Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Ba Vì: Nâng cao chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội

Thanh Hà - CĐ - 11:23, 25/09/2021

“Sự thống nhất đồng thuận của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân là điều kiện tiên quyết bảo đảm cho cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ này đạt kết quả”. Đó là phát biểu của Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng, về việc triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn TP. Hà Nội.

Giảng viên Học viện Phụ nữ Việt Nam tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Khánh Thượng. (Ảnh tư liệu, chụp trước ngày 27/4/2021)
Giảng viên Học viện Phụ nữ Việt Nam tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Khánh Thượng. (Ảnh tư liệu, chụp trước ngày 27/4/2021)

Làm tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL

Thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào DTTS nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020; cuối tháng 10/2020, Ban Dân tộc TP. Hà Nội đã phối với Học Viện Phụ nữ Việt Nam, UBND xã Khánh thượng tổ chức truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho 230 người là Bí thư chi bộ, trưởng thôn, thành viên Ban chấp hành và hội viên phụ nữ trên địa bàn xã Khánh Thượng về trợ giúp pháp lý cho Nhân dân thôn Gò Đình Muôn, xã Khánh Thượng. Hoạt động nằm trong chương trình hỗ trợ hoạt động Bình đẳng giới vùng DTTS và miền núi trên địa bàn TP. Hà Nội.

Bà Bùi Thị Khuyên, hội viên phụ nữ xã Khánh Thượng chia sẻ, sau khi được tham gia lớp phổ biến, bà đã hiểu rõ hơn về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình; Các hành vi bạo lực gia đình; xâm hại phụ nữ trẻ em; nguyên nhân, hậu quả của bạo lực gia đình và xâm hại phụ nữ trẻ em; cách nhận biết người gây bạo lực gia đình, nạn nhân của bạo lực gia đình. “Không chỉ được mở mang nhận thức, giờ đây, tôi còn được trang bị một số kỹ năng phòng, chống xâm hại phụ nữ, trẻ em; phòng, chống bạo lực gia đình; cách bảo vệ phụ nữ, trẻ em trước những hành động bạo lực và xâm hại”, bà Khuyên cho biết.

Là một trong những đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL, ông Nguyễn Trung Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Thượng, cho biết: Hằng năm, xã đều xây dựng kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL tới các thôn về các chủ trương, chính sách mà thành phố, huyện và xã đang chuẩn bị triển khai, trong đó tập trung tuyên truyền vào các luật liên quan thiết thực đến đời sống nhân dân, như: Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo... các nghị định mới của chính phủ.

Trong năm 2020, xã đã tổ chức 1 hội nghị tuyên truyền với hơn 100 lượt người tham gia, 20 buổi tuyên truyền qua đài truyền thanh xã. Tủ sách pháp luật của xã, thôn và ở các trường học, là địa chỉ tin cậy để người dân đến tìm hiểu các văn bản pháp luật. Hiện, xã có 12 Tổ hòa giải ở các thôn, với 84 hòa giải viên am hiểu kiến thức pháp luật, nhiệt tình trong công tác hòa giải, đã hòa giải thành được rất nhiều vụ việc. Tỷ lệ hòa giải thành trong số các vụ việc phát sinh trong năm qua tăng cao, góp phần ngăn chặn kịp thời các mâu thuẫn phát sinh, giữ gìn sự đoàn kết, gắn bó trong khu dân cư, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương...

Ngoài xã Khánh Thượng, các xã: Thị trấn Tây Đằng, xã Thái Hòa, Tản Hồng, Xã Vật Lại, xã Ba Trại... cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL với nội dung, hình thức phong phú. Các địa phương này đã phát huy hiệu quả mạng lưới truyền thanh cơ sở, hoạt động hòa giải, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật... để tuyên truyền, PBGDPL tới Nhân dân.

Việc bổ sung “xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” là tiêu chí thành phần của Bộ Tiêu chí quốc gia về Nông thôn mới đã khẳng định rõ vị trí, vai trò quan trọng nhiệm vụ này. (Ảnh tư liệu, chụp trước ngày 27/4/2021)
Việc bổ sung “xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” là tiêu chí thành phần của Bộ Tiêu chí quốc gia về Nông thôn mới đã khẳng định rõ vị trí, vai trò quan trọng nhiệm vụ này. (Ảnh tư liệu, chụp trước ngày 27/4/2021)

Với phương châm hướng về cơ sở, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và người dân trong huyện, hằng năm UBND huyện Ba Vì đã xây dựng và ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL; đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch PBGDPL cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, chú ý củng cố, kiện toàn lại hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, các tổ hòa giải và hòa giải viên cơ sở, tuyên truyền viên pháp luật.

Hiện nay, Hội đồng phối hợp PBGDPL của huyện có 27 thành viên, 14 báo cáo viên pháp luật, 465 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có 242 Tổ hòa giải với 1.839 hòa giải viên.

