Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Quốc hội kế thừa, phát huy tinh thần nỗ lực đổi mới không ngừng

PV - 21:53, 07/07/2022

Tại cuộc họp chiều 7/7 về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai công tác trong 6 tháng cuối năm 2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương và đề nghị lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, từng cán bộ, công nhân viên chức thuộc Văn phòng Quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, thống nhất, đồng tâm hiệp lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác quan trọng từ nay đến cuối năm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu ý kiến tại phiên họp
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu ý kiến tại phiên họp

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các Phó Chủ tịch Quốc hội, đại diện lãnh đạo Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia đóng góp ý kiến về báo cáo sơ kết công tác đầu năm.

Dấu ấn nổi bật trong thực hiện công tác thời gian vừa qua được Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu nhấn mạnh, đó là Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan đã quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, kịp thời cụ thể hóa, thể chế hóa các nghị quyết của Trung ương, các văn bản hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước, trong lĩnh vực kinh tế-xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa kiểm soát phòng, chống dịch vừa phục hồi, phát triển kinh tế theo hình thức linh hoạt, hiệu quả.

Quốc hội được cử tri, nhân dân đánh giá cao

Quang cảnh cuộc họp giao ban giữa lãnh đạo Quốc hội với Thường trực Hội đồng dân tộc và các cơ quan của Quốc hội về đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Quang cảnh cuộc họp giao ban giữa lãnh đạo Quốc hội với Thường trực Hội đồng dân tộc và các cơ quan của Quốc hội về đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

“Điều đó thể hiện phần đóng góp rất tích cực, có trách nhiệm cao, sự chủ động “từ sớm, từ xa” của Quốc hội thời gian qua đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương và cử tri, nhân dân, các tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá cao”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Qua nội dung báo cáo và nhiều ý kiến phát biểu tại cuộc họp, nhìn lại 6 tháng đầu năm, Chủ tịch Quốc hội phát biểu nêu rõ: Kế thừa thành tựu, kết quả của các nhiệm kỳ trước, Quốc hội khóa XV tiếp tục đổi mới, nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động, thể hiện qua các kỳ họp của Quốc hội, các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các kỳ họp Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, các Đoàn đại biểu Quốc hội, từng Đại biểu Quốc hội; công tác phối hợp giữa Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, các cơ quan, tổ chức hữu quan trong hệ thống chính trị.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Quốc hội vừa qua triển khai và hoàn thành kế hoạch Trung ương, Đảng đoàn đề ra, bên cạnh đó làm tốt những công việc mới phát sinh.

Nhìn lại 6 tháng qua, Quốc hội đã hoàn thành khá toàn diện các lĩnh vực công tác, tạo nhiều ấu ấn nổi bật, cho thấy từ chất lượng hoạt động, tính chuyên nghiệp, hiệu quả được nâng cao; công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, công tác điều hòa phối hợp bên trong bên ngoài, công tác lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn HĐND đạt kết quả tích cực. Công tác dân nguyện cũng có bước đổi mới, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan đơn vị liên quan.

Về thực hiện nhiệm vụ công tác thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan, đơn vị tuân thủ cơ chế làm việc, phát huy hiệu quả cao hơn nữa trong công tác, bảo đảm đúng quy trình, quy phạm, bảo đảm vừa bao quát toàn diện vừa trọng tâm trọng điểm, tránh để kéo dài một số nội dung công việc.

Yêu cầu nữa được Chủ tịch Quốc hội đề cập là cần tăng cường công tác phối hợp bên trong, các vụ chuyên môn, tiểu ban theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả; thực hiện tốt tiến độ công việc cụ thể bám sát chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bày tỏ tán thành kế hoạch sớm tổ chức hội nghị sơ kết, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan khẩn trương triển khai các nội dung theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, bám sát định hướng toàn khóa theo Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị; triển khai các chuyên đề giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022 và bước đầu cho năm 2023; theo dõi, giám sát việc triển khai các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội…

Bên cạnh đó, tổ chức tốt các nội dung cho phiên chất vấn, trả lời chất vấn đầu tháng 8; tổ chức phiên họp với đội ngũ chuyên gia để tham vấn cách thức tổ chức Diễn đàn Kinh tế 2022...

