Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Đoàn kết một lòng, đề cao trách nhiệm, vì sự phát triển bền vững vùng DTTS và miền núi

Nhóm PV - 14:12, 07/07/2020

Sáng 7/7, Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Với chủ đề “Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, nêu gương xây dựng Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Dân tộc vững mạnh vì mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi”, Đại hội đã đánh giá kết quả hoạt động của Đảng bộ Cơ quan UBDT khóa VII, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các đại biểu dự Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ
Các đại biểu dự Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; cùng dự có đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Xây dựng Đảng - Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Về phía UBDT có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT; các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT: Lê Sơn Hải, Hoàng Thị Hạnh, Y Thông và đại diện các tổ chức, đoàn thể Cơ quan UBDT cùng 119 đại biểu là những đảng viên tiêu biểu, ưu tú đại diện cho các tổ chức đảng trực thuộc trong toàn Đảng bộ. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Đại hội.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT, nêu rõ: Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cơ quan UBDT lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong không khí cả nước sôi nổi thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt, Đại hội Đảng bộ Cơ quan UBDT lần thứ VIII được tổ chức ngay sau khi Quốc hội khóa XIV thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) đầu tư phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 tại Kỳ họp thứ 9 (ngày 19/6/2020). Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, một bước ngoặt đối với việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững vùng DTTS và miền núi cũng như đối với ngành công tác dân tộc cả nước.

Đại hội Đảng bộ cơ quan UBDT lần thứ VIII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Đảng bộ cơ quan UBDT khóa VII, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Vì vậy, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn đề nghị, các đại biểu tham dự Đại hội phát huy trí tuệ, tâm huyết để đóng góp các ý kiến vào các văn kiện của Đại hội. Thành công của Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đến sự phát triển của Cơ quan UBDT nói riêng, lĩnh vực công tác dân tộc nói chung trong những năm tiếp theo.

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn phát biểu khai mạc Đại hội.
Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn phát biểu khai mạc Đại hội.

Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Cơ quan UBDT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 nêu rõ: Đảng bộ Cơ quan UBDT là Đảng bộ cấp cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; được ủy quyền quyết định kết nạp và thi hành kỷ luật khai trừ đảng viên. Đảng bộ có 22 tổ chức đảng trực thuộc, trong đó có 2 Đảng bộ bộ phận và 20 chi bộ trực thuộc.

Về công tác xây dựng đảng, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên để kịp thời định hướng tư tưởng, quán triệt cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ và các quy định của Đảng. Từ sự chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của cấp ủy các cấp đối với công tác chính trị, tư tưởng, đại đa số cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ luôn nêu cao tính tự giác rèn luyện, trau dồi hoàn thiện bản thân, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao ý thức, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống,..

Trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy và các tổ chức đảng trực thuộc luôn coi việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nội dung quan trọng để nâng cao chất lượng chi bộ. Trong đó, Đảng ủy và các tổ chức đảng trực thuộc đã chú trọng các chuyên đề về công tác chuyên môn, công tác xây dựng đảng, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Cơ quan UBDT đã kết nạp được 81 đảng viên mới, quyết định công nhận đảng viên chính thức 96 đồng chí…

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc, nhiệm kỳ 2015 - 2020, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy cơ quan UBDT và Ban Cán sự Đảng UBDT đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các vụ, đơn vị tập trung cao độ trong công tác xây dựng đề án, chính sách do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; tham mưu trình Chính phủ ban hành nhiều chính sách mang tính chiến lược, tác động đến sự phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng DTTS và miền núi. Đặc biệt, Đề án Tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết số 88/2019/QH14 là một dấu mốc lịch sử trong công tác dân tộc. Ngày 19/6/2020, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, với 452/452 đại biểu biểu quyết tán thành.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trên cơ sở những kết quả đạt được và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ qua, Đại hội Đảng bộ Cơ quan UBDT lần thứ VIII đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Đảng bộ sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác dân tộc, trọng tâm là triển khai Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc; đẩy mạnh công tác tham mưu xây dựng các đề án, chính sách vùng DTTS và miền núi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt…

Đại hội đã nghe các tham luận đóng góp vào các văn kiện: Báo cáo chính trị, Báo cáo Kiểm điểm của BCH Đảng bộ khóa VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và dự thảo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan UBDT khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhất trí cao với nội dung các văn kiện trình Đại hội, các tham luận đã đóng góp một số giải pháp về tăng cường công tác xây dựng đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở thực tiễn địa phương, đơn vị để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao trong nhiệm kỳ tới.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Nhất trí cao với Báo cáo chính trị của Đại hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT, khẳng định: Báo cáo đã được chuẩn bị công phu, bám sát hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, là sản phẩm kết tinh trí tuệ của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên của Đảng bộ.

