Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tuyển sinh vào các trường PTDT nội trú, bán trú đứng trước nhiều khó khăn: Linh hoạt để phù hợp với tình hình mới (Bài 2)

Thúy Hồng - 15:32, 24/03/2022

Trong năm học 2021 - 2022, dù ngành Giáo dục và các địa phương đã có những giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong công tác tuyển sinh để duy trì, phát triển mô hình trường PTDT nội trú, bán trú. Tuy nhiên, về lâu dài ngành Giáo dục và các địa phương cần có cơ chế tuyển sinh linh hoạt, để tiếp tục phát triển các mô hình giáo dục chuyên biệt này.

Một tiết học của các em học sinh Trường PTDT Bán trú Tiểu học Ái Quốc huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Một tiết học của các em học sinh Trường PTDT Bán trú Tiểu học Ái Quốc huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Giải pháp hiệu quả nhìn từ Lạng Sơn

Theo số liệu của Vụ Giáo dục Dân tộc (Bộ Giáo dục và Đào tạo - GD&ĐT), toàn quốc có 325 trường PTDT nội trú ở 49 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, với 105.818 học sinh; có 1.124 trường PTDT bán trú với 237.608 học sinh. Các trường PTDT nội trú từng bước khẳng định vị thế hàng đầu về chất lượng giáo dục ở vùng DTTS và miền núi. Các trường PTDT bán trú, khẳng định được vai trò to lớn trong việc huy động tối đa học sinh tiểu học và THCS trong độ tuổi tới trường, tăng tỷ lệ học sinh chuyên cần, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Theo bà Lê Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Dân tộc (Bộ GD&ĐT), hiện nay, cơ chế hoạt động của các trường PTDT nội trú vẫn thực hiện theo Thông tư 01 ban hành năm 2016 và Thông tư số 24 ban hành năm 2010 về quy chế tổ chức hoạt động của trường PTDT bán trú. Đối tượng tuyển sinh của hai loại hình đào tạo này đều ưu tiên học sinh ở vùng có điều kiện ĐBKK, nhà ở xa trường, hoặc do địa hình cách trở, giao thông khó khăn, học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày.

Cũng theo bà Nhàn, mặc dù theo Thông tư số 01 và 24, ưu tiên đối tượng tuyển sinh vào các trường PTDT nội trú và bán trú là học sinh ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội ĐBKK. Tuy nhiên, cũng theo Thông tư hướng dẫn, nếu thanh niên, thiếu niên là người DTTS không thuộc đối tượng ở vùng có điều kiện ĐBKK, được UBND cấp tỉnh quy định, là vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc, thì cũng thuộc diện tuyển sinh vào trường PTDT nội trú. Do đó, UBND các tỉnh cũng như các địa phương có thể linh hoạt, mở rộng vùng tuyển sinh ở những địa phương vừa ra khỏi diện ĐBKK, để các trường bảo đảm đủ chỉ tiêu tuyển sinh.

Buổi học ngoại khóa của các em học sinh Trường PTDT Bán trú Tiểu học Ái Quốc, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Buổi học ngoại khóa của các em học sinh Trường PTDT Bán trú Tiểu học Ái Quốc, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Đây cũng là cách làm mà tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện, để bảo đảm yêu cầu học tập cho học sinh. Cụ thể, ngày 20/12/2016, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 148/KH-UBND về tiếp tục thực hiện Đề án củng cố và phát triển hệ thống trường PTDT nội trú giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ năm học 2018 - 2019, tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện chuyển đổi các trường PTDT nội trú THCS ở các huyện thành trường liên cấp PTDT nội trú THCS và THPT.

Việc thay đổi mô hình đã đáp ứng nguyện vọng của đông đảo Nhân dân, tạo điều kiện để học sinh ở miền núi, vùng sâu, vùng xa được học và chăm sóc trong môi trường giáo dục toàn diện.

Cô Dương Thị Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường PTDT Nội trú THCS - THPT Lộc Bình cho biết: Việc mở rộng trường liên cấp, không chỉ giúp các em học sinh DTTS có điều kiện theo học tại môi trường PTDT nội trú, mà còn giúp nhà trường dễ dàng trong công tác tuyển sinh.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn, số lượng học sinh theo học tại các trường PTDT nội trú tăng cả về số lượng và chất lượng. Năm học 2021 - 2022, toàn tỉnh có hơn 3.500 học sinh được học tại các trường PTDT nội trú, với khoảng 400 học sinh được tuyển sinh vào lớp 10 (năm học trước là hơn 300 học sinh).

Các em học sinh Trường PTDT Bán trú THCS Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An
Các em học sinh Trường PTDT Bán trú THCS Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

Cần điều chỉnh cơ chế tuyển sinh cho trường chuyên biệt

Thực tế, hệ thống trường PTDT nội trú, bán trú là mô hình chuyên biệt để phát triển giáo dục vùng đồng bào DTTS và miền núi, tạo tiền đề để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cho địa phương. Do vậy, nhiều năm qua, hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị dạy học cho trường đều được đầu tư theo hướng chuẩn hóa. Chỉ tỉnh riêng từ năm 2018 - 2020, hệ thống các trường PTDT nội trú đã được đầu tư hơn 4.400 tỷ đồng. Có 1.070 trường và điểm trường PTDT bán trú được hỗ trợ mua sắm trang thiết bị dạy, hỗ trợ trang thiết bị, đồ dùng cho 1.045 nhà ăn, nhà bếp, 1.045 khu nội trú học sinh…

Tuy nhiên, trải qua thời gian, cùng với sự phát triển cũng như biến động về kinh tế - xã hội của đất nước, mô hình trường PTDT nội trú và bán trú bắt đầu bộc lộ những khó khăn, hạn chế cần khắc phục. Đặc biệt là khi Quyết định 861 ra đời, đòi hỏi cấp thiết phải đổi mới mô hình trường PTDT nội trú và bán trú trong điều kiện tất yếu là địa bàn ĐBKK ngày càng giảm. Đồng thời, cũng cần có sự linh hoạt trong thực thi chính sách ở các địa bàn thoát nghèo để giảm thiểu sự “đứt gãy” trong hệ thống mô hình điểm của giáo dục miền núi.

Theo bà Trần Thị Yên, Trưởng ban Nghiên cứu Giáo dục Dân tộc (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam), cần có sự điều chỉnh, bổ sung kịp thời, bảo đảm trường PTDT nội trú, bán trú được thành lập phải phát triển ổn định, bền vững và chất lượng. Thực hiện tốt công tác xét duyệt học sinh bán trú, bảo đảm các em có điều kiện ăn, ở, học tập và sinh hoạt an toàn.

Tuy nhiên, hiện nay vướng mắc nhất vẫn là đối với các trường PTDT bán trú. Theo ông Hoàng Quốc Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn, thách thức đối với các trường trên địa bàn là, nếu 3 năm các trường liên tục không tuyển sinh đủ số lượng học sinh, thì sẽ bị chuyển thành trường công lập (theo quy chế). Khi các xã ra khỏi diện ĐBKK, chính sách hỗ trợ bán trú không còn, thì sẽ khó để thu hút học sinh.

Trước những vướng mắc này, các địa phương và ngành Giáo dục đã chủ động có giải pháp tháo gỡ. Hiện nay Vụ Giáo dục Dân tộc đang tham mưu cho lãnh đạo Bộ GD&ĐT, xây dựng thông tư hướng dẫn về công tác tuyển sinh cho các trường PTDT nội trú và bán trú ở các địa bàn vừa ra khỏi diện ĐBKK khi triển khai thực hiện Quyết định 861.

Đặc biệt, ghi nhận những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ, tại Phiên họp thứ Hai của Ủy ban Thường Quốc hội Khóa XV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo rất quyết liệt, giao Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Bộ tiêu chí phân định vùng miền núi, vùng cao bảo đảm khách quan, khoa học, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào phiên họp tháng 7 tới.

Nếu Bộ tiêu chí phân định miền núi, vùng cao được xây dựng và ban hành, thì đây sẽ là cơ sở để phân định và áp dụng toàn bộ chính sách ở miền núi, vùng cao, trong đó có chính sách giáo dục dân tộc, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động của các trường PTDT nội trú, bán trú.

Có thể thấy rằng, ở từng giai đoạn, từng thời điểm, các chính sách sẽ có sự thay đổi để phù hợp với sự phát triển của đời sống xã hội của đồng bào các DTTS. Tuy nhiên, để thích ứng trong tình hình mới, ngành Giáo dục, cũng như các địa phương cũng cần có sự linh hoạt trong việc thực thi chính sách; cũng như cần xây dựng cơ chế hoạt động của các trường này theo lộ trình mở, tạo điều kiện để phát triển môi trường giáo dục chuyên biệt, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng đồng bào DTTS và miền núi.


Tin cùng chuyên mục
“Sóng và máy tính cho em” đến với học sinh nghèo miền núi

“Sóng và máy tính cho em” đến với học sinh nghèo miền núi

Chương trình “Sóng và máy tính cho em” là hoạt động nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc ưu tiên nguồn lực hỗ trợ học sinh khó khăn không có phương tiện học tập trực tuyến, bảo đảm công bằng trong tiếp cận phương thức dạy và học mới, qua đó thúc đẩy phát triển xã hội số. Chương trình đang phát huy hiệu quả tại tỉnh Thanh Hóa.
Tin nổi bật trang chủ
Bảo tồn bản sắc văn hoá DTTS trong dòng chảy hiện đại: Giải pháp căn cơ cần đến từ chính sách (Bài 3)

Bảo tồn bản sắc văn hoá DTTS trong dòng chảy hiện đại: Giải pháp căn cơ cần đến từ chính sách (Bài 3)

Từ các chủ trương, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, sự nỗ lực của các cấp chính quyền, đã khuyến khích, tạo động lực cho đồng bào phát huy khả năng gìn giữ, trao truyền những bản sắc văn hoá truyền thống của dân tộc. Song để bảo tồn văn hoá các DTTS một cách bền vững, cần giải quyết những bấp cập, vướng mắc, nhất là việc điều chỉnh chính sách đãi ngộ; đồng thời tăng cường các giải pháp thích ứng với tình hình mới .
Lào Cai: Phá thành công chuyên án thu giữ 174.000 viên ma túy tổng hợp

Lào Cai: Phá thành công chuyên án thu giữ 174.000 viên ma túy tổng hợp

Pháp luật - Thùy Anh - 2 giờ trước
Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lào Cai cho biết, đêm 27/6, Cục Phòng chống ma túy và Tội phạm BĐBP chủ trì phối hợp với Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm Miền Bắc, BĐBP các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Công an tỉnh Lào Cai triệt phá thành công Chuyên án A622, bắt giữ 4 đối tượng cùng khoảng 174.000 viên ma túy tổng hợp.
Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông ở Pả Vi - Một điểm đến nhiều ấn tượng

Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông ở Pả Vi - Một điểm đến nhiều ấn tượng

Sắc màu 54 - Văn Hoa - 2 giờ trước
Làng văn hóa (LVH) du lịch cộng đồng dân tộc Mông, xã Pả Vi (Mèo Vạc, Hà Giang) - một không gian mang đậm bản sắc văn hóa Mông hiện đang là điểm du lịch nổi tiếng mà mỗi du khách khi đến Mèo Vạc đều muốn trải nghiệm.
Dấu ấn Phật giáo trên gốm, sứ cổ Satsuma - Nhật Bản

Dấu ấn Phật giáo trên gốm, sứ cổ Satsuma - Nhật Bản

Nhìn ra thế giới - Nguyệt Anh - 2 giờ trước
Trong khuôn khổ Tuần lễ Festival Huế 2022, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán (số 15A Lê Lợi, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã diễn ra Triển lãm “Dấu ấn Phật giáo trên gốm cổ Satsuma - Nhật Bản”.
Làm nông nghiệp gắn với du lịch- Mô hình kinh doanh mới ở Trùng Khánh

Làm nông nghiệp gắn với du lịch- Mô hình kinh doanh mới ở Trùng Khánh

Kinh tế - Văn Hoa - 2 giờ trước
Mô hình kinh doanh nông nghiệp kết hợp thăm quan trải nghiệm và mua dâu tây ngay tại vườn, là hướng đi mới đang được anh Nông Văn Tậu, dân tộc Tày, thực hiện tại phố Thông Huề, xã Đoài Dương (Trùng Khánh, Cao Bằng), mở ra hướng mới trong phát triển kinh tế ở địa phương.
Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Thời sự - BĐT - 3 giờ trước
Ngày 16/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Ðảng ký ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Báo Điện tử Dân tộc và Phát triển trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.
Có gì đặc biệt ở sân bay tốt nhất thế giới?

Có gì đặc biệt ở sân bay tốt nhất thế giới?

Là điểm nhấn độc đáo có một không hai, khu phức hợp Jewel được ví như một viên đá quý toạ lạc tại sân bay quốc tế Changi (Singapore) - một trong những sân bay tốt nhất trên thế giới. Tại đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng thác nước trong nhà lớn nhất thế giới, khu vườn với hơn 900 loài cây khác nhau và rất nhiều điều thú vị nữa. Hãy xem video để khám phá có gì đặc biệt ở sân bay tốt nhất thế giới này nhé!
Phú Thọ: Gần 50 tỷ đồng cho 1.201 hộ nông dân vay vốn

Phú Thọ: Gần 50 tỷ đồng cho 1.201 hộ nông dân vay vốn

Kinh tế - Hoàng Minh - 3 giờ trước
Báo cáo của Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ cho thấy, 6 tháng đầu năm 2022, các cấp Hội Nông dân tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ người nông dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
U23 Việt Nam và cú hích cho các cầu thủ trẻ

U23 Việt Nam và cú hích cho các cầu thủ trẻ

Thể thao - PV - 3 giờ trước
Lâu nay, việc các tuyển thủ trẻ dù thành công trong màu áo U23 quốc gia nhưng thường phải đối diện với thực tế khắc nghiệt khi trở về câu lạc bộ. Nghịch lý đó có thể sẽ được điều chỉnh, từ những diễn biến mới nhất.
Thanh Hóa: Những cây cầu treo đang

Thanh Hóa: Những cây cầu treo đang "treo" tai họa

Trang địa phương - Quỳnh Trâm - 3 giờ trước
Khu vực 11 huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa hiện có 48 cây cầu treo dân sinh bắc qua nhiều con sông, suối. Do sử dụng đã lâu, trải qua các đợt mưa lũ nên nhiều cây cầu đã bị hư hỏng, xuống cấp, gây nguy hiểm cho người dân khi đi qua cầu. Hiện, chính quyền địa phương vẫn chưa có nguồn vốn để sửa chữa các cây cầu hư hỏng này.
Phim bom tấn

Phim bom tấn "Top Gun: Maverick" của Tom Cruise vượt mốc tỷ USD

Nhìn ra thế giới - Nguyệt Anh - 3 giờ trước
Bom tấn "Top Gun: Maverick" (Phi công siêu đẳng) vượt mốc một tỷ USD, trở thành phim có doanh thu cao nhất tính từ đầu năm, vượt Doctor Strange 2 trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất năm 2022.
Đôi nét về dân tộc Bố Y

Đôi nét về dân tộc Bố Y

Sắc màu 54 - Cát Tường - 3 giờ trước
Bố Y hay còn gọi là (Chủng Chá, Trọng Gia), là 1 trong 16 dân tộc rất ít người trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam (chỉ với hơn 3.000 người theo số liệu điều tra năm 2019). Người Bố Y cư trú chủ yếu ở một số tỉnh miền núi biên giới phía Bắc với 2 nhóm địa phương: Bố Y và Tu Dí.