Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

10 năm thực hiện Quyết tâm thư của Già làng các dân tộc Tây Nguyên

PV - 10:33, 20/03/2019

Ngày 19/3, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Dân tộc và tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của Già làng các dân tộc Tây Nguyên (2009-2019). Tham dự Hội nghị có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương. Đặc biệt là sự có mặt của 224 già làng tiêu biểu đại diện cho hơn 3.000 Già làng trên địa bàn 5 tỉnh Tây Nguyên tại Hội nghị.

2 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu dự Hội nghị.

Tây Nguyên là vùng đất đa dân tộc, đa văn hóa với 47 dân tộc sinh sống, trong đó đồng bào DTTS (chiếm 35% tổng số dân), trong đó có 12 tộc người thiểu số tại chỗ. Trước năm 2009, các thế lực thù địch phản động thường xuyên hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, một bộ phận người dân đã bị kẻ xấu lôi kéo gây bạo loạn, chống phá chính quyền, vượt biên trái phép.

Nhận thức rõ vai trò của già làng trong cộng đồng các dân tộc, tháng 3/2009 Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Dân tộc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo các tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương Già làng tiêu biểu tại thành phố Pleiku. Tại hội nghị này, các Già làng thay mặt Già làng Tây Nguyên đã ký Quyết tâm thư gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước khẳng định tư tưởng thủy chung của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên với Đảng, Bác Hồ và bày tỏ quyết tâm đồng lòng xây dựng buôn làng phát triển đi lên.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng với các đại biểu, Già làng dự Hội nghị. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng với các đại biểu, Già làng dự Hội nghị.

Các Già làng đã phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung của Quyết tâm thư đến các thôn, buôn để đồng bào các DTTS hiểu. Sau 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của Già làng, đã góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đời sống vật chất tinh thần của đồng bào các DTTS Tây Nguyên không ngừng được nâng lên.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, đặc biệt là Già làng trong việc phát triển kinh tế-xã hội khu vực và cả nước. Chủ tịch Quốc hội nhìn nhận, 5 nội dung Quyết tâm thư đã trở thành hơi thở cuộc sống, gắn với hành động và suy nghĩ của mỗi người con Tây Nguyên, trở thành mục tiêu, động lực để xây dựng Tây Nguyên ngày càng giàu mạnh. Già làng đã tích cực tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, cách mạng, bất khuất của Nhân dân các dân tộc khu vực Tây Nguyên, kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch.

Bộ trưởng, Chủ Nhiệm Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn, các Già làng và người cao tuổi tiếp tục giáo dục con cháu, vận động đồng bào các dân tộc trên địa bàn thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín, dị đoan, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của từng dân tộc và phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng buôn làng bình yên, ngày càng phát triển. Tham gia các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; luôn đề cao cảnh giác phòng, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.

Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục nâng cao nhận thức đúng đắn về vai trò, tầm quan trọng của các Già làng và kịp thời biểu dương những đóng góp, tạo điều kiện thuận lợi hơn để các Già làng phát huy. Cần quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số ở các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội, đặc biệt là các sinh viên mới tốt nghiệp ra trường chưa có việc làm.

Đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, tiếng nói của Già làng rất có uy tín, cán cân để điều chỉnh các mối quan hệ trong cộng đồng. “Già làng nói dân làng nghe, Già làng hô dân làng hưởng ứng, Già làng làm dân làng làm theo”. Già làng chính là trụ cột trong quá trình xây dựng và phát triển buôn làng.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của Già làng trong đời sống của các buôn, làng ở Tây Nguyên. Bộ trưởng nhấn mạnh, Già làng là những kho báu quý giá về văn hóa, về kinh nghiệm sản xuất, kinh nghiệm sống; là nhân tố không thể thiếu, đảm bảo sự đoàn kết, đồng thuận của các buôn làng, của mỗi dân tộc. Đội ngũ Già làng đã đóng góp xứng đáng công sức của mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Già làng là một định danh gắn liền với đồng bào DTTS, nhất là ở vùng Tây Nguyên, tiếng nói của Già làng được người dân coi trọng; trong mắt của người dân, Già làng là người có nhiều cống hiến cho đất nước, cho buôn làng, là người mẫu mực, được bà con tin cậy, trao gửi tấm lòng.

