Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

“Có sự phối hợp chặt chẽ, bảo đảm bộ máy đồng bộ, triển khai thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc”

Thanh Huyền - 14:47, 18/05/2022

Đó là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tại Phiên họp toàn thể lần thứ ba của Hội đồng Dân tộc Quốc hội khóa XV, tổ chức ngày 18/5, tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Phiên họp toàn thể lần thứ ba của Hội đồng Dân tộc Quốc hội khóa XV
Phiên họp toàn thể lần thứ ba của Hội đồng Dân tộc Quốc hội khóa XV

Tham dự Phiên họp có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Dân tộc, thành viên Hội đồng Dân tộc; đại diện một số bộ, ngành. Về phía Ủy ban Dân tộc có sự tham dự của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A lềnh và lãnh đạo một số Vụ, đơn vị.

Diễn ra trong 1 ngày, trong buổi sáng, Phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Hội đồng Dân tộc Quốc hội khóa XV cho ý kiến về Báo cáo của Ủy ban Dân tộc về tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi 6 tháng đầu năm 2022; tiến độ triển khai Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn I (2021 - 2025) (gọi tắt là Chương trình MTQG); báo cáo của Bộ Công an về tình hình an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS và miền núi; báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về tình hình công tác biên giới vùng đồng bào DTTS và miền núi 6 tháng đầu năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo, định hướng tại Phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao cố gắng, nỗ lực và kết quả hoạt động của Hội đồng Dân tộc trong việc chủ động tổ chức nhiều công việc theo kế hoạch; đánh giá cao tinh thần làm việc, sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Dân tộc, nhất là việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG.

Thông tin về nội dung dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình tham mưu, xây dựng luật về các nội dung liên quan đến công tác dân tộc, nhất là những chính sách đặc thù vùng đồng bào DTTS và miền núi. Phối hợp giám sát Chương trình MTQG gắn với thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm. Phát huy tất cả các lực lượng, các đơn vị đứng chân trên địa bàn, vận động quần chúng thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Kiên quyết không để các thế lực thù địch lôi kéo, kích động hoặc lợi dụng đồng bào chống phá cách mạng; giữ vững sự ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến công tác dân tộc, chính sách dành cho đồng bào DTTS
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến công tác dân tộc, chính sách dành cho đồng bào DTTS

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định: Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến công tác dân tộc, chính sách dành cho đồng bào DTTS. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Dân tộc có sự phối hợp chặt chẽ, bảo đảm bộ máy làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương, từ tỉnh, huyện, xã đến địa bàn khu dân cư hoạt động hiệu quả, đồng bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để các chủ trương, chính sách thực hiện đến đâu, hiệu quả như thế nào, kịp thời xử lý những vướng mắc trong thực tiễn.

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi 6 tháng đầu năm 2022; tiến độ triển khai Đề án tổng thể và Chương trình MTQG, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi cơ bản ổn định. Các cấp ủy Đảng, chính quyền tích cực quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các DTTS, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho Nhân dân.

Bên cạnh thuận lợi, tình hình sản xuất, đời sống của đồng bào vẫn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong tháng 1 và tháng 2, nhiều hàng hóa nông sản không xuất khẩu được. Tình hình lao động, việc làm còn khó khăn nên ảnh hưởng đến thu nhập của người dân. Các tỉnh miền núi phía Bắc đã xảy ra một số đợt rét đậm, rét hại vào tháng 2, một số trận mưa lũ đầu tháng 5 gây thiệt hại lớn cho nông dân. Các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu chịu ảnh hưởng từ hạn, mặn mùa khô năm 2021 - 2022, dự báo xâm nhập mặn sẽ đến sớm và ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của Nhân dân...

