Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Khẩn trương ban hành kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Cát Tường - 15:23, 11/05/2022

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 139/TB-VPCP ngày 10/5/2022, truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới đã được giao.
Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới đã được giao.

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 đã được giao tại Nghị quyết số 24/2021/QH15 và Nghị quyết số 25/2021/QH15 của Quốc hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương lưu ý các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương, các bộ, ngành, địa phương quán triệt, đẩy mạnh thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, đặc biệt là Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; nâng cao hơn nữa nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò của người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; tăng cường tập huấn, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân về nội dung, yêu cầu và những định hướng trong tổ chức thực hiện từng chương trình mục tiêu quốc gia.

Về hoàn thiện các cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương có liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành các văn bản theo đúng quy định.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt các chương trình chuyên đề hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong tháng 5/2022 với mục tiêu, nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể, không chồng chéo với các chương trình, dự án khác, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan.

Bộ LĐ-TB&XH, Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính khẩn trương ban hành kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo các địa phương lồng ghép các nguồn vốn ngân sách Trung ương được giao của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới đã được giao theo các quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trên địa bàn các xã, huyện khó khăn.

Các bộ, cơ quan Trung ương theo thẩm quyền được phân công chủ trì dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc từng chương trình mục tiêu quốc gia cần khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện trong tháng 5/2022, bảo đảm theo đúng quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, quản lý đầu tư công, quản lý ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan.

Gia đình chị Giàng Xa Ninh, xã Ma Li Pho, huyện Phong Thổ (Lai Châu) có 2 héc ta chuối, mỗi năm thu hoạch hơn 100 triệu đồng. Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN.
Gia đình chị Giàng Xa Ninh, xã Ma Li Pho, huyện Phong Thổ (Lai Châu) có 2 héc ta chuối, mỗi năm thu hoạch hơn 100 triệu đồng. Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chủ động hơn nữa trong công tác cụ thể hóa các cơ chế, chính sách về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững đã được ban hành; khẩn trương xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 của địa phương; chủ động nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và các quy định của pháp luật hiện hành; rà soát, trình cấp có thẩm quyền quyết định hoặc ban hành, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các văn bản để tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên phạm vi địa bàn quản lý.

Về phân bổ và huy động nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ LĐ-TB&XH, Ủy ban Dân tộc hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định giao kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho bộ, ngành trung ương, địa phương để thực hiện, ngay sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.

Các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp để ưu tiên bố trí đủ nguồn vốn ngân sách nhà nước các cấp, huy động tối đa các nguồn lực hợp pháp hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là các nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp và nguồn vốn đóng góp tự nguyện của người dân.

Các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt tới các cấp, ngành, hệ thống chính trị và nhân dân cùng tham gia hưởng ứng tích cực, triển khai có hiệu quả Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong tổ chức các phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025; cần phải được triển khai sâu rộng từ trung ương đến cấp cơ sở, với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với thực tiễn ở địa phương; phát huy được sáng tạo của các tầng lớp nhân dân; tạo sự đồng thuận của toàn xã hội, gắn phong trào thi đua với tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua khác trên địa bàn cả nước.

Tin cùng chuyên mục
Chính phủ yêu cầu các địa phương hoàn thiện thủ tục cam kết vốn ngân sách tham gia 3 dự án đường cao tốc

Chính phủ yêu cầu các địa phương hoàn thiện thủ tục cam kết vốn ngân sách tham gia 3 dự án đường cao tốc

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Công điện số 418/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gửi các đồng chí Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng về việc hoàn thiện thủ tục cam kết vốn ngân sách địa phương tham gia các dự án thành phần thuộc 3 dự án xây dựng đường bộ cao tốc giai đoạn 1.
Mỹ: Số người tử vong vì COVID-19 nhiều nhất thế giới trong ngày qua

Mỹ: Số người tử vong vì COVID-19 nhiều nhất thế giới trong ngày qua

Nhìn ra thế giới - PV - 1 giờ trước
Tính đến sáng 19/5, thế giới ghi nhận 524.582.887 ca nhiễm COVID-19 và 6.294.107 ca tử vong do dịch bệnh này. Trong 24 giờ qua, CHDCND Triều Tiên có số ca mắc mới nhiều nhất với 232.890 ca, trong khi Mỹ với 183 ca tử vong là quốc gia có số ca mới tử vong do COVID-19 nhiều nhất thế giới.
Bảo tàng Bản Đông Hồ Chí Minh - Biểu tượng của quan hệ Việt Nam -Thái Lan

