Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

“Có sự phối hợp chặt chẽ, bảo đảm bộ máy đồng bộ, triển khai thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc”

Thanh Huyền - 14:47, 18/05/2022

Đó là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tại Phiên họp toàn thể lần thứ ba của Hội đồng Dân tộc Quốc hội khóa XV, tổ chức ngày 18/5, tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Phiên họp toàn thể lần thứ ba của Hội đồng Dân tộc Quốc hội khóa XV
Phiên họp toàn thể lần thứ ba của Hội đồng Dân tộc Quốc hội khóa XV

Tham dự Phiên họp có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Dân tộc, thành viên Hội đồng Dân tộc; đại diện một số bộ, ngành. Về phía Ủy ban Dân tộc có sự tham dự của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A lềnh và lãnh đạo một số Vụ, đơn vị.

Diễn ra trong 1 ngày, trong buổi sáng, Phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Hội đồng Dân tộc Quốc hội khóa XV cho ý kiến về Báo cáo của Ủy ban Dân tộc về tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi 6 tháng đầu năm 2022; tiến độ triển khai Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn I (2021 - 2025) (gọi tắt là Chương trình MTQG); báo cáo của Bộ Công an về tình hình an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS và miền núi; báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về tình hình công tác biên giới vùng đồng bào DTTS và miền núi 6 tháng đầu năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo, định hướng tại Phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao cố gắng, nỗ lực và kết quả hoạt động của Hội đồng Dân tộc trong việc chủ động tổ chức nhiều công việc theo kế hoạch; đánh giá cao tinh thần làm việc, sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Dân tộc, nhất là việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG.

Thông tin về nội dung dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình tham mưu, xây dựng luật về các nội dung liên quan đến công tác dân tộc, nhất là những chính sách đặc thù vùng đồng bào DTTS và miền núi. Phối hợp giám sát Chương trình MTQG gắn với thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm. Phát huy tất cả các lực lượng, các đơn vị đứng chân trên địa bàn, vận động quần chúng thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Kiên quyết không để các thế lực thù địch lôi kéo, kích động hoặc lợi dụng đồng bào chống phá cách mạng; giữ vững sự ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến công tác dân tộc, chính sách dành cho đồng bào DTTS
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến công tác dân tộc, chính sách dành cho đồng bào DTTS

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định: Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến công tác dân tộc, chính sách dành cho đồng bào DTTS. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Dân tộc có sự phối hợp chặt chẽ, bảo đảm bộ máy làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương, từ tỉnh, huyện, xã đến địa bàn khu dân cư hoạt động hiệu quả, đồng bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để các chủ trương, chính sách thực hiện đến đâu, hiệu quả như thế nào, kịp thời xử lý những vướng mắc trong thực tiễn.

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi 6 tháng đầu năm 2022; tiến độ triển khai Đề án tổng thể và Chương trình MTQG, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi cơ bản ổn định. Các cấp ủy Đảng, chính quyền tích cực quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các DTTS, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho Nhân dân.

Bên cạnh thuận lợi, tình hình sản xuất, đời sống của đồng bào vẫn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong tháng 1 và tháng 2, nhiều hàng hóa nông sản không xuất khẩu được. Tình hình lao động, việc làm còn khó khăn nên ảnh hưởng đến thu nhập của người dân. Các tỉnh miền núi phía Bắc đã xảy ra một số đợt rét đậm, rét hại vào tháng 2, một số trận mưa lũ đầu tháng 5 gây thiệt hại lớn cho nông dân. Các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu chịu ảnh hưởng từ hạn, mặn mùa khô năm 2021 - 2022, dự báo xâm nhập mặn sẽ đến sớm và ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của Nhân dân...

