Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Cơ quan công tác dân tộc ở cơ sở: Gặp khó khăn vì thiếu đội ngũ cán bộ

Thúy Hồng - 10:44, 19/10/2021

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bên cạnh những kết quả đã đạt được trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy cũng đã xuất hiện những khó khăn, bất cập, nhất là đối với cơ quan công tác dân tộc ở cấp cơ sở.

Cán bộ Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn kiểm tra các dự án đầu tư tại cơ sở
Cán bộ Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn kiểm tra các dự án đầu tư tại cơ sở

Tại một số địa phương, cơ quan công tác dân tộc cấp cơ sở đã được sáp nhập với một số phòng ban chuyên môn khác. Sau quá trình sáp nhập, đã phát sinh nhiều khó khăn, bất cập trong việc triển khai thực hiện chính sách dân tộc ở cấp cơ sở.

Thiếu đội ngũ cán bộ dân tộc sau sáp nhập

Bắc Kạn là một trong những tỉnh miền núi có tỷ lệ đồng bào DTTS cao, chiếm hơn 88% dân số toàn tỉnh. Thực hiện sắp xếp lại bộ máy hành chính cấp huyện, hiện nay tất cả 7/7 Phòng Dân tộc trên địa bàn tỉnh đã được sáp nhập vào một số phòng ban ở cấp huyện, số lượng cán bộ làm công tác dân tộc được tinh giảm, tác động đến việc thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn.

Cụ thể như tại huyện Na Rì, thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU và Nghị quyết số 18-NQ/TW , đầu năm 2018, Phòng Dân tộc đã sáp nhập vào Văn phòng HĐND huyện. Bà Lê Thị Lan, Phó Chánh Văn phòng HĐND (Phụ trách công tác dân tộc của Văn phòng) huyện Na Rì, cho biết: Sau khi Phòng sáp nhập, nhân sự công tác dân tộc bị cắt giảm, cán bộ làm công tác dân tộc phải kiêm nhiệm thêm nhiệm vụ khác. Bên cạnh đó, do đặc thù của huyện miền núi địa hình rộng, dân số chủ yếu là đồng bào DTTS, cán bộ chuyên trách về mảng dân tộc ít nên công tác khảo sát nắm tình hình về thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc tại các xã vùng sâu gặp nhiều khó khăn.

Theo bà Lan, khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, sẽ có nhiều chương trình, dự án thành phần được triển khai. Tuy nhiên, huyện Na Rì không còn Phòng Dân tộc để làm đầu mối triển khai các dự án thành phần tại địa phương thì rất khó hoàn thành nhiệm vụ.

Còn tại Lạng Sơn, sau khi sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn lại bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thì Phòng Dân tộc của địa phương này cũng đã được sáp nhập vào Phòng Lao động và Thương binh xã hội, gây rất nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc tại cơ sở.

Để thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2021-2030, Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn cũng đã có những đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh Lạng Sơn xem xét thành lập lại các Phòng Dân tộc cấp huyện để bảo đảm các điều kiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan công tác dân tộc, thực hiện tốt Chương trình MTQG.

Ông Lâm Văn Viên, Phó Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn cho biết: Theo kết quả rà soát của Ban Dân tộc, hiện nay các huyện trên địa bàn Lạng Sơn đều đáp ứng đủ các tiêu chí thành lập Phòng Dân tộc theo Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Có ít nhất 5.000 người DTTS đang cần Nhà nước tập trung giúp đỡ, hỗ trợ phát triển; Có đồng bào DTTS sinh sống ở địa bàn xung yếu về an ninh, quốc phòng; địa bàn xen canh, xen cư; biên giới có đông đồng bào DTTS nước ta và nước láng giềng thường xuyên qua lại.

 Đường vào thôn Bắc Hoa, xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang được làm từ nguồn vốn Chương trình 135)
Đường vào thôn Bắc Hoa, xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang được làm từ nguồn vốn Chương trình 135)

Cần sắp xếp lại cơ quan công tác dân khi đủ tiêu chí

Theo báo cáo số 370 ngày 13/8/2020 của Chính phủ, cả nước có 278 Phòng Dân tộc đã sáp nhập với các đơn vị hành chính khác.

