Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Xây dựng Cao Bằng ngày càng giàu đẹp, văn minh…

Bế Văn Hùng - Trưởng ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng - 10:51, 15/10/2019

Sau 5 năm thực hiện Quyết tâm thư, đến nay tỉnh Cao Bằng cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra tại Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ II-năm 2014. Đây là nền tảng để cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tỉnh Cao Bằng phấn đấu thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách đầu tư phát triển vùng đồng bào DTTS trong thời gian tới.

Bản sắc văn hóa của đồng bào DTTS ở Cao Bằng được bảo tồn, phát huy.
Bản sắc văn hóa của đồng bào DTTS ở Cao Bằng được bảo tồn, phát huy.

Đổi thay vùng đồng bào DTTS

Cao Bằng là một trong những tỉnh có nhiều địa bàn đặc biệt khó khăn nhất cả nước. Toàn tỉnh có 13 đơn vị hành chính cấp huyện thì có đến 8 huyện nằm trong danh sách huyện nghèo; có 199 đơn vị hành chính cấp xã thì có 139 xã khu vực III, 49 xã khu vực II; 11 xã thuộc khu vực I của tỉnh cũng chỉ “nhỉnh” hơn các xã khác ở một số tiêu chí.

Do vậy, để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là kéo gần khoảng cách phát triển giữa các địa bàn, giảm tỷ lệ hộ nghèo và nâng thu nhập của đồng bào DTTS sinh sống ở những vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh là rất gian nan. Số liệu tại Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Cao Bằng lần thứ II-năm 2014 cho thấy, thu nhập bình quân của tỉnh chỉ đạt 12,9 triệu đồng/người/năm. Toàn tỉnh chưa có xã nào đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); xã đạt được nhiều tiêu chí nhất là 15/19 tiêu chí; vẫn có 73 xã mới chỉ đạt từ 1 - 4 tiêu chí…

Xuất phát điểm thấp như vậy càng làm cho cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cùng đồng bào các dân tộc tỉnh Cao Bằng quyết tâm hơn, sáng tạo hơn trong việc triển khai các chương trình, dự án đầu tư của Trung ương để phát triển kinh tế -xã hội. Sau 5 năm (2014 -2019), Cao Bằng đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong giảm nghèo, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Theo thống kê, hết năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm xuống còn 31,06%; dự kiến tỷ lệ này sẽ giảm xuống còn 27,5% vào cuối năm 2019. Hiện thu nhập bình quân chung của tỉnh đã được nâng lên 28,6 triệu đồng/người/năm; trong đó thu nhập bình quân của hộ DTTS đạt 26 triệu đồng/người/năm.

Trong xây dựng NTM, đến hết tháng 6/2019, toàn tỉnh đã có 15 xã được công nhận đạt chuẩn; có 4 xã đạt 15 - 16 tiêu chí, không còn xã nào dưới 5 tiêu chí. Theo dự kiến, cuối năm 2019 tỉnh sẽ có thêm 5 xã về đích NTM.

Cùng với kết quả giảm nghèo và xây dựng NTM, đời sống văn hóa, tinh thần vùng đồng bào DTTS trong tỉnh không ngừng được cải thiện. Những nỗ lực trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các DTTS tỉnh Cao Bằng thể hiện rõ khi Công viên địa chất Non nước Cao Bằng được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp quốc (UNESCO) công nhận là Công viên địa chất toàn cầu vào tháng 4/2018. Bởi để có được danh hiệu này thì một trong những yếu tố then chốt là Cao Bằng phải đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo vệ môi trường, bảo vệ bản sắc văn hóa cộng đồng.

