Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

TP. Thái Nguyên: Thực hiện tốt chính sách dân tộc là ”chìa khóa” nâng cao đời sống cho đồng bào DTTS

Vân Khánh - 15:32, 12/06/2024

Thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước và quyết tâm thư Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ II (năm 2019), trong 5 năm qua, kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi TP. Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt.

Nhờ hiệu quả của công tác dân tộc, chính sách dân tộc, vùng DTTS và miền núi TP. Thái Nguyên xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả.
Nhờ triển khai hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc, vùng DTTS và miền núi TP. Thái Nguyên xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả.

Ông Phạm Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND TP. Thái Nguyên, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS Thành phố lần thứ III năm 2024 cho biết, TP. Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) có 18 dân tộc anh em cùng sinh sống. Những năm qua, để triển khai hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc, cấp ủy Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ Thành phố đến cơ sở quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc; xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào DTTS; kiện toàn cơ quan tham mưu công tác dân tộc; phát huy vai trò của Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS...

Theo đó, đối với lĩnh vực triển khai công tác dân tộc, chính sách dân tộc, Thành phố xác định trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các chương trình MTQG trên địa bàn. Cụ thể, đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025, Thành phố đã triển khai 5/10 dự án, ưu tiên giải quyết những vấn đề bức thiết nhất trong vùng đồng bào DTTS và miền núi như: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; giải quyết việc làm cho người lao động vùng đồng bào DTTS và miền núi; ngăn chặn, đẩy lùi giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi... nhằm tạo điều kiện tốt nhất để đồng bào DTTS ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Tuyến đường liên xã Phúc Tân (TX. Phổ Yên) - Tân Cương (TP. Thái Nguyên) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sản xuất, sinh hoạt
Tuyến đường liên xã Phúc Tân (TX. Phổ Yên) - Tân Cương (TP. Thái Nguyên) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sản xuất, sinh hoạt

Đến nay, Thành phố đã xây dựng 3 công trình nước sinh hoạt tập trung cho đồng bào DTTS tại các xã Phúc Trìu, Phúc Hà; hỗ trợ 48 hộ đồng bào nước sinh hoạt phân tán; phê duyệt danh sách 42 hộ đồng bào được hỗ trợ chuyển đổi nghề... với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng. Thành phố cũng quan tâm đẩy mạnh giải quyết việc làm cho người lao động vùng đồng bào DTTS và miền núi. Với nguồn vốn sự nghiệp được giao năm 2022 -2023 là 899,7 triệu đồng, Thành phố đã tổ chức 7 lớp đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho 210 học viên. Các nghề được đào tạo là: Trồng và chế biến chè xanh; kỹ thuật trồng rau an toàn; kỹ thuật chế biến món ăn; kỹ thuật nuôi và trị bệnh cho Gà...

Đồng thời, tổ chức 8 hội nghị tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp, học nghề, việc làm và các dịch vụ hỗ trợ việc làm, đi làm việc ở nước ngoài cho đồng bào DTTS với nguồn vốn năm 2022-2023 là 205,5 triệu đồng… Năm 2024, trên cơ sở nguồn vốn được giao là 1.150 triệu đồng, Thành phố tiếp tục tổ chức 8 lớp đào tạo nghề cho lao động thuộc vùng đồng bào DTTS...

Đối với công tác giảm nghèo, Thành phố lồng ghép các các Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và Chương trình xây dựng Nông thôn mới để tăng hiệu quả nguồn lực đầu tư hỗ trợ. Từ năm 2019 đến tháng 5/2024, TP. Thái Nguyên đã đầu tư trên 6.000 tỷ đồng để phát triển kết cấu hạ tầng. Đến nay, 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hoá, bê tông hoá, tạo điều kiện tốt nhất để đồng bào khu vực miền núi, vùng DTTS phát triển sản xuất.

