Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Krông Pắc (Đắk Lắk): Tiếp tục thực hiện tốt công tác kết nghĩa với thôn, buôn đồng bào DTTS

Võ Quang Hùng - 18:56, 10/10/2022

Xác định công tác dân tộc là vấn đề chiến lược, lâu dài, cấp bách của Đảng, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk luôn quan tâm thực hiện tốt công tác dân tộc, ngoài việc triển khai các chương trình, đề án lớn của Trung ương, của tỉnh tại địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kết nghĩa với thôn, buôn đồng bào DTTS.

Tiết mục biểu diễn múa sạp của bà con dân tộc Tày, Nùng thôn Thạch Lũ trong lễ kết nghĩa xã Ea Yông (huyện Krông Pắc)
Tiết mục biểu diễn múa sạp của bà con dân tộc Tày, Nùng thôn Thạch Lũ trong lễ kết nghĩa xã Ea Yông (huyện Krông Pắc)

Thực tế cho thấy, từ khi triển khai công tác kết nghĩa, hằng năm các cơ quan được phân công kết nghĩa đã chủ động thăm hỏi, hỗ trợ các thôn, buôn đồng bào DTTS với số tiền bình quân mỗi năm hơn hai trăm triệu đồng, phối hợp hỗ trợ xây dựng, sửa chữa một số công trình tại cơ sở, đặc biệt là có nhiều đóng góp cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong năm 2021. Tuy nhiên để công tác kết nghĩa thực sự đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa và ngang tầm nhiệm vụ chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 121-KH/HU, ngày 27/5/2022 về việc điều chỉnh, phân công lại các cơ quan, đơn vị tại huyện kết nghĩa với các thôn, buôn đồng bào DTTS.

Theo đó, trên địa bàn huyện hiện nay có 71 thôn, buôn đồng bào DTTS (trong đó có 59 buôn đồng bào DTTS tại chỗ, 12 thôn đồng bào DTTS phía Bắc vào sinh sống) trên tổng số 236 thôn, buôn thuộc 13 xã toàn huyện còn khó khăn về kinh tế. Căn cứ tình hình trên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công 124 đơn vị kết nghĩa (41 cơ quan hành chính, 07 doanh nghiệp, 07 trường THPT, 69 đơn vị trường TH và THCS) với hình thức kết hợp xen kẽ giữa các cơ quan hành chính, doanh nghiệp với các đơn vị trường học kết nghĩa với một thôn, buôn ở địa bàn phù hợp, tùy tình hình thực tế và điều kiện của từng đơn vị. Bên cạnh đó chỉ đạo cấp ủy các địa phương nghiên cứu, phân công thêm thôn, buôn người Kinh kết nghĩa với thôn, buôn đồng bào DTTS.

Việc đổi mới, nâng cao chất lượng, tiếp tục triển khai công tác kết nghĩa trên địa bàn huyện thể hiện quan điểm của Đảng đối với công tác dân tộc là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, từ quan tâm, chăm lo bồi dưỡng phát triển Đảng cho quần chúng là đồng bào DTTS cho đến huy động các nguồn lực, góp phần nâng cao nhận thức, giáo dục ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, tinh thần đoàn kết gắn bó, mối quan hệ gần gũi, mật thiết giữa các cơ quan, đơn vị tại huyện với cấp ủy, chính quyền địa phương ở cơ sở; giữa cán bộ công chức với cán bộ và nhân dân thôn, buôn kết nghĩa. Đồng thời tạo điều kiện để bà con đồng bào DTTS có điều kiện được tiếp cận nguồn hỗ trợ con giống, cây giống… và hướng dẫn về mặt kỹ thuật trong canh tác sản xuất của các cơ quan chuyên môn, từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, từ đó thi đua phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới…

Công ty Cổ phần Cà phê Phước An và Công ty Môi trường trắc địa Buôn Ma Thuột ký kết nội dung kết nghĩa với buôn Ea Yông B
Công ty Cổ phần Cà phê Phước An và Công ty Môi trường trắc địa Buôn Ma Thuột ký kết nội dung kết nghĩa với buôn Ea Yông B

Với tình cảm và trách nhiệm gắn bó với buôn kết nghĩa, các cơ quan, đơn vị đã triển khai các biện pháp, việc làm cụ thể nhằm giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân trong buôn xóa đói, giảm nghèo bằng nhiều hình thức như: giúp bà con vay vốn không tính lãi, giúp ngày công lao động, hỗ trợ cây giống, con giống, phân bón; vận động, hướng dẫn cho nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chăn nuôi. Bên cạnh đó, một số cơ quan, đơn vị còn giúp buôn kết nghĩa xây dựng các tổ tiết kiệm, hướng dẫn cách chi tiêu, sinh hoạt trong gia đình; mở các lớp đào tạo nghề, liên hệ tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên trong buôn…

Ngoài việc giúp đồng bào buôn kết nghĩa xóa đói, giảm nghèo, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã có nhiều cố gắng trong việc phối hợp giúp buôn xây dựng đời sống văn hóa - xã hội như: trích quỹ phúc lợi, vận động cán bộ, công chức cơ quan đóng góp để xây dựng nhà trẻ, phòng học, nhà văn hóa cộng đồng cho buôn; làm nhà tình thương, nhà đại đoàn kết tặng các hộ chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở; tặng tivi, rađio, tủ sách, lắp đặt điện thoại, điện chiếu sáng, tặng dụng cụ sinh hoạt thể thao, nhạc cụ... cho người dân và buôn kết nghĩa. Phối hợp với buôn kết nghĩa trong vấn để xây dựng nông thôn mới; tổ chức các lớp xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học cho thanh thiếu niên; tặng quà và đồ dùng học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trao thưởng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Song song với đó, mô hình cán bộ, nhân dân thôn đồng bào Kinh kết nghĩa với buôn đồng bào DTTS bước đầu có hiệu quả. Mặc dù, về giá trị vật chất không lớn nhưng các thôn, tổ dân phố đồng bào Kinh có các hình thức giúp đỡ bà con rất thiết thực, hiệu quả như hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, cho vay vốn sản xuất không lấy lãi; các chi hội, đoàn thể phân công hội viên giúp đỡ những gia đình nghèo, hướng dẫn cách chi tiêu, sinh hoạt hàng ngày; các gia đình giúp nhau vốn, cách làm ăn hiệu quả, giúp đỡ nhau về mọi mặt; mối quan hệ giữa thôn, gia đình đồng bào Kinh với buôn, gia đình đồng bào DTTS ngày càng gắn bó, thân thiết hơn.

Xã Krông Buk tổ chức lễ kết nghĩa giữa 13 cơ quan, đơn vị với 07 thôn, buôn đồng bào DTTS trên địa bàn xã
Xã Krông Buk tổ chức lễ kết nghĩa giữa 13 cơ quan, đơn vị với 07 thôn, buôn đồng bào DTTS trên địa bàn xã

Công tác kết nghĩa giữa thôn, buôn đồng bào DTTS đã góp phần xây dựng, củng cố tình đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc anh em trên địa bàn. Đặc biệt, công tác kết nghĩa là một hình thức mới để nhanh chóng tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh vạch trần luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, kích động, phá hoại sự nghiệp đổi mới, chia rẽ dân tộc của các thế lực thù địch. Từ đó, làm cho đồng bào nhận thức rõ hơn, thấy được sự quan tâm chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, phát huy truyền thống tương thân tương ái, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đây cũng là kế hoạch nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 26/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về Tăng cường đổi mới và nâng cao công tác kết nghĩa với các buôn đồng bào DTTS; đồng thời từng bước đưa công tác kết nghĩa đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, sớm hoàn thành mục tiêu về đích huyện đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2025 theo Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 09/4/2021của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về Tiếp tục phấn đấu xây dựng huyện Krông Pắc đạt chuẩn huyện nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Yên Bái: Hiệu quả từ mô hình thanh niên DTTS lập nghiệp

Yên Bái: Hiệu quả từ mô hình thanh niên DTTS lập nghiệp

Từ phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, nhiều thanh niên người DTTS tỉnh Yên Bái đã thành công với các mô hình sản xuất, kinh doanh, khai thác được tiềm năng , thế mạnh của địa phương , qua đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, góp phần từng bước thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng miền...
Tin nổi bật trang chủ
Tăng cường các chính sách hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS

Tăng cường các chính sách hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS

Trong phiên thảo luận về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024 tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) bày tỏ quan tâm đến vấn đề liên quan đến bình đẳng giới, đặc biệt là tại vùng DTTS và miền núi.
Yên Bái: Hiệu quả từ mô hình thanh niên DTTS lập nghiệp

Yên Bái: Hiệu quả từ mô hình thanh niên DTTS lập nghiệp

Khởi nghiệp - Văn Hoa - 8 giờ trước
Từ phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, nhiều thanh niên người DTTS tỉnh Yên Bái đã thành công với các mô hình sản xuất, kinh doanh, khai thác được tiềm năng , thế mạnh của địa phương , qua đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, góp phần từng bước thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng miền...
Quảng Ninh: Nhiều hộ dân ở Vân Đồn sống “kẹt