Chung quanh các kiến nghị đề xuất biên chế, nhân sự, của các cơ quan, đơn vị Văn phòng Quốc hội, Ban Công tác đại biểu tổng hợp báo cáo lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội xem xét quyết định.

Bám sát các nội dung, kế hoạch trọng tâm, trọng điểm

Báo cáo tại cuộc họp, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết: Chung quanh công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, các cơ quan cần quán triệt, kịp thời triển khai thực hiện kết luận, nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 và của Bộ Chính trị, Ban Bí thư vào quá trình xem xét, quyết định các nội dung tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Tổng Thư ký cũng cho biết nội dung trọng tâm sẽ tập trung hoàn thành Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” để phục vụ Quốc hội tiến hành giám sát tối cao.

Thời gian tới, Văn phòng Quốc hội sẽ tham mưu, phục vụ chuẩn bị kịp thời, kỹ lưỡng các nội dung để tổ chức các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó, tham mưu, phục vụ tổ chức tốt hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp tháng 8/2022; ban hành Nghị quyết chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023 và Kế hoạch triển khai chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023; xây dựng 2 nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các nghị quyết danh sách ủy viên Đoàn giám sát của Quốc hội năm 2023.

Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội cũng cho biết, sẽ chú trọng đẩy mạnh giám sát việc thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và các nghị quyết của Quốc hội về ba Chương trình mục tiêu quốc gia, về chính sách tài khóa và tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 (2022-2023).

Đồng thời, công tác giám sát cũng thực hiện đối với các công trình trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực giao thông; về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030 và các Nghị quyết khác đã được Quốc hội thông qua liên quan phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày báo cáo tại phiên họp
Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày báo cáo tại phiên họp

Theo báo cáo của Tổng Thư ký Bùi Văn Cường, trong 6 tháng đầu năm 2022, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn, bám sát các chủ trương lớn, nghị quyết, kết luận của Trung ương, ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để chuẩn bị và cơ bản hoàn thành các nội dung thuộc chương trình công tác và xử lý kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ phát sinh.

Các cơ quan đã tham mưu, phục vụ tổ chức thành công hai kỳ họp Quốc hội; 6 phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bốn Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; một hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và các cuộc làm việc của Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; triển khai thực hiện có hiệu quả ý kiến kết luận của lãnh đạo chủ chốt Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó, các cơ quan được phân công đã chuẩn bị tốt ý kiến của Đảng đoàn Quốc hội tham gia vào các nội dung, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Trong tháng 7/2022, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, trong số những nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục triển khai xây dựng các nội dung, đề án và tham gia ý kiến vào các nội dung, đề án theo sự phân công, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các nội dung do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao Đảng đoàn Quốc hội thực hiện.

Tập trung hoàn thành Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (sửa đổi); Đề án số lượng biên chế và sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong của Văn phòng Quốc hội để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành; tiếp tục hoàn thiện Đề án tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả Kỳ họp Quốc hội, Đề án tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát của Quốc hội… bảo đảm tiến độ, chất lượng để trình Đảng đoàn Quốc hội.

Tin nổi bật trang chủ
Sách về xứ đạo: Khai mở văn hóa đọc (Bài 2)

Sách về xứ đạo: Khai mở văn hóa đọc (Bài 2)

Dân tộc- Tôn giáo - Phạm Việt Thắng - 23 phút trước
Ra đời từ năm 2018, thư viện giáo xứ Phú Linh (xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã trở thành điểm đến thú vị và góp phần khai mở văn hóa đọc cho giới trẻ vùng nông thôn.
Bạo loạn tại giải bóng đá Vô địch quốc gia Indonesia: 127 người thiệt mạng

Bạo loạn tại giải bóng đá Vô địch quốc gia Indonesia: 127 người thiệt mạng

Thể thao - Giải trí - NA - 1 giờ trước
Kênh CNN Indonesia ngày 2/10 đưa tin, một sự cố bạo loạn khủng khiếp đã xảy ra trong trận đấu giữa Arema FC với Persebaya Surabaya ở Giải vô địch Indonesia khiến 127 người thiệt mạng, bao gồm cảnh sát và người hâm mộ.
Đề phòng lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Quảng Ninh

Đề phòng lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Quảng Ninh

Tin tức - Nguyệt Anh - 1 giờ trước
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 8 giờ 15 phút đến 13 giờ 15 phút ngày 2/10, tại khu vực các tỉnh Yên Bái, Quảng Ninh, Lào Cai tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30-50mm, có nơi trên 80mm. Vùng miền núi thuộc các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Quảng Ninh tỉnh đề phòng lũ quét, sạt lở đất...
Đoàn Thiên Ân đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022

Đoàn Thiên Ân đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022

Giải trí - Nguyệt Anh - 2 giờ trước
Vượt qua 49 thí sinh đến từ mọi miền đất nước, người đẹp Đoàn Thiên Ân, sinh năm 2000, tại tỉnh Long An, đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022.
Tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng khởi nghiệp, sáng tạo của thanh niên

Tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng khởi nghiệp, sáng tạo của thanh niên

Tin tức - Thúy Hồng - 4 giờ trước
Đó là phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp quốc gia lần thứ 3, được tổ chức ngày 1/10, tại Hà Nội.
Sự kỳ diệu của âm thanh

Sự kỳ diệu của âm thanh

Foley Artist (người tái tạo âm thanh) chính là những nghệ sĩ thầm lặng phía sau màn ảnh nhỏ. Với những đạo cụ khá đơn giản như pít tông để mô phỏng âm thanh của tiếng vó ngựa, cần tây mô phỏng tiếng gãy xương, hay dẫm chân lên cát mô phỏng việc đi trên con đường đầy tuyết..., họ đã giúp mỗi thước phim, mỗi khung hình trở nên chân thực và sống động nhất. Hãy tìm hiểu cách tạo ra âm thanh đầy thú vị này cùng Báo Dân tộc và Phát triển nhé!
Gia Lai: Tặng Bằng khen cho 38 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng

Gia Lai: Tặng Bằng khen cho 38 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng

Xã hội - Ngọc Thu - 23:32, 01/10/2022
Ngày 1/10, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Liên hoan các câu lạc bộ (CLB), đội, nhóm tình nguyện tỉnh Gia Lai lần thứ III và Ngày hội văn hóa thanh niên các dân tộc năm 2022. Tham gia có 20 CLB, đội, nhóm tình nguyện trên địa bàn tỉnh, với gần 200 đoàn viên, thanh niên.
Thái Nguyên: Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khuyến học cho 94 cá nhân tiêu biểu

Thái Nguyên: Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khuyến học cho 94 cá nhân tiêu biểu

Giáo dục - Thiên An - Mỹ Dung - 23:31, 01/10/2022
Ngày 1/10, Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10/1996 - 2/10/2022) và trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khuyến học".
Đắk Lắk: Bế giảng, trao chứng nhận cho lớp truyền dạy cồng chiêng nữ Ê Đê Bih

Đắk Lắk: Bế giảng, trao chứng nhận cho lớp truyền dạy cồng chiêng nữ Ê Đê Bih

Tìm trong di sản - Lê Hường - 23:31, 01/10/2022
Ngày 1/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp Trung tâm Hợp tác Quốc tế tỉnh Jeolabuk, Hàn Quốc tổ chức Lễ bế giảng lớp truyền dạy cồng chiêng trẻ Ê Đê Bih tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana.
Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2022

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2022

Tin tức - Hoàng Quý - 21:53, 01/10/2022
Ngày 01/10, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9, cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) tháng 9 và 9 tháng đầu năm. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn - Người phát ngôn của Chính phủ chủ trì họp báo.
Sau bão Noru, 150 y, bác sĩ tham gia tình nguyện hiến máu

Sau bão Noru, 150 y, bác sĩ tham gia tình nguyện hiến máu

Sức khỏe - Khánh Ngân - 20:00, 01/10/2022
Ngày 1/10, trước tình trạng thiếu hụt nguồn máu, tiểu cầu dự trữ tại Bệnh viện Trung ương Huế, 150 y, bác sĩ đã tình nguyện tham gia hiến máu, tiểu cầu để kịp thời cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.