Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Vĩnh Phúc: Tăng cường chuyển đổi số trong thực hiện chính sách dân tộc

Vân Khánh - 21:47, 01/11/2023

Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện chuyển đổi số, trên cả 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh cũng đã bắt nhịp xu thế đó, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh.

Chuyển đổi số đã lan tỏa trong các ngành, các lĩnh vực của tỉnh Vĩnh Phúc. (Trong ảnh: Điện lực Vĩnh Phúc cung cấp dịch vụ điện trực tuyến qua cổng thông tin dịch vụ công của Vĩnh Phúc)
Chuyển đổi số đã lan tỏa trong các ngành, các lĩnh vực của tỉnh Vĩnh Phúc. (Trong ảnh: Điện lực Vĩnh Phúc cung cấp dịch vụ điện trực tuyến qua cổng thông tin dịch vụ công của Vĩnh Phúc)

Từ nền tảng công nghệ thông tin…

Từ năm 2019, tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực triển khai Quyết định số 414/ QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS Việt Nam giai đoạn 2019 - 2025”. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, việc ứng dụng CNTT trong hỗ trợ đồng bào DTTS của tỉnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Vĩnh Phúc, hiện hệ thống CNTT của tỉnh Vĩnh Phúc đã được triển khai đầu tư, nâng cấp đồng bộ, cơ bản đáp ứng yêu cầu. Các ứng dụng nền tảng để hướng tới Chính phủ điện tử, phần mềm quản lý văn bản và điều hành được triển khai đến tất cả các xã trên địa bàn tỉnh. 100% văn bản (trừ văn bản mật) được lưu chuyển trên phần mềm; thư điện tử công vụ được cấp cho 100 % cán bộ, công chức, viên chức, phục vụ công tác.

Đáng chú ý, hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng đã kết nối đến 169 đơn vị, địa phương, đồng bộ đến cấp xã (trong đó có 40 xã, thị trấn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi). Hạ tầng cáp quang được doanh nghiệp triển khai đến 136 xã, phường, thị trấn (gồm có 40 xã, thị trấn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi) đã giúp trang bị và nâng cấp nền tảng CNTT phục vụ công tác nói chung và công tác dân tộc nói riêng.

Đặc biệt, trong các nhóm giải pháp đẩy mạnh ứng dụng CNTT hỗ trợ đồng bào DTTS tiếp cận thông tin, tỉnh Vĩnh Phúc đã giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở TT&TT, các địa phương nghiên cứu tham mưu với UBND tỉnh xây dựng Bộ dữ liệu về các DTTS. Bộ dữ liệu tập trung vào các lĩnh vực: lịch sử, văn hóa, lễ hội, phong tục tập quán các DTTS; các sản phẩm truyền thống của đồng bào DTTS; thông tin địa lý vùng DTTS có tích hợp dữ liệu thông tin đa phương tiện. Đồng thời, xây dựng hệ thống ứng dụng CNTT thuận lợi trên thiết bị di động thông minh để hỗ trợ phổ biến đường lối chính sách, pháp luật; giáo dục về giới tính, quyền phụ nữ, quyền trẻ em cho đồng bảo DTTS; cung cấp thông tin việc làm phù hợp với trình độ, nhu cầu của đồng bào DTTS...

Công nghệ số đã giúp 155/155 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân có gắn chíp điện tử. (Trong ảnh: Hướng dẫn lấy phiếu tại Trung tâm y tế huyện Yên Lạc)
Công nghệ số đã giúp 155/155 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân có gắn chíp điện tử. (Trong ảnh: Hướng dẫn lấy phiếu tại Trung tâm y tế huyện Yên Lạc)

… Đến chuyển đổi số

Từ nền tảng CNTT đã có, tỉnh Vĩnh Phúc đã đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số để đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh. Quá trình chuyển đổi số toàn tỉnh nói chung, vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh nói riêng đã được triển khai mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực.

Theo báo cáo của Sở TT&TT tỉnh Vĩnh Phúc, trong lĩnh vực chính quyền số, với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thay đổi thói quen sử dụng hồ sơ giấy sang sử dụng hồ sơ điện tử, từng bước hình thành công dân số, xã hội số. Tính đến tháng 5/2023, tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đạt 36,18 %; cấp huyện, thành phố đạt 98,76%.