Bảo tàng Bản Đông Hồ Chí Minh - Biểu tượng của quan hệ Việt Nam -Thái Lan

Nhìn ra thế giới - PV - 1 giờ trước
Chính quyền tỉnh Phichit coi Bảo tàng Bản Đông Hồ Chí Minh là biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị Thái Lan-Việt Nam, luôn dành sự quan tâm, đầu tư cho việc duy trì, nâng cấp và mở rộng khu di tích.
Giá cà phê hôm nay 19/5: Quay đầu giảm mạnh

Giá cà phê hôm nay 19/5: Quay đầu giảm mạnh

Sản phẩm - Thị trường - BĐT - 1 giờ trước
Giá cà phê hôm nay 19/5 tại thị trường trong nước và thế giới quay đầu giảm mạnh. Tại các vùng trọng điểm trong nước, giá cà phê dao động khoảng 40.600 - 41.000 đồng/kg.
Giá nhà liên tục leo thang, người mua gặp khó

Giá nhà liên tục leo thang, người mua gặp khó

Bất động sản - PV - 1 giờ trước
Đại diện Bộ Xây dựng cho rằng, giá nhà đang tăng cao một cách đáng lo ngại và nhiều người mua nhà cũng đang gặp khó trước mức tăng này.
132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh:

132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Người là tình yêu thiết tha nhất..."

Sự kiện - Bình luận - PV - 1 giờ trước
"Bác Hồ, Người là tình yêu thiết tha nhất, trong lòng dân và trong trái tim nhân loại”. Lời thơ, lời ca ấy đã phần nào nói lên được mối liên hệ kỳ diệu giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình yêu thương, niềm tự hào của nhân dân Việt Nam và của nhân loại tiến bộ.
Tái hiện Tết cầu mùa của người Dao Tiền ở Mộc Châu (Sơn La)

Tái hiện Tết cầu mùa của người Dao Tiền ở Mộc Châu (Sơn La)

Tết cầu mùa (Tết nhảy) là lễ hội lớn nhất của người Dao, được tổ chức tại nhà trưởng họ nhằm mong ước một vụ mùa mới bội thu, nhà nhà no ấm, bản làng cuộc sống yên vui. Vừa qua, tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), đồng bào Dao Tiền ở Mộc Châu (Sơn La) đã tái hiện lại Tết cầu mùa của dân tộc mình.
Điện Biên: Hai người nhập viện do uống nhầm rượu ngâm củ ấu tàu

Điện Biên: Hai người nhập viện do uống nhầm rượu ngâm củ ấu tàu

Xã hội - Hoàng Khánh - 2 giờ trước
Do uống nhầm 3 chén rượu ngâm củ ấu tàu mà 2 anh em trong một gia đình ở xã Thanh Minh, Tp. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã phải nhập viện khẩn cấp trong tình trạng bị nôn nhiều, tê lưỡi, da đỏ, kích thích vật vã, tim đập nhanh…
Gia Lai: Tổ chức Tuần lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh

Gia Lai: Tổ chức Tuần lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh

Tin địa phương - Ngọc Thu - 2 giờ trước
Tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh, đón nhận và công bố di sản thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của tỉnh cùng nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa.
Lễ hội vật cầu nước làng Vân - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ hội vật cầu nước làng Vân - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Sắc màu 54 - Công Minh - 2 giờ trước
Lễ hội vật cầu nước Làng Vân ở xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang tổ chức 4 năm một lần. Lễ hội cầu nước năm 2022 vừa được bà con làng Vân, xã Vân Hà tổ chức thu hút hàng nghìn người đến xem, cổ vũ.
Gỡ khó cho việc thực hiện trồng rừng gỗ lớn

Gỡ khó cho việc thực hiện trồng rừng gỗ lớn

Kinh tế - Mỹ Dung - 2 giờ trước
Với mục tiêu phát triển trồng rừng gỗ lớn, đáp ứng cho nhu cầu chế biến sâu và xuất khẩu, người dân và các doanh nghiệp ở huyện miền núi Ba Chẽ (Quảng Ninh), được hỗ trợ về cây giống và lãi suất ưu đãi khi vay vốn trồng rừng gỗ lớn từ nguồn ngân sách của tỉnh. Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện người dân và doanh nghiệp đang còn nhiều băn khoăn, e dè khi đăng ký tham gia.
Tái hiện Tết cầu mùa của người Dao Tiền ở Mộc Châu (Sơn La)

Tái hiện Tết cầu mùa của người Dao Tiền ở Mộc Châu (Sơn La)

Media - Kim Anh - Tố Oanh - 2 giờ trước
Tết cầu mùa (Tết nhảy) là lễ hội lớn nhất của người Dao, được tổ chức tại nhà trưởng họ nhằm mong ước một vụ mùa mới bội thu, nhà nhà no ấm, bản làng cuộc sống yên vui. Vừa qua, tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), đồng bào Dao Tiền ở Mộc Châu (Sơn La) đã tái hiện lại Tết cầu mùa của dân tộc mình.