Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Sơn La: Đẩy mạnh phát triển hợp tác xã nông nghiệp

Minh Thu - 08:33, 29/11/2022

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, khu vực kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn Sơn La đã có bước phát triển đáng kể. Các HTX nông nghiệp đã chủ động trong xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Liên kết sản xuất để đưa nông sản Sông Mã tiếp cận thị trường trong và ngoài nước.
Liên kết sản xuất để đưa nông sản Sông Mã tiếp cận thị trường trong và ngoài nước.

Kinh tế HTX tạo bước chuyển mạnh mẽ

Đầu năm 2022, HTX nông nghiệp hữu cơ Organic, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu được thành lập hướng đến mục tiêu kết nối các thành viên cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, nhất là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp hữu cơ, hướng tới xây dựng thương hiệu nông sản sạch.

Theo ông Đinh Xuân Hoài, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX nông nghiệp hữu cơ Organic chia sẻ, nếu có đầu ra, sản xuất bảo đảm chất lượng thì nghề trồng rau sẽ mang lại thu nhập ổn định cho các thành viên HTX, với mức thu bình quân từ 500-600 triệu đồng/ha/năm. Hiện, đã có không ít hộ gia đình có kinh tế khá giả nhờ trồng rau sạch.

“Đặc biệt, khi sản xuất nông nghiệp hữu cơ sẽ tạo ra các sản phẩm sạch và giảm chi phí sản xuất, giảm bệnh tật cho người sản xuất và người tiêu dùng. Sản phẩm này đang được thị trường ưa chuộng, vì vậy sẽ tạo ra giá trị kinh tế cao, giúp các hộ thành viên và hộ liên kết nâng cao thu nhập, làm giàu bền vững”, ông Đinh Xuân Hoài cho biết.

Ở xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu, nhờ biết khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương, HTX nông nghiệp Dũng Tiến, một trong những đơn vị tiên phong trong trồng các loại rau màu trái vụ theo tiêu chuẩn VietGAP, gắn với chuỗi tiêu thụ sản phẩm ra thị trường trong và ngoài tỉnh... đã góp phần nâng cao thu nhập cho các thành viên.

Ông Kim Văn Dũng, Giám đốc HTX nông nghiệp Tiến Dũng cho biết: HTX hiện có 18 thành viên, với 4ha trồng cây ăn quả, hơn 10ha rau trái vụ và cung cấp cây giống cho người dân. Nhờ chủ động tìm hiểu kỹ thuật, huy động các nguồn lực và được Dự án GREAT hỗ trợ đầu tư hệ thống nhà lưới, hệ thống tưới thông minh, kho lạnh, xe lạnh để bảo quản và vận chuyển nông sản, thu nhập bình quân 1ha của HTX đạt từ 300 - 400 triệu đồng/năm.

HTX trên địa bàn huyện Thuận Châu ngày càng phát triển, góp phần thúc đẩy kinh tế huyện phát triển.
HTX trên địa bàn huyện Thuận Châu ngày càng phát triển, góp phần thúc đẩy kinh tế huyện phát triển.

Xác định kinh tế tập thể (KTTT), HTX có vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, huyện Mộc Châu luôn triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ thành lập, phát triển HTX nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Đến nay, trên địa bàn huyện có 101 HTX nông nghiệp, tổng vốn điều lệ gần 170 tỷ đồng, với hơn 1.000 thành viên, tạo việc làm cho 1.224 lao động thường xuyên, trên 1.500 lao động theo mùa vụ.

Các lĩnh vực ngành nghề chủ yếu, như: Sản xuất, kinh doanh rau, củ, cây ăn quả; sản xuất, chế biến, kinh doanh chè; nuôi trồng nấm; kinh doanh, dịch vụ vật tư nông nghiệp; nuôi cá lồng; trồng cây dược liệu; trồng, kinh doanh hoa các loại; sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông lâm nghiệp. Trong đó có 40 HTX hoạt động theo chuỗi giá trị; 32 HTX lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới tiết kiệm công nghệ Israael với tổng diện tích hơn 140 ha; 11 HTX tổ chức trồng rau, hoa, quả trong nhà lưới; 38 HTX áp dụng sản xuất theo quy trình VietGAP đã được cấp giấy chứng nhận, với tổng diện tích hơn 490 ha.

Góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế

Tỉnh Sơn La hiện có hơn 800 HTX đang hoạt động, trong đó trên 660 HTX hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp; doanh thu bình quân đạt 2 tỷ đồng/năm; tạo việc làm thường xuyên cho 9.000 lao động với thu nhập bình quân đạt 48 triệu đồng/lao động/năm. Trong giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã triển khai 32 lớp tập huấn cho thành viên các HTX áp dụng khoa học kỹ thuật sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP; thẩm định, giải ngân cho 11 HTX với tổng số tiền 2,4 tỷ đồng. Hỗ trợ vốn Chương trình giải quyết việc làm cho 3 HTX vay với số tiền 440 triệu đồng.

Theo đánh giá, KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh Sơn La đã và đang góp phần chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt và thúc đẩy sản xuất nguyên liệu. Từ đó, đưa khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông sản của tỉnh Sơn La được nâng lên trên thị trường trong và ngoài nước. Đồng thời, thúc đẩy phát triển kinh tế ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, tạo ra sản phẩm hàng hóa lớn, tập trung và xây dựng thương hiệu hình ảnh nông sản Sơn La.

Phát triển trồng rau theo hướng hàng hóa với sự dẫn dắt của HTX đang giúp người dân Mộc Châu nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.
Phát triển trồng rau theo hướng hàng hóa với sự dẫn dắt của HTX đang giúp người dân Mộc Châu nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Trong nỗ lực đồng hành với KTTT, HTX, chính quyền các cấp trong tỉnh Sơn La luôn quan tâm tới việc chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý HTX và thực hiện các chính sách hỗ trợ các HTX theo các chương trình, chính sách của tỉnh đã ban hành. Cụ thể như: đã tổ chức được 49 lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ quản lý HTX nông nghiệp, với 2.684 lượt người tham gia, tổng kinh phí 6.273,588 triệu đồng và 5 lớp đào tạo cán bộ kỹ thuật và thành viên HTX nông nghiệp với 184 lượt người tham gia; triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/2018/NQ-HĐND ngày 4/4/2018 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021, đã hỗ trợ được 90 HTX với tổng số tiền: 7.958,6 triệu đồng; chính sách hỗ trợ các mô hình sản xuất sản phẩm nông nghiệp theo hướng hữu cơ theo Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của UBND tỉnh, đã triển khai thực hiện thí điểm có sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước cho sản xuất 11 sản phẩm nông nghiệp theo hướng hữu cơ trên địa bàn các huyện, thành phố cho khoảng hơn 83 HTX; Chính sách hỗ trợ đầu tư dây chuyền sơ chế, đóng gói sản phẩm quả để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu cho 3 HTX được hỗ trợ theo quy định với tổng số tiền là 1.500 triệu đồng,...

Phát huy vai trò KTTT, HTX giai đoạn 2021-2025, tỉnh Sơn La phấn đấu, nâng tỷ lệ HTX đạt tiêu chuẩn khá, giỏi từ 35% trở lên, giảm số HTX yếu kém xuống dưới 10%, số HTX làm ăn ổn định và có lãi từ 85-90%; thu nhập của cán bộ quản lý, thành viên tăng 15%/năm, doanh thu bình quân của HTX 2,6 tỷ đồng/năm, thu nhập bình quân của một thành viên HTX 60 triệu đồng/năm. Phấn đấu thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, lợi nhuận... hàng năm tăng từ 10-15% trở lên, góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh -Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, HTX tỉnh Sơn La cho biết: Từ này đến cuối năm 2022, Liên minh HTX tỉnh Sơn La cần chủ động phối hợp với các ngành có liên quan tập trung tuyên truyền, phát triển các mô hình KTTT. Trong đó, chú trọng xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với sản xuất tiêu thụ sản phẩm cho thành viên HTX; thành lập mới HTX đạt tiêu chuẩn ở những địa bàn có điều kiện, nhất là phát triển nông nghiệp- thủy sản ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt khuyến khích các HTX xây dựng về nông thôn; t

Đồng thời, thu hồi giấy phép của một số HTX hoạt động không đúng Luật, gây ảnh hưởng chung đến tình hình phát triển KTTT hiện nay. Các địa phương cần xem nhiệm vụ phát triển KTTT, HTX là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Cần đưa vào nghị quyết, chương trình công tác hàng quy, hàng năm để tổ chức triển khai, thực hiện một cách hiệu quả nhất.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Đắk Lắk phát triển cà phê chất lượng cao theo hướng xanh và bền vững

Đắk Lắk phát triển cà phê chất lượng cao theo hướng xanh và bền vững

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 diễn ra đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng Nhân dân, du khách trong và ngoài nước. Với 18 hoạt động chính, trong đó có nhiều chương trình, sự kiện quảng bá cà phê Đắk Lắk, tôn vinh người trồng, người chế biến, doanh nghiệp và nhà xuất khẩu cà phê. Phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hoài Dương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk về thực trạng, những định hướng trong việc phát triển cà phê tại Đắk Lắk.
Tin nổi bật trang chủ
Ủy ban Dân tộc và tỉnh Đồng Nai trao hỗ trợ làm nhà ở cho đồng bào DTTS nghèo tại tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang

Ủy ban Dân tộc và tỉnh Đồng Nai trao hỗ trợ làm nhà ở cho đồng bào DTTS nghèo tại tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang

Vừa qua, tại tỉnh Hà Giang và tỉnh Tuyên Quang, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc và tỉnh Đồng Nai do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc, trao hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho đồng bào DTTS nghèo tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang. Tham gia Đoàn công tác có lãnh đạo Báo Dân tộc và Phát triển (UBDT) và lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh Đồng Nai.
Thủ tướng: Phải biến niềm tự hào về di sản văn hóa Huế thành nguồn lực phát triển

Thủ tướng: Phải biến niềm tự hào về di sản văn hóa Huế thành nguồn lực phát triển

Thời sự - PV - 20:18, 25/03/2023
Chiều ngày 25/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, đánh giá tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, giải quyết một số kiến nghị của tỉnh.
Vấn đề - Sự kiện (Tuần 12/2023): Giữ mạch nguồn di sản

Vấn đề - Sự kiện (Tuần 12/2023): Giữ mạch nguồn di sản

Media - BDT - 18:30, 25/03/2023
Di sản văn hóa phi vật thể là sự kết tinh của những tập quán, kỹ năng, tri thức dân gian được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Giống như dòng chảy ngầm kết nối các thế hệ, di sản văn hóa phi vật thể không chỉ được các cộng đồng bảo tồn, gìn giữ mà còn phát huy giá trị và tái sáng tạo để phù hợp với hoàn cảnh xã hội cũng như nhu cầu của con người trong từng thời kỳ. Trong Chuyên mục tuần này sẽ tìm hiểu về việc giữ mạch nguồn di sản ở nước ta.
Chủ tịch nước dự họp mặt truyền thống cựu cán bộ Đoàn Thanh niên các thời kỳ

Chủ tịch nước dự họp mặt truyền thống cựu cán bộ Đoàn Thanh niên các thời kỳ

Thời sự - PV - 17:58, 25/03/2023
Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023), sáng 25/3, tại Hà Nội, Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam tổ chức họp mặt truyền thống cựu cán bộ Đoàn Thanh niên các thời kỳ.
Thủ tướng kiểm tra tiến độ cầu vượt cửa biển Thuận An; thăm Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế

Thủ tướng kiểm tra tiến độ cầu vượt cửa biển Thuận An; thăm Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế

Thời sự - PV - 17:56, 25/03/2023
Chiều 25/3, trong chương trình làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng cầu qua cửa biển Thuận An và dự án tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh.
Trà hoa cúc - Công dụng thần kỳ cho sức khỏe con người

Trà hoa cúc - Công dụng thần kỳ cho sức khỏe con người

Media - Hoàng Quý - 16:22, 25/03/2023
Trà hoa cúc là một loại trà thảo mộc khô, có thành phần chính từ hoa cúc khô, đây là một thảo mộc quý có rất nhiều tác dụng như thanh nhiệt, giải độc, kháng khuẩn, giảm nhiệt, cảm cúm, hỗ trợ an thần, giúp ngủ ngon, giảm đau đầu mệt mỏi, giảm mỡ máu... Sau đây các bạn hãy cùng tìm hiểu công dụng của trà hoa cúc với sức khỏe của con người nhé.
Vấn đề - Sự kiện (Tuần 12/2023): Giữ mạch nguồn di sản

Vấn đề - Sự kiện (Tuần 12/2023): Giữ mạch nguồn di sản

Di sản văn hóa phi vật thể là sự kết tinh của những tập quán, kỹ năng, tri thức dân gian được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Giống như dòng chảy ngầm kết nối các thế hệ, di sản văn hóa phi vật thể không chỉ được các cộng đồng bảo tồn, gìn giữ mà còn phát huy giá trị và tái sáng tạo để phù hợp với hoàn cảnh xã hội cũng như nhu cầu của con người trong từng thời kỳ. Trong Chuyên mục tuần này sẽ tìm hiểu về việc giữ mạch nguồn di sản ở nước ta.
Giờ Trái đất năm 2023: Tiết kiệm điện - Thành thói quen

Giờ Trái đất năm 2023: Tiết kiệm điện - Thành thói quen

Môi trường sống - PV - 15:54, 25/03/2023
Sự kiện tắt đèn trong vòng một giờ hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 diễn ra từ 20h30 đến 21h30, Thứ Bảy, ngày 25/3/2023 với thông điệp “Tiết kiệm điện - thành thói quen”, nhấn mạnh vào tính cấp bách của hành động.
Nghệ An: Sắc diện mới nơi những huyện nghèo 30a xứ Nghệ

Nghệ An: Sắc diện mới nơi những huyện nghèo 30a xứ Nghệ

Công tác Dân tộc - Nguyễn Thanh - 14:49, 25/03/2023
Nghệ An có 3 huyện nằm trong danh sách huyện nghèo 30a của cả nước là Kỳ Sơn, Tương Dương và Quế Phong. Sau nhiều năm triển khai các Chương trình MTQG, trong đó có Chương trình xây dựng NTM... những bản làng nơi đây hiện ra với vẻ tươi mới, bình yên và no ấm. Những gam màu ấy khác xa so với trí nhớ của nhiều người sau bao năm chưa trở lại vùng đất nghèo bậc nhất cả nước.
Bình Dương: Khởi động - Kết nối - Phát triển mới

Bình Dương: Khởi động - Kết nối - Phát triển mới

Thời sự - Lê Vũ - 13:54, 25/03/2023
Đây là chủ đề sự kiện đánh dấu cho sự phát triển của tỉnh Bình Dương trong hơn 25 năm qua, với thành quả đột phá về cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, chính sách thông thoáng, cởi mở, tư duy phát triển không ngừng đổi mới sáng tạo... vừa được UBND tỉnh tổ chức sáng 25/3.
Phát hiện hang động nguyên sơ dài hơn 3,3 km ở Quảng Bình

Phát hiện hang động nguyên sơ dài hơn 3,3 km ở Quảng Bình

Du lịch - Hồng Phúc - 13:33, 25/03/2023
Hiệp hội Hang động Hoàng Gia Anh phát hiện hệ thống hang động còn nguyên sơ với tổng chiều dài 3.349 m tại Quảng Bình.
Ngành nghề nào Hot, ngành nghề nào sẽ biến mất trong tương lai?

Ngành nghề nào Hot, ngành nghề nào sẽ biến mất trong tương lai?

Nghề nghiệp - Việc làm - P.V - 12:44, 25/03/2023
Lựa chọn ngành nghề nào để có tương lai sau này mà phù hợp với bản thân mình đang là nỗi băn khoăn đối với các em học sinh lớp 12 cũng như phụ huynh. Ông Ngô Minh Tuấn - Người sáng lập Trường huấn luyện Doanh nhân CEO Việt Nam Global đã có trao đổi về vấn đề này.