Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Nho Quan (Ninh Bình): Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Xuân Thắng - 18:09, 26/11/2021

Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Nho Quan (Ninh Bình) đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo; tăng cường vận động đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo đoàn kết, gìn giữ truyền thống văn hóa, tích cực phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội vùng đồng bào có đạo và gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện.

Biểu diễn cồng chiêng của dân tộc Mường tại Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Nho Quan năm 2019
Biểu diễn cồng chiêng của dân tộc Mường tại Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Nho Quan năm 2019

Mỗi dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo ở Nho Quan có những nét sinh hoạt văn hóa, phong tục, tập quán riêng, song đều có truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước; đây là cơ sở quan trọng góp phần ổn định chính trị, an ninh quốc phòng để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện.

Ông Bùi Văn Thể, Trưởng phòng Dân tộc huyện Nho Quan cho biết: Quán triệt quan điểm của Đảng về công tác dân tộc, các cấp, các ngành trong huyện Nho Quan đã thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các chính sách dân tộc như: Phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số; tăng cường lãnh đạo đối với công tác giảm nghèo; chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; đầu tư xây dựng các công trình thiết yếu phục vụ đời sống, sản xuất; tuyên truyền, động viên đồng bào dân tộc thiểu số phát huy tinh thần tự lực, tiềm năng sẵn có của địa phương để phát triển sản xuất, giải quyết kịp thời những phát sinh về công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn.

Có thể nói, việc triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án, chính sách của Trung ương và của tỉnh đối với vùng dân tộc thiểu số đã tạo động lực mới, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của địa phương và đã đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội, bộ mặt nông thôn vùng dân tộc có nhiều đổi mới, số hộ nghèo giảm nhanh, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số không ngừng được cải thiện.

Tuy nhiên, ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo của huyện cũng còn rất nhiều khó khăn: Điều kiện sản xuất chủ yếu phụ thuộc vào thiên nhiên, tập quán canh tác còn mang tính quảng canh, do vậy thu nhập bình quân đầu người thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; bên cạnh đó, trình độ và nhận thức của Nhân dân chưa đồng đều, một bộ phận người dân chưa thật sự chủ động, tình hình an ninh trật tự ở một số địa bàn có lúc, có nơi còn tiềm ẩn phức tạp, dễ bị kẻ xấu lợi dụng, dễ gây mất ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội…

Để nâng cao nhận thức, ý thức cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo trong việc phát huy tinh thần đoàn kết, giữ gìn truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, sống tốt đời, đẹp đạo, tích cực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần thì công tác tuyên truyền, vận động phải được làm thường xuyên, liên tục và phải xác định đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Chủ động xây dựng các chương trình chuyên đề tuyên truyền, vận động để đồng bào vùng dân tộc hiểu và thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đồng thời làm thay đổi căn bản nhận thức của Nhân dân trong quá trình phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần từng bước giảm nghèo bền vững. Trong đó phát huy vai trò, trách nhiệm của các già làng, trưởng bản, người có uy tíntrong cộng đồng.

Đặc biệt, các cấp, ngành huyện Nho Quan tập trung triển khai thực hiện tốt chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (đến nay toàn huyện có 26/26 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 01 xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu), hỗ trợ phát triển đa dạng sinh kế ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo; tăng thu nhập cho người dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn 4,92%. Chỉ đạo làm tốt công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; góp phần bảo vệ môi trường, tạo tiền đề phát triển kinh tế nhưng vẫn giữ gìn được bản sắc văn hóa dân tộc.

Thực hiện tốt các chương trình phát triển văn hóa, bảo tồn, gìn giữ văn hóa vùng đồng bào dân tộc, tuyên truyền, vận động từ bỏ các hủ tục lạc hậu, khôi phục ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc; tạo môi trường đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng xã hội.

Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh chương trình hỗ trợ phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc đã tạo điều kiện để các con em vùng đồng bào dân được cử tuyển đi học các trường đại học và có kế hoạch sử dụng sau khi tốt nghiệp để trở lại phục vụ địa phương.

Đảm bảo an ninh vùng dân tộc, các cụm giáp danh, giúp người dân vùng đồng bào dân tộc yên tâm sản xuất và giao lưu văn hóa… cũng là một nhiệm vụ then chốt làm thay đổi căn bản về nhận thức của người dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa vùng đồng bào dân tộc của huyện.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng và phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo nhằm cổ vũ, động viên đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đồng thời, đấu tranh,phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc,tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ, chia rẽ, phá hoạikhối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nho Quan là huyện miền núi nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Ninh Bình; dân số trên 150 nghìn người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 17,3% dân số toàn huyện, (với 15 dân tộc cùng sinh sống, tập trung chủ yếu ở 8 xã vùng có điều kiện kinh tế khó khăn và đặc biệt khó khăn của huyện). Huyện Nho Quan có 02 tôn giáo chính là Phật giáo và Công giáo

Tin cùng chuyên mục
Tưởng niệm và cầu siêu cho nạn nhân Covid-19: Truyền thống tốt đẹp của dân tộc luôn được khẳng định, vun bồi trong mọi hoàn cảnh

Tưởng niệm và cầu siêu cho nạn nhân Covid-19: Truyền thống tốt đẹp của dân tộc luôn được khẳng định, vun bồi trong mọi hoàn cảnh

Vào 20h tối nay (19/11), tất cả các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước sẽ đồng loạt thỉnh chuông và thắp nến, dâng hương, tưởng niệm, cầu siêu cho đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch Covid-19. Việc làm này được đánh giá mang nhiều giá trị nhân văn sâu sắc; thể hiện tình dân tộc, nghĩa đồng bào, một trong những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam .
Tin nổi bật trang chủ
Tuyên bố chung về Tầm nhìn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga đến năm 2030

Tuyên bố chung về Tầm nhìn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga đến năm 2030

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, chiều 30/11/2021, tại Moscow, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Putin đã ra Tuyên bố chung về Tầm nhìn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga đến năm 2030. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung.
Đằng sau những vinh quang

Đằng sau những vinh quang

Thể thao - Giải trí - PV - 17 phút trước
Thể thao Việt Nam liên tục đón tin vui trong những ngày qua khi lực sĩ Lê Văn Công giành tấm HCB tại Giải vô địch cử tạ người khuyết tật thế giới 2021 diễn ra tại Georgia, còn tay vợt Lý Hoàng Nam vô địch giải quần vợt nhà nghề ở Mexico.
Phú Yên: Mưa lớn nhiều ngày khiến gần 29 nghìn ngôi nhà bị ngập, 5 người chết

Phú Yên: Mưa lớn nhiều ngày khiến gần 29 nghìn ngôi nhà bị ngập, 5 người chết

Tin tức - Minh Ngọc – Đào Linh - 1 giờ trước
Trong những ngày qua, tại khu vực các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã liên tiếp xảy ra mưa lớn kéo dài; đồng thời các hồ thủy lợi, thủy điện phải xả nước điều tiết lũ để bảo đảm an toàn. Nhiều nơi đã xảy ra ngập lụt sâu, sạt lở đường, gây chia cắt giao thông, hằng chục nghìn ngôi nhà bị ảnh hưởng và đã có 5 người tử vong. Đặc biệt hai tỉnh Bình Định, Phú Yên đã xảy ra ngập lụt sâu trên diện rộng.
Năm 2021: Bộ Công an phát hiện 25.175 vụ và bắt giữ 37.056 đối tượng tội phạm về ma túy

Năm 2021: Bộ Công an phát hiện 25.175 vụ và bắt giữ 37.056 đối tượng tội phạm về ma túy

Pháp luật - Mai Hương - 1 giờ trước
Sáng ngày 01/12, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điểu tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí kết quả công tác, phòng chống tội phạm về ma túy năm 2021. Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục C04 chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Cục công tác đảng và công tác chính trị (X03), Văn phòng bộ công an (V01); Lãnh đạo và phóng viên một số cơ quan thông tấn báo chí.
Ấn tượng cuộc thi ảnh

Ấn tượng cuộc thi ảnh "Đất nước nhìn từ biển"

Photo - PV - 2 giờ trước
Các tác phẩm đoạt giải tại cuộc thi ảnh “Đất nước nhìn từ biển” do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Viện Truyền thông và Phát triển nhân lực, Tạp chí Nhiếp ảnh và đời sống tổ chức là những tác phẩm xuất sắc nhất trong tổng số gần 4.000 ảnh gửi tham dự cuộc thi để trao giải. Những bức ảnh này sẽ được lựa chọn để in sách, xuất bản thành bộ lịch ảnh Biển đảo Việt Nam năm 2022, góp phần đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch của đất nước.
Cần chủ động các giải pháp cho việc nuôi thủy sản lồng bè mùa mưa lũ

Cần chủ động các giải pháp cho việc nuôi thủy sản lồng bè mùa mưa lũ

Khoa học - Công nghệ - T.Hợp - 3 giờ trước
Tổng cục Thủy sản đã có Văn bản số 2085/TCTS-NTTS đề nghị Sở NN&PTNT các tỉnh Nam Trung Bộ phối hợp với cơ quan liên quan chỉ đạo sản xuất và quản lý nuôi thuỷ sản lồng bè mùa mưa lũ.
Chương trình điểm tin, đọc báo của Báo Dân tộc và Phát triển ngày 28/11/2021

Chương trình điểm tin, đọc báo của Báo Dân tộc và Phát triển ngày 28/11/2021

Chương trình điểm tin, đọc báo ngày 28/11 sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị và các bạn những tin tức nổi bật trong tuần qua, trọng tâm là Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng; hoạt động triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 -2030. Phần đọc báo sẽ giới thiệu bài viết “Hoa trên lèn đá” của tác giả Phạm Việt Thắng và bài “Cây lanh trong đời sống của người Mông” của tác giả Sùng Mai.
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của sinh viên các trường đại học

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của sinh viên các trường đại học

Tin tức - P. Ngọc - 3 giờ trước
Mới đây, một số trường đại học đã có thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của sinh viên. Theo đó, sinh viên các trường sẽ được nghỉ ít nhất là 2 tuần.
Toàn văn thư của Chủ tịch nước gửi cán bộ, hội viên Hội Khuyến học Việt Nam

Toàn văn thư của Chủ tịch nước gửi cán bộ, hội viên Hội Khuyến học Việt Nam

Thời sự - BĐT - 3 giờ trước
Nhân dịp Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026 và Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập (02/10/1996 – 02/10/2021), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có Thư gửi cán bộ, hội viên Hội Khuyến học Việt Nam. Báo Điện tử Dân tộc và Phát triển trân trọng giới thiệu toàn văn Thư của Chủ tịch nước.
Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2021

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2021

Văn bản chính sách mới - T.Hợp - 3 giờ trước
Từ tháng 12/2021, nhiều chính sách mới liên quan đến hoạt động từ thiện, người lao động, đào tạo, thuế, bảo hiểm… có hiệu lực.
Ra mắt bộ tiểu thuyết trinh thám dành cho thiếu nhi

Ra mắt bộ tiểu thuyết trinh thám dành cho thiếu nhi

Thể thao - Giải trí - T.Hợp - 4 giờ trước
Nhà xuất bản Kim Đồng đã cho ra mắt trọn bộ tiểu thuyết trinh thám dành cho lứa tuổi thiếu nhi của Kristina Ohlsson (Thụy Điển). Đây sẽ là món quà tuyệt vời cho các em thiếu nhi trong dịp lễ Giáng sinh năm nay.
Từ ngày 1/12, tăng tần suất đường bay Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh lên 16 chuyến/ngày

Từ ngày 1/12, tăng tần suất đường bay Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh lên 16 chuyến/ngày

Tin tức - Cát Tường - 4 giờ trước
Bộ Giao thông vận tải vừa có quyết định cho phép tăng tần suất khai thác trên nhiều đường bay nội địa từ ngày 1/12. Trong đó, đường bay Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh được tăng lên 16 chuyến/ngày, từ ngày 15/12 không vượt quá 20 chuyến/ngày.