Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Hội đồng Dân tộc Quốc hội - Ủy ban Dân tộc: Hiệu quả thiết thực từ công tác phối hợp

Thuý Hồng - 15:04, 03/05/2022

Để các chương trình, chính sách dân tộc được ban hành và triển khai hiệu quả, những năm qua, Ủy ban Dân tộc đã tăng cường phối hợp với nhiều bộ, ngành chức năng. Trong đó, đặc biệt là sự phối hợp sát sao, hiệu quả của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trong việc xây dựng, giám sát thực hiện chính sách dân tộc....

Chủ tịch HĐDT Y Thanh Hà Niê Kđăm và Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan giai đoạn 2022 - 2026.
Chủ tịch HĐDT Y Thanh Hà Niê Kđăm và Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan giai đoạn 2022 - 2026.

Công tác phối hợp ngày càng đi vào quy mô và chiều sâu

Ngày 12/8/2016, Ủy ban Dân tộc và Hội đồng Dân tộc đã thống nhất xây dựng, ký kết và ban hành Quy chế số 01 tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan làm công tác dân tộc của Quốc hội với cơ quan làm công tác dân tộc của Chính phủ.

Trên cơ sở đó, hai bên đã phối hợp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng chính sách, pháp luật; Hoạt động giám sát, kiểm tra thực hiện chính sách dân tộc; Hoạt động thẩm tra, đánh giá, triển khai chính sách dân tộc; Công tác bồi dưỡng cán bộ, trao đổi, cung cấp thông tin…

Cụ thể, giai đoạn 2016 - 2021, Ủy ban Dân tộc đã chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc và các bộ, ngành nghiên cứu xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ 38 đề án, chính sách đối với vùng DTTS&MN (được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành 27 đề án, chính sách); Nghiên cứu, xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Dân tộc; Dự án Luật Dân tộc đã được Chính phủ đề nghị đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII…

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết: Từ việc theo dõi, giám sát, đánh giá chính sách dân tộc, Hội đồng Dân tộc đã đề xuất Quốc hội, yêu cầu Chính phủ báo cáo kết quả 03 năm thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2016 - 2018.

Qua báo cáo thẩm tra, Hội đồng Dân tộc đề nghị Quốc hội ban hành nghị quyết về chính sách dân tộc như một Chương trình mục tiêu quốc gia mang tính tổng thể, toàn diện, lâu dài để phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN. Qua đó, Chính phủ đã giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030 trình Quốc hội.

Chủ tịch HĐDT Y Thanh Hà Niê Kđăm tặng quà lưu niệm cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh tại Hội nghị tổng kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2016 - 2021 và ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2022 – 2026.
Chủ tịch HĐDT Y Thanh Hà Niê Kđăm tặng quà lưu niệm cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh tại Hội nghị tổng kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2016 - 2021 và ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2022 – 2026.

Mốc son lịch sử từ sự đoàn kết, nhất trí

Sau 5 năm triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan đã đạt được kết quả thiết thực. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN; an ninh chính trị được giữ vững, khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố và tăng cường.

Năm 2020, trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19, nhưng Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội đã chủ động, tạo điều kiện để Chính phủ hoàn thành hồ sơ, thủ tục trình Quốc hội quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, thực hiện từ năm 2021 đến năm 2030.

Đây là một quyết định có ý nghĩa lịch sử, chính trị xã hội và nhân văn sâu sắc, lần đầu tiên Quốc hội ban hành nghị quyết riêng về lĩnh vực dân tộc, cũng là lần đầu tiên Hội đồng Dân tộc thực hiện nhiệm vụ chủ trì thẩm tra Đề án và Chương trình MTQG. Đây là dấu ấn nổi bật nhất của quá trình phối hợp giữa hai cơ quan làm công tác dân tộc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh nhấn mạnh: “Các báo cáo đề xuất đề án chính sách của Chính phủ do Ủy ban Dân tộc tham mưu đã được Hội đồng Dân tộc thẩm định, báo cáo trình bày tại các phiên họp của Quốc hội. Qua đó, Quốc hội đã ban hành các nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết số 74/2018/QH14 giao Chính phủ xây dựng Đề án Tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn, trình Quốc hội xem xét, Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG…”.

Sự phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc - Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách dân tộc. 
Sự phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc - Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách dân tộc. 

Những kết quả đạt được của hai cơ quan làm công tác dân tộc là sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, đồng bộ và tâm huyết, trách nhiệm, thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, công tác dân tộc.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, giai đoạn 2022 - 2026, Ủy ban Dân tộc và Hội đồng Dân tộc tiếp tục ký kết quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có nội dung, phạm vi liên quan đến công tác dân tộc, chính sách dân tộc vùng đồng bào DTTS&MN. Thường xuyên phối hợp rà soát, đánh giá hiệu lực, hiệu quả, tính khả thi của hệ thống chính sách dân tộc, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030…

Tin nổi bật trang chủ
Bảo tồn bản sắc văn hoá DTTS trong dòng chảy hiện đại: Giải pháp căn cơ cần đến từ chính sách (Bài 3)

Bảo tồn bản sắc văn hoá DTTS trong dòng chảy hiện đại: Giải pháp căn cơ cần đến từ chính sách (Bài 3)

Từ các chủ trương, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, sự nỗ lực của các cấp chính quyền, đã khuyến khích, tạo động lực cho đồng bào phát huy khả năng gìn giữ, trao truyền những bản sắc văn hoá truyền thống của dân tộc. Song để bảo tồn văn hoá các DTTS một cách bền vững, cần giải quyết những bấp cập, vướng mắc, nhất là việc điều chỉnh chính sách đãi ngộ; đồng thời tăng cường các giải pháp thích ứng với tình hình mới .
Lào Cai: Phá thành công chuyên án thu giữ 174.000 viên ma túy tổng hợp

