Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Đoàn kết một lòng, đề cao trách nhiệm, vì sự phát triển bền vững vùng DTTS và miền núi

Nhóm PV - 14:12, 07/07/2020

Sáng 7/7, Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Với chủ đề “Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, nêu gương xây dựng Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Dân tộc vững mạnh vì mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi”, Đại hội đã đánh giá kết quả hoạt động của Đảng bộ Cơ quan UBDT khóa VII, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các đại biểu dự Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ
Các đại biểu dự Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; cùng dự có đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Xây dựng Đảng - Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Về phía UBDT có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT; các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT: Lê Sơn Hải, Hoàng Thị Hạnh, Y Thông và đại diện các tổ chức, đoàn thể Cơ quan UBDT cùng 119 đại biểu là những đảng viên tiêu biểu, ưu tú đại diện cho các tổ chức đảng trực thuộc trong toàn Đảng bộ. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Đại hội.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT, nêu rõ: Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cơ quan UBDT lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong không khí cả nước sôi nổi thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt, Đại hội Đảng bộ Cơ quan UBDT lần thứ VIII được tổ chức ngay sau khi Quốc hội khóa XIV thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) đầu tư phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 tại Kỳ họp thứ 9 (ngày 19/6/2020). Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, một bước ngoặt đối với việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững vùng DTTS và miền núi cũng như đối với ngành công tác dân tộc cả nước.

Đại hội Đảng bộ cơ quan UBDT lần thứ VIII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Đảng bộ cơ quan UBDT khóa VII, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Vì vậy, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn đề nghị, các đại biểu tham dự Đại hội phát huy trí tuệ, tâm huyết để đóng góp các ý kiến vào các văn kiện của Đại hội. Thành công của Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đến sự phát triển của Cơ quan UBDT nói riêng, lĩnh vực công tác dân tộc nói chung trong những năm tiếp theo.

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn phát biểu khai mạc Đại hội.
Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn phát biểu khai mạc Đại hội.

Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Cơ quan UBDT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 nêu rõ: Đảng bộ Cơ quan UBDT là Đảng bộ cấp cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; được ủy quyền quyết định kết nạp và thi hành kỷ luật khai trừ đảng viên. Đảng bộ có 22 tổ chức đảng trực thuộc, trong đó có 2 Đảng bộ bộ phận và 20 chi bộ trực thuộc.

Về công tác xây dựng đảng, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên để kịp thời định hướng tư tưởng, quán triệt cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ và các quy định của Đảng. Từ sự chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của cấp ủy các cấp đối với công tác chính trị, tư tưởng, đại đa số cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ luôn nêu cao tính tự giác rèn luyện, trau dồi hoàn thiện bản thân, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao ý thức, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống,..

Trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy và các tổ chức đảng trực thuộc luôn coi việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nội dung quan trọng để nâng cao chất lượng chi bộ. Trong đó, Đảng ủy và các tổ chức đảng trực thuộc đã chú trọng các chuyên đề về công tác chuyên môn, công tác xây dựng đảng, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Cơ quan UBDT đã kết nạp được 81 đảng viên mới, quyết định công nhận đảng viên chính thức 96 đồng chí…

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc, nhiệm kỳ 2015 - 2020, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy cơ quan UBDT và Ban Cán sự Đảng UBDT đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các vụ, đơn vị tập trung cao độ trong công tác xây dựng đề án, chính sách do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; tham mưu trình Chính phủ ban hành nhiều chính sách mang tính chiến lược, tác động đến sự phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng DTTS và miền núi. Đặc biệt, Đề án Tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết số 88/2019/QH14 là một dấu mốc lịch sử trong công tác dân tộc. Ngày 19/6/2020, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, với 452/452 đại biểu biểu quyết tán thành.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trên cơ sở những kết quả đạt được và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ qua, Đại hội Đảng bộ Cơ quan UBDT lần thứ VIII đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Đảng bộ sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác dân tộc, trọng tâm là triển khai Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc; đẩy mạnh công tác tham mưu xây dựng các đề án, chính sách vùng DTTS và miền núi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt…

Đại hội đã nghe các tham luận đóng góp vào các văn kiện: Báo cáo chính trị, Báo cáo Kiểm điểm của BCH Đảng bộ khóa VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và dự thảo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan UBDT khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhất trí cao với nội dung các văn kiện trình Đại hội, các tham luận đã đóng góp một số giải pháp về tăng cường công tác xây dựng đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở thực tiễn địa phương, đơn vị để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao trong nhiệm kỳ tới.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Nhất trí cao với Báo cáo chính trị của Đại hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT, khẳng định: Báo cáo đã được chuẩn bị công phu, bám sát hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, là sản phẩm kết tinh trí tuệ của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên của Đảng bộ.

