Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

TP.Thái Nguyên long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ III năm 2024

Hà Anh - 18:05, 13/06/2024

Sáng 13/6, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ III, năm 2024. Đến dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan của tỉnh; lãnh đạo TP. Thái Nguyên cùng 150 đại biểu là người DTTS trên địa bàn.

Lãnh đạo TP. Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng Đại hội
Lãnh đạo TP. Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng Đại hội

Thực hiện Quyết tâm thư Đại hội Đại biểu các DTTS TP. Thái Nguyên lần thứ II, năm 2019 và thực hiện các chương trình, đề án, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc trong 5 năm qua, cấp ủy Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ Thành phố đến cơ sở quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc; xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào DTTS; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; kiện toàn cơ quan tham mưu công tác dân tộc; phát huy vai trò của Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS.

UBND Thành phố đã chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước về công tác dân tộc; tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm chế độ, chính sách đối với đồng bào DTTS và trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng, an ninh toàn Thành phố.

Bí thư Thành ủy Thái Nguyên Dương Văn Lượng phát biểu tại Đại hội
Bí thư Thành ủy Thái Nguyên Dương Văn Lượng phát biểu tại Đại hội

Nhân dân các dân tộc trong Thành phố đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, chính sách pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn của địa phương, Thành phố đã có nhiều giải pháp phù hợp để khắc phục khó khăn và đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực KT-XH, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Tình hình KT-XH có bước phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân được nâng lên, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ổn định và phát triển.

Trên địa bàn TP. Thái Nguyên hiện có 8 dân tộc chủ yếu, trong đó đồng bào các DTTS gồm: Tày, Nùng, Sán Dìu, Mông… có khoảng 10.000 hộ, với trên 59.000 nhân khẩu. Trong những năm qua, công tác dân tộc và việc triển khai thực hiện các chính sách dân tộc luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền từ Thành phố đến cơ sở quan tâm chỉ đạo. Các chương trình, chính sách phát triển KT-XH vùng DTTS đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch KT-XH hằng năm của Thành phố đề ra.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Từ năm 2021 đến nay, Thành phố đã triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi. Theo đó, đã giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; tập trung phát triển giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm; chăm sóc sức khoẻ… cho người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Trong công tác giảm nghèo, Thành phố luôn chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, góp phần cải thiện đời sống cho người dân. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của các xã, phường vùng DTTS và miền núi chỉ còn 0,4% (giảm 2,05% hộ nghèo, 1,75% hộ cận nghèo so với năm 2019). Ngoài ra, công tác phát triển đảng viên trong vùng DTTS và miền núi được quan tâm thực hiện. Hiện nay, trong tổng số gần 28.000 đảng viên toàn Đảng bộ Thành phố thì có trên 3.600 đảng viên là người DTTS.

Phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, giai đoạn 2024-2029, TP. Thái Nguyên đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân tộc như: Tập trung triển khai thực hiện Chiến lược và Chương trình hành động thực hiện công tác dân tộc đến năm 2030 của Chính phủ; tiếp tục thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng trong đồng bào DTTS; tăng cường các hoạt động văn hóa thông tin hướng về cơ sở; quan tâm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc...

Bí thư Thành ủy Thái Nguyên Dương Văn Lượng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc giai đoạn 2019-2024
Bí thư Thành ủy Thái Nguyên Dương Văn Lượng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc giai đoạn 2019-2024

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên Dương Văn Lượng cho rằng, Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ III, năm 2024 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, để cấp ủy và chính quyền Thành phố tổng kết, đánh giá công tác dân tộc; ghi nhận, tôn vinh công lao to lớn của đồng bào các DTTS trong quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và là ngày hội của khối đại đoàn kết các dân tộc TP. Thái Nguyên.

Bí thư Thành ủy Dương Văn Lượng khẳng định những kết quả đạt được là sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và sự đoàn kết của Nhân dân các dân tộc TP. Thái Nguyên. Thay mặt Lãnh đạo Thành phố, Bí thư Thành ủy ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp không nhỏ của cộng đồng DTTS TP. Thái Nguyên đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong thời gian qua.

Để tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tập trung phát triển KT-XH, khắc phục những tồn tại, hạn chế, Bí thư Thành ủy Dương Văn Lượng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ Thành phố đến cơ sở, trong thời gian tới tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020 - 2025, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về dân tộc, tôn giáo.

Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, tập trung các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ để thúc đẩy phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS, góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho Nhân dân.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị ở vùng có đông đồng bào DTTS sinh sống, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ đồng bào DTTS để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; lựa chọn, bố trí, sắp xếp, cơ cấu cán bộ là người DTTS trong bộ máy chính trị đảm bảo theo quy định. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án đầu tư trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào các DTTS ra sức thi đua lao động, sáng tạo trong sản xuất, phát triển kinh doanh, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tham gia mạnh mẽ vào quá trình chuyển đổi số quốc gia, đẩy lùi tình trạng tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, phát huy vai trò của Trưởng xóm, Người có uy tín trong cộng đồng DTTS trong công tác tuyên truyền vận động Nhân dân, tăng cường và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh, làm cơ sở, động lực cho thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Thành phố.

Đồng thời, Bí thư Thành ủy Dương Văn Lượng mong muốn cộng đồng DTTS Thành phố phát huy hơn nữa tính tự lực, tự cường, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, nỗ lực, khát vọng vượt khó vươn lên, phấn đấu làm giàu chính đáng; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, đồng thời kiên quyết bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín, dị đoan, nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết, xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

Nhân dịp này, UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên và UBND TP. Thái Nguyên đã biểu dương khen thưởng cho 10 tập thể, 46 cá nhân có thành tích trong công tác dân tộc, giai đoạn 2019-2024.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng đồng bào DTTS ở Kon Tum

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng đồng bào DTTS ở Kon Tum

Khi nghe tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần, một không khí trầm buồn lan tỏa khắp thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở tỉnh Kon Tum. Đồng bào DTTS ở tỉnh Kon Tum bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn, bởi đất nước mất đi một nhà lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân.
Tin nổi bật trang chủ
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thời sự - BDT - 20:33, 20/07/2024
Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng Ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thời sự - BDT - 20:28, 20/07/2024
Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Nghệ nhân Ưu tú Y Sinh: Trao truyền văn hóa dân tộc Xơ Đăng

Nghệ nhân Ưu tú Y Sinh: Trao truyền văn hóa dân tộc Xơ Đăng

Sắc màu 54 - Thanh Thuận - 16:11, 20/07/2024
Nói đến nghệ thuật chơi đàn Klông pút, không thể không nhắc tới Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Y Sinh, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Từ tình yêu đặc biệt với cây đàn Klông pút, lo sợ nguy cơ “biến mất” của đàn Klông pút, NNƯT Y Sinh đã đứng ra truyền dạy cho thế hệ trẻ với mong muốn những giai điệu của đại ngàn sẽ mãi lưu truyền trong đời sống người Xơ Đăng.
Chủ động ứng phó mưa lớn kèm lốc sét, gió giật mạnh và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó mưa lớn kèm lốc sét, gió giật mạnh và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Tin tức - T.H - 16:10, 20/07/2024
Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai vừa có Công văn số 700/ĐĐ-ƯPKP đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tham mưu UBND các tỉnh, thành phố việc ứng phó với mưa lớn kèm lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
Cuba tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cuba tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thời sự - PV - 16:07, 20/07/2024
Ngày 19/7, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
Tin trong ngày - 19/7/2024

Tin trong ngày - 19/7/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 19/7, có những thông tin đáng chú ý sau: Khó khăn trong thực hiện mô hình hỗ trợ sản xuất từ các chương trình MTQG. Yên Bái: 17 hộ dân thôn Đoàn Kết bị cô lập do mưa lớn. Ấn tượng Đội văn nghệ cồng chiêng của đồng bào Co. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Nữ sinh Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc là thủ khoa toàn tỉnh Thái Nguyên

Nữ sinh Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc là thủ khoa toàn tỉnh Thái Nguyên

Giáo dục - Vũ Mừng - 09:38, 20/07/2024
Sống xa nhà, song được sự tận tâm dạy dỗ của các thầy cô giáo, nữ sinh người Hà Giang đã nỗ lực học tập và trở thành thủ khoa toàn tỉnh Thái Nguyên tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
Agribank đồng hành tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh cung ứng vốn nền kinh tế

Agribank đồng hành tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh cung ứng vốn nền kinh tế

Kinh tế - Lê Thảo - 09:33, 20/07/2024
Trong 6 tháng đầu năm 2024, Agribank đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, tăng khả năng tiếp cận vốn của nền kinh tế bằng các cơ chế về lãi suất, phí, tín dụng ưu đãi... Trên cơ sở đó, tập trung cho 3 động lực tăng trưởng chính là tiêu dùng, xuất khẩu, đầu tư và ưu tiên 5 lĩnh vực mũi nhọn bao gồm xuất khẩu, nông nghiệp, công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ.
Thị trường thương mại điện tử của Việt Nam phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á

Thị trường thương mại điện tử của Việt Nam phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á

Kinh tế - Hoàng Minh - 09:32, 20/07/2024
Trong 4 năm qua, thị trường thương mại điện tử Việt Nam luôn đạt tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm từ 16-30% và được đánh giá phát triển nhanh nhất Đông Nam Á.
Điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS năm 2024 dưới góc nhìn của chuyên gia quốc tế

Điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS năm 2024 dưới góc nhìn của chuyên gia quốc tế

Sự kiện - Bình luận - Thanh Huyền - 09:29, 20/07/2024
Cuộc điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS năm 2024 đang được triển khai thực hiện tại 54 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm 51 tỉnh có xã thuộc vùng DTTS và miền núi và 3 tỉnh, thành phố có các xã/phường/thị trấn có nhiều người DTTS sinh sống, gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Long An và Hà Tĩnh. Dưới góc nhìn của ông Matt Jackson, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam cho rằng, kết quả cuộc điều tra là những dữ liệu quan trọng giúp theo dõi đánh giá tiến độ thực hiện các chính sách của Chính phủ Việt Nam đồng thời là cơ sở để ban hành các quyết định chính sách nhằm giảm bớt những thiệt thòi mà các nhóm DTTS đang phải đối mặt.
Bảo tồn và phát huy giá trị nhạc cụ truyền thống dân tộc Chăm

Bảo tồn và phát huy giá trị nhạc cụ truyền thống dân tộc Chăm

Sắc màu 54 - Thái Tuyên - 09:22, 20/07/2024
Dân tộc Chăm có nhiều loại hình văn hóa phi vật thể hàm chứa những nội dung phong phú, chuyển tải các phương diện rõ nét về xã hội, con người và phản ánh trung thực các hiện tượng xã hội, phong tục tập quán và ước mơ của con người về một xã hội tốt đẹp thông qua diễn trình của lễ hội. Trong đó, nhạc cụ truyền thống đóng vai trò rất quan trọng trong sinh hoạt văn hóa, tôn giáo và tín ngưỡng của người Chăm.