Sản xuất chè là một trong những thế mạnh chủ lực của đồng bào các DTTS trên địa bàn TP. Thái Nguyên
Sản xuất chè là một trong những thế mạnh của đồng bào các DTTS trên địa bàn TP. Thái Nguyên

Cùng với đó, các chương trình, chính sách hỗ trợ hộ nghèo như: Chính sách hỗ trợ sửa chữa nhà dột nát, hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ sử dụng viễn thông, hỗ trợ tiền điện, nước sinh hoạt; Chính sách vay vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội trong 5 năm qua được triển khai thực hiện có hiệu quả… giúp các hộ nghèo, cận nghèo trong đó có đồng bào DTTS từng bước vươn lên. Đặc biệt, Thành phố đã hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết cho 401 hộ gia đình (làm nhà ở mới cho 83 hộ nghèo, sửa chữa nhà cho 318 hộ nghèo, hộ cận nghèo) với tổng kinh phí là 21,979 tỷ đồng…

Nhờ đó, đời sống Nhân dân trên địa bàn Thành phố và vùng DTTS và miền núi đã có những thay đổi rõ nét. Năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo của các xã, phường vùng DTTS và miền núi là: 2,09%; hộ cận nghèo: 1,79%; đến năm 2024 giảm tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS là: 0,4%; hộ cận nghèo: 0,4%. Đời sống người dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người tại khu vực nông thôn đạt 57,4 triệu đồng/người/năm. Người dân phấn khởi tin tưởng, tích cực hưởng ứng tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2025 TP. Thái Nguyên phấn đấu có 05/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 06/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Long Văn Nguyện, Phó Trưởng xóm Phúc Thuần, xã Phúc Trìu, TP. Thái Nguyên phấn khởi cho biết: Gia đình tôi đã được Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh và Hội Nông dân Xã, Thành phố tạo điều kiện cho vay vốn giải quyết việc làm. Từ nguồn vốn vay, gia đình đã đầu tư cải tạo trồng mới giống chè có chất lượng cao, xây dựng nhà xưởng, mua máy móc thiết bị… nâng cao chất lượng chế biến sản phẩm. Nhờ đó, bình quân hằng năm gia đình tôi thu nhập ổn định trên 500 triệu đồng, tạo công ăn việc làm thời vụ cho 12 lao động với thu nhập bình quân từ 5.500.000 đồng/tháng đến 8.000.000 đồng/tháng…

Đời sống vật chất ổn định, từng bước nâng cao, công tác văn hoá, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp các dân tộc trên địa bàn Thành phố cũng được chú trọng, quan tâm. Hiện nay, Thành phố có 01 điểm du lịch vùng dân tộc được công nhận là điểm du lịch địa phương đó là: Khu bảo tồn làng nhà sàn du lịch sinh thái Thái Hải tại xóm Mỹ Hào, xã Thịnh Đức. Các lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc và các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trong đồng bào DTTS luôn được Thành phố quan tâm chỉ đạo, từ đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi đoàn kết, phát huy, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc như: Lễ hội truyền thống của dân tộc Sán Dìu ở xóm Khuôn xã Phúc Trìu, Câu lạc bộ hát Soọng Cô của dân tộc Sán Dìu tại xã Sơn Cẩm, Lễ hội đình Làng Trà, Đền làng Sơn Cẩm xã Sơn Cẩm, Lễ hội Đình Quan Triều phường Quan Triều... 


Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Dấu ấn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lĩnh vực công tác dân tộc

Dấu ấn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lĩnh vực công tác dân tộc

Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt quan tâm, chăm lo cho đồng bào các DTTS và sự phát triển của vùng DTTS và miền núi. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại những dấu ấn sâu sắc trong lĩnh vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc; đặc biệt là những cống hiến to lớn về mặt lý luận và thực tiễn, là nền tảng vững chắc để Đảng, Nhà nước ta hoạch định chính sách dân tộc trong tình hình mới.
Tin nổi bật trang chủ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng đồng bào DTTS

