Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Lai Châu đẩy mạnh công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

PV - 15:40, 05/05/2021

Thực hiện công tác dân vận, tỉnh Lai Châu đã quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, vận động người dân đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số từng bước xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Cán bộ xã Nậm Manh là những đảng viên được phân công xuống từng bản hướng dẫn người dân cách chăm sóc vườn cây ăn quả, góp phần phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho người dân. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Cán bộ xã Nậm Manh là những đảng viên được phân công xuống từng bản hướng dẫn người dân cách chăm sóc vườn cây ăn quả, góp phần phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho người dân. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Lai Châu là tỉnh miền núi biên giới phía Bắc có vị trí chiến lược quan trọng. Toàn tỉnh có 20 dân tộc sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 80%. Với địa bàn rộng, kết cấu hạ tầng giao thông đi lại khó khăn, việc tiếp cận thông tin đại chúng còn hạn chế nên trình độ dân trí của đồng bào dân tộc thiểu số thấp, kéo theo kinh tế chậm phát triển. Từ đó, tiềm ẩn nguy cơ các thế lực thù địch sẽ lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền, lôi kéo, kích động bà con, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Nhận thức vai trò đặc biệt quan trọng của công tác dân vận nói chung và dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Lai Châu luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Trung ương về công tác dân vận. Đặc biệt là Chỉ thị 49 của Ban Bí thư về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Theo đó, tỉnh Lai Châu đã ban hành Đề án “Tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện biên giới giai đoạn 2016 - 2020” và các nghị quyết, đề án phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời, cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận; chú trọng đổi mới công tác dân vận trong cơ quan Nhà nước gắn với chức năng nhiệm vụ ở các cấp, ngành, địa phương. Tỉnh ưu tiên huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu.

Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Nậm Nàn, xã Nậm Manh Sùng A Thùng chăm sóc đàn bò của gia đình. Anh là một trong những tâm gương điển hình đi đầu trong phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo của bản. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Nậm Nàn, xã Nậm Manh Sùng A Thùng chăm sóc đàn bò của gia đình. Anh là một trong những tâm gương điển hình đi đầu trong phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo của bản. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Bà Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu cho biết: Dân vận là cụ thể hóa đường lối của Đảng đến cơ sở, huy động sức mạnh trong Nhân dân để phát huy nội lực. Qua đó, tỉnh thường xuyên hỗ trợ đồng bào các dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống bằng việc thông qua hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Mặt khác, tỉnh chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lấy đây là một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm.

Cấp ủy, chính quyền các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang Lai Châu đã hướng dẫn đồng bào các dân tộc phát triển sản xuất, tích cực tham gia bảo vệ rừng, bảo vệ an ninh biên giới, thực hiện nếp sống văn minh, tập huấn dạy nghề, đẩy mạnh hoạt động ủy thác để người dân có vốn sản xuất, kinh doanh… Cùng đó, vai trò của già làng, trưởng bản, Người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được phát huy, trở thành cầu nối giữa Đảng với Nhân dân.

Tỉnh Lai Châu quan tâm, xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy đối với đội ngũ làm công tác dân vận, đảm bảo tỷ lệ cán bộ dân tộc thiểu số trong các cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. 100% cán bộ công chức trong hệ thống dân vận được chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Nhờ triển khai phong trào dân vận khéo, các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của tỉnh Lai Châu đã xuất hiện nhiều mô hình, gương điển hình giúp đỡ Nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Những gương điển hình này có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền người dân không tin, không nghe luận điệu xuyên tạc nhằm chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch; không di cư tự do, không theo đạo trái pháp luật, tích cực tham gia phong trào bảo vệ đường biên, mốc biên giới; giữ gìn an ninh trật tự cơ sở, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, thực hiện nếp sống văn minh.

Thực tế cho thấy, công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển khá, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 17%. Đời sống Nhân dân được cải thiện rõ rệt nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, khối đoàn kết dân tộc được giữ vững. Đặc biệt là tạo được sự đồng thuận, tin tưởng của Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp.

Tỉnh Lai Châu xác định công tác dân vận, đặc biệt dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị. Tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận theo hướng linh hoạt phù hợp; cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về công tác dân vận.

Tỉnh tập trung xây dựng, triển khai có hiệu quả về chính sách dân tộc, các nghị quyết, đề án của tỉnh theo quan điểm lấy “dân làm gốc”; mọi chủ trương chính sách phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền lợi ích chính đáng của Nhân dân, đảm bảo hài hòa, lợi ích của Nhân dân với Nhà nước; tăng cường sự đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân để tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, kịp thời giải quyết kiến nghị chính đáng của Nhân dân.

Tin cùng chuyên mục
Trên những nẻo đường đến với đồng bào

Trên những nẻo đường đến với đồng bào

Trên hành trình đưa chính sách của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào, những cán bộ làm công tác dân tộc xứ Thanh đã in dấu chân mình trên khắp các nẻo đường, góp phần làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh. Giờ đây, trường học khang trang, đường giao thông thông suốt đến tất cả các huyện, thậm chí đến tận các xã vùng cao, điện thắp sáng bản làng, phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, học tập, vui chơi của Nhân dân và các em học sinh. Những mâm cơm của đồng bào đã đầy đặn hơn, chất lượng hơn nhờ kinh tế ngày một phát triển…
Tin nổi bật trang chủ
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh làm việc với Vụ Tuyên truyền

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh làm việc với Vụ Tuyên truyền