Chuyển đổi số cũng lan tỏa trong các ngành, các lĩnh vực của tỉnh. Đơn cử, ngành Giáo dục và Đào tạo đã đẩy mạnh triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành; hiện 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh sẵn sàng triển khai nền tảng dạy học trực tuyến khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra. Hoặc với ngành Y tế, công nghệ số đã giúp 155/155 cơ sở y tế thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân có gắn chíp điện tử; 95,5% dân số của tỉnh được lập và quản lý hồ sơ sức khỏe trên phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe; 100% cơ sở khám chữa bệnh công lập thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt…

Ứng dụng công nghệ đang giúp Vĩnh Phúc từng bước hình thành nền nông nghiệp 4.0, phát triển theo hướng hiện đại, toàn diện, bền vững. (Trong ảnh: Mô hình trồng nho ứng dụng công nghệ cao, tưới tiết kiệm thông minh tại huyện Yên Lạc - Ảnh: Thế Hùng)
Ứng dụng công nghệ đang giúp Vĩnh Phúc từng bước hình thành nền nông nghiệp 4.0, phát triển theo hướng hiện đại, toàn diện, bền vững. (Trong ảnh: Mô hình trồng nho ứng dụng công nghệ cao, tưới tiết kiệm thông minh tại huyện Yên Lạc - Ảnh: Thế Hùng)

Đối với lĩnh vực công tác dân tộc, tính đến tháng 9/2023, việc gửi, nhận văn bản điện tử được thực hiện liên thông, đồng bộ có hiệu quả; 100% thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công tác dân tộc được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4. Các ứng dụng dùng chung của tỉnh như: Thư điện tử công vụ; phần mềm quản lý văn bản điều hành; chứng thư số; phần mềm một cửa, dịch vụ công trực tuyến; Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Vĩnh Phúc được triển khai đầy đủ, góp phần, hỗ trợ công tác quản lý, điều hành có hiệu quả, thúc đẩy tạo nền tảng, cơ sở cho hoàn thiện chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số, phát triển dịch vụ đô thị thông minh, kinh tế số và xã hội số của tỉnh.

Tại Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2023 của Ban Dân tộc tỉnh diễn ra ngày 29/9, ông Hoàng Anh - Phó Trưởng ban phụ trách cho biết, tính đến hết tháng 9, cơ bản Ban Dân tộc tỉnh đã hoàn thành các chỉ tiêu chuyển đổi số năm 2023 theo Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 của UBND tỉnh. Trong thời gian tới, Ban Dân tộc tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng CNTT, ứng dụng có hiệu quả các nền tảng chính quyền điện tử; nâng cấp hoàn thiện, chia sẻ, tích hợp các phần mềm chuyên ngành nhằm kịp thời triển khai có hiệu quả việc chuyển đổi số, hoàn thiện chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số ở lĩnh vực công tác dân tộc góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển đổi số chung của tỉnh.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Thạch Thành (Thanh Hóa): Người có uy tín đóng góp tích cực vào sự phát triển của bản làng

Thạch Thành (Thanh Hóa): Người có uy tín đóng góp tích cực vào sự phát triển của bản làng

Những năm qua, Người có uy tín ở huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đã trở thành "điểm tựa" quan trọng cho đồng bào DTTS nơi thôn xóm, bản làng. Phát huy vai trò trách nhiệm, Người có uy tín luôn đi đầu và hướng dẫn, vận động Nhân dân triển khai và thực hiện các phong trào thi đua, các lĩnh vực hoạt động ở cơ sở, đóng góp tích cực vào việc xây dựng và phát triển quê hương.
Tin nổi bật trang chủ
Thanh niên DTTS ở Đắk Lắk khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa: Làm theo cách riêng (Bài 1)

Thanh niên DTTS ở Đắk Lắk khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa: Làm theo cách riêng (Bài 1)

Vượt qua rào cản tâm lý và tập tục lạc hậu để khẳng định bản lĩnh của mình, nhiều thanh niên các dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn Đắk Lắk đã thành công với những ý tưởng khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa. Họ không chỉ làm giàu cho bản thân, mà còn giúp bà con buôn làng thay đổi tập tục sản xuất, phát triển kinh tế và lan tỏa nguồn cảm hứng, năng lượng tích cực cho thế hệ trẻ trong các buôn làng mạnh dạn khởi nghiệp.
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội

Thời sự - PV - 2 giờ trước
Sáng 4/12, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
Quảng Nam: Khỉ hoang xuất hiện tấn công làm 3 người bị thương

Quảng Nam: Khỉ hoang xuất hiện tấn công làm 3 người bị thương

Xã hội - T.Nhân - H.Trường - 2 giờ trước
Sáng 4/12, ông Võ Văn Khôi - Phó Chủ tịch UBND xã Quế Mỹ (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) cho biết đang làm báo cáo gửi các cơ quan chức năng về việc có 3 người dân bị khỉ tấn công phải nhập viện điều trị.
Lịch thi đấu của Đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng Asian Cup 2023

Lịch thi đấu của Đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng Asian Cup 2023

Thể thao - Hoàng Minh - 2 giờ trước
Asian Cup 2023 sẽ khai mạc ngày 12/1, bế mạc ngày 10/2/2024, tại Qatar. Để chuẩn bị cho Asian Cup 2023, Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân ở Hà Nội từ ngày 28/12 - sau khi vòng 8 V-League 2023/2024 khép lại.
Xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh, nâng tầm trí tuệ và sức mạnh dân tộc trong giai đoạn mới

Xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh, nâng tầm trí tuệ và sức mạnh dân tộc trong giai đoạn mới

Tin tức - PV - 2 giờ trước
Tiếp tục Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, chiều 4/12, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa truyền đạt chuyên đề: "Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới".
Gần 200 vận động viên sẽ tranh tài tại Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam năm 2023

Gần 200 vận động viên sẽ tranh tài tại Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam năm 2023

Thể thao - Hồng Phúc - 5 giờ trước
Sáng 4/12, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với UBND TP. Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XVI - năm 2023.
Vấn đề - Sự kiện (Tuần 47): Thực trạng trẻ em suy dinh dưỡng ở vùng DTTS và miền núi: Còn nhiều thách thức

Vấn đề - Sự kiện (Tuần 47): Thực trạng trẻ em suy dinh dưỡng ở vùng DTTS và miền núi: Còn nhiều thách thức

Trên thế giới, Việt Nam là 1 trong số 34 quốc gia phải đối mặt nhiều nhất với gánh nặng suy dinh dưỡng. Thông tin từ Bộ Y tế cho thấy, mỗi năm cả nước có khoảng 230 nghìn trẻ em Việt Nam bị bệnh suy dinh dưỡng cấp tính nặng, trong đó có khoảng 50 nghìn ca là người DTTS. Trẻ bị suy dinh dưỡng cấp tính nặng có nguy cơ tử vong cao gấp 20 lần so với trẻ bình thường, đủ dinh dưỡng. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng vùng DTTS và miền núi vẫn đang chiếm tỷ lệ cao so với trung bình cả nước. Chuyên mục Vấn đề - Sự kiện của Báo Dân tộc và Phát triển tuần này sẽ bàn về Suy dinh dưỡng ở vùng DTTS và miền núi: Còn nhiều thách thức.
Thạch Thành (Thanh Hóa): Người có uy tín đóng góp tích cực vào sự phát triển của bản làng

Thạch Thành (Thanh Hóa): Người có uy tín đóng góp tích cực vào sự phát triển của bản làng

Công tác Dân tộc - Quỳnh Trâm - 7 giờ trước
Những năm qua, Người có uy tín ở huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đã trở thành "điểm tựa" quan trọng cho đồng bào DTTS nơi thôn xóm, bản làng. Phát huy vai trò trách nhiệm, Người có uy tín luôn đi đầu và hướng dẫn, vận động Nhân dân triển khai và thực hiện các phong trào thi đua, các lĩnh vực hoạt động ở cơ sở, đóng góp tích cực vào việc xây dựng và phát triển quê hương.
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thời sự - Hoàng Quý - 8 giờ trước
Sáng 4/12, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được kết nối tới 16.242 điểm cầu các ban, bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị ở Trung ương và các địa phương trên toàn quốc; có hơn 1.441.200 cán bộ, đảng viên tham dự nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết.
Đại đoàn kết toàn dân tộc - Nhân tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi

Đại đoàn kết toàn dân tộc - Nhân tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi

Thời sự - PV - 8 giờ trước
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu và là đường lối, chiến lược, xuyên suốt của Đảng, đây là nguồn sức mạnh to lớn và nhân tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi.
Triển khai Chương trình MTQG 1719 ở Trà Vinh: Hệ thống chính trị vào cuộc- Người dân đồng thuận

Triển khai Chương trình MTQG 1719 ở Trà Vinh: Hệ thống chính trị vào cuộc- Người dân đồng thuận

Công tác Dân tộc - Như Tâm - Lê Vũ - 8 giờ trước
Nhờ thực hiện tốt công tác truyền thông, tuyên truyền; sự vào cuộc chỉ đạo kịp thời của hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, nhất là đồng bào ở những địa bàn thụ hưởng các chương trình dự án, chính sách dân tộc thời gian qua việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn I: Từ năm 2021 – 2025 (Chương trình MTQG 1719), ở tỉnh Trà Vinh đã đạt được những kết quả tích cực
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Thủ đô Vientiane, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Thủ đô Vientiane, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thời sự - PV - 9 giờ trước
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane và Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha, 10 giờ sáng 4/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến Thủ đô nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào tham dự Hội nghị Cấp cao Quốc hội 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV) lần thứ nhất, thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 4-7/12/2023.