Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Hiệu quả từ chính sách phát triển dân tộc Brâu ở làng Đắk Mế : Đồng bào Brâu tiếp tục được đầu tư phát triển toàn diện (Bài cuối)

Lê Hường (thực hiện) - 05:12, 30/11/2023

Hiện nay cuộc sống của người Brâu ở thôn Đắk Mế đã có nhiều khởi sắc cả về diện mạo cơ sở hạ tầng, đời sống kinh tế, y tế, giáo dục và văn hóa tinh thần. Tuy nhiên, trên thực tế, dân tộc Brâu vẫn còn nhiều khó khăn, để phát triển toàn diện dân tộc Brâu, còn nhiều điều trăn trở mà đồng bào, các cấp chính quyền địa phương phải từng bước tháo gỡ. Phóng viên báo Dân tộc và Phát triển có cuộc trao đổi với ông Đinh Quốc Tuấn, Trưởng Ban Dân tộc Kon Tum về vấn đề này.

Ông Đinh Quốc Tuấn, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Kon Tum chia sẻ với Báo Dân tộc và Phát triển nhiều vấn đề xung quanh việc thay đổi, phát triển dân tộc Brâu
Ông Đinh Quốc Tuấn, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Kon Tum chia sẻ với Báo Dân tộc và Phát triển nhiều vấn đề xung quanh việc thúc đẩy dân tộc Brâu phát triển

Ông có thể thông tin khái quát về những chính sách đầu tư hỗ trợ để dân tộc Brâu phát triển mà ngành công tác dân tộc tỉnh Kon Tum đã triển khai ?

 Cộng đồng dân tộc Brâu có 173 hộ/558 khẩu, chiếm tỷ lệ 6,8% dân số toàn xã sinh sống tập trung tại thôn Đăk Mế, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi.

Thực hiện Quyết định số 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 - 2025, tỉnh Kon Tum đã phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc thiểu số rất ít người Brâu đến năm 2025, với tổng nhu cầu vốn gần 68,4 tỷ đồng.

Giai đoạn 2018-2020, Trung ương đã bố trí gần 19 tỷ đồng để sửa chữa 1 nhà rông và 2 nhà ở truyền thống, 1 đường đi khu sản xuất tập trung thôn Đăk Mế. Đồng thời, hỗ trợ 167 con bò cái sinh sản, chuồng trại chăn nuôi cho 167 hộ; hỗ trợ 36.942 cây giống cà phê, 2.916 cây ăn quả, 18.155,5kg phân bón vật tư, 231,07 kg thuốc bảo vệ thực vật; tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt và kỹ năng quản lý hộ; tập huấn nâng cao kiến thức, trình độ năng lực sản xuất và tổ chức Đoàn thăm quan, học tập Mô hình sản xuất ngoài tỉnh.

Bên cạnh đó, Ban Dân tộc còn phối hợp với các đơn vị liên quan, địa phương hỗ trợ thành lập và duy trì đội văn nghệ thôn, hỗ trợ 2 bộ chiêng Tha, 2 bộ chiêng Goang và trang thiết bị nhà rông cho dân tộc Brâu.

Nhà sàn truyền thống là nơi sinh hoạt văn hóa, diễn ra các lễ hội quan trọng của người Brâu
Nhà sàn truyền thống là nơi sinh hoạt văn hóa, diễn ra các lễ hội quan trọng của người Brâu

 Việc triển khai các chính sách dân tộc đang có những tác động thế nào đến đời sống và sự phát triển toàn diện của dân tộc Brâu?

 Việc triển khai thực hiện các chính sách đặc thù, cụ thể như Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người đã thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội cộng đồng dân tộc Brâu. 100% hộ dân được hỗ trợ cây, con giống để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, vay vốn để phát triển kinh tế, năng suất cây trồng vật nuôi, từng bước giảm nghèo bền vững.