Quảng Ninh: Nhiều hộ dân ở Vân Đồn sống “kẹt" giữa dự án lớn

Xã hội - Mỹ Dung - 8 giờ trước
“Khổ lắm, ruộng thì không canh tác được, nhà thì đổ sập đến nơi mà không được sửa. Mà cả gần chục năm nay rồi chứ có ít đâu!”, đó là chia sẻ chung của không ít người dân thôn Khe Mai, xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) khi rơi vào cảnh “đi không được mà ở cũng không xong” do nằm trong vùng giải phóng mặt bằng. .
Sóc Trăng: Tuyên truyền chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định qua phiên toà giả định

Sóc Trăng: Tuyên truyền chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định qua phiên toà giả định

Tin tức - Văn Long - Minh Triết - 8 giờ trước
Trong 3 ngày ( từ 28- 30 /05), Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sóc Trăng, Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng, phối UBND huyện Cù Lao Dung, huyện Trần Đề và Thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) tổ chức "Phiên tòa giả định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định" (chống khai thác IUU).
Gò Quao (Kiên Giang): Tiếp tục ưu tiên nguồn lực triển khai thực hiện chính sách dân tộc

Gò Quao (Kiên Giang): Tiếp tục ưu tiên nguồn lực triển khai thực hiện chính sách dân tộc

Công tác Dân tộc - Như Tâm - 8 giờ trước
Đây là một trong những nội dung trong phát biểu chỉ đạo của ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kiên Giang lần thứ IV, năm 2024 khi dự Đại hội đại biểu các DTTS huyện Gò Quao lần thứ IV, năm 2024, được tổ chức vào ngày 29/5.
PC Kon Tum tăng cường các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn lưới điện

PC Kon Tum tăng cường các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn lưới điện

Tin tức - Ngọc Chí - 8 giờ trước
Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện không chỉ là trách nhiệm của ngành Điện mà còn cần sự chung tay, góp sức của các cơ quan chức năng và cả cộng đồng. Trong thời gian qua, Công ty Điện lực Kon Tum (PC Kon Tum) đã tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, phối hợp với chính quyền các cấp và Nhân dân thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phát quang hành lang tuyến.
Tin trong ngày - 29/5/2024

Tin trong ngày - 29/5/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 29/5, có những thông tin đáng chú ý sau: Quốc hội thảo luận về phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước. Hà Giang: Huy động nguồn lực hỗ trợ trẻ em vùng cao. Chàng thanh niên dân tộc Phù Lá dám nghĩ, dám làm.
“Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”

“Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”

Thời sự - Minh Thu - 8 giờ trước
Đó là chủ đề Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 do UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức.
Cựu Bí thư tỉnh ủy Lào Cai bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù

Cựu Bí thư tỉnh ủy Lào Cai bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù

Pháp luật - Trọng Bảo - 8 giờ trước
Sau hơn 1 tuần xét xử sơ thẩm, chiều 29/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai đã ra phán quyết đối với 17 bị cáo, liên quan đến việc khai thác trái phép khoáng sản ở Lào Cai.
Tinh hoa trúc chỉ

Tinh hoa trúc chỉ

Sắc màu 54 - Tiêu Dao – Bảo Anh - 8 giờ trước
Gần 14 năm theo đuổi nghiệp giấy như một “cái nợ” với nghệ thuật, họa sĩ Phan Hải Bằng, giảng viên Bộ môn Đồ họa - Trường Đại học Nghệ thuật (Đại học Huế) đã tham gia “một cuộc chơi liều lĩnh” để rồi làm nên tác phẩm hội họa bằng giấy mang tên trúc chỉ đầy mộc mạc mà cuốn hút.
Tin trong ngày - 29/5/2024

Tin trong ngày - 29/5/2024

Media - BDT - 20:00, 29/05/2024
Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 29/5, có những thông tin đáng chú ý sau: Quốc hội thảo luận về phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước. Hà Giang: Huy động nguồn lực hỗ trợ trẻ em vùng cao. Chàng thanh niên dân tộc Phù Lá dám nghĩ, dám làm.
Trải nghiệm hái mận Mộc Châu

Trải nghiệm hái mận Mộc Châu

Media - BDT - 19:03, 29/05/2024
Nếu tháng 1 du xuân Mộc Châu ngập tràn mùa hoa đào, hoa mận trắng cả núi đồi, tháng 4 đến Mộc Châu để check-in những cung đường xanh mướt của đồi chè thì thời điểm này đến với Mộc Châu không thể bỏ lỡ hoạt động hái mận.Hơn 40 năm bén rễ và phủ xanh mảnh đất cao nguyên, cây mận hậu đã gắn bó và trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của đồng bào các dân tộc huyện Mộc Châu. Đến nay, Mộc Châu đã trở thành một trong những “vựa” mận lớn của cả nước, với diện tích hơn 3.200 ha, trong đó 2.400 ha đã cho thu hoạch.