Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tin tức mới nhất về: âm nhạc truyền thống

Âm nhạc dân tộc thiểu số: Góp phần làm giàu bản sắc âm nhạc Việt Nam

Âm nhạc dân tộc thiểu số: Góp phần làm giàu bản sắc âm nhạc Việt Nam

Sắc màu 54 - Hồng Minh - 09:16, 11/04/2020
Trong kho tàng âm nhạc truyền thống của các DTTS Việt Nam, âm nhạc của mỗi dân tộc lại mang một sắc thái riêng, gắn liền với đời sống tinh thần của mỗi dân tộc. Cùng với dòng chảy của thời gian, với sự sáng tạo của các nghệ sĩ, âm nhạc dân tộc cũng được làm mới để phù hợp với xu hướng hiện đại. Không chỉ bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, âm nhạc của các DTTS còn góp phần làm giàu thêm cho nền âm nhạc Việt Nam.