Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Sơn La: Tăng cường tuyên truyền về chính sách hỗ trợ sản xuất thuộc Chương trình MTQG 1719

Vương Minh - 21:03, 06/11/2023

Hỗ trợ phát triển sản xuất là một dự án thành phần (Dự án 3) quan trọng trong Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg (Chương trình MTQG 1719). Dự án 3 bao gồm nhiều hoạt động, với nhiều cơ chế, chính sách; đồng thời lại được triển khai cùng lúc với các hoạt động hỗ trợ sản xuất thuộc 02 Chương trình MTQG khác. Do đó, để triển khai hiệu quả Dự án 3 thì công tác tuyên truyền để chính quyền cơ sở và người dân hiểu đúng, hiểu đủ về chính sách có ý nghĩa then chốt.

Khi người dân hiểu đúng chính sách

Là tỉnh có đông đồng bào DTTS (chiếm 83,51% dân số toàn tỉnh), Sơn La là một trong những địa phương có địa bàn đăc biệt khó khăn nhiều nhất cả nước. Giai đoạn 2021 – 2025, theo Quyết định số 861/QĐ-TTg, toàn tỉnh có 126 xã khu vực III (hiện đã có 01 xã ra khỏi danh sách xã nghèo vì đã về đích nông thôn mới) và 1.449 thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT. Trước đó, giai đoạn 2016 – 2020, theo Quyết định số 582/QĐ-TTg, tỉnh Sơn La có 112 xã khu vực III và 1.408 thôn đặc biệt khó khăn.

Với điều kiện đó, những năm qua, từ nguồn vốn phân bổ của Trung ương, tỉnh Sơn La đã tích cực triển khai các chương trình, dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững cho địa bàn này. Trong đó, với các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nhờ triển khai đúng đối tượng, trúng nhu cầu và đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nắm rõ mục đích, ý nghĩa của các chính sách nên các dự án hỗ trợ trên địa bàn tỉnh đem lại kết quả rất tích cực, nhiều hộ không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu.

Diện mạo nông thôn vùng sâu, vùng xa ở Sơn La nay đã đổi thay rõ nét từ nguồn lực đầu tư, hỗ rợ phát triển KT-XH. (Trong ảnh: Đường trục liên bản ở xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai được bê tông hóa)
Diện mạo nông thôn vùng sâu, vùng xa ở Sơn La nay đã đổi thay rõ nét từ nguồn lực đầu tư, hỗ rợ phát triển KT-XH. (Trong ảnh: Đường trục liên bản ở xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai được bê tông hóa)

Gia đình anh Lò Văn Thuận hiện là một trong những hộ khá giả ở bản Hán A, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai. Ít ai nghĩ cách đây khoảng 10 năm, gia đình anh là một trong những hộ nghèo nhất nhì của bản. Năm 2012, anh được cấp một con bò sinh sản từ chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất dành cho hộ DTTS nghèo. Được cán bộ xã tuyên truyền con bò là “cần câu” để giúp gia đình anh thoát nghèo, năm 2013, anh mạnh dạn vay Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 20 triệu đồng mua thêm 4 con bò giống, xây dựng chuồng trại, rồi trồng thêm 1.000m2 cỏ voi… Từ 01 con bò sinh sản ban đầu, hiện gia đình anh Thuận đã 12 con bò, 3 con trâu, chăm sóc trên 500m2 ao cá, thu lãi gần 100 triệu đồng/năm.

Cũng như gia đình anh Lò Văn Thuận, hàng chục nghìn hộ gia đình DTTS nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Sơn La đã vận dụng hiệu quả sự hỗ trợ của Nhà nước để vươn lên. Theo Báo cáo số 167/BC-BDT ngày 8/7/2022 của Ban Dân tộc tỉnh Sơn La về phát huy vai trò của hộ gia đình đồng bào DTTS trong phát triển KT – XH và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 – 2021, từ các chương trình, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của Trung ương và tỉnh, các huyện, thành phố đã thực hiện hỗ trợ cho hơn 120.000 lượt hộ về giống cây trồng, vật nuôi, vật tư; hỗ trợ xây dựng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản với sự tham gia của hơn 1.200 hộ; hỗ trợ khai hoang, phục hóa, tạo ruộng bậc thang cho hơn 2.000 hộ; hỗ trợ bảo vệ, chăm sóc và trồng 1.339 ha rừng sản xuất; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hàng vạn người dân... Qua đó góp phần quan trọng để Sơn La hoàn thành đạt và vượt mục tiêu giảm nghèo của Đảng bộ tỉnh đề ra.

Ở Sơn La hiện đã có nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa, mang lại giá trị kinh tế cao. (Trong ảnh: Mô hình nuôi cá lồng ở xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai)
Ở Sơn La hiện đã có nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa, mang lại giá trị kinh tế cao. (Trong ảnh: Mô hình nuôi cá lồng ở xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai)

Chú trọng công tác tuyên truyền

Theo ông Lường Văn Toán, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, trong những năm qua, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo từ các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu, chương trình phát triển KT - XH đã được quan tâm triển khai đồng bộ, hỗ trợ theo hướng sản xuất kết nối với thị trường, gắn việc hỗ trợ từ nguồn ngân sách Nhà nước với vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội và vốn đối ứng của người dân. Công tác tuyên truyền được chú trọng, người dân nắm bắt được chính sách nên đã phát huy hiệu quả trong giảm nghèo, tăng giàu ở các địa bàn đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Từ năm 2021, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cùng với các chính sách đầu tư phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi từ nguồn ngân sách Nhà nước cơ bản đã được tích hợp vào Chương trình 1719. Theo Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sơn La, ông Lường Văn Toán, sau gần 3 năm triển khai, các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình 1719 đã được các địa phương trên toàn tỉnh triển khai kịp thời, đồng bộ, và đạt được những kết quả tích cực.

Cũng như các giai đoạn trước, để thúc đẩy phát triển vùng “lõi nghèo” của tỉnh, cùng với đầu tư hạ tầng kinh tế thì việc hỗ trợ sản xuất, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào DTTS là giải pháp trọng tâm, được tỉnh đặc biệt quan tâm khi triển khai Chương trình MTQG 1719. Sau khi được Trung ương giao vốn từ cuối tháng 5/2022, căn cứ vào Nghị quyết về nguyên tắc phân bổ nguồn vốn, Ban Dân tộc đã phối hợp với Sở ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh trình HĐND ban hành Nghị quyết phân bổ vốn năm 2022 - 2023. Ngày 2/11/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2280/QĐ-UBND giao nhiệm vụ thực hiện nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG 1719 để triển khai, trong đó có Dự án 3.

Nhờ triển khai đúng đối tượng, trúng nhu cầu và người dân nắm rõ mục đích, ý nghĩa của các chính sách nên các dự án hỗ trợ sản xuất ở tỉnh Sơn la phát huy hiệu quả. (Trong ảnh: Hỗ trợ lợn giống nái sinh sản cho hộ nghèo 2 xã Chiềng Công, Chiềng Ân, huyện Mường La tháng 7/2022)
Nhờ triển khai đúng đối tượng, trúng nhu cầu và người dân nắm rõ mục đích, ý nghĩa của các chính sách nên các dự án hỗ trợ sản xuất ở tỉnh Sơn la phát huy hiệu quả. (Trong ảnh: Hỗ trợ lợn giống nái sinh sản cho hộ nghèo 2 xã Chiềng Công, Chiềng Ân, huyện Mường La tháng 7/2022)

Tuy nhiên, một khó khăn của tỉnh Sơn La nói riêng, của các địa phương triển khai Chương trình MTQG 1719 trong quá trình triển khai Dự án 3 hiện nay là một số văn bản hướng dẫn dẫn chiếu tới nhiều văn bản, thông tư khác nhau, cùng một nội dung nhưng lại thuộc nhiều chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG). Chỉ riêng nội dung hỗ trợ sản xuất theo chuỗi giá trị (Nội dung số 01 thuộc Tiểu dự án 2 – Dự án 3), đối với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững thì thực hiện theo Khoản 3, Điều 6 - Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2022 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; đối với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thì thực hiện theo Khoản 2, Điều 11 - Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ Tài chính; đòi với Chương trình 1719 thì thực hiện theo Khoản 1, Điều 11 - Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 4/3/2022 của Bộ Tài chính.

Theo Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sơn La, ông Lường Văn Toán, để triển khai Chương trình 1719, UBND tỉnh đã chỉ đạo tăng cường phân cấp cho các địa phương, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thành phần và tiến độ giải ngân nguồn vốn… Đồng thời, các cấp, các ngành, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tầng lớp Nhân dân, nhất là đồng bào các DTTS để tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh tổng hợp trong triển khai thực hiện. Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng là giải pháp để chính quyền cơ sở và người dân hiểu đúng, hiểu đủ cơ chế để triển khai hiệu quả trong thực tiễn.

Thực hiện Chương trình MTQG 1719, tỉnh Sơn La đặt mục tiêu đến năm 2025, thu nhập bình quân của người DTTS tăng 2 lần so với năm 2020; có ít nhất một huyện ra khỏi danh sách huyện nghèo; mỗi năm giảm 4-5% hộ nghèo, hộ cận nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn; 44% số xã vùng đồng bào dân tộc đạt chuẩn NTM; 85% bản có đường giao thông từ xã đến bản được cứng hóa…

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Quảng Nam: Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ IV

Quảng Nam: Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ IV

Nhằm chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ IV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn đã chỉ đạo các đơn vị tập trung xây dựng kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác tổ chức Đại hội.
Tin nổi bật trang chủ
Trăm năm bờ xe nước bên sông

Trăm năm bờ xe nước bên sông

Phóng sự - Tiêu Dao - 20:22, 01/03/2024
Bờ xe nước - cỗ máy bằng tre là biểu tượng một thời bên dòng sông Trà Khúc ngày đêm quay đều, mang nước tưới cho ruộng đồng xanh tốt. Hơn 50 năm trôi qua, ở TP. Quảng Ngãi vẫn có một nghệ nhân cần mẫn dựng tạo “kỳ quan đồng ruộng” để di sản này không bị biến mất.
Tin trong ngày - 1/3/2024

Tin trong ngày - 1/3/2024

Media - BDT - 20:00, 01/03/2024
Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 1/3, có những thông tin đáng chú ý sau: Việt Nam trong Top 10 điểm đến tốt nhất năm 2024 cho sinh viên tốt nghiệp. Quảng bá phở Việt qua Festival Phở 2024. Sầu riêng OCOP giữa vùng sâu Hang Ka. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi
Đội đua thuyền máy F1 H2O Bình Định - Việt Nam đứng đầu phân hạng UIM F1H2O Grand Prix of Indonesia

Đội đua thuyền máy F1 H2O Bình Định - Việt Nam đứng đầu phân hạng UIM F1H2O Grand Prix of Indonesia

Thể thao - T.Nhân - 19:58, 01/03/2024
Thông tin từ Ban Tổ chức giải, ngày đua đầu tiên (1/3), đội thuyền máy F1 H2O Bình Định - Việt Nam đã giành được thành tích đáng nể ở ngày đua phân hạng UIM F1H2O Grand Prix of Indonesia đang diễn ra ở hồ Toba. Trong đó, Đội trưởng Jonas Andersson giữ vững phong độ của đương kim vô địch mùa giải 2023, khi là tay đua đứng đầu bảng xếp hạng. Đứng sau là các tay đua Erik Stark của đội Victory (U.A.E) và Rusty Wyatt đội Sharjah (U.A.E).
Sơn La: Miền quê cổ tích Ngọc Chiến sẵn sàng cho Ngày hội hoa Sơn Tra

Sơn La: Miền quê cổ tích Ngọc Chiến sẵn sàng cho Ngày hội hoa Sơn Tra

Tin tức - Minh Nhật - 19:55, 01/03/2024
Theo Kế hoạch của UBND huyện Mường La, tỉnh Sơn La, Ngày hội hoa Sơn Tra năm 2024, sẽ diễn ra vào ngày 9, 10/3, tại bản Nậm Nghiệp, xã Ngọc Chiến, với các hoạt động hấp dẫn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.
Gia Lai: Tổ chức Trưng bày áo dài và Hội thi dân vũ

Gia Lai: Tổ chức Trưng bày áo dài và Hội thi dân vũ

Xã hội - Ngọc Thu - 19:44, 01/03/2024
Sáng 1/3, tại Nhà Thiếu nhi Tp. Pleiku, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đã tổ chức Trưng bày Áo dài “Tôi yêu Áo dài Việt”; đồng diễn dân vũ và Hội thi dân vũ “Phụ nữ Gia Lai duyên dáng, khỏe, đẹp” nhằm chào mừng Kỷ niệm 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2024), 49 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975 - 17/3/2024).
Tin trong ngày - 29/2/2024

Tin trong ngày - 29/2/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 29/2, có những thông tin đáng chú ý sau: Đà Lạt được nhận giải thưởng Thành phố lễ hội của châu Á. Chiêm ngưỡng tòa thành độc nhất vô nhị tại xứ Thanh. Những lá đơn “đặc biệt” ở Hàm Yên. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Phú Yên: Bắt tạm giam Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu

Phú Yên: Bắt tạm giam Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu

Pháp luật - T.Nhân - 19:41, 01/03/2024
Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời thực thi lệnh bắt tạm giam về tội danh “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” đối với ông Tôn Thất Thịnh (SN 1969, trú ở khu phố Bà Triệu, phường 7, Tp. Tuy Hòa) là Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Sông Cầu.
Hà Giang: Gần 1.000 lao động là con em đồng bào DTTS tham gia Hội chợ việc làm

Hà Giang: Gần 1.000 lao động là con em đồng bào DTTS tham gia Hội chợ việc làm

Nghề nghiệp - Việc làm - Vũ Mừng - 19:36, 01/03/2024
Sáng 1/3, UBND huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang tổ chức Hội chợ việc làm năm 2024. Sự kiện đã thu hút sự tham gia của 14 doanh nghiệp và gần 1.000 lao động, học sinh là con em đồng bào DTTS tham gia Hội chợ việc làm trên địa bàn.
Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh 2024 đánh dấu 10 năm phát triển

Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh 2024 đánh dấu 10 năm phát triển

Tin tức - Minh Nhật - 19:33, 01/03/2024
Sáng 1/3, Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội Áo dài lần thứ 10 năm 2024.
Quảng Nam: Khẩn trương hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Quảng Nam: Khẩn trương hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Xã hội - T.Nhân - H.Trường - 19:29, 01/03/2024
Ngày 25/10/2023, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Phương án số 7258/PA-UBND xác định phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025. Phương án đã được Tỉnh ủy chỉ đạo rà soát, đánh giá kỹ lưỡng, đồng thời thăm dò ý kiến Nhân dân tại các địa phương có liên quan.
Quảng Ngãi: Phấn đấu đến năm 2025, có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Quảng Ngãi: Phấn đấu đến năm 2025, có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Kinh tế - T.Nhân - 19:27, 01/03/2024
Theo Kế hoạch Xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021 - 2025 toàn tỉnh có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM và có thêm 5 huyện, thành phố đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ NTM.