Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Hòa Bình: Nỗ lực xây dựng vùng đồng bào DTTS phát triển toàn diện

Việt Hà - Mai Hương - 10:30, 13/07/2023

Những năm qua, thông qua việc thực hiện chính sách dân tộc, các thôn xóm ở vùng DTTS và miền núi của tỉnh Hòa Bình đã được đầu tư, hỗ trợ để phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH). Theo đó, tỉnh Hòa Bình đã ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở thiết yếu như: Giao thông, thủy lợi, điện sinh hoạt, trường học, y tế; hỗ trợ phát triển sản xuất; đào tạo nghề mở rộng việc làm... góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống của Nhân dân.

Đầu tư phát triển du lịch vùng đồng bào DTTS và miền núi nhằm thu hút nhiều du khách
Đầu tư phát triển du lịch vùng đồng bào DTTS và miền núi là một trong những thế mạnh của tỉnh Hòa Bình

Hiệu quả từ chính sách dân tộc

Hòa Bình là 1 trong 10 tỉnh trong cả nước có đồng bào DTTS chiếm tỷ lệ cao, tới 74,43% (chủ yếu là các dân tộc Mường, Thái, Tày, Dao, Mông...), sống trải dài ở 145/151 xã, phường, thị trấn. Những năm qua, thông qua việc thực hiện chính sách dân tộc, các thôn xóm ở vùng DTTS và miền núi của tỉnh Hòa Bình đã được đầu tư, hỗ trợ để phát triển KT-XH. 

Theo báo cáo tại Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 do UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức ngày 12/7 vừa qua cho thấy, nhờ triển khai hiệu quả nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ của các Chương trình, dự án, chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi, đặc biệt là các Chương trình mục tiêu quốc gia, đến hết năm 2022, Hòa Bình có 8 xã đã thoát khỏi diện xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) và được công nhận hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới; nhiều đồng bào DTTS và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản ĐBKK đã được hỗ trợ đất ở, đất sản xuất; hỗ trợ vay vốn từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội. 

Theo đó, hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh đã giảm 3,2% (từ 15,49% năm 2021 xuống còn 12,29% năm 2022); cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho cộng đồng, nhóm hộ được triển khai tích cực, giúp người dân tự vươn lên thoát nghèo, đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng DTTS, vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBKK được nâng lên; diện mạo vùng DTTS và miền núi đã có nhiều đổi mới tích cực.

Đặc biệt, sau 4 năm thực hiện Nghị quyết 22/NQ-TW về một số chủ chương, chính sách lớn phát triển KT-XH miền núi, đến nay, số xã thuộc diện ĐBKK của tỉnh còn 39% trên tổng số xã, phường, thị trấn (giảm 29 xã so với năm 2017). Thu nhập bình quân tại các xã ĐBKK đạt 25,2 triệu đồng/người/năm (vượt 5,2 triệu đồng so với mục tiêu Nghị quyết).

Trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, đội ngũ những già làng, trưởng bản, Người có uy tín trong cộng đồng đã trở thành lực lượng nòng cốt, cánh tay nối dài trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở. Toàn tỉnh hiện có trên 9.000 trưởng bản, cán bộ cốt cán ở cơ sở, trong đó có gần 7.000 người là người DTTS, trên 95% trưởng bản, cán bộ cốt cán ở cơ sở trên địa bàn tỉnh biết tiếng DTTS. Bằng uy tín và trách nhiệm của mình, nhiều già làng, trưởng bản, Người có uy tín đã vận động hàng trăm hộ dân tham gia hiến đất xây dựng nông thôn mới; xây dựng các mô hình an ninh tự quản tại cơ sở, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và phòng, chống tai, tệ nạn xã hội...

Nhằm phát huy nội lực, khích lệ tinh thần vượt khó vươn lên của đồng bào DTTS, trong giai đoạn 2021 - 2022, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã phát động nhiều phong trào thi đua. Tiêu biểu như phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; "Chung tay xây dựng nông thôn mới”; "Vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau”… Các phong trào đã được đồng bào các dân tộc trong tỉnh hưởng ứng, tham gia tích cực.

Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Điển hình như, mô hình HTX trồng nấm của thanh niên Trịnh Thị Thanh Hòa, dân tộc Tày (huyện Đà Bắc). Đây là mô hình trông nấm ăn, nấm dược liệu, trồng ngô ngọt cắt khúc đóng lon, trồng và sản xuất các sản phẩm từ cây Sachi... Mô hình đã đạt nhiều giải thưởng quan trọng trong sáng tạo khởi nghiệp. Hoặc Mô hình "Nuôi ong lấy mật” của Chi hội phụ nữ xóm Rậm, xã Mỹ Thành (huyện Lạc Sơn) với 50 tổ ong mật, hằng năm đã thu được khoảng 500 lít mật, trị giá 96 triệu đồng, góp phần vào phát triển kinh tế hộ gia đình trong xóm...