Từ đầu năm 2020, Phòng Tư pháp huyện đã xây dựng, kế hoạch và tổ chức triển khai các văn bản luật, các văn bản hướng dẫn thi hành luật có hiệu lực thi hành trong năm 2020 và các văn bản hiện hành có liên quan mật thiết đến đời sống của Nhân dân. Phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý TP. Hà Nội tổ chức được 2 hội nghị trợ giúp pháp lý tại xã Tản Hồng, Phú Đông với hơn 200 lượt người tham dự và phát trên đài truyền thanh được hơn 50 lượt bài tuyên truyền.

Đến nay, 100% các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học đều xây dựng tủ sách pháp luật, mỗi tủ có 150 - 200 đầu sách pháp luật trở lên, phục vụ nhu cầu tìm hiểu, pháp luật của cán bộ, công chức và Nhân dân. Cùng với đó, việc chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được UBND huyện quan tâm. Toàn huyện hiện có 27/31 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và người dân

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng, thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 3/1/2020 của UBND huyện Ba Vì về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Ba Vì năm 2020, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền, việc đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật đối với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được thực hiện theo đúng quy trình.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL, nhận thức và ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của người dân trong huyện được nâng lên, thể hiện trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ, khai báo tạm trú, tạm vắng, đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi xã hội...

Nhận thức được cấp xã là cấp trực tiếp thực hiện, huyện Ba Vì đã tổ chức quán triệt phổ biến một cách kịp thời, sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức và Nhân dân về nhiệm vụ xây, dựng, xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Việc tuyên truyền, phổ biến được thực hiện thông qua nhiều hình thức, như: Thông qua hội nghị, hệ thống loa truyền thanh của huyện, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đầu năm 2021, trên cơ sở kết quả kiểm tra, đánh giá của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật, Phòng Tư pháp, UBND huyện Ba Vì đã ban hành Quyết định công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. Theo đó, có 30/31 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020; 1 xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 là xã Tản Lĩnh (do trong năm có cán bộ bị xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo).

Hà Nội ban hành Kế hoạch nhằm phân công trách nhiệm cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp trong triển khai thực hiện quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật một cách khả thi. (Ảnh tư liệu, chụp trước ngày 27/4/2021)
Hà Nội ban hành Kế hoạch nhằm phân công trách nhiệm cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp trong triển khai thực hiện quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật một cách khả thi. (Ảnh tư liệu, chụp trước ngày 27/4/2021)

Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 208/KH-UBND thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn TP. Hà Nội (gọi tắt là Quyết định số 25). Với mục đích nhằm phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Quyết định số 25 thay thế Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2017 ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Theo Kế hoạch, TP. Hà Nội triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó các ngành chức năng thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan báo chí của Hà Nội; hoặc các hình thức phù hợp khác về Quyết định số 25, các văn bản hướng dẫn triển khai thi hành và kết quả triển khai thi hành (chuyên mục, chương trình, phóng sự trên Cổng/Trang tin điện tử, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã; đăng tải tin, bài trên các báo viết, báo điện tử... của Trung ương và Hà Nội).

Triển khai thực hiện Quyết định số 25, huyện Ba Vì đề ra giải pháp cho thời gian tới, là: Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên tuyền PBGDPL. Ngoài tuyên truyền các quy định pháp luật mới, các quy định liên quan trực tiếp đến quyền lợi, trách nhiệm của người dân, còn chú trọng tuyên truyền các quy định về những điều đảng viên không được làm, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức...

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền về ý nghĩa, tác động của công tác xây dựng, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật, trên cơ sở đó xác định cụ thể trách nhiệm của các bộ phận liên quan, bảo đảm việc chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Khánh Hòa: Khởi tố vụ phá rừng xảy ra trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa: Khởi tố vụ phá rừng xảy ra trên địa bàn tỉnh

Hạt Kiểm lâm thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã ban hành quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, quy định tại Điều 232 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại các khoảnh 8 và 9, Tiểu khu 103 xã Ninh Ích (thị xã Ninh Hòa) và khoảnh 1 và 4, Tiểu khu 219 xã Diên Điền (huyện Diên Khánh).
Tin trong ngày - 22/3/2023

Tin trong ngày - 22/3/2023

Media - BDT - 20:19, 22/03/2023
Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản Tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển. Bản tin hôm nay có những thông tin chính sau: Họp Tổ Soạn thảo xây dựng Quyết định của TTg về Người có uy tín; Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cần đảo đảm người có đất bị thu hồi có điều kiện sống tốt hơn; Lai Châu tạm giữ 12 đối tượng về hành vi đánh bạc; cùng các tin tức thời sự khác.
Chợ nổi Cái Răng trước nguy cơ bị

Chợ nổi Cái Răng trước nguy cơ bị "chìm"

Du lịch - S.Vy - H.Diễm - 20:11, 22/03/2023
Chợ nổi Cái Răng (TP. Cần Thơ) nổi tiếng và lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã tồn tại hơn 100 năm qua. Đây cũng là điểm đến không thể bỏ qua khi đến với Cần Thơ. Tuy nhiên, chợ nổi Cái Răng đã không còn sức hấp dẫn du khách.
Giữ hạng sao cho sản phẩm OCOP: Nguy cơ “chết yểu

Giữ hạng sao cho sản phẩm OCOP: Nguy cơ “chết yểu" (Bài 1)

