Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Ủy ban Dân tộc: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Hoàng Quý - 19:15, 06/07/2022

Ngày 06/7, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh và các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Lê Sơn Hải, Hoàng Thị Hạnh, Y Thông đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có toàn thể lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.

Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Dân tộc chủ trì Hội nghị
Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Dân tộc chủ trì Hội nghị

Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của UBDT cho thấy, trong 6 tháng qua, tập thể lãnh đạo Ủy ban luôn bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, đổi mới một bước công tác chỉ đạo, điều hành; triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác. Các vụ, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp, biện pháp kiên quyết trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022; tăng cường công tác nắm tình hình tại cơ sở và thông tin báo chí để kịp thời phát hiện và chỉ đạo khắc phục đối với các hạn chế trong công tác tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.

UBDT đã thực hiện nhiều nhiệm vụ phát sinh đột xuất (từ phía các bộ ngành, địa phương và thực tiễn đặt ra tại nội bộ UBDT); các vụ, đơn vị đã chủ động, năng động, tăng cường công tác phối hợp, đề xuất kiến nghị tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ.

Việc nắm tình hình địa phương được UBDT tăng cường, có kế hoạch cụ thể với nhiều nội dung phòng phú. UBDT đã tham mưu cho Chính phủ tổ chức các hội nghị ở nhiều vùng, miền; phối hợp đi thăm hỏi, tặng quà, chúc tết các đối tượng đồng bào nghèo, người có uy tín, gia đình chính sách trong phạm vi toàn quốc; kết hợp với việc kiểm tra nắm tình hình, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của UBDT.

UBDT đã tích cực tham gia các cuộc làm việc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thông qua đó có những phát biểu, kiến nghị, đề xuất kịp thời liên quan đến công tác dân tộc, chính sách dân tộc và đời sống của đồng bào vùng DTTS và miền núi. Một số nội dung được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương tiếp nhận ý kiến. Công tác đối ngoại được tăng cường, có nhiều khởi sắc, từng bước đi vào thực chất, hiệu quả và đã tạo được những điểm nhấn nhất định. Công tác chuyển đổi số được kiện toàn và triển khai theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Quốc gia và lãnh đạo UBDT. Chất lượng trong công tác tham mưu của cán bộ chuyên viên từng bước được nâng cao; công tác phối hợp có nhiều thay đổi tốt hơn, kịp thời và có chất lượng hơn.

Các lĩnh vực khác như: Công tác xây dựng đảng dần đi vào nề nếp; hoạt động đoàn thể sôi nổi hơn; việc chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được quan tâm, chú trọng…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị

Trên cơ sở kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, UBDT xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022, đó là: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc; tập trung xây dựng và hoàn thiện các đề án, chính sách dân tộc; tổ chức thực hiện tốt Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hoặc bãi bỏ các chính sách không còn phù hợp; tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng DTTS và miền núi; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong đồng bào DTTS...

Tại Hội nghị, lãnh đạo các vụ, đơn vị đã báo cáo bổ sung, làm rõ hơn những khó khăn vướng mắc còn đang gặp phải liên quan đến tiến độ giải ngân vốn thực hiện các nhiệm vụ; việc tổ chức triển khai Chương trình MTQG 1719; công tác hợp tác quốc tế; quy trình chuẩn mực trong triển khai thực hiện công việc; các nhiệm vụ liên quan đến công tác tuyên truyền; xây dựng, triển khai kế hoạch chuyển đổi số của UBDT; việc tổ chức kiểm tra, nắm tình hình triển khai công tác dân tộc tại các địa phương… Đồng thời đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ được giao, đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lương đề ra.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đánh giá cao kết quả của các vụ, đơn vị đã đạt được 6 tháng đầu năm. Để triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm đạt hiệu quả cao, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị các vụ, đơn vị rà soát công việc được giao để điều chỉnh, bổ sung, phân công nhiệm vụ thực hiện đảm bảo đúng quy trình, đầy đủ căn cứ pháp lý. Đồng thời cần tăng cường công tác phối hợp giữa các vụ, đơn vị thuộc UBDT; giữa UBDT với các bộ, ngành, địa phương; tránh văn bản hành chính hóa quá nhiều, phải linh hoạt, chủ động, chia sẻ, đảm bảo quy chế, căn cứ pháp lý và thực tiễn.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu công chức, cán bộ, lãnh đạo quản lý phải tăng cường công tác tự học tập, tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ. Từ đó chủ động trong công tác tham mưu, khi tham mưu phải đủ cơ sở, đảm bảo tính khả thi và tự chịu trách nhiệm về nội dung tham mưu của đơn vị. Các vụ, đơn vị cần xác định rõ nhu cầu của mình vào năm 2023 để thực hiện công tác bồi dưỡng. Củng cố bộ máy gắn với quy hoạch, đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ. Trước mắt phải tập trung hoàn thiện chức năng nhiệm vụ ngay sau khi có Nghị định mới thay thế Nghị định 13, sau đó là công tác tổ chức biên chế, để kết thúc năm 2022 cơ bản hoàn thiện tổ chức bộ máy của UBDT…

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Ủy ban Dân tộc gặp mặt đầu Xuân Quý Mão năm 2023

Ủy ban Dân tộc gặp mặt đầu Xuân Quý Mão năm 2023

Hòa chung không khí rộn ràng của cả nước chào đón năm mới Quý Mão 2023, ngày 27/1/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, hoạt động thi đua năm 2023 và gặp mặt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn cơ quan UBDT nhân dịp đầu Xuân năm mới 2023. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh chủ trì Hội nghị.
Tin nổi bật trang chủ
Triển khai Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023

Triển khai Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023

Ngày 1/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã chủ trì Hội nghị với các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các đảng ủy trực thuộc Trung ương về tình hình thực hiện Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021, năm 2022 và việc xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023.
Phát động Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3

Phát động Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3

Tin tức - PV - 21:12, 01/02/2023
Sáng 1/2, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023.
Tháng 1/2023, xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 46,56 tỷ USD

Tháng 1/2023, xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 46,56 tỷ USD

Kinh tế - Hoàng Minh - 19:24, 01/02/2023
Theo số liệu Tổng cục Hải quan vừa công bố, trong tháng 1/2023, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 46,56 tỷ USD, giảm 17,3% so với tháng trước (tương ứng giảm 9,77 tỷ USD).
Công an tỉnh Lạng Sơn bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán và lễ hội đầu Xuân 2023

Công an tỉnh Lạng Sơn bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán và lễ hội đầu Xuân 2023

Pháp luật - Tuấn Trình - 19:10, 01/02/2023
Nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để người dân vui Xuân, đón Tết an toàn, lực lượng Công an Lạng Sơn đã thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu Xuân năm 2023.
51 nghìn tỷ đồng chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp tháng 1 - 2/2023

51 nghìn tỷ đồng chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp tháng 1 - 2/2023

Xã hội - Hồng Phúc - 19:05, 01/02/2023
Tính đến ngày 30/1/2023, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã cấp số tiền trên 51 nghìn tỷ đồng để cơ quan BHXH 63 tỉnh, thành phố chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người tham gia.
BAC A BANK tiếp tục chào bán hơn 25 triệu trái phiếu phát hành ra công chúng đợt 2

BAC A BANK tiếp tục chào bán hơn 25 triệu trái phiếu phát hành ra công chúng đợt 2

Tài chính - Kinh doanh - Hồng Phúc - 18:58, 01/02/2023
Được sự ủng hộ của quý khách hàng, vào tháng 9/2022, BAC A BANK đã phát hành thành công trái phiếu đợt 1. Với mục tiêu đa dạng danh mục đầu tư và tối ưu lợi ích Khách hàng, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tiếp tục chào bán 25.646.000 trái phiếu từ ngày 30/1/2023 đến ngày 27/2/2023.
Lễ cúng rừng đầu năm mới của đồng bào Dao ở Lào Cai

Lễ cúng rừng đầu năm mới của đồng bào Dao ở Lào Cai

Từ lâu, Lễ cúng thần rừng đã trở thành nét đẹp trong đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Dao ở Lào Cai. Lễ cúng diễn ra trong những ngày đầu năm, với mong muốn cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, dân bản khỏe mạnh, cây rừng xanh tươi. Với người Dao, đây là nghi lễ hết sức linh thiêng.
Tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa từ 1/7/2023

Tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa từ 1/7/2023

Xã hội - BĐT - 18:01, 01/02/2023
Từ ngày 1/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, do vậy mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa cũng sẽ tăng.
Sơn Động (Bắc Giang): Khai mạc Hội trại Văn hóa - Du lịch

Sơn Động (Bắc Giang): Khai mạc Hội trại Văn hóa - Du lịch

Tin địa phương - Mỹ Dung - 17:33, 01/02/2023
Nằm trong khuôn khổ Lễ hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023, ngày 1/2/2023 (tức 11 tháng Giêng năm Quý Mão), UBND huyện Sơn Động tổ chức khai mạc Hội trại Văn hóa - Du lịch huyện năm 2023.
Bảng lương công chức, viên chức áp dụng từ ngày 1/7/2023

Bảng lương công chức, viên chức áp dụng từ ngày 1/7/2023

Xã hội - BĐT - 17:16, 01/02/2023
Ngày 11/11/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Theo đó, từ ngày 1/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, tương đương tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành. Hiện nay, mức lương cơ sở đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng.
Sân khấu Cải lương: Tín hiệu khả quan cho năm mới

Sân khấu Cải lương: Tín hiệu khả quan cho năm mới

Giải trí - PV - 16:31, 01/02/2023
Đó là nhận định của hầu hết giới nghệ sĩ, đạo diễn, người làm sân khấu khi dự báo về “diện mạo” của Cải lương trong năm 2023. Thực tế cho thấy, năm qua, sân khấu Cải lương đang trên đà khởi sắc trở lại, đặc biệt là sau các kỳ liên hoan, hội diễn rầm rộ, tạo nên luồng sinh khí mới…
Kon Tum: Để cồng chiêng ngân mãi

Kon Tum: Để cồng chiêng ngân mãi

Tìm trong di sản - PV - 15:59, 01/02/2023
Khi tiết trời dần se lạnh, những cơn gió hanh hao thi nhau mơn trớn, lay động những bụi hoa cúc quỳ vàng rực rỡ, ấy cũng là dấu hiệu của một mùa Xuân mới đã đến với mọi người, mọi nhà. Ở thôn Tê Rông, xã Văn Lem, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum, trong thời điểm chộn rộn, háo hức ấy, dưới mái nhà rông của làng, hàng chục bạn trẻ vẫn say sưa tập luyện. Tiếng cồng, tiếng chiêng rộn rã, ngân vang.