 

Già làng dự Hội nghị Các Già làng tham dự Hội nghị.

Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước, các cấp ngành và cả hệ thống chính trị chăm lo đầu tư phát triển toàn diện vùng DTTS, đời sống của đồng bào được cải thiện rõ rệt; con em đến tuổi được đến trường đi học, người dân ốm đau được nhà nước hỗ trợ khám chữa bệnh; thiên tai bão lũ, hoạn nạn được nhà nước hỗ trợ kinh phí, lương thực để đảm bảo cuộc sống. Tuy vậy, hiện nay đồng bào DTTS vẫn là nơi được thụ hưởng thành quả đổi mới ít hơn; dễ bị tổn thương hơn trong cơ chế thị trường và biến đổi khí hậu.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội tại Hội nghị, Bộ trưởng khẳng định, Ủy ban Dân tộc sẽ nghiên cứu, tham mưu để gắn kết vị trí của Già làng với Người có uy tín trong cộng đồng để cùng làm nhiệm vụ tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành pháp luật; không nghe theo lời kẻ xấu; đồng lòng chung sức xây dựng buôn làng phát triển về kinh tế, đặc sắc về văn hóa, mọi người, mọi nhà đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

1

Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến thông tin, năm 2019 sẽ tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ 3, tiến tới năm 2020 Đại hội đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ 2; đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền với sự tham mưu của cơ quan công tác dân tộc các cấp chỉ đạo, tạo điều kiện tổ chức thành công đại hội ở các cấp. Trong đó, chú ý chọn cử đại biểu là các Già làng tiêu biểu đến từ các cấp, các ngành; biểu dương những người có thành tích tiêu biểu. Qua Đại hội, tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

Tại Hội nghị, Ban tổ chức trao 42 Kỷ niệm chương cho những người có thành tích trong công tác Già làng, người cao tuổi. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tặng 160 Bằng khen cho Già làng tiêu biểu; Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT tặng 64 Bằng khen cho Già làng có nhiều thành tích trong công tác dân tộc trên địa bàn Tây Nguyên.

LÊ HƯỜNG

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Giảm tình trạng tử vong bà mẹ vùng DTTS

Giảm tình trạng tử vong bà mẹ vùng DTTS

Ngày 31/3, Đoàn chuyên gia của Quỹ Dân số Liên hiệp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam do bà Naomi Kitahara - Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam và Quỹ MSD for Mothers (MSD vì các bà mẹ) đã làm việc với UBND tỉnh Gia Lai nhằm trao đổi việc triển khai hoạt động của Dự án “Không để ai bị bỏ lại phía sau: Các can thiệp đổi mới sáng tạo nhằm giảm tình trạng tử vong bà mẹ vùng DTTS tại Việt Nam". Tiếp và làm việc với đoàn, có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch.
Công bố quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Công bố quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Tin tức - Quỳnh Trâm - 22:21, 31/03/2023
Chiều 31/3, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dự hội nghị có ông Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Tin trong ngày - 31/3/2023

Tin trong ngày - 31/3/2023

Media - BDT - 20:00, 31/03/2023
Bản tin hôm nay có những thông tin chính sau: Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội làm việc tại tỉnh Lai Châu; Tổng kết Chương trình phối hợp về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; Kiểm tra, xử nghiêm việc tập kết hàng nghìn tấn lưu huỳnh ven sông Lô; cùng các tin tức thời sự khác.
Kỹ thuật trồng rong nho mang lại hiệu quả kinh tế cao