Năm 2022, Ủy ban Dân tộc được Trung ương giao 6 nhiệm vụ, đề án và giải trình, hoàn thiện 1 đề án thuộc Chương trình công tác năm 2021 của Chính phủ về “Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc”, dự kiến Chính phủ sẽ phê duyệt trong quý II/2022; tiếp tục hoàn thiện 1 đề án thuộc Chương trình công tác của Ban Bí thư năm 2021.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh khẳng định: Ủy ban Dân tộc sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt, tập trung toàn lực để triển khai đồng bộ, hiệu quả Đề án tổng thể và Chương trình MTQG phát triển KT- XH vùng đồng bào DTTS và miền núi
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh khẳng định: Ủy ban Dân tộc sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt, tập trung toàn lực để triển khai đồng bộ, hiệu quả Đề án tổng thể và Chương trình MTQG phát triển KT- XH vùng đồng bào DTTS và miền núi

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu những tháng cuối năm 2022, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết, Ủy ban Dân tộc tập trung xây dựng, ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình, kế hoạch, thông báo, quyết định của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác dân tộc và chính sách dân tộc. 

Triển khai xây dựng 6 Đề án được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2022 và tiếp tục hoàn thiện Đề án “Xác định thành phần, tên gọi của một số dân tộc và xây dựng danh mục các dân tộc Việt Nam”. Tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn vùng đồng bào DTTS và miền núi. Rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc từ Trung ương đến cơ sở theo quy định của Đảng và Nhà nước. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động trong vùng đồng bào DTTS. Tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đồng bào vùng DTTS và miền núi bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19; phối hợp với các địa phương quan tâm và làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống đồng bào DTTS và miền núi...

Thông tin về tiến độ triển khai Đề án tổng thể và Chương trình MTQG, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho biết, thời gian tới, Ủy ban Dân tộc sẽ kịp thời xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn và tập trung chỉ đạo quyết liệt, ưu tiên toàn lực để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Đề án tổng thể và Chương trình MTQG.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đồng tình với báo cáo đánh giá của Ủy ban Dân tộc và một số bộ, ngành liên quan đến công tác dân tộc, chính sách phát dân tộc. Các đại biểu nêu một số khó khăn, vướng mắc tại địa phương và mong muốn, Ủy ban Dân tộc và các bộ ngành liên quan nghiên cứu, tháo gỡ khó khăn, quan tâm đến việc ổn định, bảo đảm sinh kế cho người dân; các chính sách liên quan đến y tế, giáo dục; kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc các cấp…

Phát biểu kết luận nội dung phiên họp buổi sáng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành liên quan trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, ổn định đời sống Nhân dân. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của các đại biểu đánh giá cụ thể hơn về những tác động, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân, đảm bảo tiến độ thực hiện chính sách dân tộc trong giai đoạn mới.

Chiều cùng ngày 18/5, Phiên họp cho ý kiến vào dự thảo báo cáo hoạt động của Hội đồng Dân tộc từ Kỳ họp thứ 2 đến Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; kết quả giám sát chuyên đề “Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác dân tộc giai đoạn 2016 - 2021” của Hội đồng Dân tộc; kết quả khảo sát tác động của việc phân định vùng đồng bào DTTS và miền núi theo trình độ phát triển./.

Tin nổi bật trang chủ
“Đổi mới, quyết liệt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác dân tộc 6 tháng cuối năm 2022”

“Đổi mới, quyết liệt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác dân tộc 6 tháng cuối năm 2022”

Đó là phát biểu của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tại Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, diễn ra ngày 29/6, do Ủy ban Dân tộc tổ chức tại Hà Nội.
Thường trực Chính phủ yêu cầu khắc phục ngay tình trạng thiếu thuốc, thiết bị, vật tư y tế

Thường trực Chính phủ yêu cầu khắc phục ngay tình trạng thiếu thuốc, thiết bị, vật tư y tế

Tin tức - BĐT - 23:34, 29/06/2022
Văn phòng Chính phủ vừa phát đi Văn bản số 4035/VPCP-KTTH ngày 29/6, truyền đạt ý kiến của Thường trực Chính phủ về việc khắc phục tình trạng thiếu thuốc, thiết bị, vật tư y tế.
Chủ tịch nước tiếp đoàn chức sắc các Hội thánh và tổ chức Cao Đài