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hòa Bình luôn dành ưu tiên nguồn vốn để phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hòa Bình luôn dành ưu tiên nguồn vốn để phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS

Nỗ lực xây dựng vùng đồng bào DTTS phát triển toàn diện

Có thể thấy, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các chính sách dân tộc trong thời gian qua được triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh đã có 65/129 xã nông thôn mới (chiếm 50,4%), có 20 xã nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 60 khu dân cư kiểu mẫu, 171 vườn mẫu...

Bà Đinh Thị Thảo - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình cho biết, những năm qua, Ban Dân tộc tỉnh đã chủ động phối hợp cùng các ngành, các cấp tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt các chương trình, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước và đạt nhiều kết quả quan trọng, trên các lĩnh vực đời sống KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi. 

Phát huy những kết quả đạt được, Ban Dân tộc tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh những giải pháp tịch cực, hiệu quả trong thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc, trong đó ưu tiên phát triển toàn diện, nhanh, bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi; phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS bình quân giảm 2,5 - 3%; đối với các xã ĐBKK bình quân giảm 4 - 4,5%; phấn đấu có từ 5 xã trở lên thoát khỏi diện ĐBKK; đẩy mạnh khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh; giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập bình quân của vùng so với bình quân chung của cả nước; cải thiện rõ rệt đời sống của Nhân dân; củng cố, tăng cường khối Đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước…

Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Dân tộc cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh đã ban hành Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi với 10 dự án, 14 tiểu dự án, 36 nội dung đầu tư khác nhau được tích hợp từ nhiều chính sách dân tộc.

Cơ sở hạ tầng xã vùng cao Vân Sơn (huyện Tân Lạc) được đầu tư góp phần phát triển KT-XH trên địa bàn.
Cơ sở hạ tầng xã vùng cao Vân Sơn (huyện Tân Lạc) được đầu tư góp phần phát triển KT-XH trên địa bàn

Với những kết quả đã đạt được nêu trên cùng tinh thần đoàn kết, phát huy ý chí tự lực, tự cường, chắc chắn, đồng bào các DTTS và miền núi tỉnh Hòa Bình đóng góp tích cực vào những thành tựu quan trọng trong phát triển KT-XH của tỉnh, góp phần đổi thay diện mạo nông thôn, vùng DTTS, miền núi và củng cố vững chắc khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, kế hoạch phát triển KT-XH, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin nổi bật trang chủ
Gia Lai: Tiếp tục xảy ra vụ phá rừng tự nhiên quy mô lớn gần 5ha

Gia Lai: Tiếp tục xảy ra vụ phá rừng tự nhiên quy mô lớn gần 5ha

Tỉnh Gia Lai vừa phát hiện vụ phá rừng tự nhiên quy mô lớn trên địa bàn huyện Kông Chro với tổng diện tích lên đến gần 5ha. Hiện Hạt Kiểm lâm huyện Kông Chro đang phối hợp với các ngành chức năng tiến hành mở rộng hiện trường, điều tra, xác minh làm rõ đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời, kiến nghị cấp trên làm rõ trách nhiệm của chủ rừng khi để xảy ra phá rừng.
Mang Tết Trung thu đến với trẻ em vùng cao biên giới Mèo Vạc

Mang Tết Trung thu đến với trẻ em vùng cao biên giới Mèo Vạc

Xã hội - Văn Hoa - Minh Đức - 22:51, 24/09/2023
Nhằm để các em thiếu nhi nơi vùng cao biên giới Mèo Vạc được tận hưởng một mùa Trung thu rộn ràng, ấm áp và đong đầy yêu thương, vừa qua, Đoàn thiện nguyện Thanh Maika và những người bạn (Thành phố Hà Nội) phối hợp UBND xã Pải Lủng tổ chức chương trình “Trung thu cao nguyên đá” cho hơn 1.000 em học sinh liên trường của xã.
Bình Thuận: Phổ biến, cung cấp thông tin cho Người có uy tín và cán bộ làm công tác dân tộc ở cơ sở

Bình Thuận: Phổ biến, cung cấp thông tin cho Người có uy tín và cán bộ làm công tác dân tộc ở cơ sở

Công tác Dân tộc - L.Phương - 22:46, 24/09/2023
Ngày 24/9, Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến, cung cấp thông tin cho 87 Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS và cán bộ, công chức thuộc các Phòng Dân tộc trên địa bàn tỉnh.
An Giang: Khai Giảng lớp đào tạo kỹ năng tiếng Khmer cho cán bộ Bộ đội Biên phòng

An Giang: Khai Giảng lớp đào tạo kỹ năng tiếng Khmer cho cán bộ Bộ đội Biên phòng

Công tác Dân tộc - Như Tâm - Lê Vũ - 22:42, 24/09/2023
Ngày 24/9, tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với Sở Nội vụ và Trường Dân tộc nội trú - Trung học phổ thông tỉnh An Giang tổ chức Lễ khai giảng lớp 4 kỹ năng tiếng Khmer cho cán bộ trong đơn vị.
Đồng bào Dao cải thiện thu nhập từ các bài thuốc cổ truyền

Đồng bào Dao cải thiện thu nhập từ các bài thuốc cổ truyền

Media - Trọng Bảo - 22:33, 24/09/2023
Đồng bào Dao đỏ ở Lào Cai sở hữu một kho tàng tri thức về cây thuốc rất có giá trị trong tự nhiên. Trải qua bao thế hệ, kinh nghiệm về những cây thuốc dân gian vẫn được lưu truyền, gìn giữ. Các bài thuốc cổ truyền không chỉ chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng trong thôn bản, mà hiện nay đã và đang được bà con khai thác, chế biến thành các sản phẩm đa dạng cũng ứng cho thị trường mang lại thu nhập, cải thiện đời sống.
Khám phá bảo tàng duy nhất về lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định

Khám phá bảo tàng duy nhất về lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định

Media - Lê Vũ – Trần Linh - 22:32, 24/09/2023
Vừa được chính thức đi vào hoạt động từ cuối tháng 8/2023, tuy nhiên, Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định đã thành địa chỉ tham quan thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là các bạn trẻ trong thời gian gần đây. Cùng Báo Dân tộc và Phát triển khám phá bảo tàng duy nhất ở Việt Nam về lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định.
Tin trong ngày - 22/9/2023

Tin trong ngày - 22/9/2023

Bản tin hôm nay, ngày 22/9, có những thông tin đáng chú ý sau: Giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc. Lễ hội trà Shan tuyết lớn nhất miền Bắc. Hủy hoại cây rừng bằng thuốc độc ở huyện Bác Ái (Ninh Thuận). Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Bộ đội Biên phòng giúp đồng bào DTTS thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Bộ đội Biên phòng giúp đồng bào DTTS thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Media - Ngọc Chí - 22:32, 24/09/2023
Với phương châm “ba bám, bốn cùng”, lực lượng Bội đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kon Tum đã và đang triển khai nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, từng bước giúp cho đồng bào DTTS ở khu vực biên giới vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ấm no và hạnh phúc.
Ngày hội văn hóa, thể thao thanh niên Việt Nam - Lào tại Bình Định

Ngày hội văn hóa, thể thao thanh niên Việt Nam - Lào tại Bình Định

Tin tức - T.Nhân - 22:30, 24/09/2023
Ngày 24/9, tại huyện miền núi Vân Canh (Bình Định), Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao thanh niên Việt Nam - Lào với sự tham gia hưởng ứng của hơn 250 đoàn viên, thanh niên, sinh viên Việt Nam và Lào.
Thanh Hóa: Ấm áp chương trình “Tết Trung thu - Tết của tình yêu thương”

Thanh Hóa: Ấm áp chương trình “Tết Trung thu - Tết của tình yêu thương”

Nhịp cầu nhân ái - Quỳnh Trâm - 22:30, 24/09/2023
Trung ương Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam và Hội Bảo trợ Người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với huyện miền núi Ngọc Lặc tổ chức Chương trình tặng quà “Tết Trung thu - Tết của tình yêu thương” dành cho học sinh khuyết tật, học sinh mồ côi, học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhân dịp Tết Trung thu và bước vào năm học mới.
Thể thao Việt Nam giành huy chương đầu tiên tại Asiad 19

Thể thao Việt Nam giành huy chương đầu tiên tại Asiad 19

Thể thao - PV - 22:27, 24/09/2023
Sáng 24/9, 4 cô gái Đinh Thị Hảo, Hà Thị Vui, Phạm Thị Huệ, Dư Thị Bông đã mang về tấm huy chương đầu tiên của Asiad 19 cho Đoàn thể thao Việt Nam ở môn Chèo thuyền Rowing.
Các lao động Việt Nam không nguy hiểm đến tính mạng trong vụ cháy tại Đài Loan (Trung Quốc)

Các lao động Việt Nam không nguy hiểm đến tính mạng trong vụ cháy tại Đài Loan (Trung Quốc)

Tin tức - L.Minh - 22:24, 24/09/2023
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có công văn Số: 3952/LĐTBXH-VP, về việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động Việt Nam trong vụ hỏa hoạn tại Đài Loan (Trung Quốc).