Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Văn Lãng (Lạng Sơn): Đẩy mạnh tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại

Văn Hoa - 19:05, 20/11/2023

Huyện Văn Lãng là huyện miền núi biên giới của tỉnh Lạng Sơn, có 5 xã biên giới tiếp giáp với thị Bằng Tường, Khu tự trị Dân tộc Choang-Quảng Tây, Trung Quốc, với đường biên giới dài 36km. Do đó, việc đẩy mạnh tuyên truyền công tác đối ngoại nói chung và đối ngoại với các huyện biên giới luôn được huyện Văn Lãng xác định là nhiệm vụ quan trọng đặc biệt.

Đoàn đại biểu của huyện Văn Lãng Hội đàm với đoàn đại biểu Thị Bằng Tường,Quảng Tây,Trung Quốc. (Ảnh chụp tại thực địa Mốc 1053/1 thuộc thôn Hình xã Thụy Hùng)
Đoàn đại biểu của huyện Văn Lãng Hội đàm với đoàn đại biểu Thị Bằng Tường,Quảng Tây,Trung Quốc. (Ảnh chụp tại thực địa Mốc 1053/1 thuộc thôn Hình xã Thụy Hùng)

Đẩy mạnh tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại

Huyện Văn Lãng có 16 xã vùng đồng bào DTTS, với 54 thôn đặc biệt khó khăn. Huyện có 4 dân tộc chính cùng sinh sống là Tày, Nùng, Kinh, Hoa và một số ít dân tộc khác sông sen kẽ. Tỷ lệ hộ DTTS chiếm 96,54%.

Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 27/02/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023, trên cơ sở kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại của Sở Thông tin và Truyền thông, huyện Văn Lãng đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại.

Theo đó, các nội dung thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam nói chung, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn nói riêng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến từng thôn, xã thông qua lực lượng Biên phòng, UBND các huyện, xã biên giới, giúp đồng bào DTTS nhận thức và phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường học hỏi các mô hình kinh tế điển hình, xúc tiến thương mại, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững.

Hàng loạt các bài viết về hình ảnh huyện Văn Lãng được đăng tải trên Báo Dân tộc và Phát triển
Nhiều bài viết về huyện Văn Lãng được đăng tải trên Báo Dân tộc và Phát triển

Huyện Văn Lãng đã phối hợp với các tờ báo Trung ương và địa phương, đặc biệt là Báo Dân tộc và Phát triển (Cơ quan ngôn luận của Ủy ban Dân tộc) sản xuất các tác phẩm báo chí phục vụ công tác thông tin đối ngoại vùng đồng bào DTTS và miền núi. Các nội dung tuyên truyền tập trung vào chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đặc biệt, các tác phẩm báo chí chú trọng về kết quả thực hiện Chương trình MTQG 1719 tại huyện Văn Lãng; hiệu quả về công tác dân tộc, chính sách dân tộc của huyện Văn Lãng, bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển; huyện Văn Lãng đảm bảo các quyền con người ở vùng DTTS, gồm: các quyền kinh tế, quyền tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (giáo dục, chăm sóc sức khỏe, nước sạch và vệ sinh môi trường, nhà ở, thông tin, việc làm)…

Bên cạnh đó, huyện Văn Lãng đã tăng cường quảng bá hình ảnh của huyện trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn, thông qua các đoàn đến thăm và làm việc tại huyện, các hội nghị, hội thảo, trang thông tin điện tử huyện, xã... về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quảng bá về những nét đẹp về vùng đất, con người, truyền thống lịch sử địa phương đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như pa nô, khẩu hiệu, tuyên truyền lưu động, hoạt động sân khấu hóa, trung bình mỗi năm treo được 30 băng zôn, lồng ghép tuyên truyền bằng xe loa lưu động khoảng 20 cuộc, viết 25 tin, bài về công tác thông tin đối ngoại phát trên chương trình truyền thanh của huyện…

Nhờ đó, hạn chế tác động tiêu cực của những thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch đối với công cuộc đổi mới của đất nước, của huyện đặc biệt về các vấn đề biển đảo, biên giới, lãnh thổ, dân chủ, tôn giáo, quyền con người, qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân, đặc biệt là đồng bào DTTS vùng biên giới đối với Đảng, Nhà nước…

Đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của người dân

Theo Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Văn Lãng Đặng Thị Hiền, việc thực hiện thông tin hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; cũng như thông tin về hoạt động của lãnh đạo tỉnh, huyện có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của người dân được quan tâm thực hiện nghiêm túc.