Đánh giá về kết quả hoạt động của Đảng ủy Cơ quan UBDT trong nhiệm kỳ vừa qua, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến cho rằng, Đảng ủy đã chủ động, cùng với Ban Cán sự Đảng xây dựng quy chế phối hợp và thực hiện có hiệu quả các nội dung trong quy chế; từ đó đã thực hiện tốt công tác xây dựng đảng trên cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức.

“Đó là một trong những yếu tố có tính nền tảng để lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đó cũng là bài học kinh nghiệm quý rút ra từ thực tiễn trong hoạt động của tổ chức đảng, cần tiếp tục hoàn thiện, nâng tầm, để thực hiện tốt hơn nữa trong nhiệm kỳ 2020 - 2025”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Cơ quan UBDT khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Cơ quan UBDT khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến, nhờ làm tốt công tác xây dựng đảng, nhiệm kỳ vừa qua, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ đã đoàn kết, nhất trí, đồng lòng, chung sức, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để đạt được những kết quả đáng khích lệ, mang dấu ấn lịch sử. Đầu tiên, nhờ nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng nên Đảng bộ cơ quan UBDT đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ủy quyền kết nạp đảng viên và kỷ luật đến mức khai trừ đảng viên. Sự kiện này là dấu mốc rất đáng ghi nhớ trong lịch sử xây dựng và phát triển của Đảng bộ cơ quan UBDT.

Đặc biệt, một mốc son lịch sử của lĩnh vực công tác dân tộc được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh tại Đại hội là sự kiện Đề án Tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021 - 2030 đã được Quốc hội thông qua. Quốc hội cũng đã ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 tại Kỳ họp thứ 9. Đây là mốc son đỏ, là niềm vui, niềm mong đợi bấy lâu nay của đồng bào các dân tộc.

“Có thể nói, Đảng bộ chúng ta đã được cấp trên ngày càng tin tưởng, giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng. Tôi mong muốn và tin tưởng sâu sắc rằng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức UBDT sẽ đoàn kết một lòng, đề cao trách nhiệm, hoàn thành tốt sứ mệnh mà cấp trên đã trao cho, góp phần đẩy mạnh phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đề nghị.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Cơ quan UBDT khóa mới
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Cơ quan UBDT khóa mới

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ cơ quan UBDT đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Sơn Minh Thắng khẳng định: Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Cơ quan UBDT cũng như những ý kiến tham luận tại Đại hội đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Do đó, ngay sau Đại hội này, BCH khóa mới cần tiếp thu, hoàn thiện, sớm ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và xây dựng kế hoạch công tác của cả nhiệm kỳ và hằng năm; bàn kỹ các giải pháp và có lộ trình cụ thể để phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo UBDT nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra.

Đại hội đã tiến hành bầu BCH Đảng bộ cơ quan UBDT khóa mới. Theo đó, 16 đồng chí đã trúng cử vào BCH Đảng bộ cơ quan UBDT, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Hội nghị lần thứ Nhất BCH Đảng bộ Cơ quan UBDT nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Nông Quốc Tuấn, Ủy viên BCH Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy cơ quan UBDT; đồng chí Cầm Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ được tín nhiệm bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đại hội cũng đã bầu 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nghị quyết Đảng bộ Cơ quan UBDT khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định một số chỉ tiêu như: Phối hợp với Ban Cán sự đảng lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, các vụ, đơn vị trực thuộc hoàn thành tốt 100% nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao; cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt 100% nhiệm vụ được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao; phấn đấu 100% tổ chức đảng trực thuộc được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% đảng viên xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng; phấn đấu 100% các tổ chức đoàn thể cơ quan xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu Đảng bộ cơ quan hàng năm được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Đá lăn làm 1 người chết: Sơn La huy động gần 1.000 người khắc phục

Đá lăn làm 1 người chết: Sơn La huy động gần 1.000 người khắc phục

Tin tức - PV - 17:30, 09/08/2020
Tối 8/8, tại bản Púng, xã Chiềng Ngần, TP Sơn La xảy ra vụ việc đá lăn vào nhà, khiến 1 người chết, 1 người bị thương, 1 nhà sàn gỗ bị đổ.
Việt Nam có thêm 1 ca mắc Covid-19 tử vong, là BN456 ở Đà Nẵng