Năm 2022, Ủy ban Dân tộc được Trung ương giao 6 nhiệm vụ, đề án và giải trình, hoàn thiện 1 đề án thuộc Chương trình công tác năm 2021 của Chính phủ về “Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc”, dự kiến Chính phủ sẽ phê duyệt trong quý II/2022; tiếp tục hoàn thiện 1 đề án thuộc Chương trình công tác của Ban Bí thư năm 2021.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh khẳng định: Ủy ban Dân tộc sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt, tập trung toàn lực để triển khai đồng bộ, hiệu quả Đề án tổng thể và Chương trình MTQG phát triển KT- XH vùng đồng bào DTTS và miền núi
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh khẳng định: Ủy ban Dân tộc sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt, tập trung toàn lực để triển khai đồng bộ, hiệu quả Đề án tổng thể và Chương trình MTQG phát triển KT- XH vùng đồng bào DTTS và miền núi

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu những tháng cuối năm 2022, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết, Ủy ban Dân tộc tập trung xây dựng, ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình, kế hoạch, thông báo, quyết định của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác dân tộc và chính sách dân tộc. 

Triển khai xây dựng 6 Đề án được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2022 và tiếp tục hoàn thiện Đề án “Xác định thành phần, tên gọi của một số dân tộc và xây dựng danh mục các dân tộc Việt Nam”. Tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn vùng đồng bào DTTS và miền núi. Rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc từ Trung ương đến cơ sở theo quy định của Đảng và Nhà nước. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động trong vùng đồng bào DTTS. Tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đồng bào vùng DTTS và miền núi bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19; phối hợp với các địa phương quan tâm và làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống đồng bào DTTS và miền núi...

Thông tin về tiến độ triển khai Đề án tổng thể và Chương trình MTQG, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho biết, thời gian tới, Ủy ban Dân tộc sẽ kịp thời xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn và tập trung chỉ đạo quyết liệt, ưu tiên toàn lực để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Đề án tổng thể và Chương trình MTQG.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đồng tình với báo cáo đánh giá của Ủy ban Dân tộc và một số bộ, ngành liên quan đến công tác dân tộc, chính sách phát dân tộc. Các đại biểu nêu một số khó khăn, vướng mắc tại địa phương và mong muốn, Ủy ban Dân tộc và các bộ ngành liên quan nghiên cứu, tháo gỡ khó khăn, quan tâm đến việc ổn định, bảo đảm sinh kế cho người dân; các chính sách liên quan đến y tế, giáo dục; kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc các cấp…

Phát biểu kết luận nội dung phiên họp buổi sáng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành liên quan trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, ổn định đời sống Nhân dân. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của các đại biểu đánh giá cụ thể hơn về những tác động, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân, đảm bảo tiến độ thực hiện chính sách dân tộc trong giai đoạn mới.

Chiều cùng ngày 18/5, Phiên họp cho ý kiến vào dự thảo báo cáo hoạt động của Hội đồng Dân tộc từ Kỳ họp thứ 2 đến Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; kết quả giám sát chuyên đề “Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác dân tộc giai đoạn 2016 - 2021” của Hội đồng Dân tộc; kết quả khảo sát tác động của việc phân định vùng đồng bào DTTS và miền núi theo trình độ phát triển./.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin nổi bật trang chủ
Tin trong ngày - 5/6//2023

Tin trong ngày - 5/6//2023

Media - BDT - 19 phút trước
Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Marc E.Knapper; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh sẽ trả lời chất vấn nhóm vấn để thuộc lĩnh vực công tác dân tộc; Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về tinh giản biên chế; cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Chia sẻ thành tích của con trên mạng xã hội: Lợi bất cập hại

Chia sẻ thành tích của con trên mạng xã hội: Lợi bất cập hại

Xã hội - Trương Vui - 6 giờ trước
Một năm học khép lại cũng là lúc mạng xã hội tràn ngập hình ảnh giấy khen, bảng điểm, kết quả học tập của con trẻ do chính các bậc phụ huynh chia sẻ. Hành động tưởng chừng rất bình thường, nhưng lại vô tình “tiếp tay” cho những kẻ lừa đảo thu thập dữ liệu và thực hiện nhiều hành vi lừa đảo tinh vi sau này.
Vân Canh (Bình Định): Cán bộ

Vân Canh (Bình Định): Cán bộ "đá bóng" trách nhiệm, đồng bào DTTS "dài cổ" chờ được cấp đất sản xuất