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng đồng bào DTTS

Khi nhận được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, cùng với Nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, đồng bào các DTTS vô cùng thương tiếc và có những cảm xúc đặc biệt, chân thành đối với “Người học trò ưu tú của Bác Hồ”. Phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã ghi nhận một số ý kiến và tình cảm của người dân về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời kỳ vọng sẽ biến nỗi đau thành sức mạnh để thực hiện tốt các mục tiêu mà Đại hội XIII của Đảng đề ra.
Tín chỉ carbon – Xu hướng sản xuất xanh tiềm năng mang lại nguồn thu lớn ở Nghệ An

Tín chỉ carbon – Xu hướng sản xuất xanh tiềm năng mang lại nguồn thu lớn ở Nghệ An

Kinh tế - An Yên - 23:31, 21/07/2024
Không chỉ rừng, mà lúa cũng đã và đang được Nghệ An hoàn thiện thủ tục để hưởng lợi từ tín chỉ carbon. Trong một thời gian không xa, từ diện tích rừng nằm trong tóp lớn nhất của cả nước sẽ mang về nguồn thu “triệu đô” cho những tập thể, cá nhân tham gia, bảo vệ rừng ở xứ Nghệ. Rồi, hàng ngàn ha lúa, cũng mang về khoản thu từ bán tín chỉ carbon – một nguồn thu mà những “hai lúa” chưa từng biết đến.
Dòng sông khát vọng...

Dòng sông khát vọng...

Phóng sự - Nguyễn Thanh - 23:28, 21/07/2024
Mỗi một lần đi ngang đất Quảng Trị, lại thấy vang vọng đâu đó những ca từ rất đỗi diết da: Bên ven bờ Hiền Lương/ Chiều nay ra đứng trông về/ Mắt đượm tình quê/ Đôi mắt đượm tình quê… Nỗi niềm ấy, một thời, không chỉ của đời sông mà còn là của đời người - Khắc khoải một khát vọng sống còn vì hòa bình, hòa hợp và thống nhất.
Lễ cấp sắc của người Tày ở Định Hoá

Lễ cấp sắc của người Tày ở Định Hoá

Trang địa phương - Mỹ Dung - CTV - 23:18, 21/07/2024
Trải qua thời gian, mặc dù hiện nay Lễ cấp sắc của đồng bào dân tộc Tày của huyện Định Hóa (Thái Nguyên) đã có nhiều thay đổi, phù hợp hơn với cuộc sống hiện đại, song những giá trị cốt lõi vẫn được giữ gìn nguyên vẹn. Do vậy, Lễ cấp sắc trở thành một nét đẹp văn hóa không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt của người Tày nơi đây.
Nậm Nhùn (Lai Châu): Bớt nỗi lo cho người dân vùng có nguy cơ cao về thiên tai

Nậm Nhùn (Lai Châu): Bớt nỗi lo cho người dân vùng có nguy cơ cao về thiên tai

Xã hội - Trọng Bảo - 23:11, 21/07/2024
Nậm Nhùn là huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh Lai Châu, trên địa bàn thường xuyên xảy ra các sự cố mưa lũ, sạt lở, trượt đất, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của Nhân dân. Trước thực tế này, thời gian qua, huyện đã rất nỗ lực trong việc đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng đối với các điểm bố trí, sắp xếp dân cư nằm trong khu vực có nguy cơ cao về thiên tai nhằm ổn định đời sống người dân.
Nam Đông (Thừa Thiên Huế): Chương trình MTQG 1719 thúc đẩy phát triển vùng DTTS

Nam Đông (Thừa Thiên Huế): Chương trình MTQG 1719 thúc đẩy phát triển vùng DTTS

Công tác Dân tộc - Khánh Ngân - 23:02, 21/07/2024
Sau gần 4 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719, vùng đồng bào DTTS huyện Nam Đông (Thừa Thiên Huế) đã có nhiều thay đổi tích cực. Với việc đầu từ cơ sở hạ tầng, hỗ trợ mô hình sinh kế, nhà ở, nước sinh hoạt…, đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở Nam Đông hiện nay còn 18%...
Vấn đề - Sự kiện (Tuần 29): Phổ cập mầm non cho trẻ em: Thách thức ở vùng DTTS và miền núi