Việt Nam có thêm 1 ca mắc Covid-19 tử vong, là BN456 ở Đà Nẵng

Tin tức - PV - 17:18, 09/08/2020
Bộ Y tế cho biết, BN456 tử vong vì suy hô hấp và mắc Covid-19. Đây là ca tử vong do Covid-19 thứ 11 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam.
Ổn định đời sống người dân vùng nguy cơ sạt lở huyện biên giới Sìn Hồ

Ổn định đời sống người dân vùng nguy cơ sạt lở huyện biên giới Sìn Hồ

Đời sống - Xã hội - PV - 10:31, 09/08/2020
Huyện vùng cao biên giới Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu luôn quan tâm đến công tác di dời dân cư ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở. Qua đó, hàng trăm hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm được chuyển đến nơi ở mới an toàn; yên tâm phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương.
Thêm 2 ca mắc COVID-19 tại Hà Nội và Bắc Giang

Thêm 2 ca mắc COVID-19 tại Hà Nội và Bắc Giang

Tin tức - PV - 10:02, 09/08/2020
Bản tin 6h sáng ngày 9/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, Hà Nội và Bắc Giang ghi nhận thêm 2 bệnh nhân mắc mới COVID-19. Đến nay Việt Nam có 812 ca mắc.
Gian nan chuyện học của học sinh người Mông ở Cư Drăm

Gian nan chuyện học của học sinh người Mông ở Cư Drăm

Giáo dục - PV - 19:39, 08/08/2020
Năm 1996, thôn Yang Hăn, xã Cư Drăm, huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk được thành lập với hơn 100 hộ đồng bào Mông di cư từ các tỉnh phía Bắc vào. Sau gần 25 năm định cư, đến nay dân số ở đây đã lên đến 550 hộ, 5.000 khẩu và thôn Yang Hăn đã được tách ra thành 6 thôn. Hằng năm ở các thôn này có khoảng 1.500 học sinh các cấp từ mầm non đến THPT. Việc học hành của học sinh nơi đây vẫn còn rất nhiều khó khăn.
Tiếp tục tiến hành và xét nghiệm thật nhanh để kiểm soát dịch

Tiếp tục tiến hành và xét nghiệm thật nhanh để kiểm soát dịch

Thời sự - PV - 18:02, 08/08/2020
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị, thành phố Hà Nội phải coi vấn đề xét nghiệm là điểm mấu chốt, quan trọng đầu tiên trong kiểm soát dịch. Chỉ có xét nghiệm, mới có thể khoanh vùng được một cách nhanh chóng. Bộ sẽ hỗ trợ Hà Nội triển khai xét nghiệm RT- PCR.
Thủ tướng dự Đại hội thi đua toàn lực lượng CAND lần thứ VIII

Thủ tướng dự Đại hội thi đua toàn lực lượng CAND lần thứ VIII

Tin tức - PV - 17:26, 08/08/2020
Thủ tướng đề nghị lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện công tác thi đua phải luôn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Múa dân gian Tây Nguyên trong đời sống đương đại

Múa dân gian Tây Nguyên trong đời sống đương đại

Sắc màu 54 - PV - 16:43, 08/08/2020
Múa dân gian của các tộc người thiểu số ở Tây Nguyên luôn gắn với các phong tục, lễ hội truyền thống. Vốn văn hóa đặc sắc và độc đáo này là nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều nghệ sĩ, biên đạo múa tìm hiểu, khám phá để dàn dựng nên những tác phẩm nghệ thuật trứ danh, phục vụ công chúng trong đời sống đương đại.
Phố trên đỉnh đèo

Phố trên đỉnh đèo

Phóng sự - Ký sự - PV - 10:39, 08/08/2020
Ấn tượng về Măng Đen luôn sâu đậm trong mỗi chuyến đi. Nhưng lần này không phải về một Măng Đen với những nốt trầm buồn, mà là một thị trấn chính thức nơi đỉnh đèo, đang dần sáng lên những màu sắc của phố thị.
Lễ Kin Pang Then của người Thái trắng Mường Lay

Lễ Kin Pang Then của người Thái trắng Mường Lay

Sắc màu 54 - PV - 10:17, 08/08/2020
Lễ Kin Pang Then là một trong những di sản văn hóa đặc biệt trong nghệ thuật hát Then của người Thái trắng TX. Mường Lay, cho đến nay vẫn được trao truyền, thực hành nghi lễ.