Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Ba Vì: Nâng cao chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội

Thanh Hà - CĐ - 11:23, 25/09/2021

“Sự thống nhất đồng thuận của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân là điều kiện tiên quyết bảo đảm cho cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ này đạt kết quả”. Đó là phát biểu của Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng, về việc triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn TP. Hà Nội.

Giảng viên Học viện Phụ nữ Việt Nam tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Khánh Thượng. (Ảnh tư liệu, chụp trước ngày 27/4/2021)
Giảng viên Học viện Phụ nữ Việt Nam tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Khánh Thượng. (Ảnh tư liệu, chụp trước ngày 27/4/2021)

Làm tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL

Thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào DTTS nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020; cuối tháng 10/2020, Ban Dân tộc TP. Hà Nội đã phối với Học Viện Phụ nữ Việt Nam, UBND xã Khánh thượng tổ chức truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho 230 người là Bí thư chi bộ, trưởng thôn, thành viên Ban chấp hành và hội viên phụ nữ trên địa bàn xã Khánh Thượng về trợ giúp pháp lý cho Nhân dân thôn Gò Đình Muôn, xã Khánh Thượng. Hoạt động nằm trong chương trình hỗ trợ hoạt động Bình đẳng giới vùng DTTS và miền núi trên địa bàn TP. Hà Nội.

Bà Bùi Thị Khuyên, hội viên phụ nữ xã Khánh Thượng chia sẻ, sau khi được tham gia lớp phổ biến, bà đã hiểu rõ hơn về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình; Các hành vi bạo lực gia đình; xâm hại phụ nữ trẻ em; nguyên nhân, hậu quả của bạo lực gia đình và xâm hại phụ nữ trẻ em; cách nhận biết người gây bạo lực gia đình, nạn nhân của bạo lực gia đình. “Không chỉ được mở mang nhận thức, giờ đây, tôi còn được trang bị một số kỹ năng phòng, chống xâm hại phụ nữ, trẻ em; phòng, chống bạo lực gia đình; cách bảo vệ phụ nữ, trẻ em trước những hành động bạo lực và xâm hại”, bà Khuyên cho biết.

Là một trong những đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL, ông Nguyễn Trung Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Thượng, cho biết: Hằng năm, xã đều xây dựng kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL tới các thôn về các chủ trương, chính sách mà thành phố, huyện và xã đang chuẩn bị triển khai, trong đó tập trung tuyên truyền vào các luật liên quan thiết thực đến đời sống nhân dân, như: Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo... các nghị định mới của chính phủ.

Trong năm 2020, xã đã tổ chức 1 hội nghị tuyên truyền với hơn 100 lượt người tham gia, 20 buổi tuyên truyền qua đài truyền thanh xã. Tủ sách pháp luật của xã, thôn và ở các trường học, là địa chỉ tin cậy để người dân đến tìm hiểu các văn bản pháp luật. Hiện, xã có 12 Tổ hòa giải ở các thôn, với 84 hòa giải viên am hiểu kiến thức pháp luật, nhiệt tình trong công tác hòa giải, đã hòa giải thành được rất nhiều vụ việc. Tỷ lệ hòa giải thành trong số các vụ việc phát sinh trong năm qua tăng cao, góp phần ngăn chặn kịp thời các mâu thuẫn phát sinh, giữ gìn sự đoàn kết, gắn bó trong khu dân cư, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương...

Ngoài xã Khánh Thượng, các xã: Thị trấn Tây Đằng, xã Thái Hòa, Tản Hồng, Xã Vật Lại, xã Ba Trại... cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL với nội dung, hình thức phong phú. Các địa phương này đã phát huy hiệu quả mạng lưới truyền thanh cơ sở, hoạt động hòa giải, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật... để tuyên truyền, PBGDPL tới Nhân dân.

Việc bổ sung “xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” là tiêu chí thành phần của Bộ Tiêu chí quốc gia về Nông thôn mới đã khẳng định rõ vị trí, vai trò quan trọng nhiệm vụ này. (Ảnh tư liệu, chụp trước ngày 27/4/2021)
Việc bổ sung “xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” là tiêu chí thành phần của Bộ Tiêu chí quốc gia về Nông thôn mới đã khẳng định rõ vị trí, vai trò quan trọng nhiệm vụ này. (Ảnh tư liệu, chụp trước ngày 27/4/2021)

Với phương châm hướng về cơ sở, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và người dân trong huyện, hằng năm UBND huyện Ba Vì đã xây dựng và ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL; đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch PBGDPL cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, chú ý củng cố, kiện toàn lại hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, các tổ hòa giải và hòa giải viên cơ sở, tuyên truyền viên pháp luật.

Hiện nay, Hội đồng phối hợp PBGDPL của huyện có 27 thành viên, 14 báo cáo viên pháp luật, 465 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có 242 Tổ hòa giải với 1.839 hòa giải viên.