Kinh tế - Thúy Hồng - 20:00, 22/03/2023
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP đã tác động tích cực đến phát triển kinh tế nông thôn, đặc biệt là ở vùng DTTS và miền núi. Tuy nhiên, theo thời gian, việc xây dựng sản phẩm OCOP cũng đã dần bộc lộ những yếu điểm, một số địa phương xây dựng theo kiểu phong trào, nhiều sản phẩm dù được công nhận nhưng vẫn chưa tới được đến tay người tiêu dùng, hoặc bị tụt hạng do chưa thật sự chất lượng...
Hội chứng Down - Những điều cần biết

Hội chứng Down - Những điều cần biết

Sức khỏe - B. Ngân - 19:49, 22/03/2023
Nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và tạo ra tiếng nói toàn cầu để vận động cho quyền lợi, sự hòa nhập và phúc lợi cho những bệnh nhân mang hội chứng Down, ngày 21/3 hằng năm được chọn là Ngày Hội chứng Down thế giới. Tại Việt Nam mỗi năm có khoảng 1.400 - 1.800 trẻ mắc hội chứng Down.
Cậu bé 3 tuổi đi phượt cùng mẹ

Cậu bé 3 tuổi đi phượt cùng mẹ

Du lịch - Trương Vui - 19:47, 22/03/2023
Dù mới chỉ 3 tuổi, cậu bé Giàng (dân tộc Dao) đã cùng mẹ thực hiện những chuyến đi phượt ở hầu khắp các cung đường Việt Nam. Để thực hiện ý tưởng táo bạo đó, với chị Cảnh (mẹ của Giàng), vấn đề sức khỏe của con luôn cần được bảo đảm và quan trọng hàng đầu.
Tin trong ngày - 21/3/2023

Tin trong ngày - 21/3/2023

Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản Tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển. Bản tin hôm nay có những thông tin chính sau: Đoàn Thanh niên cần đối mới mạnh mẽ phương thức hoạt động trong bối cảnh chuyển đổi số; Cần Thơ xuất khẩu 18 tấn sầu riêng chính ngạch đầu tiên sang Trung Quốc; Hải quan Hải Phòng bắt giữ 7 tấn ngà voi nhập lậu; cùng các tin tức thời sự khác.
Miền Tây xứ Nghệ - Những chuyện buồn hôn nhân: Cơ hội tuổi trẻ bị đánh cắp (Bài 2)

Miền Tây xứ Nghệ - Những chuyện buồn hôn nhân: Cơ hội tuổi trẻ bị đánh cắp (Bài 2)

Phóng sự - Thọ Đào - Nguyễn Thanh - 19:37, 22/03/2023
Nhiều bạn trẻ, ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã chẳng thể vượt lên chính mình, chẳng thể vượt qua hủ tục… vội vã làm vợ, làm chồng khi chưa đủ tuổi. Cuộc hôn nhân chưa được pháp luật công nhận dường như đang “trói buộc” ước mơ, khát vọng, cơ hội của họ trước ngưỡng cửa cuộc đời.
Khánh Hòa: Khởi tố vụ phá rừng xảy ra trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa: Khởi tố vụ phá rừng xảy ra trên địa bàn tỉnh

Pháp luật - Thành Nhân - 19:34, 22/03/2023
Hạt Kiểm lâm thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã ban hành quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, quy định tại Điều 232 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại các khoảnh 8 và 9, Tiểu khu 103 xã Ninh Ích (thị xã Ninh Hòa) và khoảnh 1 và 4, Tiểu khu 219 xã Diên Điền (huyện Diên Khánh).
Niềm vui có thêm phòng học mới của thầy trò điểm trường Xộp Huối

Niềm vui có thêm phòng học mới của thầy trò điểm trường Xộp Huối

Giáo dục dân tộc - Quỳnh Trâm - 19:28, 22/03/2023
Nhóm Thiện nguyện Hội cựu học sinh Lam Sơn khóa 1989 - 1992 tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với UBND huyện biên giới Quan Sơn và chính quyền xã Na Mèo, tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao điểm Trường Tiểu học Xộp Huối, thuộc Trường tiểu học xã Na Mèo.
Giải quyết việc làm cho người lao động vùng biên giới Mèo Vạc

Giải quyết việc làm cho người lao động vùng biên giới Mèo Vạc

Nghề nghiệp - Việc làm - Văn Hoa - Minh Đức - 18:35, 22/03/2023
Nhằm kết nối việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động, ngày 22/3, UBND huyện Mèo Vạc (Hà Giang) đã tổ chức Ngày hội việc làm năm 2023. Tham dự có lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Thường trực Huyện ủy - UBND huyện; đại diện các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; cùng hơn 1.500 người lao động trên địa bàn huyện.
Cao Bằng: Bảo tồn, phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống, tập quán tốt đẹp của đồng bào các dân tộc

Cao Bằng: Bảo tồn, phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống, tập quán tốt đẹp của đồng bào các dân tộc

Xã hội - BĐT - 18:09, 22/03/2023
Ngày 22/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội thảo chuyên đề giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp trong quy ước, hương ước các DTTS của tỉnh.