“Cú hích” từ những chính sách

Những kết quả đạt được ghi nhận những nỗ lực của cả hệ thống chính trị của tỉnh Cao Bằng trong việc thực hiện các chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng đồng bào DTTS. Là tỉnh có 94,26% dân số là đồng bào DTTS nên Cao Bằng được thụ hưởng hầu như tất cả các chính sách dân tộc do Đảng và Nhà nước ban hành; mỗi chính sách có vị trí quan trọng riêng tạo nên hệ thống chính sách phát triển toàn diện vùng đồng bào các DTTS.

Sau Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ II-năm 2014, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc. Các chương trình, chính sách này đã làm thay đổi căn bản diện mạo khu vực nông thôn, miền núi của tỉnh; đồng thời góp phần quan trọng tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho đồng bào DTTS.

Đặc biệt, có những chương trình, chính sách do cơ quan làm công tác dân tộc các cấp chủ trì thực hiện đã ghi dấu ấn đậm nét trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh trong 5 năm qua (Chương trình 135, Quyết định 755/QĐ/TTg, Quyết định 102/QĐ/TTg, Quyết định 33/QĐ/TTg,…).

Như Chương trình 135, giai đoạn 2014 - 2019, tỉnh được bố trí 1.074, 251 tỷ đồng (vốn Chương trình là 997,451 tỷ đồng, vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len là 76,8 tỷ đồng); qua đó tỉnh đã xây dựng được 1.591 lượt công trình cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho vùng đồng bào DTTS...

Lĩnh vực công tác dân tộc được cả hệ thống chính trị quan tâm, các chính sách dân tộc được triển khai hiệu quả đã tạo nền tảng để Cao Bằng đạt và vượt nhiều chỉ tiêu được đề ra tại Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ II-năm 2014. Trong đó, chỉ tiêu về thu nhập bình quân đầu người vượt so với mục tiêu đề ra là 28,6/25 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo đạt chỉ tiêu giảm 4%/năm; các chỉ tiêu về xây dựng cơ sở hạ tầng đều đạt...

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và nhận diện đúng những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện chính sách dân tộc trong 5 năm qua, với sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, sự quan cấp của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp, thời gian tới, tỉnh Cao Bằng quyết tâm đạt và vượt những chỉ tiêu được đề ra tại Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Cao Bằng lần thứ III-năm 2019. Tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, thống nhất nỗ lực vươn lên, đồng bào các DTTS tỉnh Cao Bằng sẽ cùng với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng vững chắc, xây dựng Cao Bằng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tin cùng chuyên mục
Đổi thay ở Vĩnh Châu

Đổi thay ở Vĩnh Châu

Vĩnh Châu là thị xã vùng biển tỉnh Sóc Trăng, có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống (chiếm trên 53%). Nhiều năm qua, Vĩnh Châu đã nỗ lực thực hiện nhiều chương trình, dự án, chính sách lồng ghép làm chuyển biến và thay đổi sâu sắc diện mạo ở các phum sóc, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Khmer.
Tin nổi bật trang chủ
Phát hành báo chí đến vùng đồng bào DTTS ở Bình Định: Thấy gì qua một đợt kiểm tra?

Phát hành báo chí đến vùng đồng bào DTTS ở Bình Định: Thấy gì qua một đợt kiểm tra?

Công tác Dân tộc - Lê Phương - 21:38, 26/10/2020
Mới đây, Đoàn công tác Ban Dân tộc tỉnh Bình Định đã đi kiểm tra thực tế tại một số địa phương về việc thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 45) về việc “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK)” giai đoạn 2019 - 2021, tại tỉnh Bình Định. Kết quả kiểm tra cho thấy, việc thực hiện cấp phát báo vẫn chưa đủ và đúng số lượng.
Hàng chục hộ dân ở Thường Xuân (Thanh Hóa): Sống bất hợp pháp vì không thích nghi với khu TĐC

Hàng chục hộ dân ở Thường Xuân (Thanh Hóa): Sống bất hợp pháp vì không thích nghi với khu TĐC

