Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Sự kiện - Bình luận

"Gia cố" vùng phên giậu phía Bắc: Nhận diện những nguy cơ tiềm ẩn (Bài 1)

Sỹ Hào - 18:39, 09/07/2021

Trung du và miền núi phía Bắc (TD&MNPB) là địa bàn phên giậu quốc gia, đồng thời là vùng có nhiều tiềm năng để phát triển nhanh và bền vững. Dẫu vậy, hiện đây vẫn là vùng “lõi nghèo” của cả nước. Điều kiện kinh tế khó khăn đã tạo áp lực đến nhiều lĩnh vực xã hội, quốc phòng, an ninh. Điều này đòi hỏi phải có “cú hích” đủ mạnh về cơ chế, chính sách để phát triển vùng TD&MNPB, từ đó gia cố thêm sức mạnh cho vùng phên giậu này.

Cán bộ Đồn Biên phòng Mường Nhà, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Điện Biên, tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ an ninh biên giới
Cán bộ Đồn Biên phòng Mường Nhà, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Điện Biên, tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ an ninh biên giới


Thiếu tư liệu sản xuất, thiếu việc làm, thu nhập bấp bênh, tỷ lệ hộ nghèo cao,… đang là thực tế ở nhiều địa bàn thuộc vùng TD&MNPB. Đây là những “điểm nghẽn” khiến khu vực này luôn tiềm ẩn nguy cơ bất ổn về an ninh trật tự, an ninh biên giới.

“Lõi nghèo” của cả nước

Vùng TD&MNPB bao gồm 14 tỉnh, gồm: Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Phú Thọ, Yên Bái, Hòa Bình. Trong đó có 7 tỉnh (Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn) có đường biên giới trên đất liền với nước bạn Trung Quốc và Lào.

Phải khẳng định, TD&MNPB là vùng có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước, là “phên giậu” của Tổ quốc. Đây cũng là vùng có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển, có tài nguyên thiên nhiên đa dạng, có nhiều di sản văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS).

Nhưng tiếc rằng, TD&MNPB hiện vẫn là “lõi nghèo” của cả nước. Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) công bố tại Quyết định số 576/QĐ-LĐTBXH ngày 18/5/2021 cho thấy, cả nước hiện có 761.322 hộ nghèo thì riêng vùng TD&MNPB có đến 321.200 hộ nghèo (trong đó khu vực Tây Bắc có 128.961 hộ, khu vực Đông Bắc có 192.239 hộ).

Nhiều thôn bản ở vùng TD&MNPB còn trong diện đặc biệt khó khăn (Trong ảnh: Bản Pá Trả, xã Pá Khoang dù thuộc TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, nhưng hiện vẫn chưa có điện lưới)
Nhiều thôn bản ở vùng TD&MNPB còn trong diện đặc biệt khó khăn (Trong ảnh: Bản Pá Trả, xã Pá Khoang Dù thuộc TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, nhưng hiện vẫn chưa có điện lưới)

Vị chi, vùng TD&MNPB đang chiếm tới gần một nửa số hộ nghèo của cả nước. Đó là chưa kể, hiện toàn quốc có 986.658 hộ cận nghèo thì vùng TD&MNPB cũng chiếm tới 264.211 hộ.

Đáng chú ý là, kết quả điều tra, rà soát của Bộ LĐTB&XH cho thấy, trong 761.322 hộ nghèo của cả nước hiện nay thì có 466.610 hộ nghèo là người DTTS, chiếm tỷ lệ 61,29%. Nhưng ở vùng TD&MNPB, hộ nghèo hiện nay cơ bản đều là hộ đồng bào DTTS.

Trong đó, khu vực Tây Bắc có 126.196/128.961 hộ nghèo là người DTTS, chiếm tỷ lệ 97,86%; khu vực Đông Bắc có 158.257/192.239 hộ nghèo là người DTTS, chiếm tỷ lệ 81,97%. Toàn vùng gồm 14 tỉnh thì có 9 tỉnh có hộ nghèo chủ yếu là hộ người DTTS (Hà Giang: 99,43%; Cao Bằng: 99,71%; Lạng Sơn: 94,55%; Lào Cai: 92,02%; Bắc Kạn: 95,53%; Sơn La: 98,56%; Điện Biên: 99,03%; Lai Châu: 98,92%; Hòa Bình: 92,42%).

Nhiều nguy cơ tiềm ẩn

Thực trạng nghèo ở vùng TD&MNPB dù rất đáng báo động, nhưng cũng không quá khó hiểu. Thiếu đất sản xuất, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn,… cùng với khí hậu khắc nghiệt, địa hình chia cắt, thường xuyên xảy ra thiên tai, là những nguyên cớ khiến công tác giảm nghèo ở khu vực này cứ trầy trượt như người leo núi mùa mưa.