Chủ tịch nước tiếp đoàn chức sắc các Hội thánh và tổ chức Cao Đài

Thời sự - PV - 23:16, 29/06/2022
Chiều 29/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn các vị chức sắc lãnh đạo các Hội thánh và tổ chức Cao Đài. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.
Bổ nhiệm ông Y Vinh Tơr giữ chức Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Bổ nhiệm ông Y Vinh Tơr giữ chức Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Tin tức - BĐT - 18:46, 29/06/2022
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 775/QĐ-TTg ngày 28/6/2022 điều động, bổ nhiệm ông Y Vinh Tơr, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Đắk Lắk giữ chức Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.
Đắk Lắk: Thành lập 4 tổ công tác đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Đắk Lắk: Thành lập 4 tổ công tác đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Tin địa phương - Hoàng Thùy - 18:10, 29/06/2022
Ngày 29/6, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định thành lập các tổ công tác, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Tổ công tác).
Ngày 29/6: Việt Nam có 777 ca mắc COVID-19 và 9.387 ca khỏi bệnh

Ngày 29/6: Việt Nam có 777 ca mắc COVID-19 và 9.387 ca khỏi bệnh

Tin tức - BĐT - 18:10, 29/06/2022
Ngày 29/6, Việt Nam có 777 ca mắc mới COVID-19 và 9.387 ca khỏi bệnh. Trong ngày không có F0 tử vong.
Những loại thực phẩm quan trọng trong phát triển trí não cho trẻ

Những loại thực phẩm quan trọng trong phát triển trí não cho trẻ

Là cha mẹ, ai cũng mong mỏi con mình sinh ra được phát triển toàn diện cả thể chất lẫn trí tuệ. Ngoài yếu tố di truyền, giáo dục từ gia đình và nhà trường, dinh dưỡng góp phần quan trọng cho sự phát triển trí não của trẻ. Vì vậy, bạn cần bổ sung những thực phẩm sau đây để não bộ của con được phát triển mỗi ngày.
Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm: Khởi sắc ở hầu hết các ngành, lĩnh vực

Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm: Khởi sắc ở hầu hết các ngành, lĩnh vực

Tin tức - Hồng Minh - 18:08, 29/06/2022
Sáng 29/6, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Họp báo Công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2022.
Móng Cái: Rộn ràng Khai hội đình Trà Cổ

Móng Cái: Rộn ràng Khai hội đình Trà Cổ

Trang địa phương - Thiên An - Mỹ Dung - 18:05, 29/06/2022
Sáng 29/6, UBND Tp. Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đã tổ chức Khai hội đình Trà Cổ năm 2022. Lễ hội sẽ diễn ra đến hết ngày 1/7, tại Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia đình Trà Cổ và các khu vực phụ cận thuộc Khu du lịch Trà Cổ.
Triển lãm áo vua quan triều Nguyễn

Triển lãm áo vua quan triều Nguyễn

Sắc màu 54 - Nguyệt Anh - 18:05, 29/06/2022
Những chiếc áo dài của hoàng đế, hoàng thái hậu, các bậc quan lại, thái giám cận vệ và cung nữ... triều Nguyễn được trưng bày tại Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng, từ ngày 27/6 đến 10/7.
Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 công bố top 30 chung cuộc

Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 công bố top 30 chung cuộc

Giải trí - Hồng Phúc - 18:03, 29/06/2022
Ban tổ chức Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 đã công bố danh sách 30 thí sinh được lựa chọn vào vòng Chung kết cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022.
Gia Lai: Tổ chức Phiên chợ nông sản an toàn huyện Chư Păh

Gia Lai: Tổ chức Phiên chợ nông sản an toàn huyện Chư Păh

Sản phẩm - Thị trường - Ngọc Thu - 18:03, 29/06/2022
Ngày 29/6, tại thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai), UBND huyện Chư Păh đã tổ chức Phiên chợ nông sản an toàn với 20 gian hàng, 50 mặt hàng nông sản của 14 xã, thị trấn và các doanh nghiệp. Phiên chợ đã thu hút đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm.