Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030: Khẩn trương, hiệu quả, đáp ứng mong mỏi của đồng bào

Minh Thu - 15:03, 02/05/2022

Ngày 14/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1719/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình MTQG, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Với vai trò cơ quan Thường trực Chương trình MTQG, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ với quyết tâm chính trị cao nhất để thực hiện có hiệu quả Chương trình, tạo động lực góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Chương trình MTQG sẽ tạo động lực để phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi; giữ gìn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống.
Chương trình MTQG sẽ tạo động lực để phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi; giữ gìn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống.

Những chuyển động tích cực

Chương trình MTQG là một quyết sách mang tính lịch sử. Lần đầu tiên Quốc hội, Chính phủ đã quyết định đầu tư một Chương trình dành riêng cho vùng đồng bào DTTS với nguồn lực lớn nhất từ trước đến nay. Trong giai đoạn I của Chương trình từ năm 2021 đến năm 2025, Quốc hội đã phê duyệt và giao cho Chính phủ cân đối, bố trí nguồn vốn tối thiểu cho Chương trình hơn 137 ngàn tỷ đồng. Đây chính là giải pháp trọng tâm để đạt được mục tiêu của Đề án Tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030 mà Quốc hội đã phê duyệt tại Nghị quyết số 88/2019/QH14.

Để triển khai Chương trình MTQG đạt hiệu quả, nhiều chương trình làm việc, nhiều cuộc ký kết chương trình phối hợp giữa UBDT với các bộ, ngành đã được tổ chức. Tại các chương trình làm việc với bộ, ngành, địa phương, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh luôn nhấn mạnh sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân để Chương trình MTQG đi vào cuộc sống.

Đơn cử, trong chuyến làm việc tại tỉnh Sơn La, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh cho rằng: Tỉnh Sơn La cần quan tâm đến công tác chỉ đạo điều hành, kiện toàn bộ máy tổ chức, hoàn thiện hệ thống pháp lý, đảm bảo đồng bộ, thống nhất; phân cấp tối đa, tập trung lựa chọn những công việc khả thi; giải quyết những vấn đề khó khăn, bức thiết nhất ở vùng đồng bào DTTS. Đồng thời, quan tâm kiện toàn bộ máy cơ quan công tác dân tộc các cấp; đào tạo nguồn nhân lực người DTTS; quan tâm đến những dân tộc rất ít người, có khó khăn đặc thù; khơi dậy, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Còn trong chuyến công tác, làm việc với UBND tỉnh Nghệ An, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh khẳng định: Để Chương trình MTQG thành công, phải nâng cao công tác tuyên truyền để người dân hiểu, không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại, vươn lên vượt qua khó khăn. Công tác này phải có nghị quyết của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền, sự vào cuộc của các ngành và sự tham gia tích cực của người dân. Khi dân tin, dân hiểu, dân làm thì dự án mới thành công...

Quyết tâm cao nhất thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG

Tại Hội nghị triển khai Chương trình MTQG do UBDT tổ chức (tháng 2/2022), đã đề ra kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình, trong đó ưu tiên các hoạt động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện hằng năm, kế hoạch cho cả giai đoạn để tập trung giải quyết các vấn đề cấp thiết ở vùng đồng bào DTTS và miền núi, các dự án, tiểu dự án có khả năng giải ngân nhanh chóng, hiệu quả nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể của Chương trình.

Dự kiến, trong tháng 5/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp, thông qua việc phân bổ vốn Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ sẽ ký Quyết định phân bổ vốn, UBDT ban hành thông tư hướng dẫn việc triển khai Chương trình MTQG.

Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của UBDT - cơ quan Thường trực Chương trình MTQG, các địa phương cũng thể hiện rõ quyết tâm triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình. Bà Hồ Thị Lệ Hà, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị cho biết: “Ngay Sau khi Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành, Ban Dân tộc và các sở, ngành trong tỉnh Quảng Trị đã tham gia các hội thảo trực tuyến do UBDT tổ chức để góp ý xây dựng dự thảo các thông tư, hướng dẫn thực hiện các Dự án thành phần; phối hợp với các ban, ngành để tham mưu cho UBND tỉnh để triển khai ngay Chương trình MTQG”.

