Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tháo gỡ vướng mắc triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 5 Chương trình MTQG 1719 ở Điện Biên

Thúy Hồng - 19:17, 21/04/2023

Tiếp tục chuyến công tác khảo sát, hướng dẫn thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ 2021 - 2025, theo Quyết định 1719 (Sau đây gọi tắt là Chương trình MTQG 1719), ngày 21/4 Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do ông Lê Như Xuyên, Phó Vụ trưởng, Vụ Giáo dục Dân tộc làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên và các đơn vị liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Điện Biên, thực hiện Quyết định 1719, UBND tỉnh Điện Biên giao cho Sở GD&ĐT tỉnh triển khai thực hiện Tiểu Dự án 1 - Dự án 5 về “Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường PTDT nội trú, trường PTDT bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào DTTS”.

Theo Nghị Quyết số 105/NQ-HDND ngày 8/7/2022 của HĐND tỉnh Điện Biên; Quyết định số 1240/QĐ-UBND, Quyết định số 1279/QĐ-UBND, Kế hoạch số 2674/KH-UBND, tổng mức vốn thực hiện Tiểu dự án 1 của Dự án 5 giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên là 597.813 triệu đồng. Trong đó: Vốn đầu tư phát triển 543.805 triệu đồng; vốn sự nghiệp 48.570 triệu đồng, vốn huy động hợp pháp khác khoảng 5.438 triệu đồng. Trong năm 2022 giải ngân 248,45 triệu đồng đạt 1,38%.

Ông Lê Như Xuyên - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Dân tộc phát biểu tại buổi làm việc
Ông Lê Như Xuyên - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Dân tộc phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Đoạt - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cho biết: Để triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 5, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, tích cực phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan trong triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ.

Tuy nhiên, do năm 2022 phân bổ vốn muộn, khối lượng công việc lớn, thủ tục theo quy định phải thực hiện theo trình tự, đòi hỏi thời gian thực hiện, nên dẫn đến thời gian thi công ngắn, khối lượng hoàn thành và giải ngân năm 2022 còn thấp, không thể hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn giao. Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc.

Ông Đào Hoài Nam - Phó Chủ tịch UBND Tp. Điện Biên Phủ
Ông Đào Hoài Nam - Phó Chủ tịch UBND Tp. Điện Biên Phủ

Theo ông Nguyễn Văn Đoạt, đối tượng, phạm vi đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị Tiểu dự án 1 - Dự án 5 còn chưa rõ ràng dẫn đến khó khăn trong việc xác định đối tượng đầu tư. Bên cạnh đó, công tác rà soát, tổng hợp nhu cầu và thực hiện quy trình đấu thầu mua sắm phải thực hiện qua nhiều bước, cần thời gian để hoàn thành và giải ngân nguồn vốn đã phân bổ. Hiện trên địa bàn Điện Biên còn các nội dung số 2 của Tiểu dự án 1 - Dự án 5 còn vướng mắc, chưa triển khai được, như nội dung: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường PTDT nội trú, trường PTDT bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú và nội dung xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào DTTS.

Ông Nguyễn Văn Đoạt đề nghị Bộ GD&ĐT tiếp tục tổng hợp những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn triển khai Chương trình và sớm nghiên cứu, ban hành hoặc đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành liên quan ban hành sửa đổi những văn bản còn đang chồng chéo, bất cập, ban hành văn bản hướng dẫn tháo gỡ những vướng mắc về trình tự, thủ tục, về đối tượng, phạm vi đầu tư để các địa phương triển khai tổ chức thực hiện bảo đảm mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình.

Ông Nguyễn Văn Đoạt - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên phát biểu tại buổi làm việc
Ông Nguyễn Văn Đoạt - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh Điện Biên đã có nhiều kiến nghị, tháo gỡ vướng mắc triển khai thực Tiểu dự án 1 - Dự án 5. Ông Lò Xuân Nam - Phó Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên cho biết: Cơ chế, chính sách cho nội dung xóa mù chữ thuộc Tiểu dự án 1 - Dự án 5 và công tác giải ngân vẫn còn nhiều khó khăn. Bộ GD&ĐT cần nghiên cứu có những hướng dẫn cụ thể để địa phương triển khai hiệu quả Dự án.

Giải đáp về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 5 trên địa bàn tỉnh, ông Lê Như Xuyên - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Dân tộc cho biết: Chương trình MTQG 1719 là chương trình mới, việc triển khai thực hiện Chương trình ở cơ sở còn nhiều khó khăn, lúng túng. Hiện nay, còn nhiều bộ, ngành chưa ban hành các thông tư hướng dẫn triển khai thực hiện, nên tiến độ giải ngân còn chậm so với kế hoạch.