Đánh giá về kết quả hoạt động của Đảng ủy Cơ quan UBDT trong nhiệm kỳ vừa qua, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến cho rằng, Đảng ủy đã chủ động, cùng với Ban Cán sự Đảng xây dựng quy chế phối hợp và thực hiện có hiệu quả các nội dung trong quy chế; từ đó đã thực hiện tốt công tác xây dựng đảng trên cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức.

“Đó là một trong những yếu tố có tính nền tảng để lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đó cũng là bài học kinh nghiệm quý rút ra từ thực tiễn trong hoạt động của tổ chức đảng, cần tiếp tục hoàn thiện, nâng tầm, để thực hiện tốt hơn nữa trong nhiệm kỳ 2020 - 2025”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Cơ quan UBDT khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Cơ quan UBDT khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến, nhờ làm tốt công tác xây dựng đảng, nhiệm kỳ vừa qua, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ đã đoàn kết, nhất trí, đồng lòng, chung sức, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để đạt được những kết quả đáng khích lệ, mang dấu ấn lịch sử. Đầu tiên, nhờ nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng nên Đảng bộ cơ quan UBDT đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ủy quyền kết nạp đảng viên và kỷ luật đến mức khai trừ đảng viên. Sự kiện này là dấu mốc rất đáng ghi nhớ trong lịch sử xây dựng và phát triển của Đảng bộ cơ quan UBDT.

Đặc biệt, một mốc son lịch sử của lĩnh vực công tác dân tộc được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh tại Đại hội là sự kiện Đề án Tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021 - 2030 đã được Quốc hội thông qua. Quốc hội cũng đã ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 tại Kỳ họp thứ 9. Đây là mốc son đỏ, là niềm vui, niềm mong đợi bấy lâu nay của đồng bào các dân tộc.

“Có thể nói, Đảng bộ chúng ta đã được cấp trên ngày càng tin tưởng, giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng. Tôi mong muốn và tin tưởng sâu sắc rằng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức UBDT sẽ đoàn kết một lòng, đề cao trách nhiệm, hoàn thành tốt sứ mệnh mà cấp trên đã trao cho, góp phần đẩy mạnh phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đề nghị.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Cơ quan UBDT khóa mới
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Cơ quan UBDT khóa mới

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ cơ quan UBDT đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Sơn Minh Thắng khẳng định: Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Cơ quan UBDT cũng như những ý kiến tham luận tại Đại hội đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Do đó, ngay sau Đại hội này, BCH khóa mới cần tiếp thu, hoàn thiện, sớm ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và xây dựng kế hoạch công tác của cả nhiệm kỳ và hằng năm; bàn kỹ các giải pháp và có lộ trình cụ thể để phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo UBDT nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra.

Đại hội đã tiến hành bầu BCH Đảng bộ cơ quan UBDT khóa mới. Theo đó, 16 đồng chí đã trúng cử vào BCH Đảng bộ cơ quan UBDT, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Hội nghị lần thứ Nhất BCH Đảng bộ Cơ quan UBDT nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Nông Quốc Tuấn, Ủy viên BCH Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy cơ quan UBDT; đồng chí Cầm Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ được tín nhiệm bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đại hội cũng đã bầu 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nghị quyết Đảng bộ Cơ quan UBDT khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định một số chỉ tiêu như: Phối hợp với Ban Cán sự đảng lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, các vụ, đơn vị trực thuộc hoàn thành tốt 100% nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao; cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt 100% nhiệm vụ được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao; phấn đấu 100% tổ chức đảng trực thuộc được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% đảng viên xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng; phấn đấu 100% các tổ chức đoàn thể cơ quan xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu Đảng bộ cơ quan hàng năm được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Tin nổi bật trang chủ
Hoàn thành tiêm thử nghiệm liều thứ nhất Nanocovax 75 mcg

Hoàn thành tiêm thử nghiệm liều thứ nhất Nanocovax 75 mcg

Tin tức - PV - 16:28, 16/01/2021
Thêm 10 tình nguyện viên được tiêm liều 75 mcg Nanocovax ngày 15/1. Như vậy, toàn bộ 60 người nghiệm vaccine Covid-19 giai đoạn một đã tiêm ít nhất một liều.
Trưng bày áo dài truyền thống trong lòng phố cổ Hà Nội