Từ đầu năm 2020, Phòng Tư pháp huyện đã xây dựng, kế hoạch và tổ chức triển khai các văn bản luật, các văn bản hướng dẫn thi hành luật có hiệu lực thi hành trong năm 2020 và các văn bản hiện hành có liên quan mật thiết đến đời sống của Nhân dân. Phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý TP. Hà Nội tổ chức được 2 hội nghị trợ giúp pháp lý tại xã Tản Hồng, Phú Đông với hơn 200 lượt người tham dự và phát trên đài truyền thanh được hơn 50 lượt bài tuyên truyền.

Đến nay, 100% các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học đều xây dựng tủ sách pháp luật, mỗi tủ có 150 - 200 đầu sách pháp luật trở lên, phục vụ nhu cầu tìm hiểu, pháp luật của cán bộ, công chức và Nhân dân. Cùng với đó, việc chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được UBND huyện quan tâm. Toàn huyện hiện có 27/31 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và người dân

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng, thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 3/1/2020 của UBND huyện Ba Vì về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Ba Vì năm 2020, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền, việc đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật đối với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được thực hiện theo đúng quy trình.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL, nhận thức và ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của người dân trong huyện được nâng lên, thể hiện trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ, khai báo tạm trú, tạm vắng, đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi xã hội...

Nhận thức được cấp xã là cấp trực tiếp thực hiện, huyện Ba Vì đã tổ chức quán triệt phổ biến một cách kịp thời, sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức và Nhân dân về nhiệm vụ xây, dựng, xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Việc tuyên truyền, phổ biến được thực hiện thông qua nhiều hình thức, như: Thông qua hội nghị, hệ thống loa truyền thanh của huyện, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đầu năm 2021, trên cơ sở kết quả kiểm tra, đánh giá của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật, Phòng Tư pháp, UBND huyện Ba Vì đã ban hành Quyết định công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. Theo đó, có 30/31 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020; 1 xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 là xã Tản Lĩnh (do trong năm có cán bộ bị xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo).

Hà Nội ban hành Kế hoạch nhằm phân công trách nhiệm cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp trong triển khai thực hiện quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật một cách khả thi. (Ảnh tư liệu, chụp trước ngày 27/4/2021)
Hà Nội ban hành Kế hoạch nhằm phân công trách nhiệm cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp trong triển khai thực hiện quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật một cách khả thi. (Ảnh tư liệu, chụp trước ngày 27/4/2021)

Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 208/KH-UBND thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn TP. Hà Nội (gọi tắt là Quyết định số 25). Với mục đích nhằm phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Quyết định số 25 thay thế Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2017 ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Theo Kế hoạch, TP. Hà Nội triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó các ngành chức năng thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan báo chí của Hà Nội; hoặc các hình thức phù hợp khác về Quyết định số 25, các văn bản hướng dẫn triển khai thi hành và kết quả triển khai thi hành (chuyên mục, chương trình, phóng sự trên Cổng/Trang tin điện tử, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã; đăng tải tin, bài trên các báo viết, báo điện tử... của Trung ương và Hà Nội).

Triển khai thực hiện Quyết định số 25, huyện Ba Vì đề ra giải pháp cho thời gian tới, là: Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên tuyền PBGDPL. Ngoài tuyên truyền các quy định pháp luật mới, các quy định liên quan trực tiếp đến quyền lợi, trách nhiệm của người dân, còn chú trọng tuyên truyền các quy định về những điều đảng viên không được làm, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức...

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền về ý nghĩa, tác động của công tác xây dựng, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật, trên cơ sở đó xác định cụ thể trách nhiệm của các bộ phận liên quan, bảo đảm việc chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

Tin nổi bật trang chủ
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Vinh Tơr gặp mặt Đoàn đại biểu Người có uy tín tỉnh Lào Cai

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Vinh Tơr gặp mặt Đoàn đại biểu Người có uy tín tỉnh Lào Cai

Ngày 8/8, tại Hà Nội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Y Vinh Tơr đã thân mật tiếp đón Đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Lào Cai. Cùng tiếp đoàn còn có lãnh đạo một số vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.
Bộ Y tế: Không được coi đồng tính, song tính, chuyển giới là bệnh

Bộ Y tế: Không được coi đồng tính, song tính, chuyển giới là bệnh

Sức khỏe - T.Hợp - 2 giờ trước
Bộ Y tế vừa có Công văn số 4132/BYT-PC gửi sở y tế các tỉnh, thành phố; các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Y tế các bộ, ngành về việc chấn chỉnh công tác khám, chữa bệnh đối với người đồng tính, song tính và chuyển giới.
Nhìn lại 10 năm thực hiện chính sách cho Người có uy tín: Lộ diện nhiều bất cập (Bài 8)

Nhìn lại 10 năm thực hiện chính sách cho Người có uy tín: Lộ diện nhiều bất cập (Bài 8)

Người có uy tín - Hồng Minh - 3 giờ trước
Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào DTTS, trong đó có nội dung yêu cầu: “Đề cao và phát huy tốt vai trò của già làng, trưởng bản, Người có uy tín trong đồng bào”; Quyết định số 2561/QĐ-TTg ngày 21/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường vai trò của Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS, cũng nêu rõ: Tăng cường vận động phát huy vai trò và thực hiện chế độ chính sách đối với Người có uy tín, góp phần thực hiện tốt công tác dân tộc; Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, Người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” ... cho thấy, vai trò của Người có uy tín luôn được đề cao, là “cánh tay nối dài” giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều vướng mắc về thể chế, chính sách, chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ này.
Tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện tín dụng chính sách tại vùng khó khăn: “Siết” điều kiện, giảm lãi suất vay vốn (Bài 4)

Tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện tín dụng chính sách tại vùng khó khăn: “Siết” điều kiện, giảm lãi suất vay vốn (Bài 4)

Chính sách dân tộc - Tùng Nguyên - 3 giờ trước
Bộ Tài chính đề xuất giảm lãi suất và sửa đổi điều kiện bảo đảm vốn vay. Những sửa đổi này là nhằm đưa chính sách về đúng bản chất “tín dụng ưu đãi”, đồng thời tạo hành lang pháp lý để bảo toàn dòng vốn.
Sông Công (Thái Nguyên): Nguy cơ tai nạn giao thông cao vì dân phải đi ngược chiều!

Sông Công (Thái Nguyên): Nguy cơ tai nạn giao thông cao vì dân phải đi ngược chiều!

Tiếng nói từ cơ sở - Thiên An - Mỹ Dung - 3 giờ trước
Theo phản ánh của người dân thuộc tổ 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, các hộ dân sống tại đây vô cùng bất an, khi gần chục năm nay, họ vẫn phải đi đường cấm lối lên cao tốc - khu vực nút giao Sông Công và đi ngược chiều mỗi khi ra Quốc lộ 3.
Tích cực chuẩn bị cho Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại

Tích cực chuẩn bị cho Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại

Sự kiện - Bình luận - Văn Hoa - 3 giờ trước
Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại, dự kiến diễn ra cuối tháng 9/2022 tại Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Tại sự kiện, sẽ diễn ra màn đại Xòe đoàn kết với 2.022 người tham gia. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Thanh Bình, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái về công tác chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt này.
Dân tộc Cơ Ho

Dân tộc Cơ Ho

Dân tộc Cơ Ho với số dân trên 200.000 người, cư trú chủ yếu ở tỉnh Lâm Đồng. Người Cơ Ho có các nhóm địa phương: Xrê (Sờ Rê), Nộp (Tu nốp), Cơ Dòn, Chil, Lát (Lách), Tơ Ring (Tring). Hiện nay, đồng bào Cơ Ho cũng đã biết tận dụng và phát huy lợi thế du lịch văn hóa để cải thiện sinh kế. Qua đó làm phong phú sản phẩm du lịch của địa phương và góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng Cơ Ho. Vì thế đời sống của đồng bào ngày càng ấm no, phát triển.
Xăng dầu giảm, giá hàng hóa có bớt “nóng”?

Xăng dầu giảm, giá hàng hóa có bớt “nóng”?

Kinh tế - Tùng Nguyên - 3 giờ trước
Hiện giá xăng dầu đã bước đầu giảm nhưng giá cả của nhiều mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân vẫn ở mức cao gây ảnh hưởng đến cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường và cuộc sống của người dân. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tăng cường ổn định thị trường và an sinh xã hội, nhưng liệu giá cả các mặt hành thiết yếu từ nay đến cuối năm có bớt “nóng”?
Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 13, Khóa IX mở rộng

Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 13, Khóa IX mở rộng

Tin tức - Văn Hoa - Hương Diệp - 3 giờ trước
Ngày 8/8, tại tỉnh Ninh Bình, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 13, Khóa IX mở rộng, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã chính thức khai mạc.
Thông cáo báo chí về chương trình Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thông cáo báo chí về chương trình Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thời sự - PV - 3 giờ trước
Theo dự kiến, phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 09/8/2022 và dự kiến bế mạc vào ngày 11/8/2022. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.
Cà Mau: Ban hành Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia

Cà Mau: Ban hành Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia

Chính sách dân tộc - H.Nguyên - 3 giờ trước
Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đã ký và ban hành Nghị quyết Số: 06/2022/NQ-HĐND về quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ 2021 - 2025.
3 họa sĩ Việt mang tranh đi dự triển lãm quốc tế

3 họa sĩ Việt mang tranh đi dự triển lãm quốc tế

Tin tức - Nguyệt Anh - 5 giờ trước
Trong số 200 họa sĩ tham gia triển lãm quốc tế nghệ thuật thị giác diễn ra tại Thái Lan, Việt Nam có 3 họa sĩ gồm Lý Khắc Nhu, Lý Chánh Vân và Việt Kim Quyên.