Việc sáp nhập phòng Dân tộc của các huyện vào các phòng ban chuyên môn, đặc biệt đối với các địa phương có đông đồng bào DTTS sinh sống, số lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc còn rất ít (khoảng 2 cán bộ) đã ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai, giám sát, thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc ở cơ sở.

Đặc biệt trong giai đoạn này, khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, không thể thiếu đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc cấp cơ sở.

Ông Cầm Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Ủy ban Dân tộc cho biết: Theo quy định, việc sắp xếp tổ chức lại bộ máy tổ chức hành chính cấp cơ sở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh, huyện. Tuy nhiên, sau khi tổ chức sắp xếp lại bộ máy hành chính, nhiều địa phương gặp khó khăn, bất cập trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ về công tác dân tộc. Các đơn vị có thể kiến nghị đề xuất phù hợp với nhiệm vụ cụ thể. Các địa phương cần căn cứ theo tiêu chí Nghị định 108 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc Trung ương.

Ủy ban Dân tộc với chức năng nhiệm vụ là cơ quan quản lý Nhà nước về công tác dân tộc ở cấp trung ương cũng sẽ kiến nghị về công tác tổ chức đội ngũ cán bộ phụ trách về lĩnh vực dân tộc ở cơ sở để thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, đặc biệt là thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Tin cùng chuyên mục
Tin nổi bật trang chủ
Phát triển nguồn nhân lực ở vùng DTTS và miền núi: Nhân tố quyết định trong công tác giảm nghèo

Phát triển nguồn nhân lực ở vùng DTTS và miền núi: Nhân tố quyết định trong công tác giảm nghèo

Triển khai thực hiện Nghị quyết 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ, nguồn nhân lực các DTTS đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, nhìn từ thực tế, vẫn còn nhiều hạn chế, đội ngũ lao động DTTS chủ yếu tập trung trong lĩnh vực nông nghiệp, tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật còn thấp, số lượng, cơ cấu và chất lượng đội ngũ cán bộ DTTS chưa theo kịp sự phát triển và yêu cầu thực tiễn…
Nông dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi làm giàu trên đồng đất quê hương

Nông dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi làm giàu trên đồng đất quê hương

Media - BDT - 22:45, 03/12/2021
Trong những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã có bước tiến dài, mở ra cơ hội làm giàu cho người nông dân. Thay vì sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, giá trị kinh tế cây trồng thấp như trước đây; thì nay bà con đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị cao, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, liên kết chặt chẽ giữa các nông hộ, hội viên, thành viên để sản xuất tập trung và tiêu thụ sản phẩm.
Chủ tịch Quốc hội chủ trì họp xem xét cơ chế, chính sách đặc thù phòng, chống dịch Covid-19

Chủ tịch Quốc hội chủ trì họp xem xét cơ chế, chính sách đặc thù phòng, chống dịch Covid-19

Thời sự - PV - 22:39, 03/12/2021
Chiều 3/12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp làm việc với Thường trực Ủy ban Xã hội và các cơ quan liên quan về việc Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch Covid-19.
Ban Bí thư Trung ương Đảng bổ nhiệm nhân sự mới

Ban Bí thư Trung ương Đảng bổ nhiệm nhân sự mới

Tin tức - PV - 20:44, 03/12/2021
Chiều 3/12, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.
Lạ lùng giống lúa của đồng bào dân tộc M'nông ở tỉnh Đắk Lắk, phải cúng thần linh trước khi tuốt bằng tay

Lạ lùng giống lúa của đồng bào dân tộc M'nông ở tỉnh Đắk Lắk, phải cúng thần linh trước khi tuốt bằng tay

Bạn của nhà nông - PV - 20:41, 03/12/2021
Vào những ngày cuối tháng 11 này, hạt lúa trên những quả đồi ở xã Krông Nô (huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) đã to tròn, chắc nịch, vàng ươm. Nhưng kỳ lạ là đồng bào dân tộc M’nông nơi đây không dùng liềm hay máy để gặt lúa mà phải tuốt bằng đôi tay trần. Và trước khi thu hoạch lúa phải cúng thần linh.
Tiếp thu ý kiến, hoàn thiện chính sách trong đề nghị 6 luật sửa đổi

Tiếp thu ý kiến, hoàn thiện chính sách trong đề nghị 6 luật sửa đổi

Thời sự - PV - 20:16, 03/12/2021
Chính phủ yêu cầu các bộ liên quan tiếp thu ý kiến các Thành viên Chính phủ, hoàn thiện các chính sách trong đề nghị xây dựng: Luật Giá (sửa đổi); Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi); Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Lưu trữ (sửa đổi); Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
Nông dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi làm giàu trên đồng đất quê hương

Nông dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi làm giàu trên đồng đất quê hương

Trong những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã có bước tiến dài, mở ra cơ hội làm giàu cho người nông dân. Thay vì sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, giá trị kinh tế cây trồng thấp như trước đây; thì nay bà con đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị cao, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, liên kết chặt chẽ giữa các nông hộ, hội viên, thành viên để sản xuất tập trung và tiêu thụ sản phẩm.
Trao tặng quà cho học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại huyện Bắc Sơn

Trao tặng quà cho học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại huyện Bắc Sơn

Tin tức - Văn Hoa - Hồng Phúc - 19:19, 03/12/2021
Chiều 3/12, Đoàn thanh niên Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với Đoàn thanh niên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, tổ chức trao tặng quà cho học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn ở các xã Vạn Thủy, Tân Tri, Long Đống, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn).
Tây Nguyên: Đến nay lượng vắc xin được phân bố đảm bảo tiêm cho 76% học sinh

Tây Nguyên: Đến nay lượng vắc xin được phân bố đảm bảo tiêm cho 76% học sinh

Sức khỏe - Lê Hường - Phan Trọng - 19:15, 03/12/2021
Trước diễn biến của đại dịch Covid-19 ngày càng phức tạp, số ca nhiễm trong cộng đồng tăng, tỉnh Đắk Nông nhanh chóng triển khai tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19 cho trẻ từ 12 - 17tuổi, với mong muốn bảo vệ sức khỏe, bảo đảm an toàn cho các em khi trở lại trường học.
Tây Nam bộ: Đẩy nhanh bao phủ vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi

Tây Nam bộ: Đẩy nhanh bao phủ vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi

Sức khỏe - N.Tâm - H.Diễm - 19:06, 03/12/2021
Trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, tỷ lệ trẻ F0 có chiều hướng gia tăng, các địa phương khu vực Tây Nam bộ đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tiêm ngừa vắc xin Covid-19 cho người dưới 18 tuổi.
Ngày 3/12: Việt Nam có 13.670 ca COVID-19 và 1.149 ca khỏi bệnh

Ngày 3/12: Việt Nam có 13.670 ca COVID-19 và 1.149 ca khỏi bệnh

Tin tức - BĐT - 18:15, 03/12/2021
Ngày 3/12, Việt Nam có thêm 13.679 ca mắc mới COVID-19 tại 59 tỉnh, thành phố, trong đó có 8.628 ca trong cộng đồng. Trong ngày, cả nước có 1.149 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh.
Đắk Nông: Chú trọng phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số

Đắk Nông: Chú trọng phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số

Công tác Dân tộc - Phan Trọng - Lê Hường - 17:25, 03/12/2021
Thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, tạo chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, bộ máy chính quyền vững mạnh từ cơ sở, tỉnh Đắk Nông chú trọng công tác xây dựng, phát triển đảng viên, đặc biệt là đảng viên người dân tộc thiểu số (DTTS)...