Mặt khác, chính sách đáp ứng nguyện vọng giữ gìn phong tục tập quán, bản sắc văn hóa, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc Brâu. Đặc biệt, tác động đến đối tượng thanh thiếu niên hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bảo tồn phục hồi và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình, tích cực tham gia tuyên truyền, vận động người dân bảo tồn, lưu giữ những nét văn hóa...

 Đời sống của cộng đồng người Brâu ở thôn Đắk Mế đã có nhiều khởi sắc, song thực tế vẫn còn nhiều khó khăn. Ông có thể chia sẻ những điều còn trăn trở đối với việc phát triển dân tộc Brâu trong giai đoạn hiện nay?

 Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cùng với sự nỗ lực, cố gắng vươn lên của đồng bào dân tộc Brâu, tình hình kinh tế - xã hội đã phát triển rõ rệt. Người dân đã biết ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đưa giống mới vào sản xuất, biết chăn nuôi gia súc, gia cầm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây trồng vật nuôi, từ đó góp phần tăng năng suất cây trồng vật nuôi, tăng thêm thu nhập. Đến nay, dân tộc Brâu chỉ còn 11 hộ nghèo, chiếm 6,9% và 10 hộ cận nghèo chiếm 5,75% so với số hộ nghèo toàn xã.

Tuy nhiên, trên thực tế đồng bào dân tộc Brâu hiện nay vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn về đời sống. Thu nhập bình quân đầu người chỉ khoảng 24,6 triệu đồng/người/năm bằng một nửa so với bình quân chung toàn 47,1 triệu đồng/người/năm. Đặc biệt, trình độ học vấn của dân tộc Brâu chưa cao, tiêu chí về tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên không biết đọc, biết viết tiếng phổ thông còn tới 37,6%.

Bên cạnh đó, mặc dù dân tộc Brâu là một trong 14 dân tộc có khó khăn đặc thù của cả nước, song dân tộc Brâu hiện nay đang sinh sống ổn định thành cộng đồng tại thôn Đăk Mế, xã Pờ Y thuộc Khu vực I và xã biên giới, không thuộc địa bàn thôn đặc biệt khó khăn, xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định 861/TTg của Thủ tướng Chính phủ.  Vì vậy, khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, theo Quyết định 1719/TTg của Thủ tướng Chính phủ, thì dân tộc Brâu ở thôn Đắk Mế không thuộc phạm vi thụ hưởng diện hỗ trợ về đầu tư cơ sở hạ tầng Tiểu dự án 1, Dự án 9.  

Thực trạng này, đang đặt dân tộc Brâu đứng trước nhiều nguy cơ, là rào cản cho sự hoà nhập và phát triển của người dân, cũng là thách thức trong hoạch định chính sách phát triển cho nhóm dân tộc này.

Đồng bào dân tộc Brâu ở thôn Đắk Mế còn giữ gìn nhiều giá trị văn hóa đặc trưng
Đồng bào dân tộc Brâu ở thôn Đắk Mế còn giữ gìn nhiều giá trị văn hóa đặc trưng

 Ban Dân tộc là cơ quan tham mưu của tỉnh Kon Tum về công tác dân tộc, theo ông để phát triển toàn diện dân tộc Brâu, chúng ta cần phải giải quyết những vấn đề gì?

Để khắc phục các khó khăn, hạn chế, giúp dân tộc Brâu tiếp tục phát triển, giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần một cách bền vững, nâng cao vị thế, giảm dần sự chênh lệch về khoảng cách phát triển với các dân tộc khác trong vùng, tỉnh Kon Tum đã đề xuất kiến nghị Trung ương về xem xét về phạm vi thực hiện tại Quyết định 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ như đề cập: “Các hộ dân tộc thiểu số thuộc danh sách dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù và các xã, thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 được thụ hưởng chính sách của Tiểu dự án này, thì không được thụ hưởng chính sách tại các Dự án khác của Chương trình”. 

