêm động lực

Việc hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo phù hợp với thực tế đã trao đúng “cần câu” giúp hộ nghèo nâng cao thu nhập. Nhờ đó, tính đến hết năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên cả nước, nhất là ở những vùng có điều kiện kinh tế ĐBKK, đã giảm đáng kể.

Theo Quyết định 862/QĐ-LĐTBXH, ngày 4/7/2018 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước còn 6,70%, giảm 1,53% so với năm 2016; tỷ lệ hộ cận nghèo còn 5,32%, giảm 0,09%. Đặc biệt, 64 huyện nghèo 30a đạt tỷ lệ giảm nghèo cao. Hết năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo còn 39,56%, giảm 5,37% so với năm 2017.

Những kết quả đạt được là rất tích cực, tuy nhiên công tác giảm nghèo bền vững vẫn đối diện với rất nhiều thách thức, nhất là ở vùng DTTS và miền núi. Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho thấy, trong hơn 1,6 triệu hộ nghèo của cả nước thì có tới 864.931 hộ nghèo là đồng bào DTTS. Ngoài ra, hết năm 2017, cả nước có tới 24.191 hộ tái nghèo, 107.499 hộ nghèo phát sinh.

Đặc biệt, tại 64 huyện nghèo, hộ nghèo giảm sâu nhưng số hộ cận nghèo lại tăng lên (tăng 7.299 so với năm 2016); phần lớn hộ cận nghèo gia tăng từ những hộ mới thoát nghèo. Điều đó cho thấy, kết quả giảm nghèo sẽ khó bền vững nếu như chỉ tập trung nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo, ít chú trọng hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vươn lên.

hỗ trợ sản xuất Cần nhân rộng những mô hình giúp hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vươn lên (Trong ảnh: Mô hình trồng bí xanh trên đất ruộng 1 vụ của Hội LHPN xã Cổ Linh, Pác Nặm, Bắc Kạn)

Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hỗ trợ sản xuất là giải pháp quan trọng để giúp các hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo, cận nghèo nâng cao thu nhập từ đó thoát nghèo bền vững. Do vậy, khi thiết kế Thông tư 18/2017/TT-BNNPTNT hướng dẫn nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, Bộ đã hướng tới đối tượng là hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Theo Thông tư, kế hoạch hằng năm và cả giai đoạn cho hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo là một phần trong kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững. Các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo phải phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Sau khi có Thông tư 18/2017/TT-BNNPTNT, các địa phương đã tổ chức đánh giá những kết quả đạt được về những mô hình thành công, hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo cũng như những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm từ việc thực hiện các mô hình giảm nghèo bền vững. Trên cơ sở đó, địa phương sẽ nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, đạt được mục tiêu giảm nghèo đa chiều nhanh và bền vững.

KHÁNH THƯ

Tin cùng chuyên mục
Xóa nghèo từ… vốn rẻ

Xóa nghèo từ… vốn rẻ

Chỉ với 10 triệu đồng, đã có thể xóa nghèo bền vững cho một hộ. Câu chuyện ấy diễn ra ở huyện miền núi Quỳ Hợp (Nghệ An), khiến người nghe băn khoăn, nghi ngại, bởi so với nhiều vùng thuận lợi, vẫn còn có những hộ dù đã được hỗ trợ nhiều lần nhưng vẫn chưa thể thoát nghèo. Tôi đã tìm về Quỳ Hợp để giải tỏa nỗi băn khoăn ấy trong lòng.
Tin nổi bật trang chủ
Huy động nguồn lực quốc tế cho Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030

Huy động nguồn lực quốc tế cho Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030

Thời sự - Việt Cường - 22:44, 25/01/2021
Sáng ngày 25/01, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông đã chủ trì phiên họp trao đổi về việc huy động nguồn lực quốc tế cho Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030. Tham dự phiên họp có đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số chuyên gia, cán bộ của các Vụ, đơn vị của Ủy ban Dân tộc.
Thông cáo báo chí về phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng

Thông cáo báo chí về phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng

Tin tức - PV - 22:38, 25/01/2021
Trung tâm Báo chí Đại hội XIII trân trọng gửi các cơ quan báo chí toàn văn Thông cáo báo chí về phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng (ngày 25 tháng 01 năm 2021)
Đại hội Đảng thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế

Đại hội Đảng thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế

Tin tức - PV - 19:18, 25/01/2021
Truyền thông quốc tế ngày 25/1 đã đưa tin đậm nét sự kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu diễn ra tại thủ đô Hà Nội.
Ngày 25/1, Việt Nam có thêm một ca nhập cảnh mắc COVID-19, được cách ly ngay

Ngày 25/1, Việt Nam có thêm một ca nhập cảnh mắc COVID-19, được cách ly ngay

Tin tức - PV - 19:11, 25/01/2021
Từ 18 giờ ngày 24/1 đến 18 ngày 25/1, Việt Nam có thêm 1 ca mắc mới COVID-19, là ca nhập cảnh từ Indonesia được cách ly ngay. Cũng trong ngày, có 14 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
Bộ đội Biên phòng Hà Giang: Quyết liệt ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép

Bộ đội Biên phòng Hà Giang: Quyết liệt ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép

Pháp luật - Minh Thu - 17:46, 25/01/2021
Những ngày cuối năm, là thời điểm mà trên địa bàn tỉnh Hà Giang, số lượng công dân trở về từ nước ngoài, nhập cảnh trái phép gia tăng đột biến. Để ngăn chặn tình trạng này, lực lượng Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Hà Giang đã tăng cường quân số, lập các chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, không để lọt trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép, gây bất ngờ, bị động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Toán học và Khoa học quốc tế

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Toán học và Khoa học quốc tế

Giáo dục - Nguyệt Anh - 17:42, 25/01/2021
Kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế lần thứ 17 (IMSO 2021) vừa kết thúc tốt đẹp với Lễ bế mạc và trao giải được tổ chức tại Indonesia theo hình thức trực tuyến. Đội tuyển Việt Nam đã đoạt 2 Huy chương Vàng.
Tết đang ngày càng ấm hơn

Tết đang ngày càng ấm hơn

Môi trường sống - PV - 17:31, 25/01/2021
30 năm qua, tất cả các Tết Nguyên đán có rét đậm rét hại đều xảy ra từ năm 2013 trở về trước. Từ năm 2014 đến nay, không năm nào rét đậm rơi vào 2 ngày là 30 và mùng 1 Tết.
Triển lãm

Triển lãm "Mùa xuân đất nước"

Tin tức - Nguyệt Anh - 17:04, 25/01/2021
Chào mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII, Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2021) và Mừng Xuân Tân Sửu 2021, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sẽ khai mạc triển lãm điêu khắc "Mùa xuân đất nước" vào ngày 28/1.
Cẩn trọng trước những thủ thật gắn cây cảnh giả trong ngày Tết

Cẩn trọng trước những thủ thật gắn cây cảnh giả trong ngày Tết

Xã hội - PV - 17:03, 25/01/2021
Những ngày cuối năm, nhu cầu mua cây cảnh về trang hoàng nhà cửa tăng cao, thị trường cây cảnh vì thế mà nhộn nhịp, tấp nập người mua, người bán hơn ngày thường. Lợi dụng dịp này, nhiều tiểu thương đã làm giả các bộ phận của cây cảnh như gắn hoa, quả, lá… vào cây một cách rất tinh vi để đánh lừa người tiêu dùng hòng kiếm lời.
Không để xảy ra khan hàng, sốt giá trong dịp Tết Nguyên đán 2021

Không để xảy ra khan hàng, sốt giá trong dịp Tết Nguyên đán 2021

Kinh tế - PV - 16:46, 25/01/2021
Bộ Công Thương cho biết, để không xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá trong dịp Tết Nguyên đán 2021, ngoài việc chuẩn bị nguồn nguồn cung hàng hóa thiết yếu với lượng tăng trung bình từ 7 - 22% so với năm ngoái, các doanh nghiệp phân phối cũng xây dựng chương trình khuyến mại, kế hoạch bán hàng online nhằm đáp ứng yêu cầu nhanh nhất cho người tiêu dùng.