Còn tại Thái Nguyên, mới đây, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Thái Nguyên đã giao Ban Dân tộc - cơ quan Thường trực Chương trình chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình; xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách để thực hiện Chương trình.

“Với vai trò là cơ quan Thường trực, Ban Dân tộc sẽ bắt tay vào các phần việc để triển khai, đảm bảo Chương trình MTQG đạt hiệu quả cao”, ông Nguyễn Thái Nam, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.

Khẳng định quyết tâm cao nhất trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh khẳng định: Việc triển khai Chương trình MTQG là nhiệm vụ trọng tâm đặc biệt, lớn nhất trong năm 2022 của UBDT, các vụ, đơn vị phải tập trung nguồn lực, tăng cường phối hợp, năng động, sáng tạo trong triển khai; đồng thời với việc triển khai hoàn thiện tất cả mọi việc để hết năm 2022 không còn bất kỳ vướng mắc nào.

Với quyết tâm cao, sự vào cuộc quyết liệt của UBDT, cơ quan Thường trực, tin tưởng rằng, Chương trình MTQG sẽ phát huy hiệu quả, tạo động lực lớn, góp phần nâng cao đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Gỡ vướng mắc trong thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 9 thuộc Chương trình MTQG 1719

Gỡ vướng mắc trong thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 9 thuộc Chương trình MTQG 1719

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Giai đoạn I: Từ 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) đã triển khai hơn 2 năm, nhiều dự án đã và đang được triển khai và có những hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, cũng có những dự án, tiểu dự án còn gặp khó khăn, bất cập, chưa triển khai được, điển hình như Tiểu dự án 1, Dự án 9 về phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù. Để tháo gỡ vướng mắc, Ủy ban Dân tộc đã rà soát, lấy ý kiến của các bộ ngành, địa phương nhằm tháo gỡ những bất cập, giúp đồng bào nhanh chóng được thụ hưởng chính sách.
Tin nổi bật trang chủ
Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới ở vùng DTTS: Tìm giải pháp căn cơ trên lộ trình thực hiện (Bài 3)

Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới ở vùng DTTS: Tìm giải pháp căn cơ trên lộ trình thực hiện (Bài 3)

Đảng và Nhà nước ta khẳng định: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”, chọn khoa học và giáo dục làm khâu đột phá cho phát triển, chọn giáo dục làm tiền đề, làm xương sống của phát triển bền vững. Việc đổi mới toàn diện giáo dục trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết. Tuy nhiên đổi mới giáo dục như thế nào để phù hợp với thực tiễn cần phải có giải pháp căn cơ.
Chia sẻ thành tích của con trên mạng xã hội: Lợi bất cập hại

Chia sẻ thành tích của con trên mạng xã hội: Lợi bất cập hại

Xã hội - Trương Vui - 5 giờ trước
Một năm học khép lại cũng là lúc mạng xã hội tràn ngập hình ảnh giấy khen, bảng điểm, kết quả học tập của con trẻ do chính các bậc phụ huynh chia sẻ. Hành động tưởng chừng rất bình thường, nhưng lại vô tình “tiếp tay” cho những kẻ lừa đảo thu thập dữ liệu và thực hiện nhiều hành vi lừa đảo tinh vi sau này.
Vân Canh (Bình Định): Cán bộ

Vân Canh (Bình Định): Cán bộ "đá bóng" trách nhiệm, đồng bào DTTS "dài cổ" chờ được cấp đất sản xuất