Theo Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vùng TD&MNPB có 196 xã biên giới đất liền thuộc 24 huyện của 7 tỉnh. Giai đoạn 2021 – 2025, các xã khu vực biên giới đất liền của vùng TD&MNPB hầu hết đều nằm trong danh sách các xã khu vực III (xã đặc biệt khó khăn) vùng DTTS và miền núi, theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Báo cáo số 732/BC-UBDT, ngày 10/6/2021 của Ủy ban Dân tộc về “Tổng kết Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020” gửi Thủ tướng Chính phủ, vùng TD&MNPB hiện có 34.748 hộ thiếu đất sản xuất (tỉnh Yên Bái chưa có thống kê). 

Cũng theo báo cáo này, toàn vùng hiện còn 107.482 hộ đang ở nhà dột nát cần hỗ trợ (tỉnh Thái Nguyên chưa có thống kê); 252.987 hộ thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh (tỉnh Phú Thọ chưa có thống kê)…

Đặc biệt, Báo cáo số 732/BC-UBDT, ngày 10/6/2021 của Ủy ban Dân tộc cũng chỉ rõ, trong tổng số hơn 14,2 triệu người DTTS của cả nước, thì vẫn còn khoảng 21% người chưa đọc thông, viết thạo tiếng Việt. Đa số các cộng đồng DTTS chưa đọc thông, viết thạo tiếng Việt chủ yếu sinh sống ở vùng TD&MNPB. 

Trong đó, dân tộc Hà Nhì có 49,50% dân số chưa đọc thông, viết thạo tiếng Việt; tỷ lệ này ở dân tộc La Hủ là 65,60%; dân tộc Lự là 57,20%; dân tộc Cờ Lao là 50,20%; dân tộc Mảng là 66,20%;… Chưa đọc thông, viết thạo tiếng Việt là rào cản để người dân tiếp cận chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Đời sống kinh tế khó khăn cùng với rào cản trong tiếp cận thông tin của một bộ phận người dân sinh sống ở vùng sâu, vùng xa khiến vùng TD&MNPB, nhất là ở các địa bàn giáp biên, luôn tiềm ẩn nguy cơ bất ổn về an ninh, trật tự. Trong đó, các loại tội phạm liên quan đến ma túy, mua bán người, xuất – nhập cảnh trái phép, … đang là những thách thức lớn đến việc bảo đảm an ninh trật tự, an ninh biên giới ở khu vực này.

Đồn Biên phòng Mường Nhà (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) lập chốt kiểm tra, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch Covid – 19, tháng 5/2021
Đồn Biên phòng Mường Nhà (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) lập chốt kiểm tra, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch Covid – 19, tháng 5/2021

Đặc biệt, trong Báo cáo số 732/BC-UBDT, ngày 10/6/2021 về “Tổng kết Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020”, Ủy ban Dân tộc đã nhấn mạnh, ở vùng đồng bào DTTS và miền núi nói chung, vùng TD&MNPB nói riêng, các đối tượng phản động trong và ngoài nước vẫn chưa từ bỏ âm mưu, chiến lược “diễn biến hòa bình”, thành lập các “nhà nước”, “vương quốc” tự trị; lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng để lường gạt, lôi kéo, kích động đồng bào, gây mất trật tự và đoàn kết dân tộc. Một số tà đạo, đạo lạ vẫn lén lút hoặc ngang nhiên hoạt động, tranh giành gây ảnh hưởng lẫn nhau, làm mất bản sắc văn hóa tốt đẹp của một số dân tộc.

Rõ ràng, đây là thực tế cần được các cấp ngành, địa phương đặc biệt lưu tâm, có những quyết sách mạnh mẽ để gia cố vùng phên giậu TD&MNPB. Trong đó, đầu tiên và trên hết là cần có những chính sách mang tính đột phá để khai thác tiềm năng, lợi thế của vùng, từng bước làm giàu đời sống vật chất lẫn tinh thần của đồng bào các DTTS trong vùng.