Bạn đọc - Lê Phương - 6 giờ trước
Xã Canh Thuận, huyện Vân Canh (Bình Định) là địa phương đặc biệt khó khăn, hầu hết người dân là đồng bào DTTS nghèo cần được hỗ trợ đất sản xuất. Thực hiện Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ (QĐ 755), từ năm 2015, xã đã lập phương án cấp 30 ha đất sản xuất cho 30 hộ nghèo, đồng thời hỗ trợ thêm mỗi hộ 10 triệu đồng. Trong đó, 9 triệu đồng dành để khai hoang, 1 triệu đồng mua cây giống. Tuy nhiên, khi thực hiện một số cán bộ địa phương thiếu trách nhiệm, cố tình làm khống hồ sơ để trục lợi, gây mất niềm tin trong Nhân dân.
Những ngôi nhà bích họa trên đỉnh Mã Pí Lèng

Những ngôi nhà bích họa trên đỉnh Mã Pí Lèng

Du lịch - Quỳnh Lưu - 6 giờ trước
Từ những bàn tay khéo léo của những họa sĩ tài ba thực hiện, hoàn thành đúng vào dịp diễn ra Lễ hội chợ Phong Lưu Khâu Vai năm 2023, 4 ngôi nhà trên đèo Mã Pí Lèng, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) đã trở thành điểm nhấn thu hút du khách, đặc biệt là những bạn trẻ đến chiêm ngưỡng chụp ảnh.
Bắc Giang: Nhiều địa phương có đông đồng bào DTTS tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện cao

Bắc Giang: Nhiều địa phương có đông đồng bào DTTS tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện cao

Tin tức - Trang Diệp - 6 giờ trước
Vừa qua, kết thúc đợt cao điểm vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, toàn tỉnh Bắc Giang có thêm 5.210 người tham gia, vượt 59% kế hoạch đề ra, tăng gấp 3,7 lần so với 4 tháng đầu năm 2023 và cao hơn 371 người so với Tháng cao điểm năm 2022.
Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản

Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản

Sáng 3/6, tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đã chủ trì cuộc họp lần thứ 3 Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.
“Bán đất như thế khác gì bán vịt trời cho dân”

“Bán đất như thế khác gì bán vịt trời cho dân”

Pháp luật - Việt Thắng - Nguyễn Khánh - 6 giờ trước
25 năm trước, gần 200 hộ dân được mua đất ở do xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu (Nghệ An) bán. Đến nay, những hộ dân này vẫn không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) vì… xã bán trái thẩm quyền.
Ngày Môi trường Thế giới 5/6: Thế giới đối mặt với ô nhiễm nhựa

Ngày Môi trường Thế giới 5/6: Thế giới đối mặt với ô nhiễm nhựa

Môi trường sống - PV - 6 giờ trước
Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2023 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”, trong đó tập trung thực hiện chiến dịch “Chống ô nhiễm nhựa”.
V-League 2023 và những cuộc chiến ở

V-League 2023 và những cuộc chiến ở "đỉnh" và "đáy"

Thể thao - PV - 6 giờ trước
Vòng 11 V-League 2023 chứng kiến cả chung kết "xuôi" và "ngược". Ở trên đỉnh, Thanh Hóa liệu có bứt đi hay CAHN níu lại. Còn dưới đáy, SHB Đà Nẵng và B.Bình Dương, ai sẽ phát huy bản năng "sinh tồn" để trỗi dậy trước khi quá muộn.
Hoàn thành sớm nhất việc đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - UAE

Hoàn thành sớm nhất việc đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - UAE

Thời sự - PV - 6 giờ trước
Sáng 5/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tiến sĩ Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Quốc vụ khanh phụ trách Thương mại quốc tế, Bộ Ngoại thương các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Điện Biên phá thành công đường dây ma túy xuyên quốc gia

Điện Biên phá thành công đường dây ma túy xuyên quốc gia

Pháp luật - PV - 6 giờ trước
Sáng 5/6, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên thông tin, Công an tỉnh Điện Biên vừa phối hợp Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Công an các tỉnh Bắc Lào phá thành công một chuyên án chung; bắt giữ 3 đối tượng; thu giữ 7 bánh Heroin (khối lượng khoảng 2,5 kg), 6.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng liên quan.