Lào Cai: Phá thành công chuyên án thu giữ 174.000 viên ma túy tổng hợp

Pháp luật - Thùy Anh - 2 giờ trước
Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lào Cai cho biết, đêm 27/6, Cục Phòng chống ma túy và Tội phạm BĐBP chủ trì phối hợp với Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm Miền Bắc, BĐBP các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Công an tỉnh Lào Cai triệt phá thành công Chuyên án A622, bắt giữ 4 đối tượng cùng khoảng 174.000 viên ma túy tổng hợp.
Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông ở Pả Vi - Một điểm đến nhiều ấn tượng

Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông ở Pả Vi - Một điểm đến nhiều ấn tượng

Sắc màu 54 - Văn Hoa - 2 giờ trước
Làng văn hóa (LVH) du lịch cộng đồng dân tộc Mông, xã Pả Vi (Mèo Vạc, Hà Giang) - một không gian mang đậm bản sắc văn hóa Mông hiện đang là điểm du lịch nổi tiếng mà mỗi du khách khi đến Mèo Vạc đều muốn trải nghiệm.
Dấu ấn Phật giáo trên gốm, sứ cổ Satsuma - Nhật Bản

Dấu ấn Phật giáo trên gốm, sứ cổ Satsuma - Nhật Bản

Nhìn ra thế giới - Nguyệt Anh - 2 giờ trước
Trong khuôn khổ Tuần lễ Festival Huế 2022, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán (số 15A Lê Lợi, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã diễn ra Triển lãm “Dấu ấn Phật giáo trên gốm cổ Satsuma - Nhật Bản”.
Làm nông nghiệp gắn với du lịch- Mô hình kinh doanh mới ở Trùng Khánh

Làm nông nghiệp gắn với du lịch- Mô hình kinh doanh mới ở Trùng Khánh

Kinh tế - Văn Hoa - 2 giờ trước
Mô hình kinh doanh nông nghiệp kết hợp thăm quan trải nghiệm và mua dâu tây ngay tại vườn, là hướng đi mới đang được anh Nông Văn Tậu, dân tộc Tày, thực hiện tại phố Thông Huề, xã Đoài Dương (Trùng Khánh, Cao Bằng), mở ra hướng mới trong phát triển kinh tế ở địa phương.
Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Thời sự - BĐT - 3 giờ trước
Ngày 16/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Ðảng ký ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Báo Điện tử Dân tộc và Phát triển trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.
Có gì đặc biệt ở sân bay tốt nhất thế giới?

Có gì đặc biệt ở sân bay tốt nhất thế giới?

Là điểm nhấn độc đáo có một không hai, khu phức hợp Jewel được ví như một viên đá quý toạ lạc tại sân bay quốc tế Changi (Singapore) - một trong những sân bay tốt nhất trên thế giới. Tại đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng thác nước trong nhà lớn nhất thế giới, khu vườn với hơn 900 loài cây khác nhau và rất nhiều điều thú vị nữa. Hãy xem video để khám phá có gì đặc biệt ở sân bay tốt nhất thế giới này nhé!
Phú Thọ: Gần 50 tỷ đồng cho 1.201 hộ nông dân vay vốn

Phú Thọ: Gần 50 tỷ đồng cho 1.201 hộ nông dân vay vốn

Kinh tế - Hoàng Minh - 3 giờ trước
Báo cáo của Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ cho thấy, 6 tháng đầu năm 2022, các cấp Hội Nông dân tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ người nông dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
U23 Việt Nam và cú hích cho các cầu thủ trẻ

U23 Việt Nam và cú hích cho các cầu thủ trẻ

Thể thao - PV - 3 giờ trước
Lâu nay, việc các tuyển thủ trẻ dù thành công trong màu áo U23 quốc gia nhưng thường phải đối diện với thực tế khắc nghiệt khi trở về câu lạc bộ. Nghịch lý đó có thể sẽ được điều chỉnh, từ những diễn biến mới nhất.
Thanh Hóa: Những cây cầu treo đang

Thanh Hóa: Những cây cầu treo đang "treo" tai họa

Trang địa phương - Quỳnh Trâm - 3 giờ trước
Khu vực 11 huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa hiện có 48 cây cầu treo dân sinh bắc qua nhiều con sông, suối. Do sử dụng đã lâu, trải qua các đợt mưa lũ nên nhiều cây cầu đã bị hư hỏng, xuống cấp, gây nguy hiểm cho người dân khi đi qua cầu. Hiện, chính quyền địa phương vẫn chưa có nguồn vốn để sửa chữa các cây cầu hư hỏng này.
Phim bom tấn

Phim bom tấn "Top Gun: Maverick" của Tom Cruise vượt mốc tỷ USD

Nhìn ra thế giới - Nguyệt Anh - 3 giờ trước
Bom tấn "Top Gun: Maverick" (Phi công siêu đẳng) vượt mốc một tỷ USD, trở thành phim có doanh thu cao nhất tính từ đầu năm, vượt Doctor Strange 2 trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất năm 2022.
Đôi nét về dân tộc Bố Y

Đôi nét về dân tộc Bố Y

Sắc màu 54 - Cát Tường - 3 giờ trước
Bố Y hay còn gọi là (Chủng Chá, Trọng Gia), là 1 trong 16 dân tộc rất ít người trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam (chỉ với hơn 3.000 người theo số liệu điều tra năm 2019). Người Bố Y cư trú chủ yếu ở một số tỉnh miền núi biên giới phía Bắc với 2 nhóm địa phương: Bố Y và Tu Dí.