Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Những ý kiến tâm huyết từ địa phương

Minh Thu - 17:17, 10/10/2021

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác dân tộc 9 tháng đầu năm 2021, do Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức tại Hà Nội, diễn ra ngày 8/10. Trên cơ sở đặc thù và tình hình thực tế các địa phương, đã có nhiều đại biểu từ cơ sở dự Hội nghị, tham gia đề đạt các ý kiến, kiến nghị Chính phủ và các Bộ ngành liên quan một số nội dung, nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đặc biệt là Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG). Báo Dân tộc và Phát triển lược ghi một số ý kiến của các đại biểu.

Ông Nguyễn Tất Vinh
Ông Nguyễn Tất Vinh

Ông Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc TP. Hà Nội: 

Hà Nội chỉ có 1,3% dân số là DTTS nhưng thành phần dân tộc đông, địa bàn trải rộng. Ngay sau khi có Nghị quyết số 88/2019/QH14, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo đưa các nội dung của Nghị quyết 88 vào Nghị quyết Đảng bộ Thành phố lần thứ 17 và đưa vào 10 công tác trọng tâm của UBND Thành phố. Đến nay, Thành phố đã thông qua và chuẩn bị ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG. Để thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG, chúng tôi kiến nghị, Trung ương sớm ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện để có cơ sở thực hiện, bảo đảm cụ thể, phù hợp với địa phương. Bên cạnh đó, Trung ương cần có hướng dẫn cụ thể về quy trình bầu Người có uy tín trong đồng bào DTTS, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, một số thôn không còn nằm trong diện thôn vùng DTTS và miền núi.

Ông Nguyễn Văn Khang
Ông Nguyễn Văn Khang

Ông Nguyễn Văn Khang, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai: 

Thời gian qua, Ban Dân tộc đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai các nội dung hỗ trợ theo Chương trình MTQG, nhưng hiện chưa có quyết định phê duyệt về định mức hỗ trợ, do đó các sở ngành chưa có cơ sở để ban hành định mức ở địa phương. Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai đề nghị, Trung ương sớm hoàn chỉnh và ban hành cơ chế phân bổ, định mức thực hiện Chương trình MTQG.

Một khó khăn nữa là hiện nay, Đồng Nai chưa có đủ tài liệu để triển khai công tác bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác dân tộc theo Quyết định 771 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025”. Địa phương cũng  kiến nghị Trung ương sớm xem xét, công nhận 100 ấp/42 xã không nằm trong vùng DTTS và miền núi được nằm trong diện triển khai chính sách dân tộc.

Ông Mai Xuân Bình
Ông Mai Xuân Bình

Ông Mai Xuân Bình, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa: 

Dù tỉnh đã ban hành Kế hoạch trọng tâm để triển khai Chương trình MTQG với 10 nghị quyết phát triển vùng DTTS và miền núi, nhưng nếu không có chính sách đặc thù, việc triển khai chính sách dân tộc vùng DTTS và miền núi là rất khó khăn. Đặc biệt các chính sách liên quan đến bảo hiểm y tế, chính sách giáo dục; việc bổ sung tiêu chí nâng cao trong việc bình xét Người có uy tín trong tình hình mới.


Ông A Lăng Mai
Ông A Lăng Mai

Ông A Lăng Mai, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam: 

Hiện tỉnh Quảng Nam đang có tình trạng thiếu cán bộ cơ sở để triển khai thực hiện chính sách dân tộc, đặc biệt là Chương trình MTQG. Chúng tôi kiến nghị được thành lập đội ngũ cán bộ chuyên trách ở cơ sở để Ban Dân tộc điều hành, chỉ đạo được thông suốt trong thực hiện Chương trình MTQG. Đồng thời, trong Chương trình MTQG, nên tập trung cho việc xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, liên kết sản xuất, xây dựng được các tổ hợp tác, tránh dàn trải; chú trọng việc lấy cơ sở, lấy người dân làm trung tâm.

Ông Vi Minh Tú
Ông Vi Minh Tú

Ông Vi Minh Tú, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn: 

Đề nghị Chính phủ, UBDT, các Bộ ngành Trung ương sớm tham mưu, nghiên cứu, ban hành Luật hỗ trợ phát triển vùng DTTS, có các cơ chế, chính sách để cơ sở, địa phương thực hiện bảo đảm thuận lợi. Đề nghị Trung ương có hướng dẫn cụ thể các địa phương, bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo, phối hợp về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Quản lý Nhà nước về công tác dân tộc từ Trung ương đến cơ sở. Về Chương trình MTQG, đề nghị ưu tiên triển khai các dự án cấp thiết; khẩn trương phân khai nguồn vốn để cơ sở chủ động thực hiện; có chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS ở các vùng không được công nhận là vùng III, vùng ATK, biên giới bởi những nơi này vẫn còn nhiều hộ khó khăn, cần có chính sách riêng.

Bà Triệu Thị Thu Phương
Bà Triệu Thị Thu Phương

Bà Triệu Thị Thu Phương, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn: 

Hiện Ban Dân tộc Bắc Kạn gặp nhiều khó khăn bởi việc giải thể phòng Dân tộc cấp huyện, nhất là trong bối cảnh thực hiện Chương trình MTQG sẽ gặp nhiều khó khăn vì thiếu đầu mối, thiếu cán bộ. Đề nghị UBDT sớm có Thông tư hướng dẫn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan công tác dân tộc, bảo đảm thống nhất trong toàn quốc; từ đó các địa phương có điều kiện, cơ sở để thực hiện tốt Chương trình MTQG. Bên cạnh đó, Trung ương cần phân cấp mạnh cho các địa phương về cơ chế, quản lý, điều hành, từ đó linh hoạt lồng ghép Chương trình MTQG với các chương trình, chính sách khác để thực hiện, bảo đảm hiệu quả cao nhất.

Nguồn vốn cần bảo đảm giao theo phân kỳ, giao sớm, giao đủ nguồn để tổ chức thực hiện, bảo đảm hiệu quả cao nhất. Đề nghị Lãnh đạo UBDT thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình và làm việc với các địa phương, từ đó nâng tầm cơ quan công tác dân tộc cơ sở. Duy trì việc giao ban định kỳ để các địa phương và Trung ương có tiếng nói chung trong thực hiện chính sách dân tộc…

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Thanh Hóa: Biểu dương thanh niên, sinh viên tiêu biểu và gương khởi nghiệp trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thanh Hóa: Biểu dương thanh niên, sinh viên tiêu biểu và gương khởi nghiệp trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Tỉnh đoàn Thanh Hóa vừa phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị Biểu dương thanh niên, sinh viên tiêu biểu và tấm gương khởi nghiệp thành công trong vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2024, tại Tp. Sầm Sơn. Tham dự Hội nghị có 300 cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Tin nổi bật trang chủ
Viết từ nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc: Quyết liệt đấu tranh đẩy lùi “tà đạo” (Bài 2)

Viết từ nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc: Quyết liệt đấu tranh đẩy lùi “tà đạo” (Bài 2)

Với đặc thù là vùng đất biên giới, địa hình phức tạp, trình độ dân trí còn hạn chế... nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc tiềm ẩn nhiều nguy cơ các thế lực thù địch thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình, các hoạt động tà đạo, tệ nạn xâm nhập. Do vậy, việc kiên quyết đấu tranh với tội phạm, các hoạt động sinh hoạt đạo trái pháp luật...luôn được hệ thống chính trị, nòng cốt là lực lượng công an chú trọng ngăn chặn bằng nhiều giải pháp. Đặc biệt, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đã nâng cao nhận thức cho đồng bào DTTS hiểu rõ cái xấu, không theo đạo lạ, chung tay giữ gìn bản làng bình yên.
Gia đình 7 đời làm nghề chạm bạc trên cao nguyên đá

Gia đình 7 đời làm nghề chạm bạc trên cao nguyên đá

Sắc màu 54 - Vũ Mừng - Sơn Tùng - 8 giờ trước
Trên vùng cao nguyên đá Đồng Văn (tỉnh Hà Giang), thôn Lao Xa, xã Sủng Là là cái nôi của nghề chạm bạc truyền thống của người Mông. Đã từ rất lâu, không chỉ riêng người Mông, mà bất cứ ai muốn mua được một món đồ trang sức bằng bạc ưng ý, đều lên đường đến Lao Xa…
Giá cà phê, hồ tiêu tăng cao kỷ lục

Giá cà phê, hồ tiêu tăng cao kỷ lục

Kinh tế - Minh Thu - 8 giờ trước
Nối tiếp sự tăng trưởng từ năm 2023, giá cà phê tiếp tục tăng từ đầu năm 2024 đến nay. Bên cạnh đó, giá hồ tiêu cũng tăng cao đã góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân các tỉnh Tây Nguyên, tạo cơ hội gia tăng giá trị sản phẩm, nâng cao tính bền vững của cà phê, hồ tiêu.
Thanh Hóa: Biểu dương thanh niên, sinh viên tiêu biểu và gương khởi nghiệp trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thanh Hóa: Biểu dương thanh niên, sinh viên tiêu biểu và gương khởi nghiệp trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Công tác Dân tộc - Quỳnh Trâm - 8 giờ trước
Tỉnh đoàn Thanh Hóa vừa phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị Biểu dương thanh niên, sinh viên tiêu biểu và tấm gương khởi nghiệp thành công trong vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2024, tại Tp. Sầm Sơn. Tham dự Hội nghị có 300 cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Khởi tố vụ án liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại Yên Bái

Khởi tố vụ án liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại Yên Bái

Tin tức - Trọng Bảo - 8 giờ trước
Thông tin từ UBND tỉnh Yên Bái cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng - nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” để điều tra làm rõ.
Khép lại chuỗi hoạt động đặc sắc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Nghệ An

Khép lại chuỗi hoạt động đặc sắc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Nghệ An

Sắc màu 54 - Minh Nhật - 8 giờ trước
Tối 23/4, tại Quảng trường Hậu phương hướng về tiền tuyến huyện Tân Kỳ đã diễn ra Lễ bế mạc các hoạt động Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn tỉnh Nghệ An.
Loại trái cây trồng khắp Việt Nam "chống được ung thư ruột"

Loại trái cây trồng khắp Việt Nam "chống được ung thư ruột"

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ung thư ruột - còn gọi là ung thư đại trực tràng - là loại ung thư phổ biến thứ ba trên toàn thế giới, chiếm khoảng 10% tổng số ca ung thư. Bên cạnh đó, nó là nguyên nhân gây tử vong do ung thư xếp hàng thứ hai. Mới đây, một nghiên cứu quốc tế công bố trên tạp chí khoa học Scientific Reports đã chỉ ra tác dụng bất ngờ của quả xoài đối với bệnh ung thư ruột
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trang địa phương - Như Tâm - 8 giờ trước
Với chủ đề: “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”, sáng 24/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP. Cần Thơ long trọng khai mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đây là đơn vị được lựa chọn tổ chức Đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đại biểu phía Trung ương có ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Huỳnh Đảm - Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon - Phó Chính ủy, Bộ Tư lệnh Quân Khu 9.
Làng du lịch lớn nhất Hà Giang chuẩn bị cho phiên chợ trăm tuổi

Làng du lịch lớn nhất Hà Giang chuẩn bị cho phiên chợ trăm tuổi

Sắc màu 54 - Vũ Mừng - Minh Đức - 8 giờ trước
Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2024 đang cận kề. Cùng với sự chuẩn bị của Ban Tổ chức, những ngày qua, Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cũng đang tập trung chuẩn bị các điều kiện để đón du khách đến tham dự sự kiện quan trọng này.
Hỗ trợ điều trị ngộ độc thực phẩm bằng rau củ trong vườn nhà

Hỗ trợ điều trị ngộ độc thực phẩm bằng rau củ trong vườn nhà

Sống khỏe - Như Ý - 9 giờ trước
Ngộ độc thực phẩm là một loại bệnh hay gặp trong mùa hè, bạn có thể nhiễm bệnh do ăn uống phải thực phẩm bị nhiễm độc, nhiễm khuẩn hoặc biến chất, chứa chất phụ gia hay chất bảo quản quá liều lượng, bị ôi thiu... Vậy phải làm thế nào để thải độc cho cơ thể khi chẳng may nạp chất độc vào người? Bạn hãy tham khảo cách trị ngộ độc thực phẩm bằng rau củ trong vườn nhà sau đây nhé.
Kon Rẫy (Kon Tum): Đường ĐH22 chậm tiến độ, người dân lo lắng

Kon Rẫy (Kon Tum): Đường ĐH22 chậm tiến độ, người dân lo lắng

Pháp luật - Ngọc Chí - 9 giờ trước
Đường ĐH22, nối từ thị trấn Đăk Rờ Ve đến xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy (Kon Tum) được khởi công từ tháng 9/2022 trong niềm vui mừng, phấn khởi của Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở xã Đăk Pne. Thế nhưng, với sự chậm trễ của nhà thầu thi công, đến nay đường ĐH22 vẫn chưa hoàn thành dù đã hết thời hạn hợp đồng. Điều này làm cho người dân lo lắng khi mùa mưa sắp đến.
Khánh Hòa: Quyết liệt triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Khánh Hòa: Quyết liệt triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Trang địa phương - T.Nhân - 9 giờ trước
Nhằm lắng nghe những khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh, ngày 24/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh. Tại cuộc họp, ông Trần Hòa Nam đề nghị các địa phương nhanh chóng tháo gỡ các khó khăn, quyết liệt triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.