Để tháo gỡ vướng mắc, Bộ GD&ĐT đã ban hành các văn bản, Thông tư hướng dẫn triển khai thực hiện Dự án 5. Riêng đối với Tiểu dự án 1 - Dự án 5, Bộ đã ban hành Công văn số 2184/BGDĐT-BGDDĐT ngày 26/5/2022 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện.

Ông Lò Xuân Nam - Phó Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên phát biểu tại buổi làm việc
Ông Lò Xuân Nam - Phó Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên phát biểu tại buổi làm việc

Mới đây nhất, Bộ GD&ĐT đã ban hành Công văn số 1339/BGDĐT-GDDT ngày 30/3/2023 về việc hướng dẫn thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 5 trong năm 2023 và có điều chỉnh một số nội dung tại Công văn 2184 BGDĐT-BGDDĐT ngày 26/5/2022. Theo ông Lê Như Xuyên các đơn vị cần bám sát các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT để triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai, nếu phát sinh vướng mắc, cần kiến nghị với Bộ GD&ĐT và các cơ quan, đơn vị liên quan để được hướng dẫn thực hiện kịp thời, hiệu quả Dự án.

Ông Lê Như Xuyên cũng thông tin thêm, vừa qua, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 09/2023/TT-BGDĐT ngày 18/4/2023 quy định việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng DTTS, áp dụng đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng có ngành đào tạo giáo viên và các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thực hiện nhiệm vụ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tiếng DTTS; các sở GD&ĐT, các tổ chức và cá nhân có liên quan tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện Dự án 5 được hiệu quả.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Bắc Giang: Phê duyệt mức hỗ trợ Dự án 1, Chương trình MTQG 1719

Bắc Giang: Phê duyệt mức hỗ trợ Dự án 1, Chương trình MTQG 1719

UBND huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang vừa ban hành văn bản phê duyệt mức hỗ trợ đất ở, chuyển đổi nghề và nước sinh hoạt phân tán. Đây là nội dung thuộc Dự án 1, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719).
Tin nổi bật trang chủ
Gia Lai: Tiếp tục xảy ra vụ phá rừng tự nhiên quy mô lớn gần 5ha

Gia Lai: Tiếp tục xảy ra vụ phá rừng tự nhiên quy mô lớn gần 5ha

Tỉnh Gia Lai vừa phát hiện vụ phá rừng tự nhiên quy mô lớn trên địa bàn huyện Kông Chro với tổng diện tích lên đến gần 5ha. Hiện Hạt Kiểm lâm huyện Kông Chro đang phối hợp với các ngành chức năng tiến hành mở rộng hiện trường, điều tra, xác minh làm rõ đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời, kiến nghị cấp trên làm rõ trách nhiệm của chủ rừng khi để xảy ra phá rừng.
Mang Tết Trung thu đến với trẻ em vùng cao biên giới Mèo Vạc

Mang Tết Trung thu đến với trẻ em vùng cao biên giới Mèo Vạc

Xã hội - Văn Hoa - Minh Đức - 22:51, 24/09/2023
Nhằm để các em thiếu nhi nơi vùng cao biên giới Mèo Vạc được tận hưởng một mùa Trung thu rộn ràng, ấm áp và đong đầy yêu thương, vừa qua, Đoàn thiện nguyện Thanh Maika và những người bạn (Thành phố Hà Nội) phối hợp UBND xã Pải Lủng tổ chức chương trình “Trung thu cao nguyên đá” cho hơn 1.000 em học sinh liên trường của xã.
Bình Thuận: Phổ biến, cung cấp thông tin cho Người có uy tín và cán bộ làm công tác dân tộc ở cơ sở

Bình Thuận: Phổ biến, cung cấp thông tin cho Người có uy tín và cán bộ làm công tác dân tộc ở cơ sở

Công tác Dân tộc - L.Phương - 22:46, 24/09/2023
Ngày 24/9, Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến, cung cấp thông tin cho 87 Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS và cán bộ, công chức thuộc các Phòng Dân tộc trên địa bàn tỉnh.
An Giang: Khai Giảng lớp đào tạo kỹ năng tiếng Khmer cho cán bộ Bộ đội Biên phòng

An Giang: Khai Giảng lớp đào tạo kỹ năng tiếng Khmer cho cán bộ Bộ đội Biên phòng

Công tác Dân tộc - Như Tâm - Lê Vũ - 22:42, 24/09/2023
Ngày 24/9, tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với Sở Nội vụ và Trường Dân tộc nội trú - Trung học phổ thông tỉnh An Giang tổ chức Lễ khai giảng lớp 4 kỹ năng tiếng Khmer cho cán bộ trong đơn vị.
Đồng bào Dao cải thiện thu nhập từ các bài thuốc cổ truyền

Đồng bào Dao cải thiện thu nhập từ các bài thuốc cổ truyền

Media - Trọng Bảo - 22:33, 24/09/2023
Đồng bào Dao đỏ ở Lào Cai sở hữu một kho tàng tri thức về cây thuốc rất có giá trị trong tự nhiên. Trải qua bao thế hệ, kinh nghiệm về những cây thuốc dân gian vẫn được lưu truyền, gìn giữ. Các bài thuốc cổ truyền không chỉ chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng trong thôn bản, mà hiện nay đã và đang được bà con khai thác, chế biến thành các sản phẩm đa dạng cũng ứng cho thị trường mang lại thu nhập, cải thiện đời sống.
Khám phá bảo tàng duy nhất về lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định

Khám phá bảo tàng duy nhất về lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định

Media - Lê Vũ – Trần Linh - 22:32, 24/09/2023
Vừa được chính thức đi vào hoạt động từ cuối tháng 8/2023, tuy nhiên, Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định đã thành địa chỉ tham quan thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là các bạn trẻ trong thời gian gần đây. Cùng Báo Dân tộc và Phát triển khám phá bảo tàng duy nhất ở Việt Nam về lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định.
Tin trong ngày - 22/9/2023

Tin trong ngày - 22/9/2023

Bản tin hôm nay, ngày 22/9, có những thông tin đáng chú ý sau: Giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc. Lễ hội trà Shan tuyết lớn nhất miền Bắc. Hủy hoại cây rừng bằng thuốc độc ở huyện Bác Ái (Ninh Thuận). Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Bộ đội Biên phòng giúp đồng bào DTTS thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Bộ đội Biên phòng giúp đồng bào DTTS thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Media - Ngọc Chí - 22:32, 24/09/2023
Với phương châm “ba bám, bốn cùng”, lực lượng Bội đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kon Tum đã và đang triển khai nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, từng bước giúp cho đồng bào DTTS ở khu vực biên giới vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ấm no và hạnh phúc.
Ngày hội văn hóa, thể thao thanh niên Việt Nam - Lào tại Bình Định

Ngày hội văn hóa, thể thao thanh niên Việt Nam - Lào tại Bình Định

Tin tức - T.Nhân - 22:30, 24/09/2023
Ngày 24/9, tại huyện miền núi Vân Canh (Bình Định), Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao thanh niên Việt Nam - Lào với sự tham gia hưởng ứng của hơn 250 đoàn viên, thanh niên, sinh viên Việt Nam và Lào.
Thanh Hóa: Ấm áp chương trình “Tết Trung thu - Tết của tình yêu thương”

Thanh Hóa: Ấm áp chương trình “Tết Trung thu - Tết của tình yêu thương”

Nhịp cầu nhân ái - Quỳnh Trâm - 22:30, 24/09/2023
Trung ương Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam và Hội Bảo trợ Người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với huyện miền núi Ngọc Lặc tổ chức Chương trình tặng quà “Tết Trung thu - Tết của tình yêu thương” dành cho học sinh khuyết tật, học sinh mồ côi, học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhân dịp Tết Trung thu và bước vào năm học mới.
Thể thao Việt Nam giành huy chương đầu tiên tại Asiad 19

Thể thao Việt Nam giành huy chương đầu tiên tại Asiad 19

Thể thao - PV - 22:27, 24/09/2023
Sáng 24/9, 4 cô gái Đinh Thị Hảo, Hà Thị Vui, Phạm Thị Huệ, Dư Thị Bông đã mang về tấm huy chương đầu tiên của Asiad 19 cho Đoàn thể thao Việt Nam ở môn Chèo thuyền Rowing.
Các lao động Việt Nam không nguy hiểm đến tính mạng trong vụ cháy tại Đài Loan (Trung Quốc)

Các lao động Việt Nam không nguy hiểm đến tính mạng trong vụ cháy tại Đài Loan (Trung Quốc)

Tin tức - L.Minh - 22:24, 24/09/2023
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có công văn Số: 3952/LĐTBXH-VP, về việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động Việt Nam trong vụ hỏa hoạn tại Đài Loan (Trung Quốc).