Ngày 7/5, tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hầu A Lềnh đã chủ trì buổi làm việc với Vụ Tuyên truyền. Tham dự buổi làm việc còn có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh cùng lãnh đạo một số Vụ, đơn vị thuộc UBDT.
Bộ Y tế thông tin về trường hợp tử vong do sốc phản vệ sau tiêm chủng vaccine phòng COVID-19

Bộ Y tế thông tin về trường hợp tử vong do sốc phản vệ sau tiêm chủng vaccine phòng COVID-19

Tin tức - PV - 21:53, 07/05/2021
Tối 7/5, thông tin từ Bộ Y tế cho biết vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do sốc phản vệ sau tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca. Đây là trường hợp rất hiếm gặp trong thực tế tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.
Công an Yên Bái bắt 3 đối tượng vận chuyển 7 bánh heroin

Công an Yên Bái bắt 3 đối tượng vận chuyển 7 bánh heroin

Pháp luật - PV - 19:47, 07/05/2021
Công an tỉnh Yên Bái vừa bắt quả tang 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép 7 bánh heroin.
Chiều 7/5: Thêm 40 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bệnh viện K là 11 ca

Chiều 7/5: Thêm 40 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bệnh viện K là 11 ca

Tin tức - PV - 19:24, 07/05/2021
Bản tin chiều ngày 7/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 46 ca mắc COVID-19, trong đó 6 ca nhập cảnh được cách ly ngay, 40 ca cộng đồng, trong đó riêng Bệnh viện K có 11 ca. Đến nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 3.137 bệnh nhân.
Yên Bái: Căng mình phòng chống Covid - 19 tại các chốt kiểm dịch

Yên Bái: Căng mình phòng chống Covid - 19 tại các chốt kiểm dịch

Xã hội - Trọng Bảo - 19:23, 07/05/2021
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19, để tăng cường công tác phòng, chống dịch, kiểm soát chặt chẽ người ra vào địa bàn, tỉnh Yên Bái đã thành lập 9 chốt kiểm dịch. Tại đây, lực lượng chức năng đang ngày đêm căng mình thực hiện nhiệm vụ, góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.
Mường Lát (Thanh Hóa):

Mường Lát (Thanh Hóa): "Vỡ mộng" với cây thoát nghèo!

Kinh tế - Quỳnh Trâm - 19:12, 07/05/2021
Thực hiện dự án trồng rừng, từ cuối 2011 đến 2019, đồng bào vùng biên Mường Lát đã trồng, chăm sóc lên đến 17.000 ha cây xoan, lát; trong đó chủ yếu là cây xoan. Cây xoan được trồng không chỉ nhằm phủ xanh đất trống đồi trọc, mà còn mang kỳ vọng trở thành cây thoát nghèo cho người dân nơi đây. Song, gần 10 năm qua, cây trồng này gần như không phát triển.
Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV người DTTS: Tập trung hướng về cơ sở

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV người DTTS: Tập trung hướng về cơ sở

Sự kiện - Bình luận - Hiếu Anh - 18:43, 07/05/2021
Vừa qua, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Trong danh sách này có nhiều ứng cử viên (UCV) người DTTS đến từ các địa phương, đơn vị, lĩnh vực công việc nhau. Tuy nhiên, trong Chương trình hành động họ có chung một điểm là hướng về cơ sở, nhất là vùng đồng bào DTTS và miền núi. Dưới đây là ghi nhận của phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển về chia sẻ của một số ứng cử viên đại biểu Quốc hội người DTTS.
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tăng cường công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tăng cường công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ

Giáo dục - Phương Ngọc (t/h) - 15:09, 07/05/2021
Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo, các đại học, trường đại học, học viện, các trường cao đẳng sư phạm, Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng, Cục Đào tạo - Bộ Công an về việc tăng cường công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ.
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội:

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội: "Phong tỏa bệnh viện K, nội bất xuất, ngoại bất nhập"

Tin tức - PV - 11:34, 07/05/2021
"Từ giờ phút này, bắt đầu thực hiện nội bất xuất, ngoại bất nhập. Chỉ bệnh nhân đặc biệt mới tiếp nhận", Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nói khi đến kiểm tra tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều.
Châu Á tiếp tục là tâm dịch COVID-19 của thế giới

Châu Á tiếp tục là tâm dịch COVID-19 của thế giới

Tin tức - PV - 11:00, 07/05/2021
Theo trang thống kê trực tuyến worldometers.info, tính đến sáng ngày 7/5/2021 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận có tổng cộng 156.672.834 ca nhiễm COVID-19, trong đó 3.269.034 ca tử vong và 134.036.491 ca bình phục. Châu Á hiện là tâm dịch của thế giới khi đã có tổng cộng 42.485.041 ca nhiễm và 552.512 ca tử vong.
Xử lý cán bộ sai phạm ở Mường Tè (Lai Châu): Sai lầm trong công tác cán bộ hay “nâng đỡ không trong sáng”? (Bài 2)

Xử lý cán bộ sai phạm ở Mường Tè (Lai Châu): Sai lầm trong công tác cán bộ hay “nâng đỡ không trong sáng”? (Bài 2)

Bạn đọc - Sỹ Hào - 10:30, 07/05/2021
Báo Dân tộc và Phát triển ra ngày 23/4/2021 đăng tải bài viết: “Xử lý cán bộ sai phạm ở Mường Tè (Lai Châu) – Tiền hậu bất nhất”. Bài viết phản ánh, các cơ quan chức năng của Mường Tè dù đã có kết luận về những sai phạm của bà Lý Thị Yên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Vàng San nhưng lại xử lý rất nửa vời. Trong khi đó, những sai phạm của bà Yên, nhất là sai phạm trong công tác quản lý tài chính, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước.