Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Sơn La: Tăng cường giám sát để nâng cao hiệu quả chính sách dân tộc

Vương Minh - 06:13, 19/11/2023

Cũng như các địa phương khác, từ nửa cuối năm 2022, tỉnh Sơn La mới bắt đầu triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 (Chương trình MTQG 1719). Tuy thời gian triển khai chưa lâu, nhưng với nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, một số nội dung, dự án thành phần thuộc Chương trình trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện hiệu quả. Trong quá trình triển khai các dự án, công tác giám sát được chú trọng, với phương châm “làm đến đâu, giám sát đến đó”.

Bản Lướt là một trong những điểm du lịch cộng đồng của xã Ngọc Chiến, huyện Mường La.
Bản Lướt là một trong những điểm du lịch cộng đồng của xã Ngọc Chiến, huyện Mường La.

Đầu tư trọng tâm

Tỉnh Sơn La đang nỗ lực thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021 – 2025. Do đó, cùng với số lượng dự án đầu tư nhiều, nên nguồn vốn bố trí cho các Chương trình MTQG trên địa bàn cũng rất lớn. Trong năm 2023, theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 31/7, tổng vốn ngân sách nhà nước phân bổ thực hiện 03 Chương trình trên địa bàn tỉnh là hơn 3.022 tỷ đồng (trong đó: Vốn đầu tư công hơn 1.564.446 tỷ đồng; vốn sự nghiệp gần 1.458 tỷ đồng). Tỉnh đã phân bổ chi tiết hơn 2.728 tỷ đồng, bằng 90,3% tổng kế hoạch vốn thực hiện trong năm 2023.

Việc bố trí nguồn vốn lớn, phân bổ vốn kịp thời để phát triển kinh tế - xã hội (KT – XH) vùng đồng bào DTTS của tỉnh Sơn La là cần thiết. Bởi ngoài việc Sơn La hiện là một trong những tỉnh có nhiều địa bàn đặc biệt khó khăn nhiều nhất cả nước, thì cơ sở kinh tế trên địa bàn tỉnh đang còn rất thiếu và yếu. Những năm qua, từ nguồn vốn của các chương trình, dự án, Sơn La đã đầu tư rất nhiều công trình hạ tầng cơ bản, nhưng hiện vẫn chưa đáp ứng nhu cầu phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho người dân.

Chỉ tính riêng công trình nước sinh hoạt, theo Báo cáo số 200/BC-BDT ngày 12/8/2022 của Ban Dân tộc Sơn La về thực hiện chính sách phát triển KT-XH, giảm nghèo gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh khu vực biên giới vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2016 – 2021, từ nguồn vốn Chương trình 135, toàn tỉnh đã đầu tư 32 công trình nước sinh hoạt. Nhưng trước thực trạng thiếu nước sinh hoạt ở nhiều địa bàn, giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh đặt mục tiêu xây dựng 72 công trình để giải quyết nước sinh hoạt cho khoảng 15.000 hộ dân.

Thực hiện nội dung số 4 của Dự án 1 về hỗ trợ nước sinh hoạt thuộc Chương trình MTQG 1719, thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai đầu tư xây dựng các công trình nước sinh hoạt tập trung tại các bản, cụm bản trên địa bàn các xã thụ hưởng. Quan điểm của tỉnh khi thực hiện là đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những địa bàn cấp thiết, vừa phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân, vừa kích cầu kinh tế cho địa phương.

Đơn cử như bản Lướt - bản du lịch cộng đồng trọng điểm của xã Ngọc Chiến (huyện Mường La). Theo ông Lò Văn Say, Chủ tịch UBND xã Ngọc Chiến, trước đây, từ nguồn vốn Chương trình 135, bản Lướt được đầu tư công trình nước sinh hoạt nhưng đã bị hư hỏng, không còn sử dụng được. Năm 2022, từ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719, huyện Mường La đã đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại bản Lướt, với giá trị gần 4 tỷ đồng. Công trình được đưa vào sử dụng từ giữa năm 2023, tạo điều kiện thuận lợi để bản Lướt phát triển du lịch, đồng thời góp phần quan trọng để xã Ngọc Chiến hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới.

Huyện Bắc Yên đang triển khai thực hiện 9 dự án thuộc Chương trình 1719, góp phần thúc đẩy phát triển KT – XH của địa phương. (Trong ảnh: Một góc khu du lịch tại xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên)
Huyện Bắc Yên đang triển khai thực hiện 9 dự án thuộc Chương trình 1719, góp phần thúc đẩy phát triển KT – XH của địa phương. (Trong ảnh: Một góc khu du lịch tại xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên)

Tăng cường giám sát

Cùng với việc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm thì trong quá trình triển khai các dự án thuộc các Chương trình MTQG, trong đó có Chương trình MTQG 1719, công tác giám sát được các cấp ngành, địa phương của tỉnh Sơn La chú trọng, với phương châm “làm đến đâu, giám sát đến đó”. Điều này thể hiện rõ trong kế hoạch triển khai chương trình của tỉnh, trong đó gắn trách nhiệm của người đứng đầu, với kết quả thực hiện chương trình và coi kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ không tách rời.

Đơn cử tại huyện Bắc Yên, theo ông Nguyễn Đăng Thức, Trưởng Phòng Dân tộc huyện Bắc Yên, trên địa bàn đang triển khai thực hiện 9 dự án, với tổng kinh phí phân bổ từ Chương trình MTQG 1719 là hơn 59,2 tỷ đồng. Đối với các dự án, công trình được UBND tỉnh phê duyệt, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ban Quản lý dự án đôn đốc các nhà thầu thực hiện khảo sát, thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

“UBND huyện đã tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện đối với các công trình chuyển tiếp năm 2022, đồng thời thực hiện các quy trình khảo sát, phê duyệt các công trình đầu tư mới năm 2023 theo tiến độ và quy định”, ông Thức cho biết.

Việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 tại huyện Bắc Yên, cũng chính là định hướng chung được lãnh đạo tỉnh Sơn La chỉ đạo các địa phương, cơ quan trong tỉnh tập trung thực hiện. Ngay sau khi có hướng dẫn thực hiện của Trung ương, ngày 31/8/2022, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 215/KH-UBND về tổ chức giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG 1719.

Công tác giám sát được chú trọng góp phần tăng hiệu quả các chương trình, dự án. (Trong ảnh: Một góc điểm tái định cư Khoai Lang, bản Khoai Lang, xã Mường Thải, huyện Phù Yên)
Công tác giám sát được chú trọng góp phần tăng hiệu quả các chương trình, dự án. (Trong ảnh: Một góc điểm tái định cư Khoai Lang, bản Khoai Lang, xã Mường Thải, huyện Phù Yên)

Mục đích của kế hoạch là kịp thời chỉ đạo, đôn đốc công tác xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hàng năm; phát huy những mặt tích cực, phát hiện những mặt còn yếu kém, hạn chế phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện và đề ra những giải pháp phù hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo Chương trình thực hiện đúng mục tiêu, đúng tiến độ, đạt chất lượng.

 Ban Dân tộc tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình và tổng hợp chung kết quả giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình báo cáo UBND tỉnh, để báo cáo Ủy ban Dân tộc và các Bộ, cơ quan Trung ương có liên quan.

Công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ không tách rời trong quá trình thực hiện chính sách dân tộc. Điều này cũng đã được lãnh đạo tỉnh Sơn La khẳng định tại Hội nghị công bố quyết định kiểm toán đối với các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh, tổ chức ngày 10/4/2023. Tại hội nghị này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trang Thị Xuân cho biết, lãnh đạo tỉnh mong muốn đoàn kiểm toán sẽ phát hiện và kịp thời đề xuất Trung ương tháo gỡ các vướng mắc trong thực hiện đối với các chương trình MTQG, từ đó thúc đẩy việc triển khai các dự án mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân trên địa bàn.

Trong khuôn khổ Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 13/9/2023, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm đã trình bày báo cáo kết quả của Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về việc triển khai các nghị quyết của Quốc hội đối với các chương trình MTQG. Báo cáo nhận định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng hành của Quốc hội và sự quyết liệt của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, tình hình triển khai thực hiện các chương trình MTQG bước đầu đạt được một số kết quả tích cực, bám sát mục tiêu, yêu cầu, nội dung, phạm vi, nguyên tắc trong Nghị quyết của Quốc hội; cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội vùng nông thôn, miền núi được cải thiện; công tác kiểm tra, giám sát liên ngành và riêng từng chương trình được tăng cường.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: Lấp đầy “khoảng trống” chính sách (Bài 2)

Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: Lấp đầy “khoảng trống” chính sách (Bài 2)

Một trong những yêu cầu khi xây dựng Đề án Tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội (KT – XH) vùng đồng bào DTTS và miền núi là phải giải quyết triệt để những tồn tại, hạn chế trong thực chính sách dân tộc của giai đoạn trước, nhất là xóa “khoảng trống” chính sách do tư duy nhiệm kỳ. Đây cũng là tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 65-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.
Tin nổi bật trang chủ
Thành phố Lạng Sơn: Biểu dương, tôn vinh Người có uy tín trong cộng đồng