Đề nghị điều chỉnh về đối tượng như sau: “Các dân tộc thuộc danh sách dân tộc có khó khăn đặc thù theo Quyết định số 1227/QĐ-QĐ-TTg ngày 14/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ sinh sống ổn định thành cộng đồng trên địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2025-2025”. 

Vì đây là những hộ dân tộc thiểu số rất ít người (dưới 1.000 người) có điều kiện kinh tế - xã hội gặp rất nhiều khó khăn, trình độ dân trí còn thấp so với các dân tộc khác trong vùng. Mức thu nhập bình quân đầu người thấp, không đủ điều kiện kinh tế tự đóng bảo hiểm y tế, không có chi phí cho các con theo học ở các trường bán trú Tiểu học, trung học cơ sở... tại địa phương.

Trân trọng cảm ơn ông!

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Đi qua những bản làng của đồng bào dân tộc rất ít người ở Lai Châu: Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc (Bài cuối)

Đi qua những bản làng của đồng bào dân tộc rất ít người ở Lai Châu: Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc (Bài cuối)

Lai Châu hiện có 20 dân tộc sinh sống, với dân số khoảng trên 484.000 người, trong đó có 4 dân tộc Mảng, Cống, Lự, Si La là thuộc nhóm dân tộc có khó khăn đặc thù. Nhờ các chính sách đối với của Đảng, Nhà nước, bộ mặt các bản làng dân tộc rất ít người của tỉnh Lai Châu dần thay đổi. Đặc biệt, giai đoạn 2021-2025, Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đã thiết kế tiểu dự án 1, Dự án 9 về đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn nhằm giải quyết toàn diện những vấn đề cấp thiết của đồng bào.
Tin nổi bật trang chủ
Tạo sự linh hoạt, chủ động từ cơ chế, chính sách đặc thù

Tạo sự linh hoạt, chủ động từ cơ chế, chính sách đặc thù

Vừa qua (ngày 18/1/2024), Quốc hội thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia gồm: Xây dựng nông thôn mới; Giảm nghèo bền vững; Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết được ban hành với 8 cơ chế, chính sách đặc thù được đánh giá sẽ tháo gỡ nhiều vướng mắc về cơ chế, tăng cường phân cấp, phân quyền tạo sự linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu quả các Chương trình.
Tin trong ngày - 27/2/2024

Tin trong ngày - 27/2/2024

Media - BDT - 20:00, 27/02/2024
Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 27/2, có những thông tin đáng chú ý sau: Tôn vinh Thầy thuốc Việt Nam và trao giải cuộc thi viết. "Sự hy sinh thầm lặng". Phục dựng hội đu tiên truyền thống Phú Gia. Giữ gìn làng nghề làm nón lá truyền thống Xuân Lộc. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi
Du khách ấn tượng với Lễ hội Lồng tồng của đồng bào Tày, Nùng tỉnh Thái Nguyên tại

Du khách ấn tượng với Lễ hội Lồng tồng của đồng bào Tày, Nùng tỉnh Thái Nguyên tại "Ngôi nhà chung"

Sắc màu 54 - Thúy Hồng - 19:08, 27/02/2024
Vừa qua, tại "Ngôi nhà chung" - Làng Văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã tái hiện Lễ hội Lồng tồng của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng tỉnh Thái Nguyên.
Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS gắn với phát triển du lịch cộng đồng ở Quỳ Châu

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS gắn với phát triển du lịch cộng đồng ở Quỳ Châu

Sắc màu 54 - Nguyễn Thanh - 19:04, 27/02/2024
Quỳ Châu là huyện miền núi vùng cao của tỉnh Nghệ An, với 80% là đồng bào DTTS, trong đó chủ yếu là dân tộc Thái. Người Thái ở Quỳ Châu hiện nay còn lưu giữ được nhiều giá trị bản sắc văn hóa truyền thống. Đó là những cơ sở quan trọng để huyện đẩy mạnh phát triển du lịch từ các giá trị văn hóa. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng được đặt ra tại Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.
Các công trình đầu tư làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS ở Đăk Tô

