Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Thực hiện Chương trình MTQG 1719: Chạy “nước rút” để về đích giai đoạn I

Thanh Hải - 09:30, 12/06/2024

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719) đang bước vào những năm cuối của giai đoạn I (2021-2025). Những khó khăn, thách thức bao gồm cả chủ quan lẫn khách quan vẫn hiện hữu… nhưng điều thấy rõ nhất là các địa phương đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ trên chặng đua “nước rút”, để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và huyện Tương Dương trong chuyến công tác khảo sát để xây dựng dự án định canh định cư khe Hộc, bản Huồi Pủng, xã Hữu Khuông
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và huyện Tương Dương trong chuyến công tác khảo sát để xây dựng dự án định canh định cư khe Hộc, bản Huồi Pủng, xã Hữu Khuông

Tỷ lệ giải ngân thấp

Nghệ An là một trong những địa phương tiến độ thực hiện cũng như tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn không cao; cá biệt có một số huyện, nguồn vốn sự nghiệp phải trả lại, không giải ngân hết. Ngay như năm 2023, nguồn vốn sự nghiệp ở các huyện Con Cuông, Kỳ Sơn, Thanh Chương, Quế Phong, Tương Dương… đã phải trả lại hàng trăm tỷ đồng. Còn năm 2024 này, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có quyết định phân bổ nguồn vốn sự nghiệp làm căn cứ cho các huyện thực hiện.

Trở lại mấy năm trước, nguồn vốn đầu tư công thực hiện Chương trình MTQG 1719 của Nghệ An có tỷ lệ giải ngân chỉ đạt 12,2%, năm 2023 (bao gồm vốn năm 2022 được kéo dài sang thực hiện năm 2023) tương ứng là 79,6%. Đối với nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2024 (bao gồm vốn năm 2022, năm 2023 kéo dài sang thực hiện năm 2024) tỷ lệ giải ngân 8,8% (tính đến ngày 31/3/2024). Với nguồn vốn sự nghiệp, tỷ lệ giải ngân còn thấp hơn. Theo đó, năm 2022, tỷ lệ giải ngân vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương là 6%, còn vốn sự nghiệp ngân sách địa phương chưa giải ngân; năm 2023 (bao gồm vốn năm 2022 kéo dài sang thực hiện năm 2023) giải ngân đạt 22,6.%; năm 2024 (vốn năm 2022, năm 2023 kéo dài sang thực hiện năm 2024) chưa giải ngân; còn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương chưa có quyết định phân bổ.

Tuyến đường giao thông thôn Tả Thền A, xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719
Tuyến đường giao thông thôn Tả Thền A, xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719

Tình hình thực hiện và giải ngân vốn của Chương trình MTQG 1719 ở huyện Đakrông (Quảng Trị) cũng chưa khả quan. Tổng kinh phí phân bổ cho Chương trình trong cả giai đoạn I là hơn 202 tỷ đồng. Nhưng, quá trình thực hiện các tiểu dự án, dự án chậm, dẫn tới tỷ lệ giải ngân đạt thấp; nhất là vốn sự nghiệp. Cụ thể, kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 là hơn 74 tỷ đồng, đã giải ngân thanh toán với tỷ lệ 79,41%; kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 kéo dài qua năm 2023 đã giải ngân với tỷ lệ 89,44%. Còn vốn sự nghiệp, kế hoạch vốn năm 2022 chuyển sang năm 2023 giải ngân đạt tỷ lệ 37,34%, kế hoạch vốn năm 2023 giải ngân với tỷ lệ 7,87%.

Nhiều địa phương trên cả nước cũng đang có chung bức tranh về giải ngân và tiến độ thực hiện thấp, chậm… như vậy. Tổng vốn kế hoạch giao năm 2024 cho tỉnh Lạng Sơn là hơn 1.684 tỷ đồng (bao gồm cả vốn kéo dài sang năm 2024). Quá trình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư phát triển tính đến ngày 31/3/2024 (gồm cả năm 2022, 2023 kéo dài sang) mới đạt 1,9%; riêng nguồn vốn đầu tư năm 2024 đã giải ngân 18,2%. Đối với giải ngân vốn sự nghiệp, vốn từ năm 2022, 2023 kéo dài sang năm 2024 giải ngân đạt 1,25%; vốn năm 2024 giải ngân đạt 0,35% (tính đến ngày 31/3/2024).

Chạy đua cho kịp tiến độ

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo nhiều địa phương cho biết, đây là thời khắc quan trọng chạy đua “nước rút” vì tiến độ để hoàn thành mục tiêu đề ra của giai đoạn I. Vì thế, áp lực chỉ tiêu, áp lực giải ngân, áp lực tiến độ đang rất căng thẳng.

Huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn đang tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
Huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn đang tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

Trong rất nhiều những khó khăn, thách thức đang hiện hữu, có lý do về việc nguồn vốn sự nghiệp được phân bổ chậm, dẫn tới nhiều địa phương khó bắt kịp theo thời gian để thực hiện. Thêm vào đó, cũng do là chương trình mới triển khai, các tiểu dự án và dự án của Chương trình MTQG 1719 do nhiều đơn vị là bộ, ngành chịu trách nhiệm hướng dẫn, xâu nối, tổ chức thực hiện… nên cũng ít nhiều gây khó khăn cho cơ sở khi phải xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện kịp thời… Nhiều địa phương cũng chia sẻ thực tế đang gặp khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, đối tượng thụ hưởng, thậm chí có những nội dung còn chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể… gây lúng túng cho các địa phương trong thực hiện.

Dẫu gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nhưng tinh thần của các địa phương vẫn là quyết liệt chỉ đạo, tổ chức thực hiện đúng tiến độ. Đại diện Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai cho hay: Mục tiêu bây giờ là các nội dung của Chương trình. Vì thế, đơn vị đang phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Điều phối Chương trình Trung ương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện Chương trình.

Nhiều địa phương cũng khẳng định rằng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sẽ tiếp tục được thực hiện quyết liệt hơn trong những năm cuối của giai đoạn I. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng thông tin: Chúng tôi đang tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý; tiếp tục quán triệt cho các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, từng cán bộ, đảng viên và người dân hiểu, nắm chắc các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về Chương trình, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên của địa phương và các cơ quan liên quan. Đồng thời, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ, các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình… để tiến độ giải ngân các nguồn vốn đạt tỷ lệ cao. Quá trình thực hiện sẽ có sự rà soát để điều chỉnh, bổ sung nếu cần thiết nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các nguồn kinh phí được phân bổ.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin nổi bật trang chủ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng đồng bào DTTS

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng đồng bào DTTS

Khi nhận được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, cùng với Nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, đồng bào các DTTS vô cùng thương tiếc và có những cảm xúc đặc biệt, chân thành đối với “Người học trò ưu tú của Bác Hồ”. Phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã ghi nhận một số ý kiến và tình cảm của người dân về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời kỳ vọng sẽ biến nỗi đau thành sức mạnh để thực hiện tốt các mục tiêu mà Đại hội XIII của Đảng đề ra.
Tín chỉ carbon – Xu hướng sản xuất xanh tiềm năng mang lại nguồn thu lớn ở Nghệ An

Tín chỉ carbon – Xu hướng sản xuất xanh tiềm năng mang lại nguồn thu lớn ở Nghệ An

Kinh tế - An Yên - 23:31, 21/07/2024
Không chỉ rừng, mà lúa cũng đã và đang được Nghệ An hoàn thiện thủ tục để hưởng lợi từ tín chỉ carbon. Trong một thời gian không xa, từ diện tích rừng nằm trong tóp lớn nhất của cả nước sẽ mang về nguồn thu “triệu đô” cho những tập thể, cá nhân tham gia, bảo vệ rừng ở xứ Nghệ. Rồi, hàng ngàn ha lúa, cũng mang về khoản thu từ bán tín chỉ carbon – một nguồn thu mà những “hai lúa” chưa từng biết đến.
Dòng sông khát vọng...

Dòng sông khát vọng...

Phóng sự - Nguyễn Thanh - 23:28, 21/07/2024
Mỗi một lần đi ngang đất Quảng Trị, lại thấy vang vọng đâu đó những ca từ rất đỗi diết da: Bên ven bờ Hiền Lương/ Chiều nay ra đứng trông về/ Mắt đượm tình quê/ Đôi mắt đượm tình quê… Nỗi niềm ấy, một thời, không chỉ của đời sông mà còn là của đời người - Khắc khoải một khát vọng sống còn vì hòa bình, hòa hợp và thống nhất.
Lễ cấp sắc của người Tày ở Định Hoá

Lễ cấp sắc của người Tày ở Định Hoá

Trang địa phương - Mỹ Dung - CTV - 23:18, 21/07/2024
Trải qua thời gian, mặc dù hiện nay Lễ cấp sắc của đồng bào dân tộc Tày của huyện Định Hóa (Thái Nguyên) đã có nhiều thay đổi, phù hợp hơn với cuộc sống hiện đại, song những giá trị cốt lõi vẫn được giữ gìn nguyên vẹn. Do vậy, Lễ cấp sắc trở thành một nét đẹp văn hóa không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt của người Tày nơi đây.
Nậm Nhùn (Lai Châu): Bớt nỗi lo cho người dân vùng có nguy cơ cao về thiên tai