Bà Đặng Thị Hiền, Trưởng phòng Văn hóa, Thông tin huyện Văn Lãng thông tin tới người dân về các chương trình, dự án, chính sách dân tộc
Bà Đặng Thị Hiền, Trưởng phòng Văn hóa, Thông tin huyện Văn Lãng thông tin tới người dân về các chương trình, dự án, chính sách dân tộc

Do đó, nhằm cung cấp thông tin hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; cũng như hoạt động của lãnh đạo tỉnh, huyện được nhanh chóng, kịp thời; Phòng Văn hoá và Thông tin huyện được UBND huyện giao quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử huyện tại địa chỉ (https://vanlang.langson.gov.vn/), Phòng đã tham mưu đăng tải kịp thời các tin bài, văn bản chỉ đạo, điều của cấp uỷ, chính quyền huyện nhằm đảm bảo cung cấp kịp thời, minh bạch thông tin theo các quy định của pháp luật; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn quản lý và khai thác thông tin hiệu quả trên các trang TTĐT.

Hiện nay, trên địa bàn huyện hiện có 69 trang Thông tin điện tử (trong đó 01 trang cấp huyện, 17 trang cấp xã, thị trấn; 51 trang ngành Giáo dục); có hệ thống Đài truyền thanh của huyện và 16 đài truyền thanh cơ sở với 240 cụm loa đến các thôn bản, được khai thác sử dụng và phát huy hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền.

Đến tháng 11 năm 2023, đã có 707 tin bài, văn bản được đăng trên Trang thông tin điện tử UBND huyện (trong đó 311 tin bài, 396 văn bản chỉ đạo); các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn đăng tải các văn bản, thông tin hoạt động của cơ quan, đơn vị và địa phương kịp thời, đúng quy định của pháp luật (đảm bảo 3 tin bài/tháng)…

Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Văn Lãng Đặng Thị Hiền cho biết, nhằm tuyên truyền, quảng bá sâu sắc hơn nữa hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện Văn Lãng, trong thời gian tới, huyện Văn Lãng sẽ chủ động hợp tác với các cơ quan báo chí, truyền thông để quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của huyện nhằm định vị thương hiệu địa phương; thu hút vốn đầu tư nước ngoài và các nguồn lực đầu tư khác; thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn.

Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí, truyền thông trong và ngoài nước có nhu cầu thực hiện các hoạt động báo chí, truyền thông (quay phim, ghi hình thực hiện các chương trình phóng sự...) có sử dụng hình ảnh của Văn Lãng, tranh thủ các đoàn nhà báo, phóng viên nước ngoài đến tác nghiệp trên địa bàn huyện để quảng bá hình ảnh Văn Lãng đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, khai thác phương tiện internet, nội dung số, mạng xã hội... nhằm đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Văn Lãng.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Các công trình đầu tư làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS ở Đăk Tô

Các công trình đầu tư làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS ở Đăk Tô

Những công trình giao thông, trường học, nước sinh hoạt được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) đã và đang phát huy hiệu quả, giúp đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện Đăk Tô (Kon Tum) có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống.
Tin nổi bật trang chủ
Tạo sự linh hoạt, chủ động từ cơ chế, chính sách đặc thù

Tạo sự linh hoạt, chủ động từ cơ chế, chính sách đặc thù

Vừa qua (ngày 18/1/2024), Quốc hội thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia gồm: Xây dựng nông thôn mới; Giảm nghèo bền vững; Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết được ban hành với 8 cơ chế, chính sách đặc thù được đánh giá sẽ tháo gỡ nhiều vướng mắc về cơ chế, tăng cường phân cấp, phân quyền tạo sự linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu quả các Chương trình.
Tin trong ngày - 27/2/2024

Tin trong ngày - 27/2/2024

Media - BDT - 20:00, 27/02/2024
Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 27/2, có những thông tin đáng chú ý sau: Tôn vinh Thầy thuốc Việt Nam và trao giải cuộc thi viết. "Sự hy sinh thầm lặng". Phục dựng hội đu tiên truyền thống Phú Gia. Giữ gìn làng nghề làm nón lá truyền thống Xuân Lộc. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi
Du khách ấn tượng với Lễ hội Lồng tồng của đồng bào Tày, Nùng tỉnh Thái Nguyên tại

Du khách ấn tượng với Lễ hội Lồng tồng của đồng bào Tày, Nùng tỉnh Thái Nguyên tại "Ngôi nhà chung"

Sắc màu 54 - Thúy Hồng - 19:08, 27/02/2024
Vừa qua, tại "Ngôi nhà chung" - Làng Văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã tái hiện Lễ hội Lồng tồng của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng tỉnh Thái Nguyên.
Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS gắn với phát triển du lịch cộng đồng ở Quỳ Châu

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS gắn với phát triển du lịch cộng đồng ở Quỳ Châu

Sắc màu 54 - Nguyễn Thanh - 19:04, 27/02/2024
Quỳ Châu là huyện miền núi vùng cao của tỉnh Nghệ An, với 80% là đồng bào DTTS, trong đó chủ yếu là dân tộc Thái. Người Thái ở Quỳ Châu hiện nay còn lưu giữ được nhiều giá trị bản sắc văn hóa truyền thống. Đó là những cơ sở quan trọng để huyện đẩy mạnh phát triển du lịch từ các giá trị văn hóa. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng được đặt ra tại Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.
Các công trình đầu tư làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS ở Đăk Tô

Các công trình đầu tư làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS ở Đăk Tô

Công tác Dân tộc - Ngọc Chí - 19:00, 27/02/2024
Những công trình giao thông, trường học, nước sinh hoạt được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) đã và đang phát huy hiệu quả, giúp đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện Đăk Tô (Kon Tum) có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống.
Hoa ban nở rộ tô điểm vẻ đẹp phố phường Hà Nội

Hoa ban nở rộ tô điểm vẻ đẹp phố phường Hà Nội

Sắc màu 54 - Tào Đạt - Quang Anh - 18:49, 27/02/2024
Mỗi dịp xuân về (thường bắt đầu từ tháng 2 kéo dài đến hết tháng 3), dọc các tuyến đường Hoàng Diệu, Bắc Sơn, Thanh Niên, Yên Phụ (Hà Nội) lại được nhuộm tím bởi hàng hoa ban đang nở rộ mang hương sắc của núi rừng Tây Bắc.
Tin trong ngày - 26/2/2024

Tin trong ngày - 26/2/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 26/2, có những thông tin đáng chú ý sau: Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa được triển khai trong chương trình “Tháng Ba biên giới” 2024. Lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa. Tình yêu với y học dân tộc của nữ bác sĩ trẻ. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Gia Lai: Nguy cơ cháy rừng rất cao ở nhiều địa phương

Gia Lai: Nguy cơ cháy rừng rất cao ở nhiều địa phương

Trang địa phương - Ngọc Thu - 18:45, 27/02/2024
Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng đang bước vào cao điểm mùa khô, nắng nóng kéo dài tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Vì vậy, các địa phương, đơn vị, chủ rừng đã nắm bắt tình hình, tổ chức triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

"Sống lại" làng gốm cổ Thanh Hà 500 năm tuổi

Nghề nghiệp - Việc làm - T.Nhân-H.Trường - 18:42, 27/02/2024
Cách phố cổ Hội An chừng 2km về hướng Tây, làng gốm Thanh Hà (phường Thanh Hà, TP.Hội An, Quảng Nam) nép mình bên dòng sông Thu Bồn thơ mộng. Hơn 500 năm tồn tại và phát triển, có lúc sản phẩm làm ra không tiêu thụ được, làng gốm này cũng tưởng chừng rơi vào vào quên lãng. Tuy nhiên, với lòng yêu nghề, sự quyết tâm của các nghệ nhân đã làm “sống lại” làng nghề truyền thống ở xứ Quảng này. Đặc biệt, làng gốm Thanh Hà hiện nay đã trở thành địa danh nổi tiếng thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước.
Văn xuôi lấn át thơ tại Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023

Văn xuôi lấn át thơ tại Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023

Tin tức - Thanh Thuận - 18:39, 27/02/2024
Ngày 27/2, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Lễ trao giải thưởng hàng năm Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023, giải thưởng Tác giả trẻ 2023 và Tổng kết đợt 1 cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi.
Ninh Bình: Cảnh giác với chiêu trò mạo danh lãnh đạo Sở TT&TT và Công an tỉnh gọi điện lừa đảo

Ninh Bình: Cảnh giác với chiêu trò mạo danh lãnh đạo Sở TT&TT và Công an tỉnh gọi điện lừa đảo

Tin tức - Thiên An - 18:15, 27/02/2024
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xuất hiện một số đối tượng sử dụng số điện thoại lạ và mạo danh lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Công an tỉnh Ninh Bình gọi điện lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.
Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ủy ban Dân tộc họp phiên thứ nhất

Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ủy ban Dân tộc họp phiên thứ nhất

Công tác Dân tộc - Hoàng Quý - 18:06, 27/02/2024
Ngày 27/2, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ủy ban Dân tộc đã tổ chức phiên họp Hội đồng lần thứ nhất. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì phiên họp.