Bạn đọc - Lê Phương - 5 giờ trước
Xã Canh Thuận, huyện Vân Canh (Bình Định) là địa phương đặc biệt khó khăn, hầu hết người dân là đồng bào DTTS nghèo cần được hỗ trợ đất sản xuất. Thực hiện Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ (QĐ 755), từ năm 2015, xã đã lập phương án cấp 30 ha đất sản xuất cho 30 hộ nghèo, đồng thời hỗ trợ thêm mỗi hộ 10 triệu đồng. Trong đó, 9 triệu đồng dành để khai hoang, 1 triệu đồng mua cây giống. Tuy nhiên, khi thực hiện một số cán bộ địa phương thiếu trách nhiệm, cố tình làm khống hồ sơ để trục lợi, gây mất niềm tin trong Nhân dân.
Những ngôi nhà bích họa trên đỉnh Mã Pí Lèng

Những ngôi nhà bích họa trên đỉnh Mã Pí Lèng

Du lịch - Quỳnh Lưu - 5 giờ trước
Từ những bàn tay khéo léo của những họa sĩ tài ba thực hiện, hoàn thành đúng vào dịp diễn ra Lễ hội chợ Phong Lưu Khâu Vai năm 2023, 4 ngôi nhà trên đèo Mã Pí Lèng, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) đã trở thành điểm nhấn thu hút du khách, đặc biệt là những bạn trẻ đến chiêm ngưỡng chụp ảnh.
Bắc Giang: Nhiều địa phương có đông đồng bào DTTS tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện cao

Bắc Giang: Nhiều địa phương có đông đồng bào DTTS tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện cao

Tin tức - Trang Diệp - 5 giờ trước
Vừa qua, kết thúc đợt cao điểm vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, toàn tỉnh Bắc Giang có thêm 5.210 người tham gia, vượt 59% kế hoạch đề ra, tăng gấp 3,7 lần so với 4 tháng đầu năm 2023 và cao hơn 371 người so với Tháng cao điểm năm 2022.
“Bán đất như thế khác gì bán vịt trời cho dân”

“Bán đất như thế khác gì bán vịt trời cho dân”

Pháp luật - Việt Thắng - Nguyễn Khánh - 5 giờ trước
25 năm trước, gần 200 hộ dân được mua đất ở do xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu (Nghệ An) bán. Đến nay, những hộ dân này vẫn không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) vì… xã bán trái thẩm quyền.
Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản

Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản

Sáng 3/6, tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đã chủ trì cuộc họp lần thứ 3 Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.
Ngày Môi trường Thế giới 5/6: Thế giới đối mặt với ô nhiễm nhựa

Ngày Môi trường Thế giới 5/6: Thế giới đối mặt với ô nhiễm nhựa

Môi trường sống - PV - 5 giờ trước
Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2023 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”, trong đó tập trung thực hiện chiến dịch “Chống ô nhiễm nhựa”.
V-League 2023 và những cuộc chiến ở

V-League 2023 và những cuộc chiến ở "đỉnh" và "đáy"

Thể thao - PV - 5 giờ trước
Vòng 11 V-League 2023 chứng kiến cả chung kết "xuôi" và "ngược". Ở trên đỉnh, Thanh Hóa liệu có bứt đi hay CAHN níu lại. Còn dưới đáy, SHB Đà Nẵng và B.Bình Dương, ai sẽ phát huy bản năng "sinh tồn" để trỗi dậy trước khi quá muộn.
Hoàn thành sớm nhất việc đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - UAE

Hoàn thành sớm nhất việc đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - UAE

Thời sự - PV - 5 giờ trước
Sáng 5/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tiến sĩ Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Quốc vụ khanh phụ trách Thương mại quốc tế, Bộ Ngoại thương các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Điện Biên phá thành công đường dây ma túy xuyên quốc gia

Điện Biên phá thành công đường dây ma túy xuyên quốc gia

Pháp luật - PV - 5 giờ trước
Sáng 5/6, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên thông tin, Công an tỉnh Điện Biên vừa phối hợp Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Công an các tỉnh Bắc Lào phá thành công một chuyên án chung; bắt giữ 3 đối tượng; thu giữ 7 bánh Heroin (khối lượng khoảng 2,5 kg), 6.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng liên quan.
Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XV: Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra Dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XV: Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra Dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Thời sự - Hoàng Quý - 6 giờ trước
Sáng 5/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã họp phiên toàn thể tại Hội trường để nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra Dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).