Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

“Phải thiết kế được cơ chế để vận hành, thực hiện, phát huy tốt nhất chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Dân tộc”

Minh Thu - 16:23, 25/08/2021

Đó là phát biểu chỉ đạo của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hầu A Lềnh tại cuộc họp Lãnh đạo UBDT nghe báo cáo Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBDT thay thế Nghị định số 13/2017/NĐ-CP. Dự họp có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Hoàng Thị Hạnh, Y Thông.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họp
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, ông Phạm Thúc Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ đã báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý đối với Dự thảo Tờ trình Chính phủ, Dự thảo nghị định thay thế Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBDT. Tại Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 13/2017/NĐ-CP, Vụ Tổ chức Cán bộ đề nghị bổ sung 1 nhiệm vụ (khoản 11) và sửa đổi, bổ sung 4 khoản (3, 10, 15, 19)

Đến ngày 24/8/2021, Vụ Tổ chức Cán bộ đã nhận được 21 ý kiến góp ý của các vụ, đơn vị về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBDT.

Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với Dự thảo Tờ trình Chính phủ, Dự thảo nghị định thay thế Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBDT. Đồng thời có nhiều ý kiến đóng góp về cơ cấu tổ chức, bộ máy của cơ quan UBDT. Cụ thể, như cân nhắc việc thành lập Cục Công tác Dân tộc phía Nam; việc Xây dựng Viện Chiến lược Công tác Dân tộc; cần có dự báo về việc đổi tên vụ, đơn vị khi nhận các nhiệm vụ mới; nâng tầm của công tác dân tộc trong việc bảo vệ quyền lợi của đồng bào DTTS. Đồng thời cần xây dựng Dự thảo nghị định theo hướng mở; bổ sung Nghị quyết 88/2019/QH14 Phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và Nghị quyết 120/2020/QH14 Phê duyệt Chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 vào Dự thảo Nghị định.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh khẳng định: Dự thảo nghị định thay thế Nghị định 13 phải thiết kế được cơ chế để vận hành, thực hiện, phát huy tốt nhất chức năng, nhiệm vụ của UBDT trên cơ sở xác định công tác dân tộc là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

Cần tập trung nhiệm vụ nghiên cứu các chính sách của Chính phủ đang triển khai ở vùng đồng bào DTTS, từ đó tham mưu hiệu quả cho Chính phủ trong thực hiện các chính sách dân tộc; chủ trì các đề án, chương trình, kế hoạch có liên quan đến đời sống đồng bào DTTS. Tham gia ý kiến hoặc có ý kiến thẩm định khi Chính phủ giao đối với các đề án của bộ, ngành khi được xin ý kiến. Đề xuất Chính phủ quy định các nhiệm vụ cụ thể đối với cơ quan dân tộc các cấp, triển khai nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết 88/2019/QH14 của Quốc hội, Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị Ban soạn thảo Tờ trình, Dự thảo nghị định phải đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ. Bố cục Dự thảo phải đầy đủ, hợp lý, đúng thể thức. Nội dung của nghị định phải theo nguyên tắc kế thừa tối đa những hiệu quả của Nghị định 13 còn hiệu lực pháp lý. Cần cập nhật, bổ sung tất cả những nội dung mới có liên quan đến chức năng của công tác và chính sách dân tộc trong Nghị quyết Đại hội Đảng XIII; bám sát Kết luận 65 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 88, Nghị quyết 120 của Quốc hội, cập nhật các nghị quyết, chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Đồng thời, nghiên cứu các chủ trương mới về tổ chức bộ máy để nghị định mới thể hiện rõ chủ trương, quan điểm về công tác dân tộc.

“Dự thảo Nghị định cần thiết kế thành từng nhóm cụ thể (nhóm trình Chính phủ, nhóm trình Thủ tướng Chính phủ, nhóm chủ trì, nhóm phối hợp). Chú trọng sắp xếp, bổ sung, cập nhật các nội dung liên quan đến tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ để đưa vào Dự thảo nghị định; dành thời gian tối đa để triển khai các nội dung công việc được sớm nhất”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp

Cuối giờ họp buổi sáng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã nghe Vụ Tuyên truyền trình bày Đề xuất danh mục các nhiệm vụ thực hiện “Đề án Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo” năm 2022 theo Quyết định số 219 của Thủ tướng Chính phủ ngày 25/8/2021.

Theo Đề xuất, “Đề án Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo” năm 2022, UBDT thực hiện 4 nhiệm vụ: Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; xây dựng, lựa chọn chủ đề, biên soạn tài liệu phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; tổ chức Hội thảo.

Sau khi nghe Vụ Tuyên truyền, Học viện Dân tộc, Báo Dân tộc và Phát triển (là các đơn vị thực hiện Đề án Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo) trình bày kế hoạch thực hiện Đề án của đơn vị mình, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cơ bản thống nhất quan điểm và chủ trương. Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho biết: Cần phát huy hiệu quả tốt nhất của sản phẩm khi đưa đến công chúng. Cần cụ thể hóa, tập trung tuyên truyền cho đối tượng cụ thể, sát với chức năng, nhiệm vụ của UBDT; đáp ứng được nhu cầu của người dân, đảm bảo tính khả thi. Bộ trưởng, Chủ nhiệm gợi ý các đơn vị thực hiện Đề án Hỗ trợ Thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo cần nghiên cứu việc xây dựng Bộ Cơ sở dữ liệu tổng kết những thành quả của UBDT trong suốt chiều dài lịch sử thời gian qua, chuẩn bị hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Cơ quan công tác dân tộc. 

Trên cơ sở đề xuất nhiệm vụ của các đơn vị về việc thực hiện “Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo” năm 2022 theo Quyết định số 219, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đã cho ý kiến cụ thể về từng nội dung triển khai trong các nhiệm vụ đã nêu. Đồng thời yêu cầu các vụ, đơn vị thực hiện Quyết định 219 khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ của năm 2021, đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng chủ đề, đúng quy định, kịp thời, có hiệu quả.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Vùng DTTS của Thủ đô trong dòng chảy văn hóa Hà thành: “Lực đẩy” từ tài nguyên văn hóa (Bài 1)

Vùng DTTS của Thủ đô trong dòng chảy văn hóa Hà thành: “Lực đẩy” từ tài nguyên văn hóa (Bài 1)

Với vị thế là Thủ đô ngàn năm văn hiến, Hà Nội có bề dày lịch sử và nền tảng di sản văn hóa phong phú, đa dạng, nơi hội tụ, kết tinh, tỏa sáng, nơi nuôi dưỡng, thúc đẩy sự sáng tạo văn hóa, nơi tạo ra các sản phẩm và dịch vụ văn hóa chất lượng. Trong dòng chảy đó, vùng DTTS và miền núi của Thủ đô đã phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc, dung hòa với những tinh hoa trong văn hóa Hà thành xưa – nay để cùng xây dựng văn hóa người Hà Nội hào hoa và thanh lịch.
Tin nổi bật trang chủ
Vùng DTTS của Thủ đô trong dòng chảy văn hóa Hà thành: “Lực đẩy” từ tài nguyên văn hóa (Bài 1)

Vùng DTTS của Thủ đô trong dòng chảy văn hóa Hà thành: “Lực đẩy” từ tài nguyên văn hóa (Bài 1)

Sắc màu 54 - Hoài Lê - 4 giờ trước
Với vị thế là Thủ đô ngàn năm văn hiến, Hà Nội có bề dày lịch sử và nền tảng di sản văn hóa phong phú, đa dạng, nơi hội tụ, kết tinh, tỏa sáng, nơi nuôi dưỡng, thúc đẩy sự sáng tạo văn hóa, nơi tạo ra các sản phẩm và dịch vụ văn hóa chất lượng. Trong dòng chảy đó, vùng DTTS và miền núi của Thủ đô đã phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc, dung hòa với những tinh hoa trong văn hóa Hà thành xưa – nay để cùng xây dựng văn hóa người Hà Nội hào hoa và thanh lịch.
Hồ Ê Nót- Người mang “mùa xuân” về bản

Hồ Ê Nót- Người mang “mùa xuân” về bản

Phóng sự - Phạm Tiến - 4 giờ trước
Chúng tôi tìm về thăm nhà anh Hồ Ê Nót ở xã Đa krông, huyện Đakrông (Quảng Trị) vào những ngày giữa tháng 7. Trong căn nhà sàn vững chãi nằm cạnh bờ sông Đakrông, anh Hồ Ê Nót tủm tỉm cười khi nói: “Nót từng làm trưởng thôn, chi hội trưởng “phụ trách” chị em...chú ạ”.
Gia Lai: Đẩy nhanh tiến độ điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội các DTTS

Gia Lai: Đẩy nhanh tiến độ điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội các DTTS

Công tác Dân tộc - Ngọc Thu - 4 giờ trước
Thực hiện cuộc Điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS năm 2024 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành gần 50% chỉ tiêu kế hoạch. Để bảo đảm tiến độ, chất lượng cuộc điều tra, hiện nay các cấp, các ngành liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các điều tra viên tích cực bám nắm địa bàn, đẩy nhanh tiến độ thu thập thông tin tại cơ sở.
Người có uy tín ở Điện Biên góp sức bảo vệ đường biên, cột mốc

Người có uy tín ở Điện Biên góp sức bảo vệ đường biên, cột mốc

Công tác Dân tộc - Minh Thu - 4 giờ trước
Toàn tỉnh Điện Biên hiện có 1.246 Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Bằng nhiều việc làm thiết thực, trong thời gian qua, Người có uy tín tỉnh Điện Biên đã và đang phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực, trở thành những “cột mốc sống” quan trọng trong việc giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Biểu hiện sinh động của tình đồng chí, anh em Việt Nam-Cuba

Biểu hiện sinh động của tình đồng chí, anh em Việt Nam-Cuba

Thời sự - PV - 23:15, 24/07/2024
Ngày 24/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba do Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernandez dẫn đầu sang chia buồn và tham dự Lễ tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tin trong ngày - 24/7/2024

Tin trong ngày - 24/7/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 24/7, có những thông tin đáng chú ý sau: Đồng bào các dân tộc ở Dur Kmăl khắc ghi lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam viết tâm thư kêu gọi chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát. Cách làm hay vận động bà con vùng biên giao nộp vũ khí tự chế. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Hợp tác lâu dài, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức trong phát triển nông nghiệp ở vùng sông Mekong

Hợp tác lâu dài, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức trong phát triển nông nghiệp ở vùng sông Mekong

Tin tức - Mỹ Dung - 23:09, 24/07/2024
Trong 3 ngày (24 đến 26/7), tại Tp. Hạ Long (Quảng Ninh) diễn ra Hội thảo trao đổi vùng các tổ chức khuyến nông vùng sông Mekong, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.
Tam Bình (Vĩnh Long): Tổ chức thành công Đại hội đại biểu các DTTS huyện lần thứ IV, năm 2024

Tam Bình (Vĩnh Long): Tổ chức thành công Đại hội đại biểu các DTTS huyện lần thứ IV, năm 2024

Công tác Dân tộc - Như Tâm - Tào Đạt - 23:07, 24/07/2024
Ngày 24/7, UBND huyện Tam Bình (Vĩnh Long), đã tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS huyện Tam Bình lần thứ IV, năm 2024. Tham dự Đại hội có: Ông Thạch Dương - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND huyện; các vị đại diện cho các tôn giáo, chức sắc trên địa bàn và 150 đại biểu chính thức đại diện cho gần 8.000 đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Tam Bình.
Tiếp nhận 39 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia bàn giao

Tiếp nhận 39 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia bàn giao

Xã hội - Minh Nhật - 20:05, 24/07/2024
Sáng 24/7, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Công an các tỉnh: Tây Ninh, An Giang, Đắk Lắk, Bạc Liêu và Thanh Hóa tiếp nhận 39 công dân Việt Nam từ lực lượng chức năng Campuchia.
Tin trong ngày - 24/7/2024

Tin trong ngày - 24/7/2024

Media - BDT - 20:00, 24/07/2024
Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 24/7, có những thông tin đáng chú ý sau: Đồng bào các dân tộc ở Dur Kmăl khắc ghi lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam viết tâm thư kêu gọi chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát. Cách làm hay vận động bà con vùng biên giao nộp vũ khí tự chế. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Nậm So khởi sắc

Nậm So khởi sắc

Phóng sự - Hà Minh Hưng - 19:57, 24/07/2024
Nậm So - bản vùng cao duy nhất của xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu với 100% dân số là đồng bào dân tộc Lào. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội ở Nậm So đã có nhiều chuyển biến tích cực.