Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

“Quyết liệt triển khai, thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong giai đoạn mới”

Lê Hường - 19:28, 28/04/2022

Chiều 28/4, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc (UBDT) do Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk về thực hiện công tác dân tộc, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (gọi tắt là Chương trình MTQG).

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn; lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc UBDT.

Tiếp và làm việc với Đoàn, về phía tỉnh Đắk Lắk có Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung; Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Y Vinh Tơr; Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị và lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương.

Báo cáo với Đoàn công tác về kết quả thực hiện công tác dân tộc 4 tháng đầu năm 2022 và tình hình triển khai Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk H’Yâo Knul cho biết: Thời gian qua, việc triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Công tác phối hợp tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh được đẩy mạnh.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Công tác phối hợp giữa cơ quan công tác dân tộc với các cấp, các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố được thực hiện chặt chẽ. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh; từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, đặc biệt là đồng bào DTTS tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn; kinh tế - xã hội ở vùng sâu, vùng xa đã có bước phát triển.

Trong 4 tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức khen thưởng cho 196 Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh trong năm 2021; chỉ đạo Ban Dân tộc phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông Vận tải, Sở Công Thương tổ chức thẩm định kết quả rà soát thôn, buôn đặc biệt khó khăn đối với các thôn, buôn đã sáp nhập, giải thể hoặc đổi tên theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh; ban hành Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 18/1/2022 phê duyệt danh sách đưa ra, thay thế Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh…

Về tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG, UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Kế hoạch - Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025 và Quy chế hoạt động. Hiện nay đã có 15/15 huyện, thị xã, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện. Các huyện đang tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo chung cho các chương trình mục tiêu quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị chia sẻ thêm một số thông tin tại địa phương
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị chia sẻ thêm một số thông tin tại địa phương

Trên cơ sở hướng dẫn của UBDT, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 11768/KH-UBND ngày 30/11/2021 về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Đồng thời, giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tiến hành tổ chức rà soát, xác định các nội dung chính sách, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, địa bàn thực hiện Chương trình.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với sở, ngành, địa phương báo cáo kết quả rà soát thông tin, số liệu liên quan để hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình MTQG của tỉnh. Trong kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, ngân sách tỉnh đã bố trí 220.000 triệu đồng để đối ứng thực hiện Chương trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị khẳng định: Thời gian qua, Đảng, Nhà nước và địa phương rất quan tâm đến công tác dân tộc, cụ thể bằng các nghị quyết chuyên đề liên quan đến công tác dân tộc. Nhờ đó, đời sống của đồng bào DTTS đã cải thiện rất nhiều cả về vật chất và tinh thần. Chia sẻ một số khó khăn đặc thù ở vùng đồng bào DTTS của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk mong muốn UBDT tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để tỉnh thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc trong thời gian tới, nhất là việc triển khai chương trình MTQG, trong đó có công tác ổn định dân cư di cư tự phát.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh khẳng định công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, trong giai đoạn Chương trình MTQG là chương trình tổng thể, toàn diện, nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của các địa phương vùng đồng bào DTTS và miền núi nên phải có cách làm hài hòa, phát huy sức mạnh của người dân

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh bày tỏ mong muốn tỉnh tập trung quan tâm công tác giảm nghèo trong đồng bào DTTS; ngoài hệ thống chính sách của Trung ương, tỉnh có các chính sách đặc thù để hỗ trợ đồng bào, nhất là ở những vùng khó khăn; đồng thời quyết liệt triển khai, thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đặc biệt là Chương trình MTQG; quan tâm bổ sung con người, cơ sở vật chất cho ngành công tác dân tộc; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành.

Để triển khai hiệu quả Chương trình MTQG và các chính sách dân tộc khác, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đề nghị tỉnh quan tâm đến ngành công tác dân tộc về con người, cơ sở vật chất bằng cách nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác dân tộc; tăng cường công tác phối hợp trao đổi thông tin với các cơ quan trung ương, UBDT nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vương mắc, để chương trình phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh và Thứ trưởng Phó chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn trao quà lưu niệm cho UBND tỉnh Đắk Lắk
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh và Thứ trưởng Phó chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn trao quà lưu niệm cho UBND tỉnh Đắk Lắk

Tỉnh Đắk Lắk có 15 huyện, thị xã, thành phố; 184 xã, phường, thị trấn; 2.152 thôn, buôn, tổ dân phố. Toàn tỉnh có 49 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm 35,7% dân số toàn tỉnh.

Giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh có 130 xã thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi, trong đó có 54 xã khu vực III, 519 thôn, buôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi. Theo tiêu chuẩn nghèo gia đoạn 2022 - 2025, năm 2021, tỉnh Đắk Lắk có 12,79% hộ nghèo, trong đó hộ nghèo DTTS chiếm tỷ lệ 65,23% tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin nổi bật trang chủ
Chất vấn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về lĩnh vực công tác dân tộc: Thẳng thắn, trách nhiệm, nắm chắc vấn đề, sâu sát với thực tiễn

Chất vấn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về lĩnh vực công tác dân tộc: Thẳng thắn, trách nhiệm, nắm chắc vấn đề, sâu sát với thực tiễn

“Đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, mặc dù lần đầu tiên trả lời chất vấn nhưng đã chuẩn bị tốt nội dung, nắm chắc vấn đề, sâu sát với thực tiễn, tập trung trả lời vào các vấn đề mà đại biểu Quốc hội quan tâm, giải trình khá đầy đủ các vấn đề còn bất cập, hạn chế, đồng thời, đề xuất phương hướng nhằm khắc phục những bất cập trong lĩnh vực phụ trách. Qua chất vấn và trả lời chất vấn đã làm rõ thêm trách nhiệm của Chính phủ, Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan trong việc thực hiện chính sách dân tộc”. Đó là phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khi kết luận nội dung chất vấn về lĩnh vực công tác dân tộc tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
Tin trong ngày - 7/6/2023

Tin trong ngày - 7/6/2023

Media - BDT - 20:00, 07/06/2023
Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn về cung ứng điện; Các ngành hàng đều gặp khó về thị trường xuất khẩu cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng: Cần sớm tháo gỡ vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng: Cần sớm tháo gỡ vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách

Tiếng nói từ cơ sở - Minh Thu - 19:09, 07/06/2023
Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, nguồn vốn Trung ương bố trí cho các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 là 1.501,025 tỷ đồng.
Yên Bái: Thực hiện thắng lợi các mục tiêu giảm nghèo

Yên Bái: Thực hiện thắng lợi các mục tiêu giảm nghèo

Chính sách dân tộc - Hải Khánh - 17:30, 07/06/2023
Để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, những năm qua, tỉnh Yên Bái đã dành nhiều nguồn lực và giải phải tập trung đầu tư trọng điểm vào vùng “lõi nghèo". Cùng với các chính sách của Trung ương, tỉnh cũng đã ban hành nhiều chính sách đặc thù nhằm hỗ trợ người dân nơi đây phát triển sản xuất, tạo sinh kế, thu nhập bền vững, nâng cao chất lượng sống.
Giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm đạt hơn 20% kế hoạch

Giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm đạt hơn 20% kế hoạch

Kinh tế - PV - 17:18, 07/06/2023
Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản số 5646/BTC-ĐT về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) lũy kế 4 tháng, ước thực hiện 5 tháng kế hoạch năm 2023.
Thủ tướng chỉ đạo thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện

Thủ tướng chỉ đạo thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện

Tin tức - PV - 14:54, 07/06/2023
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 517/CĐ-TTg ngày 6/6/2023 về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới.
Nóng tình trạng tranh chấp nguồn nước do hạn hán kéo dài

Nóng tình trạng tranh chấp nguồn nước do hạn hán kéo dài

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Lào Cai không có mưa khiến cho mực nước tại các sông suối, ao hồ cạn kiệt. Khan hiếm nguồn nước dẫn đến việc liên tiếp xảy ra các vụ mâu thuẫn, tranh chấp nguồn nước giữa người dân với người dân, giữa người dân với công ty cấp nước…
ASEAN Para Games 12: Đoàn thể thao Việt Nam đã có gần 130 huy chương

ASEAN Para Games 12: Đoàn thể thao Việt Nam đã có gần 130 huy chương

Thể thao - PV - 14:52, 07/06/2023
Tính đến 21h15 ngày 6/6, Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam đã có 36 HCV, 35 HCB và 56 HCĐ, đứng vị trí thứ 3 bảng tổng sắp huy chương ASEAN Para Games 12.
Đồng bào DTTS hài lòng, tin tưởng về nội dung trả lời chất vấn của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh trước Quốc hội

Đồng bào DTTS hài lòng, tin tưởng về nội dung trả lời chất vấn của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh trước Quốc hội

Sự kiện - Bình luận - Lê Vũ - Bảo Trần - 14:51, 07/06/2023
Ngày 6 - 7/6, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hầu A Lềnh đã trả lời chất vấn trước Quốc hội (Kỳ họp thứ 5, Khóa XV). Đông đảo cử tri cả nước, đặc biệt là đồng bào DTTS rất quan tâm đến sự kiện này. Nhiều nơi vùng sâu, vùng xa cả gia đình tập trung lại để theo dõi, cập nhật thông tin trong sự phấn khởi.
Quảng Bình: Tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024

Quảng Bình: Tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024

Giáo dục - Khánh Ngân - 14:25, 07/06/2023
Sáng 7/6, 12.856 em học sinh THCS ở Quảng Bình đã bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024. Trong buổi sáng, các thí sinh đã dự thi 2 môn Ngữ Văn và Tiếng anh, buổi chiều các em bước vào thi môn Toán.
Quảng Ninh: Phát động Tháng hành động vì trẻ em và tiếp nhận Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2023

Quảng Ninh: Phát động Tháng hành động vì trẻ em và tiếp nhận Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2023

Xã hội - Mỹ Dung - 14:00, 07/06/2023
Sáng 7/6, tại Tp. Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em, khai mạc hoạt động Hè, tiếp nhận Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ninh năm 2023.
Lào Cai đưa Trung tâm dịch vụ hành chính công tại Cửa khẩu Kim Thành vào hoạt động

Lào Cai đưa Trung tâm dịch vụ hành chính công tại Cửa khẩu Kim Thành vào hoạt động

Tin tức - Trọng Bảo - 11:00, 07/06/2023
Bắt đầu từ ngày 7/6, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai đưa Trung tâm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính vào vận hành tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành. Đây là một trong các hợp phần của dự án cửa khẩu số mà tỉnh Lào Cai đang tập trung xây dựng.