Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Đảng bộ huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) nhiệm kỳ 2020 - 2025: Tập trung thực hiện 3 khâu đột phá, 4 chương trình trọng điểm

Hoài Dương (thực hiện) - 21:25, 09/07/2020

Sau 5 năm (2015 - 2020) thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực. Đây là nền tảng để Mù Cang Chải phấn đấu ra khỏi danh sách huyện nghèo 30a của cả nước trong những năm tới. Trước thềm Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Nông Việt Yên, Bí thư Huyện ủy huyện Mù Cang Chải đã có những chia sẻ với Báo Dân tộc và Phát triển xung quanh nội dung này.

Ông Nông Việt Yên (đứng thứ 7 hàng đầu từ trái sang), Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải chụp ảnh lưu niệm với đại biểu tại Đại hội các DTTS huyện Mù Cang Chải (tháng 6/2019).
Ông Nông Việt Yên (đứng thứ 7 hàng đầu từ trái sang), Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải chụp ảnh lưu niệm với đại biểu tại Đại hội các DTTS huyện Mù Cang Chải (tháng 6/2019).

Đến thời điểm này, có thể khẳng định huyện đã đạt và vượt các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ông có thể chia sẻ một số kết quả nổi bật nhất?

Được sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời, hiệu quả từ Trung ương, của tỉnh và sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân, huyện đã hoàn thành 19/19 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII đề ra, trong đó có 16 chỉ tiêu vượt.

Đáng chú ý, là huyện nghèo 30a nên chỉ tiêu giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chú trọng triển khai bằng các giải pháp đồng bộ. Nhờ đó, trong 5 năm qua, tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 8,4%/năm, vượt gần 2% so với mục tiêu Nghị quyết, dự kiến hết năm 2020 còn 33,12%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 20,44 triệu đồng/người, tăng trên 7 triệu đồng so với năm 2015. Thu ngân sách tăng cao, bình quân hằng năm tăng 15,1%, năm 2020 dự kiến đạt 139 tỷ đồng, vượt 54% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII đề ra.

Cùng với phát triển KT-XH, huyện Mù Cang Chải đặc biệt quan tâm công tác xây dựng đảng và phát triển đảng viên. Hiện toàn huyện có 32 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, 168 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Trong 5 năm, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 762 đảng viên, đạt 101,6% chỉ tiêu Nghị quyết, nâng tổng số đảng viên lên 2.800 đảng viên.

Là huyện nghèo 30a nên những kết quả này là rất ấn tượng. Vậy nguyên nhân nào đã đưa đến những kết quả này, thưa ông?

Trước hết phải kể đến sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam tỉnh; sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, nhất là từ nguồn lực đầu tư của Nhà nước và các tầng lớp Nhân dân.

Theo đó, trong 5 năm qua, tổng nguồn lực đầu tư cho phát triển KT-XH và an sinh xã hội tại huyện là gần 7.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư phát triển là hơn 4.000 tỷ đồng; chi bảo đảm an sinh xã hội là gần 3.000 tỷ đồng.

Cùng với đó, Đảng bộ huyện đã đề ra chủ trương lãnh đạo đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đồng thời phát huy được hiệu quả truyền thống đoàn kết, sự đồng sức, đồng lòng của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các tầng lớp Nhân dân trong việc cùng chung sức chăm lo phát triển KT-XH.

Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải (Yên Bái) Nông Việt Yên thăm mô hình trồng ngô lai của bà con huyện Mù Cang Chải.
Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải (Yên Bái) Nông Việt Yên thăm mô hình trồng ngô lai của bà con huyện Mù Cang Chải.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện sẽ tập trung vào những mục tiêu trọng tâm nào thưa ông?

Trước mắt, đến năm 2025, huyện phấn đấu mục tiêu thu nhập bình quân đầu người  tăng gấp 2 lần so với năm 2020; thu ngân sách Nhà nước đạt trên 230 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 6,5%/năm; 80% hộ dân cư nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh; 98% dân số được sử dụng nước sạch; 80% rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý; 100% xã đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế; 2 xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về về nông thôn mới, các xã còn lại mỗi xã phải có ít nhất 2 bản đạt nông thôn mới; tỷ lệ lao động qua đào tạo ít nhất 47%; giải quyết việc làm cho trên 1.200 lao động/năm; mỗi năm kết nạp ít nhất 110 đảng viên; 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Để thực hiện những mục tiêu trên, huyện có gặp khó khăn, thách thức gì và những giải pháp nào để đạt được mục tiêu thưa ông?

Với đặc thù một huyện nghèo của cả nước, mặc dù kinh tế có bước phát triển, nhưng chưa tương xứng với thế mạnh của địa phương, nhất là khi chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm. Phong trào xây dựng NTM còn nhiều mặt hạn chế, khi người dân còn nặng tư tưởng trông chờ vào sự đầu tư của Nhà nước. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, kết quả giảm nghèo tuy nhanh nhưng chưa bền vững… Đó là những thách thức rất lớn của huyện.

Về giải pháp, Đảng bộ huyện xác định 3 khâu đột phá, gồm: Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, phát triển các thành phần kinh tế. Phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là nâng cao chất lượng nhân lực khu vực nông nghiệp, dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, có khát vọng vươn lên, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển. Huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng phát triển du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển.

Huyện cũng sẽ triển khai 4 chương trình trọng điểm, gồm: Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Chương trình Phát triển du lịch "Xanh, bản sắc, an toàn, thân thiện".  Chương trình phát triển nguồn nhân lực khu vực nông nghiệp, dịch vụ và chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn. Chương trình bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch.

Trân trọng cảm ơn ông!

Tin cùng chuyên mục
Xây dựng tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù

Xây dựng tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù

Ngày 25/9, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hoàng Thị Hạnh chủ trì cuộc họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù (sau đây gọi tắt là tiêu chí xác định các dân tộc).
Tin nổi bật trang chủ
Bộ Chính trị làm việc với 4 Đảng bộ trực thuộc Trung ương

Bộ Chính trị làm việc với 4 Đảng bộ trực thuộc Trung ương

Thực hiện Kết luận số 79-KL/TW, ngày 16/6/2020 của Bộ Chính trị, từ ngày 21/9 đến ngày 27/9, Bộ Chính trị đã làm việc tập thể và tiếp tục làm việc theo nhóm (tuần thứ 2, đợt 3) với 4 Đảng bộ trực thuộc Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trước khi tiến hành Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị.
Cập nhật Covid-19: Thế giới vượt mốc 33 triệu ca mắc, tiến sát 1 triệu ca tử vong

Cập nhật Covid-19: Thế giới vượt mốc 33 triệu ca mắc, tiến sát 1 triệu ca tử vong

Tin tức - PV - 5 giờ trước
Thế giới đã ghi nhận hơn 33 triệu ca mắc Covid-19, còn số tử vong do đại dịch này đã tiến rất sát mốc 1 triệu người.
Nước mắt của người trồng cao su rơi sau bão số 5

Nước mắt của người trồng cao su rơi sau bão số 5

Kinh tế - PV - 6 giờ trước
Cơn bão số 5 vừa qua đã làm hơn 2.000 ha rừng trồng và cao su của tỉnh Thừa Thiên Huế bị gãy đổ, gây thiệt hại lớn cho người dân các xã vùng gò đồi.
Đăk Đoa (Gia Lai): Nỗ lực đẩy lùi bệnh phong

Đăk Đoa (Gia Lai): Nỗ lực đẩy lùi bệnh phong

Sức khỏe - Thùy Dung - 6 giờ trước
Nhiều năm qua, các cấp chính quyền cùng với ngành Y tế huyện Đăk Đoa đã có nhiều biện pháp thiết thực, cụ thể nhằm đẩy lùi bệnh phong trong cộng đồng. Nhờ vậy, từ năm 2017 đến nay, huyện Đăk Đoa đã không ghi nhận thêm ca bệnh mới nào. Hiện tại, các cấp, ngành Y tế huyện cũng đang tích cực loại trừ bệnh phong thông qua tuyên truyền, vận động và triển khai nhiều việc làm cụ thể để được công nhận loại trừ bệnh phong vào cuối tháng 10/2020.
Ngày thứ 25 Việt Nam không có ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng

Ngày thứ 25 Việt Nam không có ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng

Tin tức - PV - 11 giờ trước
Theo Bộ Y tế, đến 6 sáng 27/9, Việt Nam ghi nhận không có ca mắc Covid-19 mới. Đến thời điểm này, tổng số ca mắc tại nước ta vẫn là 1.069 ca, trong đó có 691 ca do lây nhiễm trong nước.
An toàn trường học: Đừng để “mất bò mới lo làm chuồng”

An toàn trường học: Đừng để “mất bò mới lo làm chuồng”

Giáo dục - Thanh Huyền - 19:36, 26/09/2020
An toàn trường học (ATTH) là vấn đề không mới, bởi năm nào cũng có những vụ việc đau lòng xảy ra, đặc biệt tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS. Thế nhưng, giải pháp căn cơ, lâu dài để bảo đảm ATTH đối với học sinh vẫn là câu hỏi lớn, chưa có lời giải thỏa đáng...
Đừng để di tích thành phế tích

Đừng để di tích thành phế tích

Sắc màu 54 - Lê Phương - 15:53, 26/09/2020
Hơn 22 năm, kể từ ngày được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia, di tích Nhà tù số 9 - Đào Duy Từ, TP. Quy Nhơn (Bình Định) vẫn chưa được quan tâm tu bổ nên đã xuống cấp nghiêm trọng, đang dần bị quên lãng. Thậm chí nhiều người dân sống gần khu vực cũng không biết đến sự tồn tại của di tích lịch sử này.
Những đại sứ hòa bình của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc

Những đại sứ hòa bình của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc

Tin tức - PV - 15:48, 26/09/2020
Những đóng góp của lực lượng quân đội Việt Nam vào các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đã làm nên thương hiệu Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế. Họ chính là những đại sứ hòa bình của quốc gia.
Việt Nam đứng thứ 2 châu Á-Thái Bình Dương về tăng trưởng kinh tế năm 2020

Việt Nam đứng thứ 2 châu Á-Thái Bình Dương về tăng trưởng kinh tế năm 2020

Kinh tế - PV - 15:32, 26/09/2020
Cơ quan xếp hạng tín nhiệm quốc tế S&P Global Ratings vừa đưa ra dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 1,9% trong năm 2020, đứng thứ 2 khu vực châu Á-Thái Bình Dương sau Trung Quốc.
Yên Thành (Nghệ An): Tạo sức bật nhờ cơ giới hóa nông nghiệp

Yên Thành (Nghệ An): Tạo sức bật nhờ cơ giới hóa nông nghiệp

Khoa học - Công nghệ - Thanh Hải - 15:30, 26/09/2020
Không còn cảnh tay cuốc tay bừa, con trâu đi trước cái cày theo sau, khắp đồng trên bãi dưới của huyện Yên Thành (Nghệ An) nay đã rền vang tiếng máy làm đất, gieo hạt, thu hoạch. Để rồi, không chỉ sức lao động con người được giải phóng, năng suất và sản lượng tăng mà đã mở ra sự bền vững cho sản xuất nông nghiệp.
“Qua cầu rút ván”

“Qua cầu rút ván”

Cùng trao đổi - Hồng Phúc - 15:25, 26/09/2020
Mấy ngày nay, bệnh nhân số 17 - ca bệnh Covid-19 đầu tiên trong đợt bùng phát dịch lần thứ hai vào tháng 3 tại Việt Nam lại tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích của cư dân mạng sau khi xuất hiện trên tờ The New Yorker của Mỹ, trong một bài viết về chủ đề chống dịch Covid-19 tại Việt Nam. Cô gái này “tố” cộng đồng mạng Việt Nam không tôn trọng quyền riêng tư, “ném đá” cô chỉ vì ghét cô giàu có.