Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tạo động lực để đồng bào các DTTS ở Mường Nhé vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên mảnh đất quê hương

Hồng Phúc (thực hiện) - 10:50, 03/12/2023

Với đặc thù là huyện vùng cao, biên giới còn nhiều khó khăn, những năm gần đây, nhờ nỗ lực triển khai tốt các chính sách dân tộc và các Chương trình mục tiêu quốc gia, đời sống người dân huyện Mường Nhé (Điện Biên) đang ngày càng được nâng cao, từng bước xây dựng huyện trở thành điểm sáng kinh tế - xã hội vùng biên.Phóng viên báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc phỏng vấn ông Bùi Minh Hải, Bí thư Huyện ủy Mường Nhé về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Ông Bùi Minh Hải, Bí thư Huyện ủy Mường Nhé
Ông Bùi Minh Hải, Bí thư Huyện ủy Mường Nhé

PV: Là địa phương có nhiều dân tộc theo các tôn giáo khác nhau, năm 2011, Mường Nhé từng là điểm nóng về các hoạt động lợi dụng tôn giáo để chống phá Nhà nước. Nhớ lại sự kiện Mường Nhé, để thấy những thay đổi hiện nay ở huyện là rất lớn, rất quý báu. Xin ông chia sẻ, trong những năm qua việc thực hiện chính sách về dân tộc, tôn giáo được Mường Nhé triển khai như nào để đáp ứng nguyện vọng của bà con sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng đúng theo quy định của pháp luật?

Ông Bùi Minh Hải: Tính đến nay trên địa bàn huyện Mường Nhé có 9/11 xã có người theo đạo; 71 bản; 103 điểm nhóm với: 4.107 hộ, 23.558 khẩu theo đạo, chiếm 47,06% dân số toàn huyện. Có 6/10 dân tộc theo tôn giáo thuộc các dân tộc: Kinh, Mông, Sán Chỉ, Dao, Hà Nhì, Hoa (Xạ Phang). Toàn huyện hiện có 82/103 điểm nhóm đạo được cấp đăng ký sinh hoạt tôn giáo. Thời gian qua, trên địa bàn huyện còn tồn tại các loại “tà đạo”: “Bà Cô Dợ”, “Đức Chúa trời toàn năng”.

Trong những năm qua huyện đã thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo, cụ thể: Cử cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở kịp thời nắm bắt và phản ánh diễn biến, tư tưởng, nguyện vọng của đồng bào có đạo qua đó có giải pháp giải quyết đúng đắn kịp thời các vấn đề bức xúc phát sinh để ngăn chặn các phần tử xấu, các thế lực thù địch lợi dụng quyền tự do, tín ngưỡng, tôn giáo để tuyên truyền luận điệu xấu, gây chia rẽ đoàn kết trong Nhân dân. Thường xuyên tổ chức các Hội nghị đối thoại với trưởng các điểm nhóm, với những người có uy tín trong đồng bào có đạo.

Ngoài ra, huyện thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên các điểm nhóm vào các dịp lễ, tết để đồng bào các tôn giáo thêm phấn khởi, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Quan tâm giải quyết nhu cầu chính đáng của đồng bào có đạo, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo đúng quy định của pháp luật. Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo; thực hiện nhiều giải pháp trong tuyên truyền, vận động xóa bỏ tà đạo. Đến nay trên địa bàn huyện cơ bản không còn các tà đạo trên.

PV: Huyện Mường Nhé đã và đang triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 như: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng báo dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới. Các chương trình này đã đạt được những kết quả gì nổi bật ?

Ông Bùi Minh Hải: Việc triển khai các chương trình MTQG tại huyện Mường Nhé đã đạt được một số kết quả nổi bật như: Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm 6,88%/năm; Tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông đạt 81,81%. 100% trạm y tế xã được xây dựng kiên cố; 100% đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Về giáo dục, tỷ lệ học sinh mẫu giáo 5 tuổi đến trường đạt 99,9%, học sinh trong độ tuổi tiểu học đạt 99,7%, học trung học cơ sở 98,1%, học trung học phổ thông đạt 60,8%. Lao động trong độ tuổi được qua đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu đạt 69,21%.

Về xây dựng nông thông mới, tính đến thời điểm hiện nay, Mường Nhé không còn xã dưới 5 tiêu chí, các tiêu chí ngày càng tăng lên theo từng năm. Cụ thể tính đến 30/9/2023 bình quân số tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn huyện đạt 10,09 tiêu chí/xã; đã có 01 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2020 (xã Sín Thầu). Huyện đang tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các xã rà soát đánh giá, lập hồ sơ đề nghị công nhận thôn, bản nông thôn mới; tính đến nay bình quân số tiêu chí nông thôn mới cấp thôn, bản trên địa bàn huyện đạt 5,8 tiêu chí/bản. 

Người dân xã Mường Toong, huyện Mường Nhé về nơi ở mới
Người dân xã Mường Toong, huyện Mường Nhé về nơi ở mới

PV: Ông đánh giá thế nào về tác động của các Chương trình mục tiêu quốc gia đối với đời sống Nhân dân tại huyện Mường Nhé?

Ông Bùi Minh Hải: Quá trình triển khai thực hiện các Chương trình MTQG luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân các dân tộc tham gia tích cực. Việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đã đóng góp tác động rất lớn đến quá trình phát triển kinh tế-xã hội, thay đổi diện mạo thôn, bản trên địa bàn huyện, đặc biệt là với kết cấu hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đã được quan tâm đầu tư, đáp ứng yêu cầu quá trình phát triển nông thôn của huyện.

Các Chương trình MTQG được triển khai đồng bộ đã tạo cơ hội và điều kiện để các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tiếp cận dễ dàng với các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao dân trí, tạo việc làm và nâng cao chất lượng nguồn lao động, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện ngày được nâng lên; thu nhập bình quân đầu người hằng năm đều tăng, tỉ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm.

Mường Nhé từng bước xây dựng trở thành điểm sáng kinh tế - xã hội vùng biên
Mường Nhé từng bước xây dựng trở thành điểm sáng kinh tế - xã hội vùng biên

PV: Xin ông cho biết, từ nay đến hết năm huyện Mường Nhé xác định những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể nào?

Ông Bùi Minh Hải: Trong tháng cuối năm, huyện tiếp tục nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, người đứng đầu. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Cụ thể, về kinh tế: Phấn đấu cả năm 2023 vượt thu 30% dự toán được HĐND huyện giao; xây dựng nông thôn mới: đạt trung bình từ 10,5 tiêu chí/xã. Về xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia còn là 49,08%. Cụ thể như sau:

Thứ nhất: Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm tại Nghị quyết số 11-NQ-HU ngày 20/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2023. Bám sát các nghị quyết chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ của Đảng bộ huyện khóa V.

Thứ hai: Thực hiện tốt quản lý thu, chi ngân sách trên địa bàn, tích cực đôn đốc xử lý nợ đọng thuế. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG, các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu để tập trung hoàn thành các mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới năm 2023.

Thứ ba: Đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững. Thực hiện tốt các chính sách dân tộc, nhất là hỗ trợ định canh, định cư, đất ở, đất sản xuất, nhà ở đối với dân tộc thiểu số và hộ nghèo; đặc biệt hoàn thành việc thực hiện hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo, hỗ cận nghèo hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ. Tập trung triển khai các chương trình, dự án để tạo giải quyết việc làm ổn định cho người lao động.

Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục; rà soát, sắp xếp bố trí đủ giáo viên dạy học. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh và đẩy mạnh hoạt động tiêm chủng. Tiếp tục đầu tư, quản lý và sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa. Tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, phát triển du lịch của huyện. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn; tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, để người dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế.

Thư tư: Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Pháp luật về quản lý bảo vệ rừng. Nâng cao hiêu quả công tác tuyên truyền để người dân nâng các ý thức trách nhiệm trong việc bảo về môi trường đặc biệt là ý thức bảo về nguồn nước và xử lý rác thải.

Trân trọng cảm ơn ông! 

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”

Góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”

Ngày 28/12, tại Tp. Kon Tum (Kon Tum), Ủy Ban Dân tộc tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”. Ông Đào Xuân Quy - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc (Ủy Ban Dân tộc) và ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo các sở, ban, ngành của 5 tỉnh Tây Nguyên.
Tin nổi bật trang chủ
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thời sự - BDT - 20:33, 20/07/2024
Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng Ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thời sự - BDT - 20:28, 20/07/2024
Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Nghệ nhân Ưu tú Y Sinh: Trao truyền văn hóa dân tộc Xơ Đăng

Nghệ nhân Ưu tú Y Sinh: Trao truyền văn hóa dân tộc Xơ Đăng

Sắc màu 54 - Thanh Thuận - 16:11, 20/07/2024
Nói đến nghệ thuật chơi đàn Klông pút, không thể không nhắc tới Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Y Sinh, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Từ tình yêu đặc biệt với cây đàn Klông pút, lo sợ nguy cơ “biến mất” của đàn Klông pút, NNƯT Y Sinh đã đứng ra truyền dạy cho thế hệ trẻ với mong muốn những giai điệu của đại ngàn sẽ mãi lưu truyền trong đời sống người Xơ Đăng.
Chủ động ứng phó mưa lớn kèm lốc sét, gió giật mạnh và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó mưa lớn kèm lốc sét, gió giật mạnh và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Tin tức - T.H - 16:10, 20/07/2024
Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai vừa có Công văn số 700/ĐĐ-ƯPKP đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tham mưu UBND các tỉnh, thành phố việc ứng phó với mưa lớn kèm lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
Cuba tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cuba tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thời sự - PV - 16:07, 20/07/2024
Ngày 19/7, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
Tin trong ngày - 19/7/2024

Tin trong ngày - 19/7/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 19/7, có những thông tin đáng chú ý sau: Khó khăn trong thực hiện mô hình hỗ trợ sản xuất từ các chương trình MTQG. Yên Bái: 17 hộ dân thôn Đoàn Kết bị cô lập do mưa lớn. Ấn tượng Đội văn nghệ cồng chiêng của đồng bào Co. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Nữ sinh Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc là thủ khoa toàn tỉnh Thái Nguyên

Nữ sinh Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc là thủ khoa toàn tỉnh Thái Nguyên

Giáo dục - Vũ Mừng - 09:38, 20/07/2024
Sống xa nhà, song được sự tận tâm dạy dỗ của các thầy cô giáo, nữ sinh người Hà Giang đã nỗ lực học tập và trở thành thủ khoa toàn tỉnh Thái Nguyên tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
Agribank đồng hành tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh cung ứng vốn nền kinh tế

Agribank đồng hành tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh cung ứng vốn nền kinh tế

Kinh tế - Lê Thảo - 09:33, 20/07/2024
Trong 6 tháng đầu năm 2024, Agribank đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, tăng khả năng tiếp cận vốn của nền kinh tế bằng các cơ chế về lãi suất, phí, tín dụng ưu đãi... Trên cơ sở đó, tập trung cho 3 động lực tăng trưởng chính là tiêu dùng, xuất khẩu, đầu tư và ưu tiên 5 lĩnh vực mũi nhọn bao gồm xuất khẩu, nông nghiệp, công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ.
Thị trường thương mại điện tử của Việt Nam phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á

Thị trường thương mại điện tử của Việt Nam phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á

Kinh tế - Hoàng Minh - 09:32, 20/07/2024
Trong 4 năm qua, thị trường thương mại điện tử Việt Nam luôn đạt tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm từ 16-30% và được đánh giá phát triển nhanh nhất Đông Nam Á.
Điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS năm 2024 dưới góc nhìn của chuyên gia quốc tế

Điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS năm 2024 dưới góc nhìn của chuyên gia quốc tế

Sự kiện - Bình luận - Thanh Huyền - 09:29, 20/07/2024
Cuộc điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS năm 2024 đang được triển khai thực hiện tại 54 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm 51 tỉnh có xã thuộc vùng DTTS và miền núi và 3 tỉnh, thành phố có các xã/phường/thị trấn có nhiều người DTTS sinh sống, gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Long An và Hà Tĩnh. Dưới góc nhìn của ông Matt Jackson, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam cho rằng, kết quả cuộc điều tra là những dữ liệu quan trọng giúp theo dõi đánh giá tiến độ thực hiện các chính sách của Chính phủ Việt Nam đồng thời là cơ sở để ban hành các quyết định chính sách nhằm giảm bớt những thiệt thòi mà các nhóm DTTS đang phải đối mặt.
Bảo tồn và phát huy giá trị nhạc cụ truyền thống dân tộc Chăm

Bảo tồn và phát huy giá trị nhạc cụ truyền thống dân tộc Chăm

Sắc màu 54 - Thái Tuyên - 09:22, 20/07/2024
Dân tộc Chăm có nhiều loại hình văn hóa phi vật thể hàm chứa những nội dung phong phú, chuyển tải các phương diện rõ nét về xã hội, con người và phản ánh trung thực các hiện tượng xã hội, phong tục tập quán và ước mơ của con người về một xã hội tốt đẹp thông qua diễn trình của lễ hội. Trong đó, nhạc cụ truyền thống đóng vai trò rất quan trọng trong sinh hoạt văn hóa, tôn giáo và tín ngưỡng của người Chăm.