Trưng bày áo dài truyền thống trong lòng phố cổ Hà Nội

Sắc màu 54 - Nguyệt Anh - 15:29, 16/01/2021
Ngày 16/1, tại Ngôi nhà di sản (87 phố Mã Mây, Hà Nội), Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ phát triển Áo dài truyền thống Đình làng Việt tổ chức trưng bày, giới thiệu áo dài truyền thống.
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII diễn ra từ ngày 25/1-2/2/2021

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII diễn ra từ ngày 25/1-2/2/2021

Video - PV - 15:09, 16/01/2021
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; 30 năm thực hiện cương lĩnh năm 1991; 10 năm thực hiện chiến lược phát triển KT-XH 2010-2020.
Bộ Y tế hướng dẫn ứng phó rét đậm, rét hại, nhất là với người già, trẻ em

Bộ Y tế hướng dẫn ứng phó rét đậm, rét hại, nhất là với người già, trẻ em

Sức khỏe - Nguyệt Anh - 14:56, 16/01/2021
Người dân cần che chắn nhà cửa, giữ ấm cơ thể, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, nước uống; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; không ăn thức ăn bị nhiễm khuẩn, để lâu ngày.

"Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay"

Sự kiện - Bình luận - PV - 14:02, 16/01/2021
Nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc Đổi mới và 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, lý luận về Đổi mới, về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa.
Dưới mái nhà chung

Dưới mái nhà chung

Chiều 28/12/2020, tại trụ sở cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến đã gặp mặt Đoàn HS, SV, TN DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2020. Cùng dự gặp mặt có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh, các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Lễ Tuyên dương; đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT và 145 HS, SV, TN DTTS xuất sắc, tiêu biểu tham dự Lễ Tuyên dương.
Cô gái Việt trở thành viên chức chính quyền tiểu bang Mỹ

Cô gái Việt trở thành viên chức chính quyền tiểu bang Mỹ

Dân tộc hội nhập - PV - 11:42, 16/01/2021
Từ một thợ làm nail, cô gái Việt Nguyên Nguyễn đã giành vé tới trường đại học rồi trở thành kế toán tại một văn phòng chính phủ tiểu bang ở Mỹ. Câu chuyện và hành trình phi thường được Nguyên Nguyễn kể lại đã xuất sắc giành giải Ba cuộc thi “Hành trình nước Mỹ” trong khuôn khổ sự kiện “Vòng tay nước Mỹ 8” do Hội Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Mỹ tổ chức.
Bác sĩ Lá Văn Khôi: Tấm gương điển hình của thanh niên

Bác sĩ Lá Văn Khôi: Tấm gương điển hình của thanh niên

Tin tức - Mai Hương - 11:01, 16/01/2021
Bác sĩ Lá Văn Khôi, dân tộc Thái, là con út trong một gia đình có 3 anh em ở xã Yên Hợp (huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An). Bằng ý chí và nghị lực của bản thân, bác sĩ Lá Văn Khôi đã vượt khó đi lên, trở thành tấm gương điển hình của tầng lớp trẻ, thanh niên học tập và noi theo.
22/1 khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIII của Đảng

22/1 khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Tin tức - Như Ý - 10:45, 16/01/2021
Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ khai trương vào ngày 22/1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC). Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đến dự và thông báo tại cuộc họp của Ban Tổ chức Trung tâm Báo chí vừa được tổ chức tại Hà Nội.
Người Việt Nam về nước qua đường bộ không phải trả phí cách ly tập trung

Người Việt Nam về nước qua đường bộ không phải trả phí cách ly tập trung

Tin tức - PV - 10:43, 16/01/2021
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, Người Việt Nam từ nước ngoài về nước qua đường bộ không phải trả phí cách ly tập trung.
Danh sách các tuyến phố tạm cấm giao thông trong dịp Đại hội XIII của Đảng

Danh sách các tuyến phố tạm cấm giao thông trong dịp Đại hội XIII của Đảng

Tin tức - PV - 10:29, 16/01/2021
Xe ô tô tải có trọng tải từ 500kg trở lên, xe khách hợp đồng từ 24 chỗ trở lên sẽ bị cấm lưu thông trên một số tuyến đường phục vụ Đại hội XIII của Đảng.