(Nội dung thông tin, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

Tin cùng chuyên mục
Thanh niên xung phong 55 năm khắc ghi lời dạy của Bác

Thanh niên xung phong 55 năm khắc ghi lời dạy của Bác

Đã hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm, nói chuyện tại Đại hội thi đua các Đội Thanh niên xung phong (TNXP) chống Mỹ, cứu nước, vào ngày 12/1/1967 ở Thủ đô Hà Nội, nhưng lực lượng cựu TNXP vẫn luôn nỗ lực rèn luyện, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Tin nổi bật trang chủ
Khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác dân tộc

Khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác dân tộc

Sáng ngày 19/1/2022, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác dân tộc năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị trực tuyến được kết nối tới 52 điểm cầu tại các địa phương vùng DTTS và miền núi, với sự tham dự của trên 1.600 đại biểu Trung ương và địa phương.
Hoàng thành Thăng Long tái hiện nghi lễ cung đình chào Xuân Nhâm Dần

Hoàng thành Thăng Long tái hiện nghi lễ cung đình chào Xuân Nhâm Dần

Sắc màu 54 - Cát Tường (t/h) - 1 giờ trước
Ngày 19/1, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội tổ chức Chương trình Tết Việt 2022 chủ đề "Tiến lịch đón Xuân sang" theo hình thức trực tuyến với tâm điểm là tái hiện nghi thức dâng lịch tiến vua thời xa xưa và các trưng bày diễn giải về quy trình làm lịch, ban hành lịch của triều đình nhà Lê.
Quốc hội sẵn sàng cho những phiên họp bất thường

Quốc hội sẵn sàng cho những phiên họp bất thường

Thời sự - PV - 2 giờ trước
Tiếp tục Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 19/1, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Bất động sản năm 2022 có vỡ

Bất động sản năm 2022 có vỡ "bong bóng"?

Bất động sản - PV - 2 giờ trước
Bên cạnh "rung lắc" trên thị trường chứng khoán những ngày qua, bất động sản cũng là một kênh đầu tư thu hút nhiều sự chú ý.
Chủ tịch nước phát lệnh thông xe tuyến chính cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Chủ tịch nước phát lệnh thông xe tuyến chính cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Thời sự - PV - 3 giờ trước
Sáng 19/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát lệnh thông xe tuyến chính cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.
2/3 tác dụng phụ của vaccine COVID-19 là do con người tự tưởng tượng ra

2/3 tác dụng phụ của vaccine COVID-19 là do con người tự tưởng tượng ra

Sức khỏe - PV - 5 giờ trước
Một nghiên cứu mới cho thấy nhiều người quá lo lắng về tác dụng phụ của vaccine COVID-19, đến nỗi họ cảm nhận được những triệu chứng đó ngay cả khi được tiêm giả dược.
Hội nghị đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg

Hội nghị đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg

Vừa qua tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg ngày 9/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ về “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn” giai đoạn 2019 - 2021 và phương hướng triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2022 – 2025.
Tin vui từ Đội tuyển bóng đá quốc gia nữ Việt Nam

Tin vui từ Đội tuyển bóng đá quốc gia nữ Việt Nam

Thể thao - Giải trí - T.Hợp - 7 giờ trước
Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đã có 14/17 nữ tuyển thủ Việt Nam tại Tây Ban Nha có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính. Nhóm cầu thủ này sẽ lên đường sang Ấn Độ để hội quân với các đồng đội ngay trong ngày hôm nay, 19/1/2022.
Xây dựng trường mầm non an toàn, phòng chống tai nạn thương tích

Xây dựng trường mầm non an toàn, phòng chống tai nạn thương tích

Giáo dục - N A (T/h) - 7 giờ trước
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 45/2021/TT-BGDĐT quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non.
Thế giới có thêm hơn 2,7 triệu ca nhiễm COVID-19 trong 24 giờ qua

Thế giới có thêm hơn 2,7 triệu ca nhiễm COVID-19 trong 24 giờ qua

Tin tức - PV - 8 giờ trước
Trong 24 giờ qua, thế giới có thêm 2.780.691 ca mắc và 7.485 ca tử vong vì COVID-19, nâng tổng các con số thống kê tính đến sáng 19/1 lần lượt là 334.676.182 và 5.572.313 trường hợp.
Giá cà phê hôm nay 19/1: Thị trường thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Giá cà phê hôm nay 19/1: Thị trường thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Sản phẩm - Thị trường - BĐT - 8 giờ trước
Giá cà phê hôm nay 19/1 tại thị trường thế giới và trong nước đồng loạt giảm. Tại các vùng trọng điểm trong nước, giá cà phê dao động trong khoảng 38.800 - 39.600 đồng/kg.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, chúc Tết tại Sóc Trăng

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, chúc Tết tại Sóc Trăng

Thời sự - N.Tâm - H.Diễm - 9 giờ trước
Chiều ngày 18/1/2022, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác đã có chuyến thăm, chúc Tết và trao tặng 14 căn nhà tình nghĩa cùng 750 phần quà cho đại diện các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam dioxin trên địa bàn huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng).