Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Bá Thước (Thanh Hóa): Chú trọng tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đồng bào DTTS

Quỳnh Trâm - 05:14, 26/11/2023

Xác định nâng cao kiến thức pháp luật cho đồng bào DTTS là bước đi quan trọng, góp phần quyết định sự thành công trong quá trình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng DTTS miền núi giai đoạn 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719), huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đã và đang tranh thủ thời gian và các nguồn lực ưu tiên thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS các xã đặc biệt khó khăn của huyện.

Phát huy vai trò Người có uy tín

Bá Thước là huyện miền núi cao nằm ở phía Tây tỉnh Thanh Hóa, với tổng số dân hơn 104.000 người, gồm có 3 dân tộc chính là Mường, Thái, Kinh và một số DTTS khác như Mông, Dao, Thổ. Hiện nay, Bá Thước là địa phương đang được thụ hưởng cả 3 chương trình MTQG, trong đó có Chương trình MTQG 1719. 

Chương trình MTQG 1719 được thiết kế với nguồn lực, đầu tư hỗ trợ giải quyết toàn diện các vấn đề cấp bách trong đời sống xã hội của đồng bào, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi nói chung, trong đó có huyện Bá Thước.

Để hoạt động PBGDPL đạt hiệu quả cao địa phương đã lựa chọn nhiều hình thức PBGDPL cho người dân tại thôn, bản
Để hoạt động PBGDPL đạt hiệu quả cao địa phương đã lựa chọn nhiều hình thức PBGDPL cho người dân tại thôn, bản

Một số tiểu dự án, dự án thuộc Chương trình đang được huyện Bá Thước ưu tiên thực hiện, là Tiểu dự án 1, Dự án 10 về biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò Người có uy tín; phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động. 

Theo đó, thực hiện tiểu dự án này,  huyện Bá Thước đã tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của Người có uy tín, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động trong vùng DTTS&MN toàn huyện. Triển khai các lớp tập huấn " Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật”; “Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý” cho người dân và cán bộ chủ chốt cộng đồng.

Huyện Bá Thước cũng đã xác định, để đưa kiến thức chính sách pháp luật đi vào quần chúng Nhân dân ở các vùng DTTS, không thể thiếu vai trò nòng cốt của lực lượng Người có uy tín. Do đó, huyện đã chú trọng nâng cao kiến thức pháp luật cho Người có uy tín, qua đó phát huy vai trò là tuyên truyền viên của Người có uy tín trong cộng đồng DTTS.

Giai đoạn 2021-2023, trên địa bàn huyện có tổng cộng 543 Người có uy tín trong cộng đồng DTTS. Riêng năm 2023, toàn huyện có 186 Người có uy tín đã tích cực phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; Vận động gia đình, dòng họ xây dựng và thực hiện các quy ước, hương ước ở khu dân cư; làm tốt công tác khoanh nuôi bảo vệ rừng, giải quyết tranh chấp đất đai; không sử dụng, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy...

Bá Thước tổ chức Hội nghị “Truyền thông giảm nghèo về thông tin” cho 135 cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức 21 xã, thị trấn
Bá Thước tổ chức Hội nghị “Truyền thông giảm nghèo về thông tin” cho 135 cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức 21 xã, thị trấn

Trong số những Người có uy tín, tiêu biểu như bà Lục Thu, dân tộc Mường, hiện cư trú tại thôn Khung, xã Thiết Kế là cán bộ hưu trí. Nhiều năm qua, bà đã vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hương ước, quy ước của thôn; đồng thời phát huy tốt phong trào gia đình, dòng họ hiếu học; giữ gìn và bảo vệ sức khỏe, phát triển kinh tế.

Tương tự, còn có ông Trương Ngọc Quản, dân tộc Mường, hiện cư trú tại thôn Cò Con, xã Hạ Trung. Ông Quản luôn gương mẫu trong các phong trào, tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia lao động sản xuất, kinh doanh, được Nhân dân tin tưởng và cấp trên tín nhiệm.

Nâng cao hiệu quả trợ giúp pháp lý cho đồng bào DTTS

Bên cạnh công tác phát huy vai trò Người có uy tín, huyện Bá Thước xác định trợ giúp pháp lý là chính sách ưu đãi dành cho đồng bào DTTS hiện đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Đồng bào DTTS được tham gia các lớp bồi dưỡng tập huấn kiến thức pháp luật
Đồng bào DTTS được tham gia các lớp bồi dưỡng tập huấn kiến thức pháp luật

Với đặc điểm kinh tế - xã hội huyện Bá Thước cho thấy, trên 80% số dân của huyện thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý, trong đó, người DTTS sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn chiếm 84% tổng số người thuộc diện được trợ giúp pháp lý. 

Tìm hiểu thực tế, nhu cầu được trợ giúp về pháp luật trong vùng đồng bào DTTS là rất lớn. Ở khu vực này điều kiện kinh tế khó khăn, vùng sâu, vùng xa nên điều kiện để tiếp cận pháp luật, chính sách của Nhà nước còn có những trở ngại; trong khi đó các tập tục lạc hậu còn tồn tại. Vì vậy, quá trình triển khai chính sách trợ giúp pháp lý trên địa bàn, đặc biệt là công tác trợ giúp pháp lý cho người DTTS luôn được huyện quan tâm và đạt kết quả nhất định.

Điển hình như, trong năm 2022 hội Luật Gia huyện Bá Thước đã phối hợp với Phòng Tư Pháp huyện làm tốt công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho Nhân dân. Đã tư vấn và trợ giúp pháp lý 484 lượt, chủ yếu là tranh chấp đất đai, thủ tục làm giấy chứng nhận sử dụng đất, chế độ bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, chính sách hộ nghèo, hỗ trợ làm nhà cho người nghèo và người có công với cách mạng.

Ngoài ra, để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các đơn vị, lực lượng chức năng còn phối hợp lồng ghép cả trợ giúp pháp lý cho Nhân dân nói chung và người DTTS sinh sống trên địa bàn của các thôn đặc biệt khó khăn như: phối hợp với Tòa án, Viện Kiểm sát, Công an huyện mở các phiên tòa lưu động xét xử 09 vụ tại các xã vùng sâu, vùng xa,  với tổng số 500 lượt người dân chứng kiến, qua đó người dân nắm rõ được các văn bản, nhận diện được những hành vi nào là vi phạm pháp luật, qua đó nâng cao ý thức chấp hành chính sách pháp luật.

9 tháng đầu năm 2023, huyện Bá Thước đã thực hiện trợ giúp pháp lý cho 885 lượt người và trợ giúp pháp lý lưu động thông qua lồng ghép các hội nghị cho 769 lượt người; các nội dung nắm bắt được là ccác văn bản về chuyển nhược đất, bảo vệ nguồn nước tưới tiêu và nước sinh hoạt cho cộng đồng khu dân cư, mở rộng đường giao thông nông thôn, thủ tục chuyển nhược và cấp quyền sử dụng đất ở, đất 02...

Ông Lò Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bá Thước khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho công chức, viên chức, cán bộ thôn, bản
Ông Lò Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bá Thước khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho công chức, viên chức, cán bộ thôn, bản

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến với đồng bào, ông Lò Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bá Thước nhìn nhận, làm tốt nhiệm vụ này, là góp phần thực hiện thành công Chương trình MTQG 1719.

Nhằm phát huy những kết quả đạt được, huyện Bá Thước sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó đẩy mạnh hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, chính sách trợ giúp pháp lý, tăng cường công tác phối hợp trong hoạt động trợ giúp pháp lý.

 Phát huy vị trí, vai trò của Người có uy tín trong đồng bào DTTS để công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý được nâng cao chất lượng. Đây là cơ sở, nền tảng để huyện Bá Thước thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đáp ứng yêu cầu nâng cao đời sống đồng bào các DTTS trên địa bàn nói riêng, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nói chung.

Hội nghị phổ biến kiến thức cho Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bá Thước
Hội nghị phổ biến kiến thức cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Bá Thước thường xuyên được tổ chức

Hiện nay, huyện Bá Thước đang tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình MTQG; thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ vùng đồng bào DTTS&MN nói chung, Người có uy tín trong đồng bào DTTS nói riêng đảm bảo kịp thời, thiết thực và hiệu quả. Đồng thời, chú trọng  tăng cường sự phối hợp giữa Người có uy tín với các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân tuân thủ quy định của pháp luật; đấu tranh, phòng ngừa và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và xóa bỏ các tập quán lạc hậu, trái quy định của pháp luật hiện hành. Nỗ lực đưa huyện Bá Thước nhanh thoát nghèo theo hướng bền vững trong giai đoạn phát triển mới.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Tràng Định (Lạng Sơn): Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024

Tràng Định (Lạng Sơn): Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024

Trong hai ngày 20 - 21/6, UBND huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS huyện lần thứ IV, năm 2024. Tham dự Đại hội có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo Ban Dân tộc Lạng Sơn, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện huyện Tràng Định, cùng 146 đại biểu đại diện cho đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện.
Tràng Định (Lạng Sơn): Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024

Tràng Định (Lạng Sơn): Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024

Công tác Dân tộc - PV - 20:12, 21/06/2024
Trong hai ngày 20 - 21/6, UBND huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS huyện lần thứ IV, năm 2024. Tham dự Đại hội có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo Ban Dân tộc Lạng Sơn, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện huyện Tràng Định, cùng 146 đại biểu đại diện cho đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện.
Krông Pắc (Đắk Lắk): Giai đoạn 2024 - 2029 phấn đấu mỗi năm giải quyết việc làm cho 2.500 lao động

Krông Pắc (Đắk Lắk): Giai đoạn 2024 - 2029 phấn đấu mỗi năm giải quyết việc làm cho 2.500 lao động

Thời sự - Lê Hường - 20:10, 21/06/2024
Ngày 21/6, UBND huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024. Đại hội có sự tham dự của 150 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 35 thành phần dân tộc trên địa bàn huyện. Ông Nguyễn Kính, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.
Tin trong ngày - 21/6/2024

Tin trong ngày - 21/6/2024

Media - BDT - 20:00, 21/06/2024
Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 21/6, có những thông tin đáng chú ý sau: Lập đoàn giám sát về bảo vệ môi trường. Hồi hương cổ vật tượng đồng Champa bị bán trái phép ở nước ngoài. Người nông dân giỏi làm kinh tế, nhiệt huyết với phong trào địa phương. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Chư Pưh (Gia Lai): Đổi thay vùng đồng bào DTTS nhờ các chương trình, chính sách dân tộc

Chư Pưh (Gia Lai): Đổi thay vùng đồng bào DTTS nhờ các chương trình, chính sách dân tộc

Tin tức - Ngọc Thu - 19:55, 21/06/2024
Ngày 21/6, UBND huyện Chư Pưh (Gia Lai) đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV năm 2024. Tham dự có lãnh đạo tỉnh, huyện và 150 đại biểu đại diện cho gần 48.000 đồng bào DTTS trên địa bàn huyện.
Thọ Xuân (Thanh Hóa): Phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển

Thọ Xuân (Thanh Hóa): Phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển

Công tác Dân tộc - Quỳnh Trâm - 19:50, 21/06/2024
Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) lần thứ IV, năm 2024 với chủ đề ''Các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững - Góp phần xây dựng huyện Thọ Xuân trở thành thị xã trước năm 2030".
Tin trong ngày - 20/6/2024

Tin trong ngày - 20/6/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 20/6, có những thông tin đáng chú ý sau: Tạo thuận lợi thực hiện chính sách đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS. Hà Giang: Gần 99% thôn, bản đã được phủ sóng di động. Một số địa phương miền núi Quảng Bình thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Phú Thiện (Gia Lai): Hội thi tìm hiểu kiến thức về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Phú Thiện (Gia Lai): Hội thi tìm hiểu kiến thức về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Xã hội - Ngọc Thu - 19:36, 21/06/2024
Chiều 21/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Thiện (Gia Lai) đã tổ chức Hội thi Tìm hiểu kiến thức về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và biểu dương “Gia đình hội viên phụ nữ tiêu biểu” nhân kỷ niệm 23 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2024).
Sơn La: Xuất khẩu 5 tấn thanh long ruột đỏ sang thị trường Italia

Sơn La: Xuất khẩu 5 tấn thanh long ruột đỏ sang thị trường Italia

Sản phẩm - Thị trường - Lò Thái - Thanh Nguyên - 19:34, 21/06/2024
Ngày 21/6, tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã tổ chức lễ xuất hành - xuất khẩu 5 tấn thanh long ruột đỏ sang thị trường Italia.
Công ty Xi măng Long Sơn khẳng định vị thế trên bản đồ xuất khẩu xi măng thế giới

Công ty Xi măng Long Sơn khẳng định vị thế trên bản đồ xuất khẩu xi măng thế giới

Sản phẩm - Thị trường - PV - 19:30, 21/06/2024
Công ty Xi măng Long Sơn (phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) là đơn vị cung cấp ra thị trường lượng xi măng lớn không chỉ trong nước, mà cả thị trường quốc tế. Trong quá trình xây dựng, đơn vị đã lựa chọn dây chuyền thiết bị, công nghệ của các hãng nổi tiếng của các nước trên thế giới, như: Cộng hòa Liên bang Đức, Nhật Bản, Thụy Sĩ...
MobiFone eContract đồng hành cùng doanh nghiệp chuyển đổi số

MobiFone eContract đồng hành cùng doanh nghiệp chuyển đổi số

Khoa học - Công nghệ - Khánh Sơn - 19:02, 21/06/2024
Cùng với hệ sinh thái chuyển đổi số đa dạng, hợp đồng điện tử eContract của MobiFone đang góp phần tạo nên sức mạnh cho doanh nghiệp, tổ chức trong thời đại 4.0. Hiện, Tổng công ty cũng đang triển khai nhiều gói cước linh hoạt để giúp cho người dân, khách hàng dễ dàng tiếp cận và tận dụng tối đa lợi thế của các công cụ chuyển đổi số trong thời gian tới.
Quảng Nam có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Quảng Nam có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Trang địa phương - T.Nhân - H.Trường - 18:58, 21/06/2024
Ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026