Bạn đọc - Quỳnh Trâm - 21:34, 26/10/2020
Năm 2004, dự án Hồ thủy điện Cửa Đạt tại huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) triển khai thực hiện, nhiều hộ dân nằm trong vùng lòng hồ phải di dời. Nhà nước đã cấp kinh phí đền bù, bố trí nơi tái định cư (TĐC), song do không thích nghi được nơi ở mới, nhiều hộ dân trở về quê cũ sống tạm bợ, bất hợp pháp ven Quốc lộ 47 ở xã Yên Nhân.
Đường đi của bão số 9 trên Biển Đông

Đường đi của bão số 9 trên Biển Đông

Tin tức - PV - 17:16, 26/10/2020
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 27/10/2020, vị trí tâm bão ở khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 280km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150km/giờ), giật cấp 15.
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc: Chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc: Chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt

Nhịp cầu nhân ái - PV - 17:15, 26/10/2020
Thể hiện trách nhiệm xã hội, với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, CBCNV - LĐ trong toàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã tự nguyện tham gia ủng hộ một phần tiền lương của mình.
Thủ tướng tiếp Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Tài chính Quốc tế Hoa Kỳ

Thủ tướng tiếp Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Tài chính Quốc tế Hoa Kỳ

Tin tức - PV - 17:13, 26/10/2020
Sáng 26/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Tài chính Quốc tế Hoa Kỳ - DFC, ông Adam Boehler.
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai ứng phó khẩn cấp bão số 9

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai ứng phó khẩn cấp bão số 9

Tin tức - PV - 16:23, 26/10/2020
Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện yêu cầu các Bộ ngành, địa phương liên quan triển khai ứng phó khẩn cấp với bão MOLAVE (bão số 9).
Lào Cai: Nâng cao giá trị kinh tế từ sản xuất chuyên canh

Lào Cai: Nâng cao giá trị kinh tế từ sản xuất chuyên canh

Kinh tế - Bảo Long - 15:25, 26/10/2020
Với đặc thù về điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp gieo trồng nhiều loại cây nông nghiệp khác nhau, những năm gần đây, nhằm nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất, ngành Nông nghiệp Lào Cai đã chuyển hướng tập trung xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh, qua đó nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nông dân.
Cán bộ thôn, bản thời 4.0

Cán bộ thôn, bản thời 4.0

Khoa học - Công nghệ - Hoàng Quý - 10:39, 26/10/2020
Từ lâu, Internet đã trở thành kho kiến thức rộng lớn của mọi người. Thế nhưng, đối với những cán bộ thôn ở Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang), nơi điều kiện kinh tế, hạ tầng cơ sở còn nhiều khó khăn thì việc tận dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, Internet dường như chỉ mới bắt đầu. Mặc dù muộn, nhưng những cán bộ thôn bản ở Hùng Mỹ đã nhanh chóng tiếp cận được lợi ích từ Internet mang lại trong việc phát triển kinh tế ở địa phương.
Dưới chân Pù Mát

Dưới chân Pù Mát

Kinh tế - Thanh Hải - 10:32, 26/10/2020
Pù Mát được biết đến không chỉ là Vườn quốc gia nằm ở phía Tây xứ Nghệ (Nghệ An). Nơi ấy, đã và đang nức tiếng với những sản phẩm cây dược liệu đạt tiêu chuẩn OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) 4 sao, trở thành một trong những sản phẩm chủ lực của huyện. Trong những thành quả đó, có ý tưởng của chàng trai trẻ Phan Xuân Diện, có sự lao động cần mẫn của đồng bào dân tộc Thái ở vùng đệm Pù Mát, huyện Con Cuông.
Thế giới đã có hơn 43,3 triệu ca mắc Covid-19

Thế giới đã có hơn 43,3 triệu ca mắc Covid-19

Tin tức - PV - 10:15, 26/10/2020
Sáng 26/10, thế giới ghi nhận 43.306.011 ca mắc, trong đó 1.158.401 ca tử vong do Covid-19.