Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Ba Vì: Nâng cao chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội

Thanh Hà - CĐ - 11:23, 25/09/2021

“Sự thống nhất đồng thuận của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân là điều kiện tiên quyết bảo đảm cho cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ này đạt kết quả”. Đó là phát biểu của Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng, về việc triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn TP. Hà Nội.

Giảng viên Học viện Phụ nữ Việt Nam tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Khánh Thượng. (Ảnh tư liệu, chụp trước ngày 27/4/2021)
Giảng viên Học viện Phụ nữ Việt Nam tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Khánh Thượng. (Ảnh tư liệu, chụp trước ngày 27/4/2021)

Làm tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL

Thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào DTTS nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020; cuối tháng 10/2020, Ban Dân tộc TP. Hà Nội đã phối với Học Viện Phụ nữ Việt Nam, UBND xã Khánh thượng tổ chức truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho 230 người là Bí thư chi bộ, trưởng thôn, thành viên Ban chấp hành và hội viên phụ nữ trên địa bàn xã Khánh Thượng về trợ giúp pháp lý cho Nhân dân thôn Gò Đình Muôn, xã Khánh Thượng. Hoạt động nằm trong chương trình hỗ trợ hoạt động Bình đẳng giới vùng DTTS và miền núi trên địa bàn TP. Hà Nội.

Bà Bùi Thị Khuyên, hội viên phụ nữ xã Khánh Thượng chia sẻ, sau khi được tham gia lớp phổ biến, bà đã hiểu rõ hơn về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình; Các hành vi bạo lực gia đình; xâm hại phụ nữ trẻ em; nguyên nhân, hậu quả của bạo lực gia đình và xâm hại phụ nữ trẻ em; cách nhận biết người gây bạo lực gia đình, nạn nhân của bạo lực gia đình. “Không chỉ được mở mang nhận thức, giờ đây, tôi còn được trang bị một số kỹ năng phòng, chống xâm hại phụ nữ, trẻ em; phòng, chống bạo lực gia đình; cách bảo vệ phụ nữ, trẻ em trước những hành động bạo lực và xâm hại”, bà Khuyên cho biết.

Là một trong những đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL, ông Nguyễn Trung Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Thượng, cho biết: Hằng năm, xã đều xây dựng kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL tới các thôn về các chủ trương, chính sách mà thành phố, huyện và xã đang chuẩn bị triển khai, trong đó tập trung tuyên truyền vào các luật liên quan thiết thực đến đời sống nhân dân, như: Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo... các nghị định mới của chính phủ.

Trong năm 2020, xã đã tổ chức 1 hội nghị tuyên truyền với hơn 100 lượt người tham gia, 20 buổi tuyên truyền qua đài truyền thanh xã. Tủ sách pháp luật của xã, thôn và ở các trường học, là địa chỉ tin cậy để người dân đến tìm hiểu các văn bản pháp luật. Hiện, xã có 12 Tổ hòa giải ở các thôn, với 84 hòa giải viên am hiểu kiến thức pháp luật, nhiệt tình trong công tác hòa giải, đã hòa giải thành được rất nhiều vụ việc. Tỷ lệ hòa giải thành trong số các vụ việc phát sinh trong năm qua tăng cao, góp phần ngăn chặn kịp thời các mâu thuẫn phát sinh, giữ gìn sự đoàn kết, gắn bó trong khu dân cư, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương...

Ngoài xã Khánh Thượng, các xã: Thị trấn Tây Đằng, xã Thái Hòa, Tản Hồng, Xã Vật Lại, xã Ba Trại... cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL với nội dung, hình thức phong phú. Các địa phương này đã phát huy hiệu quả mạng lưới truyền thanh cơ sở, hoạt động hòa giải, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật... để tuyên truyền, PBGDPL tới Nhân dân.

Việc bổ sung “xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” là tiêu chí thành phần của Bộ Tiêu chí quốc gia về Nông thôn mới đã khẳng định rõ vị trí, vai trò quan trọng nhiệm vụ này. (Ảnh tư liệu, chụp trước ngày 27/4/2021)
Việc bổ sung “xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” là tiêu chí thành phần của Bộ Tiêu chí quốc gia về Nông thôn mới đã khẳng định rõ vị trí, vai trò quan trọng nhiệm vụ này. (Ảnh tư liệu, chụp trước ngày 27/4/2021)

Với phương châm hướng về cơ sở, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và người dân trong huyện, hằng năm UBND huyện Ba Vì đã xây dựng và ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL; đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch PBGDPL cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, chú ý củng cố, kiện toàn lại hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, các tổ hòa giải và hòa giải viên cơ sở, tuyên truyền viên pháp luật.

Hiện nay, Hội đồng phối hợp PBGDPL của huyện có 27 thành viên, 14 báo cáo viên pháp luật, 465 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có 242 Tổ hòa giải với 1.839 hòa giải viên.