Vấn đề - Sự kiện (Tuần 29): Phổ cập mầm non cho trẻ em: Thách thức ở vùng DTTS và miền núi

Giáo dục mầm non có vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân và đã được khẳng định trong Luật Giáo dục. Tuy nhiên, cấp học này vẫn còn nhiều “khoảng trống” với khoảng 40,9% trẻ từ 3 - 4 tuổi, chủ yếu ở vùng khó khăn, vùng đồng bào DTTS và miền núi chưa đi học. Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất Chính phủ trình Quốc hội ban hành nghị quyết "Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi" để thông qua vào tháng 10/2024. Đây là vấn đề mà ngành Giáo dục địa phương, các giáo viên mầm non và người dân đang rất quan tâm. Chương trình Vấn đề - Sự kiện của Báo Dân tộc và Phát triển tuần này sẽ bàn về chủ đề: Phổ cập mầm non cho trẻ em: Thách thức ở vùng DTTS và miền núi.
Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện Chương trình MTQG 1719

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện Chương trình MTQG 1719

Công tác Dân tộc - Mạnh Cường - 22:54, 21/07/2024
Thực hiện Tiểu dự án 4, Dự án 5, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG 1719), Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với UBND huyện Nam Đông đã tổ chức 3 lớp tập huấn đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện Chương trình.
Thủ tướng chỉ đạo ứng phó với bão số 2, chủ động sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm

Thủ tướng chỉ đạo ứng phó với bão số 2, chủ động sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm

Tin tức - Minh Nhật - 19:39, 21/07/2024
Để ứng phó với bão số 2, Thủ tướng đề nghị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, rà soát, chủ động sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn, nhất là các hộ dân tại khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét.
Hà Giang: Tiêu hủy gần 1.000 con lợn nhiễm bệnh tả lợn châu Phi

Hà Giang: Tiêu hủy gần 1.000 con lợn nhiễm bệnh tả lợn châu Phi

Tin tức - Vũ Mừng - 16:53, 21/07/2024
Từ đầu tháng 7 đến hết ngày 16/7, toàn tỉnh Hà Giang có 122 hộ, 23 thôn thuộc 10 xã trên địa bàn 4/11 huyện, thành phố ghi nhận có lợn nhiễm bệnh tả lợn châu Phi. Tổng số lượng lợn đã tiêu hủy là 968 con với trọng lượng 35.073kg.
Vươn tới chân trời ước mơ

Vươn tới chân trời ước mơ

Giáo dục - Giang Lam - 16:52, 21/07/2024
Sinh ra với hình hài bé nhỏ, chân tay mềm yếu, đi lại khó khăn, tuổi thơ của Nguyễn Đức Long, thôn 14, xã Kim Phú, TP. Tuyên Quang (Tuyên Quang) là những ngày tháng ngược xuôi chữa bệnh. Chịu nhiều đau đớn do bệnh tật hành hạ nhưng chàng trai bé nhỏ ấy đã nỗ lực vươn lên, tốt nghiệp Thạc sỹ Khoa Công nghệ thông tin, trở thành Nghiên cứu viên làm việc tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Hành trình “thoát kén” của chàng trai ấy như nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho mỗi bạn trẻ vươn tới chân trời ước mơ.
Bắc Kạn: Đánh thức tiềm năng, mở lối trồng dược liệu theo công nghệ cao

Bắc Kạn: Đánh thức tiềm năng, mở lối trồng dược liệu theo công nghệ cao

Kinh tế - Minh Nhật - 16:49, 21/07/2024
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt triển khai Đề án đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý tại huyện Ba Bể. Đây là lần đầu tiên địa phương này triển khai một dự án trồng dược liệu quy mô lớn nhằm đánh thức tiềm năng đã nhiều năm chưa được khai phá.