Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Họp Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Hoàng Quý - 18:57, 16/07/2021

Ngày 16/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược công tác dân tộc (CTDT) giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã tổ chức phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo, Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hầu A Lềnh – Trưởng Ban Chỉ đạo; Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo đồng chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có đại diện Lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương là thành viên của Ban Chỉ đạo, Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh – Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 phát biểu tại phiên họp
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh – Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 phát biểu tại phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã được nghe công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Chiến lược CTDT giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, qua đó tham gia đóng góp ý kiến về dự thảo phân công nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo; đóng góp ý kiến về việc tổ chức tổng kết Chiến lược CTDT giai đoạn 2013-2020.

Các đại biểu nhìn nhận, giai đoạn 2011 – 2020, Chiến lược CTDT được triển khai đã làm chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của xã hội về tầm quan trọng của CTDT. Qua đó, góp phần quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KT – XH) và nâng cao đời sống cho Nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS & MN):  Tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4% năm; kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn, thuỷ lợi, điện, trường học, trạm y tế được quan tâm đầu tư xây dựng; giải quyết cơ bản vấn đề thiếu đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt cho đồng bào DTTS; nhiều tiêu cực xã hội được đẩy lùi; chất lượng nguồn nhân lực được cải thiện…

Những vấn đề về CTDT luôn đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với từng giai đoạn. Kết quả đạt được về CTDT trong giai đoạn 2013-2020 đã thể hiện quan điểm đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong việc giải quyết vấn đề dân tộc và thực hiện CTDT.

Theo đó, Chương trình CTDT giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đề ra mục tiêu, thể chế hóa đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước vào đời sống thực tiễn vùng đồng bào DTTS; tăng cường nâng cao nhận thức của cán bộ các cấp trong hệ thống chính trị về về vị trí, vai trò CTDT, chính sách dân tộc; cơ bản đảm bảo quyền bình đẳng giữa các dân tộc, các vùng trong việc tiếp cận thông tin và các dịch vụ xã hội. Phát triển toàn diện, nhanh, bền vững vùng DTTS & MN; khai thác tiềm năng, lợi thế so sánh của vùng, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; rút ngắn khoảng cách về mức thu nhập giữa vùng DTTS so với vùng phát triển; thu hẹp dần địa bàn đặc biệt khó khăn, cải thiện rõ rệt đời sống của Nhân dân, gia tăng đầu tư nguồn lực của nhà nước và các thành phần kinh tế để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ, liên kết các vùng để phát triển; đẩy mạnh phát triển giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Các đại biểu tham dự phiên họp
Các đại biểu tham dự phiên họp

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu cơ bản tán thành với dự thảo Đề cương chi tiết Chiến lược CTDT giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời thống nhất cần sớm hoàn thành Dự thảo của Chiến lược CTDT. Đối với Đề cương chi tiết, một số ý kiến cho rằng cần bổ sung thêm các nội dung như: Thách thức do tác động từ thiên tai, dịch bệnh; lồng ghép thêm các giải pháp cụ thể; làm rõ phân công, phân nhiệm cho từng thành viên; xây dựng các chỉ tiêu, tiêu chí cụ thể; rà soát lại bố cục Đề cương để đảm bảo tính logic, phù hợp…

Kết luận phiên họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh -Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược CTDT giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đánh giá cao các ý kiến đóng góp vào dự thảo Đề cương của các đại biểu. Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị, Ban Soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo Đề cương, đặc biệt là một số nội dung trọng tâm như: Hoàn thiện phân công nhiệm vụ, làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng thành viên trong Ban Chỉ đạo, tránh trùng lặp; rà soát lại về mặt nội dung, bố cục, văn phong, từ ngữ phải đồng nhất, phù hợp với hệ thống thuật ngữ của Đảng, Nhà nước; nghiên cứu những vấn đề mới cần đặt ra bám sát chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn.

Việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, đồng chí Hầu A Lềnh nhấn mạnh, mặc dù không lựa chọn được hết toàn bộ các cơ quan ban ngành từ Trung ương đến địa phương, nhưng đã lựa chọn tối đa các cơ quan liên quan để tham gia Ban Chỉ đạo. Về nhiệm vụ và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu Tổ Soạn thảo tiếp thu các ý kiến, điều chỉnh để làm rõ vị trí, trách nhiệm, yêu cầu của các thành viên Ban Chỉ đạo, tránh trùng lặp trong phân công nhiệm vụ.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Ủy ban Dân tộc gặp mặt đầu Xuân Quý Mão năm 2023

Ủy ban Dân tộc gặp mặt đầu Xuân Quý Mão năm 2023

Hòa chung không khí rộn ràng của cả nước chào đón năm mới Quý Mão 2023, ngày 27/1/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, hoạt động thi đua năm 2023 và gặp mặt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn cơ quan UBDT nhân dịp đầu Xuân năm mới 2023. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh chủ trì Hội nghị.
Tin nổi bật trang chủ
Triển khai Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023

Triển khai Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023

Ngày 1/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã chủ trì Hội nghị với các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các đảng ủy trực thuộc Trung ương về tình hình thực hiện Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021, năm 2022 và việc xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023.
Phát động Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3

Phát động Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3

Tin tức - PV - 21:12, 01/02/2023
Sáng 1/2, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023.
Tháng 1/2023, xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 46,56 tỷ USD

Tháng 1/2023, xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 46,56 tỷ USD

Kinh tế - Hoàng Minh - 19:24, 01/02/2023
Theo số liệu Tổng cục Hải quan vừa công bố, trong tháng 1/2023, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 46,56 tỷ USD, giảm 17,3% so với tháng trước (tương ứng giảm 9,77 tỷ USD).
Công an tỉnh Lạng Sơn bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán và lễ hội đầu Xuân 2023

Công an tỉnh Lạng Sơn bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán và lễ hội đầu Xuân 2023

Pháp luật - Tuấn Trình - 19:10, 01/02/2023
Nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để người dân vui Xuân, đón Tết an toàn, lực lượng Công an Lạng Sơn đã thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu Xuân năm 2023.
51 nghìn tỷ đồng chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp tháng 1 - 2/2023

51 nghìn tỷ đồng chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp tháng 1 - 2/2023

Xã hội - Hồng Phúc - 19:05, 01/02/2023
Tính đến ngày 30/1/2023, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã cấp số tiền trên 51 nghìn tỷ đồng để cơ quan BHXH 63 tỉnh, thành phố chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người tham gia.
BAC A BANK tiếp tục chào bán hơn 25 triệu trái phiếu phát hành ra công chúng đợt 2

BAC A BANK tiếp tục chào bán hơn 25 triệu trái phiếu phát hành ra công chúng đợt 2

Tài chính - Kinh doanh - Hồng Phúc - 18:58, 01/02/2023
Được sự ủng hộ của quý khách hàng, vào tháng 9/2022, BAC A BANK đã phát hành thành công trái phiếu đợt 1. Với mục tiêu đa dạng danh mục đầu tư và tối ưu lợi ích Khách hàng, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tiếp tục chào bán 25.646.000 trái phiếu từ ngày 30/1/2023 đến ngày 27/2/2023.
Lễ cúng rừng đầu năm mới của đồng bào Dao ở Lào Cai

Lễ cúng rừng đầu năm mới của đồng bào Dao ở Lào Cai

Từ lâu, Lễ cúng thần rừng đã trở thành nét đẹp trong đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Dao ở Lào Cai. Lễ cúng diễn ra trong những ngày đầu năm, với mong muốn cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, dân bản khỏe mạnh, cây rừng xanh tươi. Với người Dao, đây là nghi lễ hết sức linh thiêng.
Tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa từ 1/7/2023

Tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa từ 1/7/2023

Xã hội - BĐT - 18:01, 01/02/2023
Từ ngày 1/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, do vậy mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa cũng sẽ tăng.
Sơn Động (Bắc Giang): Khai mạc Hội trại Văn hóa - Du lịch

Sơn Động (Bắc Giang): Khai mạc Hội trại Văn hóa - Du lịch

Tin địa phương - Mỹ Dung - 17:33, 01/02/2023
Nằm trong khuôn khổ Lễ hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023, ngày 1/2/2023 (tức 11 tháng Giêng năm Quý Mão), UBND huyện Sơn Động tổ chức khai mạc Hội trại Văn hóa - Du lịch huyện năm 2023.
Bảng lương công chức, viên chức áp dụng từ ngày 1/7/2023

Bảng lương công chức, viên chức áp dụng từ ngày 1/7/2023

Xã hội - BĐT - 17:16, 01/02/2023
Ngày 11/11/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Theo đó, từ ngày 1/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, tương đương tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành. Hiện nay, mức lương cơ sở đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng.
Sân khấu Cải lương: Tín hiệu khả quan cho năm mới

Sân khấu Cải lương: Tín hiệu khả quan cho năm mới

Giải trí - PV - 16:31, 01/02/2023
Đó là nhận định của hầu hết giới nghệ sĩ, đạo diễn, người làm sân khấu khi dự báo về “diện mạo” của Cải lương trong năm 2023. Thực tế cho thấy, năm qua, sân khấu Cải lương đang trên đà khởi sắc trở lại, đặc biệt là sau các kỳ liên hoan, hội diễn rầm rộ, tạo nên luồng sinh khí mới…
Kon Tum: Để cồng chiêng ngân mãi

Kon Tum: Để cồng chiêng ngân mãi

Tìm trong di sản - PV - 15:59, 01/02/2023
Khi tiết trời dần se lạnh, những cơn gió hanh hao thi nhau mơn trớn, lay động những bụi hoa cúc quỳ vàng rực rỡ, ấy cũng là dấu hiệu của một mùa Xuân mới đã đến với mọi người, mọi nhà. Ở thôn Tê Rông, xã Văn Lem, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum, trong thời điểm chộn rộn, háo hức ấy, dưới mái nhà rông của làng, hàng chục bạn trẻ vẫn say sưa tập luyện. Tiếng cồng, tiếng chiêng rộn rã, ngân vang.