Thành phố Lạng Sơn: Biểu dương, tôn vinh Người có uy tín trong cộng đồng

Người có uy tín với cộng đồng - Nguyệt Anh - 18:00, 06/12/2023
UBND thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) vừa tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của Người có uy tín trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, giai đoạn 2021 – 2023.
TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) : Sửa chữa nhà ở cho Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) : Sửa chữa nhà ở cho Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Người có uy tín với cộng đồng - Nguyệt Anh - 17:58, 06/12/2023
Mới đây, phường Mông Dương, TP. Cẩm Phả tổ chức bàn giao công trình sửa chữa nhà ở cho ông Bàn Sinh Vượng, ở tổ 6, khu 10 - Bến Ván, là Người có uy tín trong đồng bào DTTS có hoàn cảnh khó khăn.
Mở hướng thoát nghèo từ cây quế

Mở hướng thoát nghèo từ cây quế

Nhờ phát huy thế mạnh từ cây quế mà tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn chỉ còn 20,6% (năm 2022), giảm hơn 12% so với năm 2020. Nhiều hộ gia đình có thu nhập khá từ 50 - 100 triệu đồng/năm, chủ yếu là từ bán quế.
Sóc Trăng: Chuyển biến tích cực từ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo sinh kế cho đồng bào vùng DTTS

Sóc Trăng: Chuyển biến tích cực từ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo sinh kế cho đồng bào vùng DTTS

Xã hội - Như Tâm - CTV - 17:51, 06/12/2023
Là tỉnh có hơn 35% đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Khmer chiếm hơn 30% dân số của tỉnh, thời gian qua, Sóc Trăng đã tập trung đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án... hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh.
Phát huy vai trò các tổ truyền thông trong công tác phòng, chống tảo hôn ở Lào Cai

Phát huy vai trò các tổ truyền thông trong công tác phòng, chống tảo hôn ở Lào Cai

Thời gian qua, với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ; tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã giảm rõ rệt. Có được kết quả này, bên cạnh việc triển khai các chính sách của Nhà nước về phòng, chống tảo hôn, thì vai trò của các tổ truyền thông cộng đồng là rất quan trọng.
Bản tin Dân tộc – Tôn giáo - 5/12/2023

Bản tin Dân tộc – Tôn giáo - 5/12/2023

Bản tin Dân tộc - Tôn giáo của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 5/12, có những thông tin đáng chú ý sau: Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng tiếp thân mật Đoàn nữ tu Dòng Thánh Phao-lô thành Charters. Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Điện Biên - Tây Bắc tại TP. Hồ Chí Minh. Sống tốt đời đẹp đạo để góp phần xây dựng quê hương đất nước. Cùng các tin tức thời sự khác.
HTX Đông Hải nâng cao thu nhập cho diêm dân

HTX Đông Hải nâng cao thu nhập cho diêm dân

Kinh tế - Phương Nghi - 17:40, 06/12/2023
Với mô hình sản xuất muối sạch chất lượng cao, HTX sản xuất & dịch vụ chế biến muối công nghệ cao Đông Hải (HTX) xã Long Điền Đông (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) đã giúp các thành viên và diêm dân yên tâm sản xuất muối, nâng cao thu nhập.
Chư Păh (Gia Lai): Rộn ràng Phiên chợ giao lưu, kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS

Chư Păh (Gia Lai): Rộn ràng Phiên chợ giao lưu, kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS

Trong 2 ngày (5 - 6/12/2023), tại làng Kép 2, xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh, Gia Lai) diễn ra Phiên chợ giao lưu, kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023.
Phát triển bền vững du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc: Diện mạo mới trên các bản làng (Bài 3)

Phát triển bền vững du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc: Diện mạo mới trên các bản làng (Bài 3)

Phát triển du lịch cộng đồng ở vùng đồng bào DTTS các tỉnh vùng Tây Bắc không chỉ đánh thức sức sống tiềm tàng của nhiều tài nguyên du lịch, mà còn tạo sinh kế bền vững cho người dân nơi đây. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi khu vực Tây Bắc bền vững.
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023

Khoa học - Công nghệ - Hoàng Quý - 17:33, 06/12/2023
Sáng 6/12, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023.
Lào Cai: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Lào Cai: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Tin tức - Trọng Bảo - 17:28, 06/12/2023
Ngày 6/12, Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 7/1/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; biểu dương mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.