Từ đầu năm 2020, Phòng Tư pháp huyện đã xây dựng, kế hoạch và tổ chức triển khai các văn bản luật, các văn bản hướng dẫn thi hành luật có hiệu lực thi hành trong năm 2020 và các văn bản hiện hành có liên quan mật thiết đến đời sống của Nhân dân. Phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý TP. Hà Nội tổ chức được 2 hội nghị trợ giúp pháp lý tại xã Tản Hồng, Phú Đông với hơn 200 lượt người tham dự và phát trên đài truyền thanh được hơn 50 lượt bài tuyên truyền.

Đến nay, 100% các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học đều xây dựng tủ sách pháp luật, mỗi tủ có 150 - 200 đầu sách pháp luật trở lên, phục vụ nhu cầu tìm hiểu, pháp luật của cán bộ, công chức và Nhân dân. Cùng với đó, việc chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được UBND huyện quan tâm. Toàn huyện hiện có 27/31 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và người dân

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng, thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 3/1/2020 của UBND huyện Ba Vì về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Ba Vì năm 2020, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền, việc đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật đối với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được thực hiện theo đúng quy trình.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL, nhận thức và ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của người dân trong huyện được nâng lên, thể hiện trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ, khai báo tạm trú, tạm vắng, đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi xã hội...

Nhận thức được cấp xã là cấp trực tiếp thực hiện, huyện Ba Vì đã tổ chức quán triệt phổ biến một cách kịp thời, sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức và Nhân dân về nhiệm vụ xây, dựng, xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Việc tuyên truyền, phổ biến được thực hiện thông qua nhiều hình thức, như: Thông qua hội nghị, hệ thống loa truyền thanh của huyện, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đầu năm 2021, trên cơ sở kết quả kiểm tra, đánh giá của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật, Phòng Tư pháp, UBND huyện Ba Vì đã ban hành Quyết định công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. Theo đó, có 30/31 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020; 1 xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 là xã Tản Lĩnh (do trong năm có cán bộ bị xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo).

Hà Nội ban hành Kế hoạch nhằm phân công trách nhiệm cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp trong triển khai thực hiện quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật một cách khả thi. (Ảnh tư liệu, chụp trước ngày 27/4/2021)
Hà Nội ban hành Kế hoạch nhằm phân công trách nhiệm cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp trong triển khai thực hiện quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật một cách khả thi. (Ảnh tư liệu, chụp trước ngày 27/4/2021)

Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 208/KH-UBND thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn TP. Hà Nội (gọi tắt là Quyết định số 25). Với mục đích nhằm phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Quyết định số 25 thay thế Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2017 ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Theo Kế hoạch, TP. Hà Nội triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó các ngành chức năng thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan báo chí của Hà Nội; hoặc các hình thức phù hợp khác về Quyết định số 25, các văn bản hướng dẫn triển khai thi hành và kết quả triển khai thi hành (chuyên mục, chương trình, phóng sự trên Cổng/Trang tin điện tử, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã; đăng tải tin, bài trên các báo viết, báo điện tử... của Trung ương và Hà Nội).

Triển khai thực hiện Quyết định số 25, huyện Ba Vì đề ra giải pháp cho thời gian tới, là: Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên tuyền PBGDPL. Ngoài tuyên truyền các quy định pháp luật mới, các quy định liên quan trực tiếp đến quyền lợi, trách nhiệm của người dân, còn chú trọng tuyên truyền các quy định về những điều đảng viên không được làm, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức...

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền về ý nghĩa, tác động của công tác xây dựng, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật, trên cơ sở đó xác định cụ thể trách nhiệm của các bộ phận liên quan, bảo đảm việc chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

Tin cùng chuyên mục
Tiên Yên (Quảng Ninh): Người dân đua nhau bán đất rừng qua phòng công chứng

Tiên Yên (Quảng Ninh): Người dân đua nhau bán đất rừng qua phòng công chứng

Theo phản ánh của người dân sinh sống tại xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên (Quảng Ninh), thời gian qua, rừng sản xuất trên địa bàn rất “được giá”, các hộ dân đua nhau bán đất rừng để thu lời. Đặc biệt, có những hộ dân còn đang rao bán cả đất rừng phòng hộ...
Tin nổi bật trang chủ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Bảo hiểm nông nghiệp dù khó cũng phải làm

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Bảo hiểm nông nghiệp dù khó cũng phải làm

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng 25/10, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Phát biểu tại phiên thảo luận tổ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật để tháo gỡ các điểm nghẽn, các vướng mắc để thúc đẩy thị trường bảo hiểm phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Quan tâm đến bảo hiểm trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Dù khó cũng phải làm để tạo được bệ đỡ cho người nông dân.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp tổng kết sơ bộ kết quả tuần họp đầu tiên tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp tổng kết sơ bộ kết quả tuần họp đầu tiên tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Thời sự - PV - 20:59, 25/10/2021
Chiều 25/10, tại Nhà Quốc hội, ngay sau khi kết thúc phiên họp toàn thể của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với các cơ quan hữu quan để tổng kết sơ bộ tuần họp đầu tiên theo hình thức trực tuyến của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.
Chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung

Chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung

Tin tức - T.Hợp - 20:10, 25/10/2021
Ngày 25/10, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Công điện số 1426 /CĐ-TTg về việc chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung.
Thông cáo báo chí số 6 Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Thông cáo báo chí số 6 Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Tin tức - PV - 19:35, 25/10/2021
Thứ Hai, ngày 25/10/2021, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 6 theo hình thức trực tuyến tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Khẩn trương hoàn thiện chiến lược ứng phó dịch COVID-19 trong tình hình mới

Khẩn trương hoàn thiện chiến lược ứng phó dịch COVID-19 trong tình hình mới

Tin tức - PV - 19:00, 25/10/2021
Chiều 25/10, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống COVID-19 đã làm việc với các bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo về dự thảo Chiến lược tổng thể ứng phó hiệu quả đại dịch COVID-19 trong tình hình mới.
Ngày 25/10: Việt Nam có 3.639 ca mắc COVID-19 và 1.323 ca khỏi bệnh

Ngày 25/10: Việt Nam có 3.639 ca mắc COVID-19 và 1.323 ca khỏi bệnh

Tin tức - BĐT - 18:45, 25/10/2021
Ngày 25/10: Việt Nam có 3.639 ca mắc mới COVID-19 trong đó có 1.573 ca trong cộng đồng. Trong ngày, cả nước có 1.323 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
Đổi thay ở Mường Nhé

Đổi thay ở Mường Nhé

Về mảnh đất ngã ba biên giới Mường Nhé (Điện Biên) hôm nay không còn cảnh nghèo đói, lạc hậu, thay vào đó là những bản làng ấm no hiện hữu. Qua đó, khẳng định chủ trương, chính sách đầu tư đúng đắn của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực vươn lên của đồng bào nơi đây.
Đắk Lắk: Phòng, chống dịch Covid-19 trong vùng đồng bào DTTS bằng những hoạt động, việc làm cụ thể

Đắk Lắk: Phòng, chống dịch Covid-19 trong vùng đồng bào DTTS bằng những hoạt động, việc làm cụ thể

Trang địa phương - Lê Hường (thực hiện -CĐ) - 18:40, 25/10/2021
Thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk diễn biến phức tạp, nhiều buôn đồng bào DTTS xuất hiện các chùm ca bệnh đông bệnh nhân, mức độ lây lan nhanh, nguy hiểm. Với chức năng của ngành công tác dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều hoạt động, việc làm cụ thể nhằm nâng cao cảnh giác phòng dịch và hỗ trợ đồng bào DTTS. Báo Dân tộc và Phát triển có cuộc trao đổi thông tin với bà H’Yao Knul, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk về vấn đề này.
Lập trung tâm điều hành triển khai hóa đơn điện tử

Lập trung tâm điều hành triển khai hóa đơn điện tử

Tin tức - PV - 18:30, 25/10/2021
Để triển khai hóa đơn điện tử từ tháng 11/2021, ngày 25/10, Tổng cục Thuế đã công bố khai trương hệ thống trung tâm điều hành triển khai hóa đơn điện tử đặt tại Tổng cục Thuế và 6 cục thuế triển khai đợt 1 là Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ và Bình Định.
ASEAN cần sự đồng hành của cộng đồng DN trong phục hồi kinh tế

ASEAN cần sự đồng hành của cộng đồng DN trong phục hồi kinh tế

Tin tức - PV - 18:15, 25/10/2021
Cộng đồng doanh nghiệp cần tiếp tục chung tay với chính phủ các nước ASEAN trong việc đẩy lùi đại dịch, thúc đẩy phục hồi kinh tế bởi lẽ ASEAN rất cần sự năng động, chủ động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp trong việc thích ứng với tình trạng bình thường mới.
Lào Cai: Tỉnh lộ 158 sạt lở nghiêm trọng, giao thông bị ách tắc

Lào Cai: Tỉnh lộ 158 sạt lở nghiêm trọng, giao thông bị ách tắc

Xã hội - T.Hợp - 17:17, 25/10/2021
Chiều 25/10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bát Xát (Lào Cai) cho biết, hàng nghìn mét khối đá tảng rất lớn sạt lở từ trên cao 10m, đã vùi lấp hơn 70m đường tỉnh lộ 158, nối thị trấn Bát Xát với các xã phía bắc của huyện, làm ách tắc giao thông tại đây.
Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Tin tức - Cát Tường - 17:04, 25/10/2021
Văn phòng Chính phủ vừa có Công điện 7776/CĐ-VPCP ngày 25/10/2021 về việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.