Các công trình đầu tư làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS ở Đăk Tô

Công tác Dân tộc - Ngọc Chí - 19:00, 27/02/2024
Những công trình giao thông, trường học, nước sinh hoạt được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) đã và đang phát huy hiệu quả, giúp đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện Đăk Tô (Kon Tum) có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống.
Hoa ban nở rộ tô điểm vẻ đẹp phố phường Hà Nội

Hoa ban nở rộ tô điểm vẻ đẹp phố phường Hà Nội

Sắc màu 54 - Tào Đạt - Quang Anh - 18:49, 27/02/2024
Mỗi dịp xuân về (thường bắt đầu từ tháng 2 kéo dài đến hết tháng 3), dọc các tuyến đường Hoàng Diệu, Bắc Sơn, Thanh Niên, Yên Phụ (Hà Nội) lại được nhuộm tím bởi hàng hoa ban đang nở rộ mang hương sắc của núi rừng Tây Bắc.
Tin trong ngày - 26/2/2024

Tin trong ngày - 26/2/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 26/2, có những thông tin đáng chú ý sau: Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa được triển khai trong chương trình “Tháng Ba biên giới” 2024. Lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa. Tình yêu với y học dân tộc của nữ bác sĩ trẻ. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Gia Lai: Nguy cơ cháy rừng rất cao ở nhiều địa phương

Gia Lai: Nguy cơ cháy rừng rất cao ở nhiều địa phương

Trang địa phương - Ngọc Thu - 18:45, 27/02/2024
Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng đang bước vào cao điểm mùa khô, nắng nóng kéo dài tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Vì vậy, các địa phương, đơn vị, chủ rừng đã nắm bắt tình hình, tổ chức triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

"Sống lại" làng gốm cổ Thanh Hà 500 năm tuổi

Nghề nghiệp - Việc làm - T.Nhân-H.Trường - 18:42, 27/02/2024
Cách phố cổ Hội An chừng 2km về hướng Tây, làng gốm Thanh Hà (phường Thanh Hà, TP.Hội An, Quảng Nam) nép mình bên dòng sông Thu Bồn thơ mộng. Hơn 500 năm tồn tại và phát triển, có lúc sản phẩm làm ra không tiêu thụ được, làng gốm này cũng tưởng chừng rơi vào vào quên lãng. Tuy nhiên, với lòng yêu nghề, sự quyết tâm của các nghệ nhân đã làm “sống lại” làng nghề truyền thống ở xứ Quảng này. Đặc biệt, làng gốm Thanh Hà hiện nay đã trở thành địa danh nổi tiếng thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước.
Văn xuôi lấn át thơ tại Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023

Văn xuôi lấn át thơ tại Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023

Tin tức - Thanh Thuận - 18:39, 27/02/2024
Ngày 27/2, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Lễ trao giải thưởng hàng năm Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023, giải thưởng Tác giả trẻ 2023 và Tổng kết đợt 1 cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi.
Ninh Bình: Cảnh giác với chiêu trò mạo danh lãnh đạo Sở TT&TT và Công an tỉnh gọi điện lừa đảo

Ninh Bình: Cảnh giác với chiêu trò mạo danh lãnh đạo Sở TT&TT và Công an tỉnh gọi điện lừa đảo

Tin tức - Thiên An - 18:15, 27/02/2024
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xuất hiện một số đối tượng sử dụng số điện thoại lạ và mạo danh lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Công an tỉnh Ninh Bình gọi điện lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.
Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ủy ban Dân tộc họp phiên thứ nhất

Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ủy ban Dân tộc họp phiên thứ nhất

Công tác Dân tộc - Hoàng Quý - 18:06, 27/02/2024
Ngày 27/2, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ủy ban Dân tộc đã tổ chức phiên họp Hội đồng lần thứ nhất. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì phiên họp.