Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Hòa Bình: Tập trung nguồn lực phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Việt Hà - Mai Hương - 09:45, 25/09/2023

Những năm gần đây, tỉnh Hòa Bình đã huy động nhiều nguồn lực, lồng ghép các chính sách đầu tư, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước để phát triển kinh tế xã hội ở các vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt, khi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719) được thực hiện đã góp phần phát triển toàn diện vùng DTTS và miền núi của tỉnh.

Nhờ trợ lực từ Chương trình 1719, tỉnh Hoà Bình sẽ có thêm nhiều cơ hội việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống
Nhờ trợ lực từ Chương trình MTQG 1719, tỉnh Hoà Bình sẽ có thêm nhiều cơ hội việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống

Cải thiện chất lượng cuộc sống

Không còn phải lo lắng, đi xin từng chậu nước vào mùa khô, giờ đây, bà Nguyễn Thị Hoa ở xóm Tân Sơn, xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc (Hòa Bình) có thể yên tâm về nguồn nước sinh hoạt, đảm bảo vệ sinh. Bà Hoa chia sẻ, trước đây khi chưa có téc chứa nước, gia đình phải hứng từng xô, từng chậu để sử dụng nấu ăn, tắm giặt hàng ngày và nguồn nước không đảm bảo vệ sinh. Đầu năm nay, gia đình bà được chính quyền các cấp quan tâm, hỗ trợ téc nước dự trữ nguồn nước dẫn từ trên đồi cao để phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Trung bình mỗi téc nước có thể đảm bảo phục vụ sinh hoạt cho các thành viên trong gia đình trong khoảng một tuần.

Đà Bắc là huyện khó khăn nhất của tỉnh Hòa Bình, tỷ lệ đồng bào DTTS chiếm đến gần 90%. Nơi đây có địa hình phần lớn là đồi núi cao, hiểm trở, thường xuyên hứng chịu các đợt thiên tai, bão lũ, sạt lở đất đá. Theo thống kê năm 2022, thu nhập bình quân của người dân đạt 37,5 triệu đồng/năm, hộ nghèo chiếm gần 35%. Xác định công tác dân tộc là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã quan tâm và triển khai hiệu quả nhiều chương trình, chính sách, nâng cao đời sống cho đồng bào.

Cụ thể, từ đầu năm đến nay, Phòng Dân tộc đã tăng cường tham mưu với UBND huyện Đà Bắc thực hiện tốt công tác dân tộc, quan tâm, chăm lo đời sống cho người dân vùng đồng bào DTTS. 

Đặc biệt, Đà Bắc cũng nỗ lực đẩy nhanh việc thực hiện các dự án thuộc Chương trình MTQG 1719. Với tổng nguồn vốn từ Trung ương phân bổ cho địa phương là 220.333 triệu đồng, Đà Bắc đã giải ngân 29,45 tỷ đồng. Từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương trong 2 năm (2022 và 2023), huyện đã thực hiện được 77 công trình đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu cho vùng đặc biệt khó khăn, trong đó có 17 công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Các công trình đầu tư xây dựng được thực hiện xuất phát từ nhu cầu, đề xuất của người dân vùng đặc biệt khó khăn, có sự tham gia của bà con trong quá trình lập kế hoạch, thi công, giám sát thi công nên đạt chất lượng cao, phát huy hiệu quả thiết thực.

Trong các dự án của Chương trình, dự án hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán đã được địa Đà Bắc thực hiện hiệu quả. Từ đầu năm 2023 đến nay, Đà Bắc đã hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 720 hộ trên địa bàn 16/16 xã với tổng kinh phí 2,16 tỷ đồng; trong đó, đã thực hiện cấp phát téc chứa nước sinh hoạt cho 705 hộ và vật dụng dẫn nước cho 9 hộ, hoàn thiện thủ tục nghiệm thu 6 hộ tự xây bể chứa nước.

Bà Đinh Thị Năm, Trưởng phòng Dân tộc huyện Đà Bắc cho biết, để thực hiện hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc, Phòng tiếp tục tham mưu cho Lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn. Theo đó, chú trọng hỗ trợ giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, sinh hoạt của đồng bào DTTS; phát triển giáo dục - đào tạo… Qua đó, cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao thu nhập, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trường phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Lạc Sỹ (Yên Thủy) được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
Trường phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Lạc Sỹ (Yên Thủy) được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Tập trung nguồn lực thúc đẩy vùng đồng bào DTTS phát triển

Bà Đinh Thị Thảo, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình cho biết, toàn tỉnh Hòa Bình có hơn 630 nghìn người DTTS (chiếm 74% dân số toàn tỉnh), chủ yếu là các dân tộc: Mường, Thái, Tày, Dao, Mông…; trong đó đông nhất là dân tộc Mường chiếm 63%. Do đó, việc chăm lo đời sống cho đồng bào DTTS là nhiệm vụ hết sức quan trọng của địa phương. Giai đoạn 2013 - 2020, tỉnh Hòa Bình có 52 xã khu vực I, 70 xã khu vực II, 88 xã khu vực III và 89 thôn, xóm đặc biệt khó khăn. Năm 2014, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội 36 xóm đặc biệt khó khăn nhất tỉnh và Dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Mông tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò (huyện Mai Châu). Đến nay, tỉnh đã đưa các xóm, xã đặc biệt khó khăn thuộc Đề án và Dự án nói trên vươn lên, đạt mức phát triển bình quân chung của vùng đồng bào DTTS (hiện nay, thu nhập thực tế bình quân một người dân tộc thiểu số khoảng 1,1 đến 1,2 triệu đồng trên một tháng, tương đương với 13-14 triệu đồng một năm).

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình cũng chia sẻ thêm, Hòa Bình đã thực hiện hiệu quả nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ từ các chương trình, dự án, chính sách, đặc biệt là Chương trình MTQG 1719. Nhờ đó, đến hết năm 2022, hộ nghèo các xã vùng đồng bào DTTS và miền núi giảm còn 13%; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng DTTS năm 2021 là 6,89%, năm 2022 là 2,93%. Đến nay, các xã đặc biệt khó khăn đã có đường ô tô đến trung tâm xã; trường, lớp học kiên cố đạt 97,89%; hầu hết các hộ vùng DTTS có nguồn điện ổn định phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia đã góp phần nâng cấp hệ thống giao thông liên xóm tại Tây Phong (Cao Phong)
Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia đã góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn vùng DTTS, miền núi tỉnh Hòa Bình

Bên cạnh đó, đồng bào DTTS trên địa bàn còn được trang bị, nâng cao kỹ năng và xây dựng tập quán sản xuất mới, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập. Văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc được bảo tồn, giữ gìn và phát triển. Sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động đã góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Để tiếp tục chăm lo cho đồng bào DTTS và miền núi, Hòa Bình đang tập trung thực hiện một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Tiếp tục đẩy mạnh triển khai hiệu quả Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn. Chú trọng đầu tư, hoàn thiện đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng cho vùng đồng bào DTTS, cải thiện điều kiện sinh kế, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật để phát triển sản xuất; quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, y tế… Đầu tư hỗ trợ giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS… 


Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Tính ưu việt trong chính sách dân tộc của Việt Nam: Phát huy sức mạnh nội sinh trong phát triển (Bài 4)

Tính ưu việt trong chính sách dân tộc của Việt Nam: Phát huy sức mạnh nội sinh trong phát triển (Bài 4)

Văn hóa được xác định là sức mạnh nội sinh trong phát triển đất nước. Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển văn hóa, trong đó có chính sách bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các DTTS, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Tin nổi bật trang chủ
Tính ưu việt trong chính sách dân tộc của Việt Nam: Phát huy sức mạnh nội sinh trong phát triển (Bài 4)

Tính ưu việt trong chính sách dân tộc của Việt Nam: Phát huy sức mạnh nội sinh trong phát triển (Bài 4)

Văn hóa được xác định là sức mạnh nội sinh trong phát triển đất nước. Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển văn hóa, trong đó có chính sách bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các DTTS, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Yên Bái: Nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số

Yên Bái: Nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số

Nhờ thực hiện nhiều giải pháp, khoảng cách chênh lệch về giới trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động, việc làm, giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Yên Bái ngày càng được rút ngắn. Việc thực hiện quyền năng của phụ nữ DTTS, thực hiện bình đẳng giới chuyển biến theo chiều hướng tích cực.
Độc đáo màn hát đối trên sông biên giới Việt - Trung

Độc đáo màn hát đối trên sông biên giới Việt - Trung

Ngày 30/11, trong khuôn khổ Hội chợ Quốc tế Việt - Trung lần thứ 15 diễn ra tại Quảng Ninh, Chương trình giao lưu hát đối trên sông biên giới giữa thanh niên hai thành phố Móng Cái (Việt Nam) và Đông Hưng (Trung Quốc) đã diễn ra tại cầu phao Km3+4, phường Hải Yên. Tham dự có hàng trăm diễn viên, ca sỹ, thanh niên của hai phía cùng đông đảo người dân, du khách, học sinh của Việt Nam và Trung Quốc.
Dự kiến gần 8.000 tỷ đồng xây dựng Cửa khẩu thông minh tại Lạng Sơn

Dự kiến gần 8.000 tỷ đồng xây dựng Cửa khẩu thông minh tại Lạng Sơn

Vừa qua, UBND tỉnh Lạng Sơn đã họp xem xét, cho ý kiến vào dự thảo Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại tuyến đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119-1120 và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089 thuộc cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan, tỉnh Lạng Sơn.
Cao Bằng: Khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu Sóc Giang

Cao Bằng: Khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu Sóc Giang

Sau thời gian tạm dừng vì dịch COVID-19, hoạt động xuất nhập cảnh qua cặp cửa khẩu Sóc Giang (Cao Bằng, Việt Nam) - Bình Mãng (Quảng Tây, Trung Quốc) được khôi phục từ ngày 28/11.
Tin trong ngày - 1/12/2023

Tin trong ngày - 1/12/2023

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 1/12, có những thông tin đáng chú ý sau: Quy hoạch bảo quản, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Tháp Thần Nông được ghép từ 1.012 chiếc cối đá nhận Bằng kỷ lục Châu Á. Người chế tác cây sáo 7 khúc độc đáo của người Khơ Mú. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh khu vực biên giới biển

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh khu vực biên giới biển

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho các em học sinh khu vực biên giới biển do đơn vị quản lý, vừa qua, Đồn Biên phòng Trung Bình, BĐBP Sóc Trăng phối hợp với Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trần Đề, huyện Trần Đề tổ chức tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam cho các em học sinh.
An Giang: Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào Chăm phát triển và thực hành tôn giáo truyền thống

An Giang: Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào Chăm phát triển và thực hành tôn giáo truyền thống

Với đặc thù về sinh hoạt tôn giáo và dân tộc, đồng bào Chăm thường sống khép kín và sinh hoạt theo cộng đồng. Để đồng bào thay đổi, tăng cường giao lưu đoàn kết lương-giáo cùng hòa hợp phát triển với các dân tộc khác trên địa bàn, các cấp chính quyền địa phương tỉnh An Giang đã rất chú trọng triển khai nhiều chính sách thiết thực, phù hợp; đồng thời tăng cường lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề cấp thiết trong đời sống của đồng bào Chăm để kịp thời có giải pháp hỗ trợ. Qua đó làm chuyển biến trong cộng đồng người Chăm từ tư duy đến hành động. Đồng bào đồng lòng với chính quyền địa phương xây dựng và phát triển làng Chăm ngày một đổi mới và phồn vinh.
Bảo Yên (Lào Cai): Các Tổ truyền thông cộng đồng tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm

Bảo Yên (Lào Cai): Các Tổ truyền thông cộng đồng tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm

Tin tức - Trọng Bảo - 4 giờ trước
Vừa qua, Hội Phụ nữ huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã tổ chức các buổi giao lưu cho các Tổ truyền thông cộng đồng tại các cụm xã.
Yên Bái: Phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường của Nhân dân để triển khai hiệu quả Chương trình MTQG 1719

Yên Bái: Phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường của Nhân dân để triển khai hiệu quả Chương trình MTQG 1719

Công tác Dân tộc - Văn Hoa - 5 giờ trước
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719) có nguồn lực lớn nhất từ trước đến nay dành riêng cho vùng đồng bào DTTS&MN. Sau 3 năm triển khai Chương trình tại tỉnh Yên Bái đã từng bước thay đổi diện mạo, nâng cao đời sống Nhân dân, đáp ứng được nguyện vọng của đồng bào vùng DTTS và miền núi. Để hiểu thêm về những kết quả trong thực hiện Chương trình MTQG 1719 tại Yên Bái, phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã có buổi trao đổi với ông Trần Xuân Thủy, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Yên Bái.
Các Chương trình MTQG thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS ở Nho Quan (Ninh Bình)

Các Chương trình MTQG thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS ở Nho Quan (Ninh Bình)

Sau gần 3 năm thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025, tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đã có hàng nghìn gia đình là đồng bào DTTS được hưởng lợi, có sinh kế bền vững, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện năm 2022 còn 3,54%, hộ cận nghèo còn 4,25%. Đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện, trình độ, năng lực cán bộ xã, thôn, bản từng bước được nâng lên rõ rệt.