Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Lai Châu: Một Nghị quyết mang lại sự khởi sắc trong công tác bảo tồn văn hóa

Kim Anh - 06:32, 19/11/2023

Lai Châu là vùng đất hội tụ 20 dân tộc cùng sinh sống, vì thế việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Để cụ thể hóa nhiệm vụ này, ngày 17/02/2021, Tỉnh ủy Lai Châu đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết, Lai Châu đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân và thu hút ngày càng nhiều du khách đến với địa phương.

Phụ nữ dân tộc Lự ở xã Bản Hon, huyện Tam Đường (Lai Châu) truyền nghề cho thế hệ trẻ.
Phụ nữ dân tộc Lự ở xã Bản Hon, huyện Tam Đường (Lai Châu) truyền nghề cho thế hệ trẻ.

Đưa nghị quyết vào thực tiễn

Ngay sau khi Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy Lai Châu ban hành, các cấp chính quyền địa phương khẩn trương triển khai cụ thể hóa nghị quyết bằng nhiều văn bản chỉ đạo cũng như kế hoạch hành động cụ thể.

Phong Thổ là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền Nghị quyết số 04-NQ/TU đến cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Theo đó, ngày 19/8/2021 UBND huyện đã ban hành kế hoạch số 1948/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU. Theo bà Mai Thị Hồng Sim, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ, thời gian qua, huyện đã mở được trên 290 hội nghị tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy Lai Châu, với hàng nghìn lượt người tham gia.

Từ công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao về nhận thức, tầm quan trọng và vai trò của công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Qua đó, đã góp phần động viên, khích lệ, khơi dậy hơn sự sáng tạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và khuyến khích Nhân dân các dân tộc nêu cao ý thức tự giác, tích cực trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Sau hơn 2 năm thực hiện, huyện Phong Thổ đã duy trì và bảo tồn nhiều lễ hội truyền thống thống như Kin lẩu khẩu mẩu, Then Kin Pang; Gầu Tào, Lộc Xuân; xây dựng được 171 đội văn nghệ hoạt động thường xuyên và hiệu quả… Cùng với đó, Phong Thổ có tiềm năng về phát triển du lịch như: suối nước nóng Vàng Pó (thị trấn Phong Thổ); có những khu di tích gắn liền với lịch sử như: Đền thờ Nàng Han, Hang kháng chiến Nà Củng, Di tích cấp Quốc gia Di chỉ khảo cổ Nậm Tun (xã Mường So). 

Đặc biệt, huyện có bản Sin Suối Hồ được vinh danh là "Làng du lịch cộng đồng tiêu biểu” năm 2019; đạt Giải thưởng “Du lịch cộng đồng ASEAN lần thứ 3” vào năm 2023. Đây là điểm đến hấp dẫn, hàng năm thu hút hàng nghìn du khách trong và ngoài nước.

Nhiều kết quả tích cực

Sau nửa nhiệm kỳ giai đoạn 2021-2025 thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy Lai Châu, đã có 5/6 mục tiêu cụ thể được triển khai, bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Nhiều địa phương đã có những cách làm hay, sáng tạo trong triển khai thực hiện và đạt hiệu quả thiết thực.

Các địa phương trên địa bàn tỉnh Lai Châu chú trọng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. (Trong ảnh: Tiết mục múa của các cô gái dân tộc Si La).
Các địa phương trên địa bàn tỉnh Lai Châu chú trọng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. (Trong ảnh: Tiết mục múa của các cô gái dân tộc Si La).

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã có 13/13 dân tộc (Thái, Mông, Dao, Hà Nhì, Khơ Mú, Mảng, Cống, Si La, Giáy, Lào, Lự, Kháng, La Hủ) cư trú thành cộng đồng được bảo tồn văn hóa truyền thống tốt đẹp; duy trì, tổ chức 34 lễ hội ở 8 huyện, thành phố; xây dựng được 2 điểm trưng bày sản phẩm OCOP; có bản du lịch Sin Suối Hồ mỗi năm thu hút hàng nghìn du khat trong nước và quốc tế đến với Lai Châu.

Các di sản văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu được bảo tồn như lễ hội, nghề thủ công truyền thống, nghệ thuật trình diễn dân gian, kỹ thuật tạo hình trang phục, ẩm thực, sưu tầm hiện vật, xây dựng hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể…

Công tác tổ chức phục dựng, trình diễn, truyền dạy, sáng tạo, phổ biến văn hóa truyền thống trong cộng đồng, gia đình, trường học được quan tâm thực hiện. Phong trào văn hoá văn nghệ trong quần chúng Nhân dân không ngừng phát triển, người dân chủ động, tích cực tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ. Hiện nay, toàn tỉnh có 975 đội văn nghệ thôn bản (tăng 20 đội so với năm 2020), có 864 đội văn nghệ thôn bản và 24 đội văn nghệ xã hoạt động thường xuyên, hiệu quả (tăng 30 đội so với năm 2020).

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai rộng khắp, đạt kết quả tích cực.

Cùng với đó, 100% các nhà trường duy trì, phát triển các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong trường học, xây dựng được không gian văn hóa (hoặc góc trưng bày các sản phẩm văn hóa) các dân tộc tiêu biểu; 45 trường học (20% trường phổ thông toàn tỉnh) thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả, thiết thực các câu lạc bộ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc.

Đặc biệt, công tác xúc tiến, quảng bá du lịch được tăng cường bằng nhiều hình thức; đẩy mạnh hoạt động hợp tác về văn hóa, du lịch với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, 3 tỉnh Bắc Lào; tăng cường hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch với 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và các vùng Trung - Nam Bộ. 

Qua đó, góp phần quảng bá, giới thiệu đặc trưng văn hóa, tiềm năng, lợi thế du lịch của địa phương với du khách trong và ngoài nước, thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch của tỉnh. Lượng khách du lịch đến Lai Châu ngày càng tang. Giai đoạn 2021- 2023, tổng lượt khách du lịch đến tỉnh ước đạt gần 2 triệu lượt người, tốc độ tăng trưởng khách du lịch bình quân đạt 39,6%/năm.

Tiếp tục xây dựng môi trường, đời sống văn hóa lành mạnh 

Bà Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu cho biết: Những kết quả đạt được, sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy, đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng bộ tỉnh Lai Châu về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch. 

Công tác nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng, lưu giữ, bảo tồn, truyền dạy, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống được quan tâm triển khai. Việc liên kết, hợp tác trong bảo tồn và phát triển văn hóa, du lịch; tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả. 

Một số sản phẩm văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc được khai thác, phục vụ đời sống Nhân dân và phát triển du lịch. Huy động được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng xã hội, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU.

Những kết quả trên là động lực, tiền đề để tỉnh Lai Châu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy nhằm khơi dậy, phát huy tiềm năng giá trị, di sản văn hóa, hướng tới hình thành một số không gian văn hóa dân tộc tiêu biểu, xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa lành mạnh trong Nhân dân. 

Đặc biệt, là việc huy động nguồn lực đầu tư, quản lý, bảo vệ, khai thác và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại. 

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Phát triển bền vững du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc: Diện mạo mới trên các bản làng (Bài 3)

Phát triển bền vững du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc: Diện mạo mới trên các bản làng (Bài 3)

Phát triển du lịch cộng đồng ở vùng đồng bào DTTS các tỉnh vùng Tây Bắc không chỉ đánh thức sức sống tiềm tàng của nhiều tài nguyên du lịch, mà còn tạo sinh kế bền vững cho người dân nơi đây. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi khu vực Tây Bắc bền vững.
Tin nổi bật trang chủ
Thành phố Lạng Sơn: Biểu dương, tôn vinh Người có uy tín trong cộng đồng

Thành phố Lạng Sơn: Biểu dương, tôn vinh Người có uy tín trong cộng đồng

Người có uy tín với cộng đồng - Nguyệt Anh - 5 giờ trước
UBND thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) vừa tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của Người có uy tín trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, giai đoạn 2021 – 2023.
TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) : Sửa chữa nhà ở cho Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) : Sửa chữa nhà ở cho Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Người có uy tín với cộng đồng - Nguyệt Anh - 6 giờ trước
Mới đây, phường Mông Dương, TP. Cẩm Phả tổ chức bàn giao công trình sửa chữa nhà ở cho ông Bàn Sinh Vượng, ở tổ 6, khu 10 - Bến Ván, là Người có uy tín trong đồng bào DTTS có hoàn cảnh khó khăn.
Mở hướng thoát nghèo từ cây quế

Mở hướng thoát nghèo từ cây quế

Nhờ phát huy thế mạnh từ cây quế mà tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn chỉ còn 20,6% (năm 2022), giảm hơn 12% so với năm 2020. Nhiều hộ gia đình có thu nhập khá từ 50 - 100 triệu đồng/năm, chủ yếu là từ bán quế.
Sóc Trăng: Chuyển biến tích cực từ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo sinh kế cho đồng bào vùng DTTS

Sóc Trăng: Chuyển biến tích cực từ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo sinh kế cho đồng bào vùng DTTS

Xã hội - Như Tâm - CTV - 6 giờ trước
Là tỉnh có hơn 35% đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Khmer chiếm hơn 30% dân số của tỉnh, thời gian qua, Sóc Trăng đã tập trung đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án... hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh.
Phát huy vai trò các tổ truyền thông trong công tác phòng, chống tảo hôn ở Lào Cai

Phát huy vai trò các tổ truyền thông trong công tác phòng, chống tảo hôn ở Lào Cai

Thời gian qua, với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ; tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã giảm rõ rệt. Có được kết quả này, bên cạnh việc triển khai các chính sách của Nhà nước về phòng, chống tảo hôn, thì vai trò của các tổ truyền thông cộng đồng là rất quan trọng.
Bản tin Dân tộc – Tôn giáo - 5/12/2023

Bản tin Dân tộc – Tôn giáo - 5/12/2023

Bản tin Dân tộc - Tôn giáo của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 5/12, có những thông tin đáng chú ý sau: Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng tiếp thân mật Đoàn nữ tu Dòng Thánh Phao-lô thành Charters. Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Điện Biên - Tây Bắc tại TP. Hồ Chí Minh. Sống tốt đời đẹp đạo để góp phần xây dựng quê hương đất nước. Cùng các tin tức thời sự khác.
HTX Đông Hải nâng cao thu nhập cho diêm dân

HTX Đông Hải nâng cao thu nhập cho diêm dân

Kinh tế - Phương Nghi - 6 giờ trước
Với mô hình sản xuất muối sạch chất lượng cao, HTX sản xuất & dịch vụ chế biến muối công nghệ cao Đông Hải (HTX) xã Long Điền Đông (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) đã giúp các thành viên và diêm dân yên tâm sản xuất muối, nâng cao thu nhập.
Chư Păh (Gia Lai): Rộn ràng Phiên chợ giao lưu, kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS

Chư Păh (Gia Lai): Rộn ràng Phiên chợ giao lưu, kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS

Trong 2 ngày (5 - 6/12/2023), tại làng Kép 2, xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh, Gia Lai) diễn ra Phiên chợ giao lưu, kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023.
Phát triển bền vững du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc: Diện mạo mới trên các bản làng (Bài 3)

Phát triển bền vững du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc: Diện mạo mới trên các bản làng (Bài 3)

Phát triển du lịch cộng đồng ở vùng đồng bào DTTS các tỉnh vùng Tây Bắc không chỉ đánh thức sức sống tiềm tàng của nhiều tài nguyên du lịch, mà còn tạo sinh kế bền vững cho người dân nơi đây. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi khu vực Tây Bắc bền vững.
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023

Khoa học - Công nghệ - Hoàng Quý - 6 giờ trước
Sáng 6/12, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023.
Lào Cai: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Lào Cai: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Tin tức - Trọng Bảo - 6 giờ trước
Ngày 6/12, Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 7/1/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; biểu dương mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.