Kỹ thuật trồng rong nho mang lại hiệu quả kinh tế cao

Bạn của nhà nông - Như Ý - 19:56, 31/03/2023
Rong nho là một loại rau cao cấp, có hàm lượng dinh dưỡng rất cao với các nguyên tố vi lượng như Iốt, kẽm, Kali, Canxi... đặc biệt là chứa nhiều các Vitamin quan trọng như Vitamin A, Vitamin C. Để trồng rong nho hiệu quả kinh tế cao bà con cần lưu ý đến việc lựa chọn vị trí trồng rong nho, kỹ thuật chọn giống và thả giống, mùa vụ trồng, quản lý, chăm sóc, công tác sơ chế, bảo quản, công tác vận chuyển…
Cảnh giác khi nhận tin nhắn, cuộc gọi Video vay, mượn tiền qua mạng xã hội

Cảnh giác khi nhận tin nhắn, cuộc gọi Video vay, mượn tiền qua mạng xã hội

Pháp luật - PV - 16:53, 31/03/2023
Ngày 31/3, Công an TP. Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp. Nắm bắt được tâm lý người dùng mạng xã hội cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo bằng tin nhắn nhờ chuyển tiền, các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn tinh vi hơn, lợi dụng công nghệ Deepfake làm giả cuộc gọi Video nhằm chiếm đoạt tài sản. Do đó, Công an TP. Hà Nội đề nghị người dân nâng cao cảnh giác khi nhận bất kỳ tin nhắn, cuộc gọi Video với nội dung vay, mượn tiền qua các ứng dụng mạng xã hội.
18 học sinh nhập viện sau khi uống trà sữa, ăn trái cây lắc

18 học sinh nhập viện sau khi uống trà sữa, ăn trái cây lắc

Sức khỏe - PV - 16:52, 31/03/2023
Ngày 31/3, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam Nguyễn Hữu Trung cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ ngộ độc thức ăn khiến 18 em học sinh nhập viện.
Giữ nghề chạm bạc của đồng bào Mông ở Sa Pa

Giữ nghề chạm bạc của đồng bào Mông ở Sa Pa

Trải qua hàng trăm năm, người Mông dưới chân núi Hoàng Liên vẫn gìn giữ nghề chạm khắc bạc truyền thống của dân tộc mình. Với người dân nơi đây, trang sức làm bằng bạc là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa, tinh thần.
Gia Lai: Xây dựng “Mái ấm tình thương” cho hộ nghèo huyện Ia Pa

Gia Lai: Xây dựng “Mái ấm tình thương” cho hộ nghèo huyện Ia Pa

Nhịp cầu nhân ái - Ngọc Thu - 16:51, 31/03/2023
Ngày 31/3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai phối hợp với Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Hội LHPN huyện Ia Pa khởi công xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” và tặng quà cho gia đình hội viên phụ nữ nghèo tại địa phương.
Đại hội Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk thành công, tốt đẹp

Đại hội Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk thành công, tốt đẹp

Công tác Dân tộc - Lê Hường - 16:45, 31/03/2023
Ngày 31/3, Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự có Chủ tịch Công Đoàn viên tỉnh Đắk Lắk Phan Minh; Phó trưởng Ban Dân tộc Đắk Lắk Lê Ngọc Vinh và 24/24 đoàn viên Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc. Sau nửa ngày làm việc tích cực, Đại hội Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc Đắk Lắk kết thúc thành công, tốt đẹp.
Đẩy nhanh tiến độ xét xử các vụ án được dư luận xã hội quan tâm

Đẩy nhanh tiến độ xét xử các vụ án được dư luận xã hội quan tâm

Văn bản chính sách mới - BĐT - 16:40, 31/03/2023
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 755/NQ-UBTVQH15 về hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.
Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Tin tức - Mai Hương - 16:10, 31/03/2023
Ông Đoàn Minh Huấn - Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản vừa được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” cấp Trung ương năm 2023

Chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” cấp Trung ương năm 2023

Xã hội - Văn Hoa - 15:47, 31/03/2023
Ngày 31/3, tại Trại giam Ngọc Lý (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” cấp Trung ương năm 2023.