Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tin tức mới nhất về: thu nhập

Giảm nghèo bền vững - Nhìn lại một chặng đường: Không dễ xác định thu nhập (Bài 2)

Giảm nghèo bền vững - Nhìn lại một chặng đường: Không dễ xác định thu nhập (Bài 2)

Chính sách dân tộc - Sỹ Hào - 21:17, 09/07/2020
Thu nhập là một tiêu chí “cứng” để xác định hộ nghèo, từ đó các chính sách giảm nghèo được triển khai nhằm hướng đến mục tiêu cải thiện mức sống cho người dân. Nhưng để xác định được thu nhập của hộ nghèo, nhất là hộ đồng bào DTTS không hề dễ.
Thu nhập khá từ việc trồng và bảo vệ cây sim tự nhiên

Thu nhập khá từ việc trồng và bảo vệ cây sim tự nhiên

Kinh tế - PV - 11:53, 12/11/2018
Với lợi thế diện tích đất rừng lớn, thời gian qua, nhiều người dân xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị vừa tiến hành trồng, vừa bảo vệ diện tích cây sim tự nhiên. Hướng đi này đã và đang mang lại thu nhập khá, góp phần cải thiện cuộc sống cho các hộ gia đình…
Duy trì đạt chuẩn nông thôn mới ở Nậm Cần

Duy trì đạt chuẩn nông thôn mới ở Nậm Cần

Kinh tế - PV - 10:08, 09/07/2018
Nậm Cần là một trong những xã đầu tiên của huyện Tân Uyên (Lai Châu) hoàn thành Chương trình xây dựng NTM. Không dừng lại ở đó, những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm duy trì và nâng cao các tiêu chí NTM; đặc biệt là các tiêu chí về đường giao thông, thu nhập, môi trường; thông qua đó giúp xã trở thành xã NTM tiêu biểu trên địa bàn huyện.
Toàn văn Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Toàn văn Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Tin tức - PV - 09:26, 25/05/2018
Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 23/5/2018.
Chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo: Hai mươi năm-Một chặng đường

Chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo: Hai mươi năm-Một chặng đường

Chính sách dân tộc - PV - 10:17, 26/04/2018
Hai mươi năm qua, nguồn lực bố trí để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo là không hề nhỏ, nhưng kết quả thu được chưa như kỳ vọng. Điều này đặt ra một yêu cầu cấp bách trong việc thay đổi tư duy giảm nghèo, cả về hoạch định chính sách cũng như trong quá trình thực hiện.