Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Định Hóa (Thái Nguyên): Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi

Vân Khánh - 16:15, 13/12/2023

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, huyện Định Hóa (Thái Nguyên) đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 sẽ có những bước phát triển mới, đời sống của đồng bào DTTS tiếp tục được nâng lên, góp phần quan trọng thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT- XH của huyện.

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái nguyên tập huấn kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới trong Dự án 8.
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái nguyên tập huấn kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới trong Dự án 8.

Chủ động truyền thông ở cơ sở

Thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG 1719), thời gian qua, huyện Định Hóa đã xây dựng Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 19/4/2023 về việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 năm 2023. Đồng thời, huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo để quản lý, thực hiện Chương trình có hiệu quả. Theo đó, các cơ quan đơn vị được giao thực hiện các nội dung của Dự án, Tiểu dự án của Chương trình đã chủ động xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện các nội dung được giao.

Theo báo cáo, UBND huyện Định Hóa đã tập trung xây dựng, lập kế hoạch thực hiện Chương trình, trình HĐND huyện thông qua Nghị quyết phân bổ các nguồn vốn và giao dự toán thực hiện các Dự án, Tiểu dự án thuộc Chương trình. Trên cơ sở đó, UBND huyện giao các đơn vị chủ trì làm chủ đầu tư các Dự án, Tiểu dự án phải xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, lập và trình UBND huyện thẩm định, phê duyệt dự toán chi tiết cho từng hạng mục, nội dung đầu tư, hỗ trợ bảo đảm đúng quy định. Quy trình lập, thẩm định, phê duyệt thực hiện, giải ngân, nghiệm thu, thanh quyết toán các dự án, các hoạt động thuộc Chương trình được thực hiện đúng theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, HĐND tỉnh, UBND và các Sở ngành của tỉnh, bảo đảm theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, UBND huyện cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu, rộng về các Chương trình MTQG, tổ chức các hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin cho Người có uy tín ở cộng đồng, các lớp bồi dưỡng kiến thức, bồi dưỡng nâng cao nhận thức năng lực, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hướng dẫn công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ cơ sở và Nhân dân.... Theo đó, toàn huyện đã tổ chức được 32 lớp tập huấn, cung cấp thông tin, bồi dưỡng, tư vấn, vận động cho hơn 2.000 lượt người trên địa bàn huyện, góp phần triển khai hiệu quả thực hiện chính sách, bảo đảm đúng đối tượng, nội dung và thời gian quy định.

Bác sỹ của Trạm y tế xã Điềm Mặc khám bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em người dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.
Bác sỹ của Trạm y tế xã Điềm Mặc khám bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em người dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Linh hoạt trong giải ngân vốn chương trình MTQG

Năm 2023 UBND huyện đã phân bổ các nguồn vốn và giao dự toán chi tiết thực hiện các Dự án, Tiểu dự án, các nội dung thành phần thuộc Chương trình với kinh phí là 93.267.78 triệu đồng. Theo đó, các Dự án, tiểu dự án đã triển khai tại các xã đều đảm bảo đúng tiến độ, đạt hiệu quả rõ rệt.

Đơn cử như đối với Dự án 7 về "Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em", huyện được chuyển nguồn vốn từ ngân sách Trung ương là 118,615 triệu đồng, đến nay đã giải ngân 118,24 triệu đồng, đạt 99,7% kế hoạch vốn giao. Các nội dung thực hiện gồm: Tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đợt I/ 2023 cho đối tượng phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tại 6 xã khu vực II,III; hỗ trợ người thực hiện giám sát chiến dịch; Hỗ trợ kinh phí cho nhân viên y tế thực hiện chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh tại nhà (3 lần trong 42 ngày sau đẻ); Tuyên truyền vận động, truyền thông thay đổi hành vi về chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em; Tin, bài phóng sự truyền thông về chăm sóc sức khỏe trẻ em....

Trên cơ sở những kết quả đạt được, từ nay đến năm 2025, huyện Đinh Hóa đặt mục tiêu phấn đấu đạt mức thu nhập bình quân của người DTTS tăng trên 2 lần so với năm 2020; đến tháng 11/2023 đạt 100% xã nông thôn mới; hết năm 2023 về đích huyện nông thôn mới. 85% cán bộ, công chức cấp xã vùng DTTS và miền núi có trình độ cao đẳng, đại học, trong đó 95% cán bộ chủ chốt có trình độ đại học trở lên. Các trường, lớp học được xây dựng kiên cố đạt 100%; trẻ em trong độ tuổi đến trường đi học đạt 100%. Công tác bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc được quan tâm đẩy mạnh; trên 40% xóm có đội văn hóa, văn nghệ hoạt động thường xuyên. Có 97% đồng bào DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 82%...

Triển khai thực hiện mô hình bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số - chương trình thuộc Dự án 06 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” tại 05 xã (xã Tân Thịnh, Định Biên, Linh thông, Bảo Linh , Sơn Phú)
Triển khai thực hiện mô hình bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số - chương trình thuộc Dự án 06 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” tại 05 xã (xã Tân Thịnh, Định Biên, Linh thông, Bảo Linh , Sơn Phú)

Để đạt được mục tiêu này, ông Nguyễn Minh Tú - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện cho biết, trong thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện Chương trình MTGQ 1719 bảo đảm đúng tiến độ, đúng quy định. Đồng thời, đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền cho Nhân dân vùng đồng bào DTTS, vùng đặc biệt khó khăn nắm bắt kịp thời về quan điểm, chủ trương đầu tư, hỗ trợ, thực hiện các các nội dung của Chương trình. Tăng cường công tác kiểm tra, khảo sát, giám sát; đánh giá, tổng kết kịp thời về công tác lãnh đạo, quản lý điều hành và công tác tổ chức triển khai thực hiện Chương trình, trên cơ sở đó tháo gỡ, giải quyết kịp thời những vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện...

Với sự quyết tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự đồng lòng, chung sức của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, tin tưởng rằng, huyện Định Hóa sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới, đời sống của đồng bào DTTS của huyện tiếp tục được nâng lên, góp phần quan trọng trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT- XH của huyện mà Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Ủy ban Dân tộc công bố Quyết định về công tác cán bộ

Ủy ban Dân tộc công bố Quyết định về công tác cán bộ

Chiều 21/5, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị trao quyết định về công tác cán bộ cho công chức, viên chức quản lý thuộc Ủy ban Dân tộc. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh Chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Nông Thị Hà; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.
Tin nổi bật trang chủ
Người có uy tín tỉnh Bắc Giang đi học tập kinh nghiệm

Người có uy tín tỉnh Bắc Giang đi học tập kinh nghiệm

Chính sách dân tộc - Mạnh Cường - 1 giờ trước
Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức đưa 75 đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS đi giao lưu, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Đoàn do ông Trương Văn Bảo, Phó Trưởng Ban Dân tộc làm Trưởng đoàn.
Một số tỉnh Tây Nam bộ tổ chức đoàn thăm hỏi và chúc mừng Tăng ni, Phật tử nhân Đại lễ Phật đản

Một số tỉnh Tây Nam bộ tổ chức đoàn thăm hỏi và chúc mừng Tăng ni, Phật tử nhân Đại lễ Phật đản

Dân tộc- Tôn giáo - Tào Đạt - Như Tâm - 1 giờ trước
Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 và mùa An cư Kiết hạ năm 2024, trong ngày 21/5, một số tỉnh khu vực Tây Nam bộ đã tổ chức Đoàn công tác đến thăm, tặng quà và chúc mừng Tăng ni, Phật tử tại các cơ sở Phật giáo trên địa bàn.
Hà Giang: Chuẩn bị tổ chức Ngày hội truyền thông và giới thiệu văn hóa các dân tộc huyện Vị Xuyên

Hà Giang: Chuẩn bị tổ chức Ngày hội truyền thông và giới thiệu văn hóa các dân tộc huyện Vị Xuyên

Tin tức - Vũ Mừng - 1 giờ trước
Ngày 24 - 25/5 tới đây, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) sẽ tổ chức Ngày hội truyền thông, quảng bá tiềm năng, hợp tác, phát triển và giới thiệu không gian văn hóa các dân tộc huyện Vị Xuyên gắn với Lễ công bố Quyết định công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể hát Páo dung dân tộc Dao.
Thái Nguyên phân bổ trên 645 tỷ đồng thực hiện Chương trình MTQG 1719

Thái Nguyên phân bổ trên 645 tỷ đồng thực hiện Chương trình MTQG 1719

Chính sách dân tộc - Minh Thu - 1 giờ trước
Tỉnh Thái Nguyên vừa có kế hoạch phân bổ trên 645 tỷ đồng được cân đối từ nhiều nguồn để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719) của năm 2024. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2024 là trên 458 tỷ đồng và trên 187 tỷ đồng từ kế hoạch vốn năm 2022, 2023 kéo dài thực hiện trong năm 2024.
Lào Cai: Xây dựng con người Lào Cai “Đoàn kết - Yêu nước - Kỷ cương - Văn minh - Hiếu khách”

Lào Cai: Xây dựng con người Lào Cai “Đoàn kết - Yêu nước - Kỷ cương - Văn minh - Hiếu khách”

Tin tức - Trọng Bảo - 1 giờ trước
Đây là mục tiêu được đưa ra tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33 -NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 09 -NQ/TU, ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững”, được Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức ngày 22/5.
Tin trong ngày - 21/5/2024

Tin trong ngày - 21/5/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 21/5, có những thông tin đáng chú ý sau: Quốc hội thực hiện quy trình bầu Chủ tịch nước. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm và chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân Đại lễ Phật đản. Những người âm thầm làm nên “Tuyến đường bình yên” ở Gia Lai. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Sạt lở vùi lấp 3 người trong một gia đình ở Bắc Kạn

Sạt lở vùi lấp 3 người trong một gia đình ở Bắc Kạn

Thời sự - Minh Thu - 1 giờ trước
Thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn cho biết, đêm 21/5, tại thôn Phiêng Pục, xã Hiệp Lực huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn xảy ra vụ sạt lở đất.
Tin trong ngày - 21/5/2024

Tin trong ngày - 21/5/2024

Media - BDT - 20:00, 21/05/2024
Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 21/5, có những thông tin đáng chú ý sau: Quốc hội thực hiện quy trình bầu Chủ tịch nước. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm và chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân Đại lễ Phật đản. Những người âm thầm làm nên “Tuyến đường bình yên” ở Gia Lai. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Ủy ban Dân tộc công bố Quyết định về công tác cán bộ

Ủy ban Dân tộc công bố Quyết định về công tác cán bộ

Công tác Dân tộc - Thúy Hồng - 19:23, 21/05/2024
Chiều 21/5, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị trao quyết định về công tác cán bộ cho công chức, viên chức quản lý thuộc Ủy ban Dân tộc. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh Chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Nông Thị Hà; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.
Nuôi hươu sao - Mô hình kinh tế mới ở huyện biên giới Ia H’Drai

Nuôi hươu sao - Mô hình kinh tế mới ở huyện biên giới Ia H’Drai

Kinh tế - Ngọc Chí - 19:08, 21/05/2024
Huyện biên giới Ia H’Drai (Kon Tum) có hơn 60% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống; đa phần người dân đều làm công nhân cho các Công ty cao su trên địa bàn huyện. Tận dụng thời gian nhàn rỗi, nhiều hộ dân đã quyết định đầu tư vào mô hình nuôi hươu sao và chế biến sâu các sản phẩm từ nhung hươu để kiếm thêm thu nhập, hướng đến làm giàu trên vùng đất khó.
Mạo danh cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng

Mạo danh cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng

Pháp luật - Vũ Mừng - 19:06, 21/05/2024
Công an tỉnh Hà Giang vừa tiến hành bắt tạm giam đối tượng Trần Trung Hiếu (sinh năm 1994), trú tại Tổ 7, phường Nguyễn Trãi, Tp. Hà Giang, tỉnh Hà Giang về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.