Nậm Nhùn (Lai Châu): Bớt nỗi lo cho người dân vùng có nguy cơ cao về thiên tai

Xã hội - Trọng Bảo - 23:11, 21/07/2024
Nậm Nhùn là huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh Lai Châu, trên địa bàn thường xuyên xảy ra các sự cố mưa lũ sạt, trượt đất, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của Nhân dân. Trước thực tế này, thời gian qua, huyện đã rất nỗ lực trong việc đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng đối với các điểm bố trí, sắp xếp dân cư nằm trong khu vực có nguy cơ cao về thiên tai nhằm ổn định đời sống người dân.
Nam Đông (Thừa Thiên Huế): Chương trình MTQG 1719 thúc đẩy phát triển vùng DTTS

Nam Đông (Thừa Thiên Huế): Chương trình MTQG 1719 thúc đẩy phát triển vùng DTTS

Công tác Dân tộc - Khánh Ngân - 23:02, 21/07/2024
Sau gần 4 năm triển khai thực hiện chương trình MTQG 1719, vùng đồng bào DTTS huyện Nam Đông (Thừa Thiên Huế) đã có nhiều thay đổi tích cực. Với việc đầu từ cơ sở hạ tầng, hỗ trợ mô hình sinh kế, nhà ở, nước sinh hoạt…, đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở Nam Đông hiện nay còn 18%...
Vấn đề - Sự kiện (Tuần 29): Phổ cập mầm non cho trẻ em: Thách thức ở vùng DTTS và miền núi

Vấn đề - Sự kiện (Tuần 29): Phổ cập mầm non cho trẻ em: Thách thức ở vùng DTTS và miền núi

Giáo dục mầm non có vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân và đã được khẳng định trong Luật Giáo dục. Tuy nhiên, cấp học này vẫn còn nhiều “khoảng trống” với khoảng 40,9% trẻ từ 3 - 4 tuổi, chủ yếu ở vùng khó khăn, vùng đồng bào DTTS và miền núi chưa đi học. Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất Chính phủ trình Quốc hội ban hành nghị quyết "Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi" để thông qua vào tháng 10/2024. Đây là vấn đề mà ngành Giáo dục địa phương, các giáo viên mầm non và người dân đang rất quan tâm. Chương trình Vấn đề - Sự kiện của Báo Dân tộc và Phát triển tuần này sẽ bàn về chủ đề: Phổ cập mầm non cho trẻ em: Thách thức ở vùng DTTS và miền núi.
Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện chương trình MTQG 1719

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện chương trình MTQG 1719

Công tác Dân tộc - Mạnh Cường - 22:54, 21/07/2024
Thực hiện Tiểu dự án 4, Dự án 5, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG 1719), Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với UBND huyện Nam Đông đã tổ chức 3 lớp tập huấn đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện Chương trình.
Thủ tướng chỉ đạo ứng phó với bão số 2, chủ động sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm

Thủ tướng chỉ đạo ứng phó với bão số 2, chủ động sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm

Tin tức - Minh Nhật - 19:39, 21/07/2024
Để ứng phó với bão số 2, Thủ tướng đề nghị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, rà soát, chủ động sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn, nhất là các hộ dân tại khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét.
Hà Giang: Tiêu hủy gần 1.000 con lợn nhiễm bệnh tả lợn châu Phi

Hà Giang: Tiêu hủy gần 1.000 con lợn nhiễm bệnh tả lợn châu Phi

Tin tức - Vũ Mừng - 16:53, 21/07/2024
Từ đầu tháng 7 đến hết ngày 16/7, toàn tỉnh Hà Giang có 122 hộ, 23 thôn thuộc 10 xã trên địa bàn 4/11 huyện, thành phố ghi nhận có lợn nhiễm bệnh tả lợn châu Phi. Tổng số lượng lợn đã tiêu hủy là 968 con với trọng lượng 35.073kg.
Vươn tới chân trời ước mơ

Vươn tới chân trời ước mơ

Giáo dục - Giang Lam - 16:52, 21/07/2024
Sinh ra với hình hài bé nhỏ, chân tay mềm yếu, đi lại khó khăn, tuổi thơ của Nguyễn Đức Long, thôn 14, xã Kim Phú, TP. Tuyên Quang (Tuyên Quang) là những ngày tháng ngược xuôi chữa bệnh. Chịu nhiều đau đớn do bệnh tật hành hạ nhưng chàng trai bé nhỏ ấy đã nỗ lực vươn lên, tốt nghiệp Thạc sỹ Khoa Công nghệ thông tin, trở thành Nghiên cứu viên làm việc tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Hành trình “thoát kén” của chàng trai ấy như nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho mỗi bạn trẻ vươn tới chân trời ước mơ.
Bắc Kạn: Đánh thức tiềm năng, mở lối trồng dược liệu theo công nghệ cao

Bắc Kạn: Đánh thức tiềm năng, mở lối trồng dược liệu theo công nghệ cao

Kinh tế - Minh Nhật - 16:49, 21/07/2024
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt triển khai Đề án đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý tại huyện Ba Bể. Đây là lần đầu tiên địa phương này triển khai một dự án trồng dược liệu quy mô lớn nhằm đánh thức tiềm năng đã nhiều năm chưa được khai phá.